Chyba produktu bez platnej licencie a chyba aktivácie v Office

Ak aktivácia balíka Office zlyhá, v záhlaví okna aplikácií balíka Office sa zobrazí upozornenie Produkt bez platnej licencie alebo Nekomerčné použitie/Produkt bez platnej licencie a väčšina funkcií balíka Office sa vypne. Ak chcete obnoviť všetky funkcie balíka Office, najskôr musíte vyriešiť problém, ktorý spôsobuje zlyhanie aktivácie.

Použitie Poradcu pri riešení problémov s aktiváciou pre Office 365 a Office 2016

Tento poradca pri riešení problémov funguje na počítačoch s Windowsom a pomôže vám opraviť chyby aktivácie služieb Office 365, balíka Office 2016 a jednotlivých aplikácií balíka Office 2016, ako je Visio, Project, Word alebo Outlook. Ak používate Office 2013, budete musieť chybové hlásenia produktu bez platnej licencie riešiť sami.

 1. Kliknite nižšie na tlačidlo Stiahnuť.

  Výberom tohto tlačidla stiahnete Poradcu pri riešení problémov s aktiváciou
 2. Ak chcete zistiť, ako uložiť a následne spustiť poradcu pri riešení problémov, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu svoj prehliadač.

  1. V dolnej časti okna prehliadača vyberte položku Uložiť.

  2. V ďalšom poli, ktoré označuje, že sťahovanie súboru officeact.diagcab sa dokončilo, vyberte položku Otvoriť.

  3. Spustí sa Poradca pri riešení problémov s aktiváciou. Vyberte možnosť Ďalej a postupujte podľa pokynov.

  1. Výberom položky Otvoriť v dolnej časti okna prehliadača otvorte súbor officeact.diagcab.

   Ak sa súbor neotvorí automaticky, kliknite na položky Uložiť > Otvoriť priečinok a potom dvakrát kliknite na súbor (názov by sa mal začínať reťazcom officeact.diagcab), čím spustíte nástroj na jednoduché opravy.

  2. Spustí sa Poradca pri riešení problémov s aktiváciou. Vyberte možnosť Ďalej a postupujte podľa pokynov.

  1. V ľavom dolnom rohu vyberte súbor officeact.diagcab a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Zobraziť v priečinku.

   Po dvojitom kliknutí na sťahovaný súbor officeact.diagcab sa spustí nástroj na jednoduché opravy.

  2. Spustí sa Poradca pri riešení problémov s aktiváciou. Vyberte možnosť Ďalej a postupujte podľa pokynov.

  1. Vyberte položku Uložiť súbor a potom tlačidlo OK.

   V pravej hornej časti okna prehliadača vyberte položku Zobraziť všetky prevzaté súbory. V knižnici vyberte položky Stiahnuté súbory > officeact.diagcab a potom vyberte ikonu priečinka. Dvakrát kliknite na položku officeact.diagcab.

  2. Spustí sa Poradca pri riešení problémov s aktiváciou. Vyberte možnosť Ďalej a postupujte podľa pokynov.

Oprava chýb produktu bez platnej licencie vami

Ak používate Office 2013 alebo ak Poradca pri riešení problémov s aktiváciou balíka Office nedokáže problém odstrániť, vyskúšajte tieto riešenia.

Kontrola dátumu, času a časového pásma počítača

Ak tieto nastavenia nie sú správne, aktivácia balíka Office sa nemusí podariť. Postupujte podľa krokov pre svoj operačný systém.

Windows 10

 1. Zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 2. V pravom dolnom rohu obrazovky vyberte dátum alebo čas.

 3. Vyberte položku Nastavenia dátumu a času.

 4. Vyberte položku Automatické nastavenie času a ak sa zobrazuje, položku Automaticky nastaviť časové pásmo. Ak nemáte k dispozícii možnosť na automatické nastavenie časového pásma, uistite sa, že miestne časové pásmo sa zobrazuje v časti Časové pásmo.

