Chráňte sa pred neoprávneným získavaním údajov a inými formami podvodu online

Tento článok opisuje, čo znamená neoprávnené získavanie údajov (phishing) a ako ho možno zistiť. Článok tiež uvádza osvedčené postupy, vďaka ktorým sa nestanete obeťou online podvodu.

Ďalšie informácie o tom, ako zostať v bezpečí online, nájdete na lokalite Centrum bezpečnosti a zabezpečenia spoločnosti Microsoft.

Obsah tohto článku

Čo robiť, ak dostanete tip s upozornením, a prečo ste ho dostali?

Čo je neoprávnené získavanie údajov alebo podvod online?

Ochrana pred podvodom online

Ako možno nahlásiť podvod online a krádež identity?

Správy od dôveryhodného odosielateľa sa označujú ako neoprávnené získavanie údajov. Ako ich označím ako bezpečné?

Čo robiť, ak dostanete tip s upozornením, a prečo ste ho dostali?

Tip

Ak ste dostali tip s upozornením na neoprávnené získavanie údajov, existuje riziko, že sa uplatňuje praktika na neoprávnené získavanie údajov. Môže k tomu dôjsť mnohými spôsobmi, ktoré sú uvedené nižšie. Spoločnosť Microsoft používa algoritmy, systémy hodnotenia a strojové učenie na zistenie signálov a v prípade existujúceho rizika neoprávneného získavania údajov vás upozorní. Nižšie nájdete ďalšie informácie o tom, ako nahlásiť správy.

Tip: Ak dostanete toto upozornenie pri e-mailových správach od odosielateľa, ktorému dôverujete, a presvedčili ste sa, že upozornenia sú falošným poplachom, pridajte daného odosielateľa do zoznamu dôveryhodných odosielateľov v Outlooku. Pozrite si časť Správy od dôveryhodného odosielateľa sa označujú ako neoprávnené získavanie údajov. Ako ich označím ako bezpečné?

Čo je neoprávnené získavanie údajov alebo podvod online?

Phishing (čítaj: fišing), čiže neoprávnené získavanie údajov je spôsob podvodu online, ktorý používajú podvodníci, aby vás prinútili poskytnúť osobné údaje, ktoré potom zlodejovi umožňujú:

 • pokúsiť sa získať finančnú čiastku vo vašom mene,

 • vybrať finančné prostriedky z vášho bankového účtu a využiť debetné prostriedky až po limit kreditnej karty,

 • vybrať finančné prostriedky z vašich účtov,

 • použiť kópiu vašej debetnej karty na vyberanie vašich finančných prostriedkov kdekoľvek vo svete.

Varovné znaky

Pravdepodobne ide o podvod, ak ste požiadaní o:

 • poskytnutie osobných údajov neznámemu zdroju,

 • overenie informácií o účte pod hrozbou pozastavenia vášho účtu,

 • predaj položky, za ktorú zaplatíte oveľa viac ako je hodnota položky,

 • poskytnutie priameho peňažného príspevku.

Tip: Pri nákupoch online používajte kreditné karty. Ak dôjde k zneužitiu karty, pri kreditných kartách je zvyčajne jednoduchšie namietať voči podvodným poplatkom ako pri iných spôsoboch platby.

Ďalšie informácie o znakoch neoprávneného získavania údajov

Neoprávnené získavanie údajov je nanešťastie čoraz sofistikovanejšie a väčšina ľudí veľmi ťažko odhadne, či je emailová správa alebo webová lokalita podvodná. Preto sa podvodné praktiky vyskytujú tak často a z pohľadu podvodníkov sú také úspešné. V mnohých falošných emailových správach a webových lokalitách sa napríklad vyskytujú skutočné logá renomovaných spoločností, takže budia dojem legitímnosti. V nasledujúcej časti uvádzame niekoľko rád, ktoré vám môžu pomôcť ochrániť sa pred nimi

 • Žiadosť o poskytnutie osobných údajov prostredníctvom emailovej správy     Väčšina legitímnych spoločností má pravidlo, že o osobné údaje nežiada prostredníctvom emailu. V prípade správy, ktorá od vás takéto údaje žiada, buďte veľmi opatrní, a to aj vtedy, ak vyzerá legitímne.

