CHISQ.INV (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie CHISQ.INV v Microsoft Exceli.

Vráti inverznú hodnotu ľavostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát.

Rozdelenie chí-kvadrát sa používa na skúmanie zmeny percentuálnej časti určitého javu pre dané výbery, napríklad časti dňa, počas ktorej ľudia pozerajú televíziu.

Syntax

CHISQ.INV(pravdepodobnosť;stupeň_voľnosti)

Syntax funkcie CHISQ.INV obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pravdepodobnosť     Povinný argument. Pravdepodobnosť spojená s rozdelením chí-kvadrát.

  • Stupeň_voľnosti     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti.

Poznámky

  • Ak argument nemá číselný formát, funkcia CHISQ.INV vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je argument pravdepodobnosť < 0 alebo pravdepodobnosť > 1, funkcia CHISQ.INV vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak argument stupeň_voľnosti nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak je argument stupeň_voľnosti < 1 alebo stupeň_voľnosti > 10^10, funkcia CHISQ.INV vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=CHISQ.INV(0,93;1)

Inverzná hodnota zľava ohraničenej pravdepodobnosti v rozdelení chí-kvadrát pre číslo 0,93 s použitím 1 stupňa voľnosti.

5,318520074

=CHISQ.INV(0,6;2)

Inverzná hodnota zľava ohraničenej pravdepodobnosti v rozdelení chí-kvadrát pre číslo 0,6 s použitím 2 stupňov voľnosti.

1,832581464

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×