Centrum ukladania na servery Microsoft Office

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Centrum ukladania na servery Microsoft Office vám teraz ponúka možnosť zobrazenia stavu súborov nahrávaných na server na jednom mieste. Keď nahráte súbor na webový server, spoločnosť Microsoft najskôr uloží daný súbor lokálne do vyrovnávacej pamäte dokumentov Office a až potom sa spustí nahrávanie. Znamená to, že môžete uložiť zmeny a okamžite pokračovať v práci, aj keď ste v režime offline alebo máte pomalé sieťové pripojenie. Centrum ukladania na servery Microsoft Office vám umožňuje sledovať priebeh nahrávania a informuje vás o potrebe prípadných zásahov.

Je to užitočné v nasledujúcich situáciách:

 • Otvorili ste súbor zo servera a server sa prepol do režimu offline. Môžete uložiť súbor a súčasne budete vedieť, že súbor sa nahráva ihneď po tom, keď sa server prepne naspäť do režimu online.

 • Pracujete so súbormi v prístupovom bode letiska a chystáte sa nastúpiť do lietadla. Overením stavu v Centre ukladania na servery sa dozviete, kedy sa nahrávanie skončilo, a budete sa môcť odpojiť a nastúpiť do lietadla.

 • Počas nahrávania sa vyskytne chyba. Okamžite sa zobrazí upozornenie a vy budete môcť rýchlo odstrániť problém a obnoviť nahrávanie.

Sa centrum ukladania na servery Office automaticky nainštaluje ako súčasť balíka Microsoft Office, počnúc balíkom Office 2010 a môžete ju otvoriť niekoľkými spôsobmi v závislosti od vašej situácii a verziu systému Windows, ktorú používate.

Otvorenie Centra ukladania na servery pomocou ikony oznámení:

 1. Kliknite na ikonu Centra ukladania na servery Ikona Centra ukladania na servery v oblasti oznámení.

 2. Kliknite na položku Otvoriť Centrum ukladania na servery.

Ak chcete otvoriť centrum ukladania na servery vo Windowse 8 alebo Windowse 10:

 1. Na obrazovke Štart vyhľadajte Centrum ukladania na servery.

 2. Kliknite na ikonu Centra ukladania na servery Office.

Ak chcete otvoriť centrum ukladania na servery pomocou ponuky Štart systému Windows:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, potom na položku Všetky programy a potom na položku Microsoft Office alebo Microsoft Office Starter.

 2. Kliknite na položku Nástroje balíka Microsoft Office.

 3. Kliknite na položku Centrum ukladania na servery Microsoft Office.

Ikona Centra ukladania na servery v oblasti oznámení

Táto ikona sa zobrazuje aj stav nahrávaní súborov prostredníctvom nasledujúcich ikon oblasti oznámení:

Ikona Centra ukladania na servery

Znamená, že žiadne položky nečakajú na nahratie.

Ikona čakania na nahratie – oznámenie Centra ukladania na servery.

Indikuje, že centrum ukladania na servery obsahuje súbory, ktoré čakajú na odovzdanie, pretože server nemožno kontaktovať. Tieto súbory sa automaticky nahrať dostupnosti servera.

Ikona pozastavenia centra – oznámenie Centra ukladania na servery

Indikuje, že centrum ukladania na servery obsahuje súbory, ktoré čakajú na odovzdanie, pretože odovzdávania sú pozastavené. Ak chcete nahrať tieto súbory otvorte centrum ukladania na servery a vyberte položku Obnoviť odovzdávanie môžete pokračovať.

Ikona zlyhania nahrávania – oznámenie Centra ukladania na servery.

Znamená, že Centrum ukladania na servery obsahuje súbory, ktoré sa nepodarilo nahrať. Zlyhania nahrávania môžete vyriešiť otvorením Centra ukladania na servery a výberom ponuky Vyriešiť pre každý chybný súbor.

Ikona môže informovať aj o stave nahrávaní súborov zobrazením oznámení

Kontextové oznámenie Centra ukladania na servery

alebo ak podržíte ukazovateľ myši nad ikonu centra ukladania na servery.

Kontextové upozornenie Centra ukladania na servery

Na začiatok stránky

Zobrazenie súborov v Centre ukladania na servery

Centrum ukladania na servery vám ukáže, Čaká sa na obrázky, Naposledy nahraté súbory a Všetky súbory vo vyrovnávacej pamäti. Pri pokuse o otvorenie centra ukladania na servery, predvolené obrazovky zobrazuje všetky súbory, ktoré sú v súčasnosti nedokončené nahráte na server. Ak chcete zobraziť zoznam posledných 25 súbory, ktoré boli nahraté alebo všetky súbory v súčasnosti vyrovnávacej pamäte, kliknite na šípku rozbaľovacej ponuky a vyberte ktoré obrazovky, ktoré sa majú zobraziť.

Centrum ukladania na servery Office so zobrazenými položkami čakajúcimi na nahratie

Práca so všetkými súbormi v Centre ukladania na servery

 • Ak chcete nahrať všetky súbory, ktoré čakajú na odovzdanie v Centre ukladania na servery, kliknite na položku Nahrať všetko.

 • Ak chcete pozastaviť všetky nahrávania, kliknite na položku Pozastaviť nahrávanie. Ak chcete obnoviť všetky nahrávania, kliknite na položku Obnoviť nahrávania.