 5. Znova spustite potrebné aplikácie balíka Office.

Windows 8 alebo Windows 8.1

 1. Zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 2. V pravom dolnom rohu obrazovky vyberte dátum alebo čas.

 3. Vyberte položku Zmeniť nastavenie dátumu a času.

 4. Ak je dátum alebo čas nesprávny, vyberte položku Zmeniť dátum a čas a opravte nastavenia dátumu a času.

 5. Ak je časové pásmo nesprávne, vyberte položku Zmeniť časové pásmo a vyberte miestne časové pásmo.

 6. Znova spustite potrebné aplikácie balíka Office.

Windows 7

 1. Zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 2. V pravom dolnom rohu obrazovky vyberte dátum alebo čas.

 3. Vyberte položku Zmeniť nastavenie dátumu a času.

 4. Ak je dátum alebo čas nesprávny, vyberte položku Zmeniť dátum a čas a opravte nastavenia dátumu a času.

 5. Ak je časové pásmo nesprávne, vyberte položku Zmeniť časové pásmo a vyberte miestne časové pásmo.

 6. Znova spustite potrebné aplikácie balíka Office.

Tip: Vo Windowse 7 môžete synchronizovať hodiny počítača s internetovým časovým serverom a aktualizovať tak čas hodín počítača. Ak to chcete urobiť, vyberte dátum alebo čas v pravom dolnom rohu obrazovky a potom vyberte položku Zmeniť nastavenie dátumu a času. Vyberte kartu Internetový čas, položku Zmeniť nastavenia, vyberte možnosť Synchronizovať s internetovým časovým serverom a potom vyberte položku Aktualizovať.

Spustenie balíka Office ako správca

Používanie balíka Office ako správca vám pomôže vyriešiť problémy s povoleniami, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie aktivácie balíka Office.

Windows 10

 1. Zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 2. Stlačte tlačidlo Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky.

 3. Zadajte názov aplikácie, napríklad Word. Vo výsledkoch hľadania sa zobrazí ikona programu Word.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Wordu a potom vyberte položku Spustiť ako správca.

 5. Vyberte možnosť Áno a povoľte spustiť Office ako správca.

Windows 8.1

 1. Zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 2. Vo Windowse 8.1 kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky a potom vyberte položku Hľadať.

 3. Zadajte názov aplikácie, napríklad Word. Medzi výsledkami hľadania sa zobrazí ikona Wordu.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Wordu a potom vyberte položku Spustiť ako správca.

 5. Vyberte možnosť Áno a povoľte spustiť Office ako správca.

Windows 8

 1. Zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 2. Vo Windowse 8 presunutím kurzora myši do pravého horného rohu obrazovky otvorte panel kľúčových tlačidiel a potom vyberte položku Vyhľadávanie.

 3. Zadajte názov aplikácie, napríklad Word. Medzi výsledkami hľadania sa zobrazí ikona Wordu.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Wordu a potom vyberte položku Spustiť ako správca.

 5. Vyberte možnosť Áno a povoľte spustiť Office ako správca.

Windows 7

 1. Zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 2. Stlačte tlačidlo Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky.

 3. Do poľa Prehľadať programy a súbory zadajte názov aplikácie, napríklad Word. Medzi výsledkami hľadania sa zobrazí ikona programu Word.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Excelu a potom vyberte položku Spustiť ako správca.

 5. Ak sa zobrazí výzva, výberom možnosti Áno povoľte spustiť Office ako správca.

Aktualizácia balíka Office

Najnovšie aktualizácie balíka Office môžu obsahovať opravy problémov s aktiváciou. Postup aktualizácie balíka Office nájdete v téme Inštalácia aktualizácií balíka Office.

Oprava licencií na Office (platí len pre Office 2013)

Ak ste vyskúšali všetky ostatné riešenia, ale stále sa vám zobrazujú výzvy na aktiváciu balíka Office 2013, odinštalujte kód Product Key a potom prihlásením sa aktivujte Office.