 • Naliehavé žiadosti     Text podvodných e-mailových správ je obyčajne veľmi zdvorilý a úslužný. Zvyčajne obsahuje žiadosť o odpoveď alebo kliknutie na prepojenie, ktoré správa obsahuje. Na zvýšenie počtu odpovedí sa podvodníci snažia vytvoriť dojem naliehavosti, aby ste odpovedali bez premýšľania. Falošné emailové správy obyčajne nie sú prispôsobené, zatiaľ čo platné správy z banky alebo všeobecne zo spoločností poskytujúcich elektronický obchod bývajú prispôsobené.

 • Polia typu Attachments     Mnohé podvodné správy môžu požadovať otvorenie príloh, ktoré môžu váš počítač infikovať vírusom alebo programom spyware. Ak počítač stiahne spyware, tento program môže zaznamenať klávesy, ktoré používate na prihlásenie do osobných kont online. Každú prílohu, ktorú chcete zobraziť, by ste mali najprv uložiť na pevný disk a pred jej otvorením ju skontrolovať aktualizovaným antivírusovým programom. Program Outlook automaticky blokuje určité typy príloh, ktoré môžu obsahovať vírusy, čím chráni váš počítač. Ak program Outlook nájde podozrivú správu, zablokuje všetky typy príloh v tejto správe.

 • Falošné alebo podozrivé prepojenia     Ľudia, ktorí vytvárajú podvodné správy, sú pri vytváraní falošných prepojení takí vynaliezaví, že väčšina ľudí nedokáže určiť, či je prepojenie legitímne. Najlepšie je vždy zadať do prehliadača webovú adresu, o ktorej viete, že je správna. Správnu webovú adresu si môžete v prehliadači uložiť aj medzi Obľúbené položky. Webové adresy zo správ nekopírujte a neprilepujte do prehliadača. Upozornenia zabezpečenia sa zobrazia v nasledujúcich situáciách:

  • Máte otvorený dokument a kliknete na prepojenie na webovú lokalitu s adresou, ktorá potenciálne môže obsahovať falošný názov domény.

  • Otvoríte súbor z webovej lokality s adresou, ktorá potenciálne môže obsahovať falošný názov domény. Zobrazí sa bezpečnostné upozornenie. Prečítajte si ho a urobte požadovaný výber.

  • Potom sa môžete rozhodnúť, či budete pokračovať v návšteve webovej lokality. V takomto prípade odporúčame kliknúť v bezpečnostnom upozornení na možnosť Nie. Táto funkcia pomáha pri ochrane pred homografickými útokmi.

  • Ak podľa filtra nevyžiadanej pošty správa nie je nevyžiadaná, ale považuje sa za správu neoprávnene získavajúcu údaje, zostane v priečinku Doručená pošta, ale všetky prepojenia v tejto správe budú vypnuté a funkcie Odpovedať a Odpovedať všetkým nebude možné použiť.

  • Ak je podľa filtra nevyžiadanej pošty správa nevyžiadaná a zároveň sa považuje za správu neoprávnene získavajúcu údaje, automaticky sa odošle do priečinka Nevyžiadaná pošta. Všetky správy odoslané do priečinka Nevyžiadaná pošta sa skonvertujú na formát obyčajného textu a všetky prepojenia sa vypnú. Navyše sa vypnú funkcie Odpovedať a Odpovedať všetkým. Informačný panel vás upozorní na túto zmenu funkčnosti.

  • Ak v správe neoprávnene získavajúcej informácie kliknete na prepojenie, ktoré bolo vypnuté, zobrazí sa dialógové okno Zabezpečenie programu Outlook. Vyberte požadované nastavenia.

