CHISQ.DIST (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie CHISQ.DIST v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti rozdelenie chí-kvadrát.

Rozdelenie chí-kvadrát sa používa na skúmanie zmeny percentuálnej časti určitého javu pre dané výbery, napríklad časti dňa, počas ktorej ľudia pozerajú televíziu.

Syntax

CHISQ.DIST(x;stupeň_voľnosti;kumulatívne)

Syntax funkcie CHISQ.DIST obsahuje nasledovné argumenty:

  • X     Povinný argument. Hodnota, pre ktorú chcete zistiť hodnotu rozdelenia.

  • Stupeň_voľnosti     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti.

  • Kumulatívne     Povinný argument. Logická hodnota určujúca tvar funkcie. Ak má argument hodnotu TRUE, funkcia CHISQ.DIST vráti distribučnú funkciu rozdelenia. Ak má hodnotu FALSE, vráti funkciu hustoty rozdelenia pravdepodobnosti.

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia CHISQ.DIST vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je argument x záporný, funkcia CHISQ.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak argument stupeň_voľnosti nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak je argument stupeň_voľnosti < 1 alebo stupeň_voľnosti > 10^10, funkcia CHISQ.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=CHISQ.DIST(0,5;1;TRUE)

Rozdelenie chí-kvadrát pre hodnotu 0,5, funkcia ho vracia ako kumulatívnu funkciu rozdelenia s použitím 1 stupňa voľnosti.

0,52049988

=CHISQ.DIST(2;3;FALSE)

Rozdelenie chí-kvadrát pre hodnotu 2, funkcia ho vracia ako funkciu hustoty pravdepodobnosti s použitím 3 stupňov voľnosti.

0,20755375

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×