 1. Výberom tejto jednoduchej opravy odinštalujte kód Product Key z balíka Office 2013.

  Tlačidlo na stiahnutie jednoduchej opravy, ktorého zobrazenie napovedá, že je k dispozícii automatická oprava

 2. V dolnej časti prehliadača vyberte tlačidlo Otvoriť.

  Kliknutie na položku Otvoriť

 3. Po ukončení nástroja na jednoduché opravy otvorte ľubovoľnú aplikáciu balíka Office, napríklad Word alebo Excel.

 4. Keď sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou e-mailu a hesla, ktoré sú priradené k balíku Office.

Kontrola brány firewall

Ak používate firewall od iného výrobcu, informácie o možnostiach dočasného vypnutia firewallu získate na webovej lokalite výrobcu. Informácie týkajúce sa brány Windows Firewall nájdete nižšie.

Windows 10

Windows 8.1 a 7

Kontrola antivírusového programu

Ak potrebujete informácie o možnostiach vypnutia antivírusového programu, navštívte webovú lokalitu výrobcu. Pomôcť môže aj odinštalovanie antivírusového programu. Po dokončení inštalácie balíka Office ho nezabudnite znova nainštalovať. Ak ste ho vypli, nezabudnite ho znova zapnúť.

Ak si nie ste istí, ktorý antivírusový program máte, pomocou nasledujúcich pokynov prejdite na Ovládací panel a vyhľadajte názov antivírusového softvéru nainštalovaného v zariadení.

Tip: Windows 10 obsahuje predvolený antivírusový softvér Windows Defender. Ak ste zistili, že ho používate, vyberte položky Štart > Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie. Potom vľavo vyberte položku Windows Defender. Tlačidlo posuňte do polohy Vypnúť. Nezabudnite ho znovu Zapnúť.

 1. Prejdite na ovládací panel kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a výberom položky Ovládací panel.

  Zobrazenie zoznamu možností a príkazov stlačením klávesu s logom Windows + X

 2. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • V zobrazení Kategória vyberte možnosti Systém a zabezpečenie > Zabezpečenie a údržba a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

  • V zobrazení Veľké ikony alebo Malé ikony vyberte možnosť Zabezpečenie a údržba a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

Ak Windows dokáže zistiť antivírusový softvér, bude uvedený v časti Ochrana pred vírusmi.

 1. Prejdite na ovládací panel kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a výberom položky Ovládací panel.

  Zobrazenie zoznamu možností a príkazov stlačením klávesu s logom Windows + X

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • V zobrazení Kategória vyberte možnosti Systém a zabezpečenie > Centrum akcií a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

  • V zobrazení Veľké ikony alebo Malé ikony vyberte možnosť Centrum akcií a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

Ak systém Windows dokáže zistiť antivírusový softvér, bude uvedený v časti Ochrana pred vírusmi.

 1. Prejdite na Ovládací panel výberom tlačidla Štart Tlačidlo Štart Windowsu 7 (v ľavom dolnom rohu) a výberom položky Ovládací panel.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • V zobrazení Kategória vyberte možnosti Systém a zabezpečenie > Centrum akcií a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

  • V zobrazení Veľké ikony alebo Malé ikony vyberte možnosť Centrum akcií a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

Ak Windows dokáže zistiť antivírusový softvér, bude uvedený v časti Ochrana pred vírusmi.

Kontrola nastavení proxy servera

Ak zariadenie používate doma aj v práci, skúste pred inštaláciou balíka Office vypnúť nastavenia servera proxy v prehliadači Microsoft Edge alebo Internet Explorer. Ak používate iný prehliadač, pozrite si Pomocníka v danom prehliadači a zistite, ako vypnúť nastavenia servera proxy.

Microsoft Edge

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a vyberte položku Nastavenie.

