CHISQ.INV.RT (funkcia)

Vráti inverznú hodnotu pravostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát.

Ak pravdepodobnosť = CHISQ.DIST.RT(x,...), potom CHISQ.INV.RT(pravdepodobnosť,...) = x. Táto funkcia slúži na porovnávanie zaznamenaných a očakávaných výsledkov, na základe ktorého možno zistiť, či je pôvodná hypotéza platná.

Syntax

CHISQ.INV.RT(pravdepodobnosť;stupeň_voľnosti)

Syntax funkcie CHISQ.INV.RT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pravdepodobnosť     Povinný argument. Pravdepodobnosť spojená s rozdelením chí-kvadrát.

  • Stupeň_voľnosti     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti.

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia CHISQ.INV.RT vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je argument pravdepodobnosť < 0 alebo pravdepodobnosť > 1, funkcia CHISQ.INV.RT vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak argument stupeň_voľnosti nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak je argument stupeň_voľnosti < 1 alebo stupeň_voľnosti > 10^10, funkcia CHISQ.INV.RT vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

Pre zadanú hodnotu pravdepodobnosti funkcia CHISQ.INV.RT vyhľadá takú hodnotu x, že platí CHISQ.INV.RT(x, stupeň_voľnosti) = pravdepodobnosť. To znamená, že presnosť funkcie CHISQ.INV.RT závisí od presnosti funkcie CHISQ.DIST.RT. Funkcia CHISQ.INV.RT používa metódu iteračného hľadania. Ak vyhľadávanie po 64 iteráciách nekonverguje, funkcia vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,050001

Pravdepodobnosť priradená k rozdeleniu chí-kvadrát

10

Počet stupňov voľnosti

Vzorec

Popis

Výsledok

=CHISQ.INV.RT(A2;A3)

Inverzná hodnota jednostrannej pravdepodobnosti v rozdelení chí-kvadrát

18,306973

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×