 • Maskovanie prepojení     Aj keď prepojenie, na ktoré máte kliknúť, môže obsahovať celý názov skutočnej spoločnosti alebo jeho časť, toto prepojenie môže byť „maskované". To znamená, že zobrazené prepojenie neumožňuje prejsť na uvedenú adresu, ale na iné miesto, obyčajne na falošnú webovú lokalitu. Ak na prepojení uvedenom v správe programu Outlook podržíte ukazovateľ myši, môžete odkryť inú číselnú internetovú adresu. V takom prípade by ste mali byť obozretní. Zapamätajte si, že dokonca aj prepojenie v poli so žltým pozadím môže byť falošné, hoci sa zdá, že ide o dôveryhodnú webovú adresu.

 • Homografy     Homograf je slovo, ktoré sa píše rovnako ako niektoré iné slovo, ale má odlišný význam. V počítačovej technike homografický útok znamená, že určitá webová adresa vyzerá ako známa webová adresa, ale v skutočnosti je zmenená. Účelom falošných webových prepojení, ktoré sa používajú v prípade neoprávneného získavania údajov, je oklamať používateľa tak, aby klikol na prepojenie.

Na začiatok stránky

Ochrana pred podvodom online

 • Vzdelávajte sa     Ak potrebujete informácie o ochrane domáceho počítača, prejdite do Centra bezpečnosti a zabezpečenia spoločnosti Microsoft, kde nájdete články, informácie a programy zabezpečenia.

 • Sledujte svoje transakcie     Kontrolujte si potvrdenia objednávok a výpisy z kreditnej karty a bankového účtu.

 • Na internetové transakcie používajte kreditné karty     Vo väčšine prípadov je vaša osobná zodpovednosť výrazne obmedzená.

Ďalšie informácie o vašej ochrane

Ak sa chcete vyhnúť online podvodu, používajte tieto osvedčené postupy:

 • Nikdy neodpovedajte na e-mailové správy, ktoré požadujú vaše osobné údaje     Pri e-mailových správach od spoločností alebo osôb požadujúcich zadanie, aktualizáciu alebo potvrdenie vašich osobných údajov buďte veľmi opatrní. Namiesto toho zavolajte na telefónne číslo uvedené v príslušných výpisoch, ktoré dostávate z danej spoločnosti. V žiadnom prípade nevolajte na číslo uvedené v e-mailovej správe. Osobné údaje neposkytujte ani osobám, ktoré vám neočakávane zavolajú.

 • Neklikajte na prepojenia v podozrivých e-mailoch     V podozrivých správach neklikajte na prepojenia, pretože nemusia byť dôveryhodné. Webové lokality radšej navštevujte zadaním ich URL adresy v prehliadači alebo pomocou prepojenia v priečinku Obľúbené položky. V žiadnom prípade prepojenia nekopírujte zo správ a neprilepujte ich do prehliadača.

 • Neodosielajte osobné údaje v bežných e-mailových správach     Bežné e-mailové správy nie sú šifrované a podobajú sa odoslaniu pohľadnice. Ak na odoslanie osobných údajov musíte použiť e-mailové správy, nastavte program Outlook tak, aby správy digitálne podpísal a zašifroval prostredníctvom zabezpečenia S/MIME. Zabezpečenie S/MIME podporujú služby MSN a Microsoft Hotmail, ako aj programy Microsoft Outlook Express, Microsoft Office Outlook Web Access, Lotus Notes, Netscape a Eudora.

 • Využívajte len služby známych a dôveryhodných spoločností     Využívajte len známe a uznávané spoločnosti, o ktorých sa vie, že poskytujú kvalitné služby. Webová lokalita každej spoločnosti by mala obsahovať prehlásenie o ochrane osobných údajov, v ktorom je jednoznačne uvedené, že daná spoločnosť nebude vaše meno ani ďalšie informácie odovzdávať iným subjektom.