 2. Vyberte položku Sieť a internet, prejdite do dolnej časti výberov na ľavej strane a kliknite na položku Proxy.

 3. Automatické nastavenie servera proxy automaticky zistí nastavenia alebo môžete použiť skript nastavenia pomocou tlačidiel Zapnúť alebo Vypnúť.

 4. Manuálne nastavenie servera proxy poskytuje možnosť používať proxy server. Všeobecne je vypnutý, ale ak prepnete na možnosť Zapnúť, nezabudnite vybrať položku Uložiť. Ak bol predvolene vypnutý a potom ste ho zapli, po dokončení nezabudnite prepnúť tlačidlo do polohy Vypnúť.

Internet Explorer 7, 8, 9, 10 alebo 11

 1. V Internet Exploreri kliknite na položky Nástroje (v pravom hornom rohu) > Možnosti internetu.

 2. Kliknite na kartu Pripojenia a potom na tlačidlo Nastavenie siete LAN.

 3. V časti Server proxy zrušte začiarknutie možnosti Pre sieť LAN použiť server proxy (toto nastavenie sa nepoužije pre telefonické pripojenie ani pre pripojenie VPN).

 4. Kliknutím na položky Použiť a OK uložte zmeny. Reštartujte počítač.

Poznámka: Môže existovať viacero nastavení servera proxy, ktoré je potrebné obísť. Ak toto riešenie nepomáha a Office inštalujete z práce alebo školy, ďalšie informácie vám poskytne IT oddelenie. Správcovia IT nájdu ďalšie informácie v téme URL adresy a rozsahy IP adries v Office 365.

Pripojenie na internet

Kontrola, či je predplatné aktívne

Kontrola, či máte nainštalovanú verziu balíka Office, ktorá je súčasťou vášho plánu

Deaktivácia inštalácie

Pripojenie na internet

Pri používaní balíka Office nemusíte byť neustále online, občas sa však na internet pripojiť treba, aby mohol Office overiť, či je vaše predplatné služieb Office 365 stále aktívne. Ak sa balíku Office dlhší čas nepodarí overiť stav vášho predplatného (zvyčajne je to približne 30 dní), zobrazí sa hlásenie Predplatné sa nepodarilo overiť a Office prejde do režimu obmedzenej funkčnosti. Na vyriešenie tohto problému sa znova pripojte na internet a potom vyberte položku Opakovať.

Kontrola, či je vaše predplatné služieb Office 365 Home, Personal alebo University aktívne

 1. Zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 2. Prejdite na svoju stránku Služby a predplatné.

 3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Prihlásiť sa a zadajte e-mail a heslo konta Microsoft, ktoré je priradené k vášmu predplatnému služieb Office 365.

 4. Skontrolujte podrobnosti pod nadpisom Predplatné.

  Snímka obrazovky zobrazujúca stránku Služby a predplatné
 5. Ak platnosť predplatného uplynula, môžete ho obnoviť podľa postupu uvedeného v téme Obnovenie služieb Office 365 for home.

 6. Po obnovení predplatného môžete podľa potreby znova spustiť aplikácie balíka Office.

Kontrola, či máte nainštalovanú verziu balíka Office, ktorá je súčasťou vášho plánu

Uistite sa, že verzia balíka Office, ktorú ste nainštalovali, je priradená k vášmu predplatnému služieb Office 365 Home, Personal alebo University.

 1. Prihláste sa na stránku svojho konta.

 2. Na stránke Moje konto vyberte možnosť Inštalovať.

 3. Skontrolujte, či je váš počítač uvedený v časti Informácie o inštalácii.

  V časti Informácie o inštalácii sa nachádza zoznam počítačov, do ktorých ste nainštalovali balík Office z tohto konta. Ak ste z tohto konta nenainštalovali Office, zobrazí sa text Nepoužili ste žiadne inštalácie.

 4. Ak počítač uvedený nie je, výberom položky Inštalovať si nainštalujte Office a získajte aktuálnu licenciu pre toto konto.

Deaktivácia inštalácie balíka Office 365 Home, Personal alebo University

Ak ste prekročili počet inštalácií, ktoré zahŕňa vaše predplatné služieb Office 365, môžete deaktivovať inštaláciu balíka Office, ktorú už nepoužívate, a nainštalovať Office na inom zariadení.

 1. Prejdite na lokalitu https://office.com/myaccount a ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou konta Microsoft.

 2. Vyberte položku Inštalovať >.

 3. V časti Informácie o inštalácii vyberte položku Deaktivovať inštaláciu a deaktivujte inštalácie balíka Office, ktoré už nepoužívate.

  Stránka Inštalácia zobrazujúca názov počítača a meno osoby, ktorá Office nainštalovala.

Po deaktivácii inštalácie balíka Office budete môcť v zariadení aj naďalej zobrazovať a tlačiť dokumenty, ale nebudete ich môcť upravovať ani vytvárať nové. Office vás na dokončenie deaktivácie inštalácie upozorní zobrazením hlásenia o produkte bez platnej licencie. Ak chcete používať Office v zariadení, po zobrazení výzvy budete musieť Office znova aktivovať prihlásením sa do konta Office 365.

Pripojenie na internet

Spustenie nástroja Support and Recovery Assistant

Deaktivácia inštalácie

Pripojenie na internet

Pri používaní balíka Office nemusíte byť neustále online, občas sa však na internet pripojiť treba, aby mohol Office overiť, či je vaše predplatné služieb Office 365 stále aktívne. Ak sa balíku Office dlhší čas nepodarí overiť stav vášho predplatného (zvyčajne je to približne 30 dní), zobrazí sa hlásenie Predplatné sa nepodarilo overiť a Office prejde do režimu obmedzenej funkčnosti. Na vyriešenie tohto problému sa znova pripojte na internet a potom vyberte položku Opakovať.

Spustenie nástroja Support and Recovery Assistant (Office 365 for business)

Ako používateľ služieb Office 365 for business si môžete stiahnuť nástroj Support and Recovery Assistant pre Office 365, pomocou ktorého možno vyriešiť problémy s aktiváciou. Ak sa váš problém pomocou tohto nástroja nevyrieši, postupujte podľa pokynov v tomto článku.

Deaktivácia inštalácie služieb Office 365 for business

Ak ste prekročili počet inštalácií, ktoré zahŕňa vaše predplatné služieb Office 365, môžete deaktivovať inštaláciu balíka Office, ktorú už nepoužívate, a nainštalovať Office na inom zariadení.

 1. Prejdite na stránku https://portal.office.com/Account/#home a ak sa zobrazí výzva, na prihlásenie použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Z dlaždice Stav inštalácie vyberte možnosť Spravovať inštalácie.

 3. V časti Stav inštalácie vyberte položku Deaktivovať a deaktivujte inštalácie balíka Office, ktoré už nepoužívate.

  Zobrazenie príkazu Deaktivovať v prípade inštalácie služieb Office 365 for business

Po deaktivácii inštalácie balíka Office budete môcť v zariadení aj naďalej zobrazovať a tlačiť dokumenty, ale nebudete ich môcť upravovať ani vytvárať nové. Office vás na dokončenie deaktivácie inštalácie upozorní zobrazením hlásenia o produkte bez platnej licencie. Ak chcete používať Office v zariadení, po zobrazení výzvy budete musieť Office znova aktivovať prihlásením sa do konta Office 365.

Oprava balíka Office

Postup nájdete v téme Oprava aplikácie balíka Office

Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie balíka Office

Postup nájdete v téme:

 1. Odinštalovanie balíka Office

 2. Stiahnutie a inštalácia balíka Office

Stále potrebujete pomoc? Obráťte sa na oddelenie podpory.

Ak ste vyskúšali všetko, čo je v tomto článku a stále potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory pre Office.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×