 • Uistite sa, že daná webová lokalita používa šifrovanie     Webová adresa by v prehliadači na paneli Adresa mala na začiatku obsahovať reťazec https:// namiesto zvyčajného http://. Môžete aj dvakrát kliknúť na ikonu zamknutia v stavovom riadku prehliadača, aby ste zobrazili digitálne certifikáty danej lokality. Názov uvedený v certifikáte v poli Vydaný pre by sa mal zhodovať s názvom lokality, na ktorej by ste sa mali nachádzať. Ak máte podozrenie, že daná lokalita nie je legitímnou lokalitou, okamžite ju opustite a nahláste. Nepostupujte podľa žiadnych pokynov na takejto lokalite.

 • Sledujte svoje transakcie     Potvrdenia objednávok, bankové výpisy a výpisy z kreditných kariet si prezerajte okamžite po ich doručení, aby ste sa uistili, že vám daná inštitúcia účtovala len transakcie, ktoré ste naozaj vykonali. Ak nájdete akékoľvek nezrovnalosti, okamžite ich ohláste na telefónnom čísle uvedenom v danom výpise. Ak používate len jednu kreditnú kartu, transakcie sa dajú ľahšie sledovať.

 • Na internetové transakcie používajte kreditné karty     V prípade zneužitia vašej kreditnej karty je vaša osobná strata značne obmedzená. Naopak, ak používate priame účtovanie z vášho bankového účtu alebo debetnej karty, vašou osobnou stratou býva mnohokrát celý zostatok na bankovom účte. Pri transakciách na internete je vhodnejšie používať kreditnú kartu s menším úverovým limitom, čo v prípade jej zneužitia obmedzuje finančnú čiastku, ktorú vám môže podvodník ukradnúť. Niekoľko veľkých spoločností vydávajúcich kreditné karty teraz okrem toho ponúka svojim zákazníkom možnosť nakupovania online pomocou čísel virtuálnych kreditných kariet na jedno použitie, ktorých platnosť je len jeden alebo dva mesiace. Ak je táto služba k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne, vaša banka vám poskytne ďalšie informácie týkajúce sa dočasných čísiel virtuálnych kreditných kariet.

Ako možno nahlásiť podvod online a krádež identity?

Ak si myslíte, že ste dostali podvodnú e-mailovú správu, môžete tento problém nahlásiť a podozrivú správu odoslať v prílohe. Nahlasovanie podozrivých správ úradom pomáha bojovať proti krádežiam identity.

Preposlanie e-mailu v podobe prílohy v programe Outlook 2016, Outlook 2013 alebo Outlook 2010

 1. Vyberte správu, ktorú chcete ohlásiť, ale neotvárajte ju.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Reagovať na tlačidlo Ďalšie.

 3. Vyberte Preposlať ako prílohu.

 4. Do poľa Komu zadajte e-mailovú adresu spoločnosti alebo organizácie, ktorej podozrivú správu nahlasujete.

 5. Kliknite na položku Odoslať.

Preposlanie e-mailu v podobe prílohy v programe Windows Mail

 1. Vyberte správu, ktorú chcete ohlásiť, ale neotvárajte ju.

 2. V ponuke Správa kliknite na položku Preposlať ako prílohu.

 3. Do poľa Komu zadajte e-mailovú adresu spoločnosti alebo organizácie, ktorej podozrivú správu nahlasujete.

 4. Kliknite na položku Odoslať.

Ďalšie zdroje

Správy od dôveryhodného odosielateľa sa označujú ako neoprávnené získavanie údajov. Ako ich označím ako bezpečné?

Ak odosielateľovi dôverujete, môžete ho pridať do zoznamu dôveryhodných používateľov v Outlooku.

 1. Kliknite na položky Nevyžiadané > Možnosti nevyžiadanej pošty.

  Ponuka Nevyžiadané v Outlooku 2013
 2. V dialógovom okne Možnosti nevyžiadanej pošty vyberte položku Dôveryhodní odosielatelia.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať a zadajte e-mailovú adresu alebo názov domény.

  Zopakujte pre ďalšie adresy, ktoré chcete pridať.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK sa vráťte.

Správy z adries v zozname dôveryhodných odosielateľov by sa nemali označovať ako potenciálne správy s neoprávneným získavaním údajov.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×