 • Ak chcete zmeniť oznámenia a spôsob správy vyrovnávacej pamäte dokumentov Office, kliknite na položku Nastavenie. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie Centra ukladania na servery Office

Ak chcete pracovať so špecifickým súborom v Centre ukladania na servery, kliknite na položku Akcie alebo Vyriešiť vedľa súboru a potom v ponuke vyberte požadovanú činnosť.

Ponuka Vyriešiť Centra ukladania na servery

Taktiež môžete vybrať súbor, s ktorým chcete pracovať a získať prístup k akciám súboru prostredníctvom ponuky Akcie na paneli s nástrojmi, ako aj prostredníctvom kontextovej ponuky pre každý súbor. Dostupné možnosti sa budú odlišovať v závislosti od stavu súboru:

 • Vybrať    Keď nahrávanie zlyhalo, pretože iný autor zmenil serverovú verziu súboru (čo spôsobilo konflikt), táto akcia otvorí okno, v ktorom môžete zobraziť a vybrať verziu, ktorú chcete ponechať. Ďalšie informácie získate v téme Riešenie konfliktov v Centre ukladania na servery.

 • Otvoriť    Slúži na otvorenie súboru, ktorý je potom možné zobraziť alebo upraviť priamo z Centra ukladania.

 • Na vyriešenie otvoriť    Keď nahrávanie zlyhá, môžete otvoriť zdrojovej aplikácie, ktoré sa automaticky zobrazia ďalšie informácie o probléme a akcie na vyriešenie. Táto akcia je často predvolená akcia na vyriešenie zlyhania nahrávania.

 • Otvoriť webovú lokalitu    Slúži na otvorenie webovej lokality, na ktorej je uložený daný súbor.

 • Uložiť ako    Slúži na uloženie kópie súboru do počítača.

 • Uložiť kópiu    Táto akcia slúži na vyriešenie zlyhania nahrávania pomocou uloženia zmien do iného umiestnenia.

 • Prihláste sa    Keď nahrávanie zlyhá, pretože nie ste prihlásení na webový server, táto akcia umožňuje prihlásenie a vyriešenie zlyhania odovzdávania.

 • Zahodiť    Súbor sa odstráni z centra ukladania na servery. Ak tento súbor je na serveri, stále bude k dispozícii na stiahnutie.

 • Nahrať    Táto akcia sa pokúsi nahrať čakajúce zmeny na server. Ďalšie informácie nájdete v téme Zatvorenie súboru, ktorý sa momentálne nahráva na server.

Rôzne stavy Centra ukladania sú označené nasledujúcimi ikonami:

Ikona Žiadne zmeny čakajúce na nahratie Centra ukladania na servery

Znamená, že súbor neobsahuje žiadne zmeny, ktoré čakajú na nahratie.

Ikona Čakajúce zmeny Centra ukladania na servery

Znamená, že súbor neobsahuje zmeny čakajúce na nahratie, pretože server nebolo možné pripojiť sa. Centrum ukladania na servery dostupnosti servera automaticky nahrajú sa tieto súbory.

Ikona pozastaveného nahrávania Centra ukladania na servery

Znamená, že súbor neobsahuje zmeny čakajúce na nahratie, pretože bola pozastavená nahrávania na server. Ak chcete nahrať tieto súbory, na paneli s nástrojmi kliknite na položku Obnoviť odovzdávanie.

Ikona zlyhaného nahrávania Centra ukladania na servery

Znamená, že súbor obsahuje zmeny, ktorých nahratie zlyhalo. Tieto súbory môžete vyriešiť kliknutím na položku Otvoriť a vyriešiť v ponuke súboru Vyriešiť.

Na začiatok stránky

Možnosti zobrazenia

Všetky dostupné oznámenia sú predvolene povolené. Môžete prispôsobiť, ktoré oznámenia a súbory vo vyrovnávacej pamäti sa zobrazia – začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok pre nasledujúce možnosti:

 • Zobraziť oznámenia o zlyhaní nahrávania

 • Zobraziť oznámenia o čakajúcom nahrávaní

 • Zobraziť oznámenia o pozastavení nahrávania

 • Ikona zobrazenia v oblasti oznámení

Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenia vyrovnávacej pamäte dokumentov balíka Office.

 • Ak chcete nastaviť maximálny počet dní ponechania súborov vo vyrovnávacej pamäti dokumentov Office, podľa potreby upravte hodnotu v poli Počet dní uchovávania súborov vo vyrovnávacej pamäti dokumentov Office. Súbory staršie ako maximálny počet dní sa z vyrovnávacej pamäte odstránia iba v prípade, ak neexistujú žiadne zmeny čakajúce na nahratie.

 • Ak používatelia, ktorí uprednostňujú prácu priamo so serverom alebo majú obavy o zabezpečenie ochrany osobných údajov, vyberú možnosť Odstrániť súbory z vyrovnávacej pamäte dokumentov Office po ich zatvorení, dokumenty sa po zatvorení automaticky odstránia z vyrovnávacej pamäte.

  Dôležité: Ak ste vybrali nastavenie Odstrániť súbory z vyrovnávacej pamäte dokumentov Office po ich zatvorení a zavriete súbor pred dokončením jeho nahrávania, k dispozícii budete mať možnosť čakania na dokončenie odovzdávania, uloženia súboru do iného umiestnenia alebo zavretia súboru bez uloženia zmien. Nebude možné ponechať dokumenty ako čakajúce a odovzdať ich až keď bude server opäť dostupný.

 • Vyrovnávaciu pamäť dokumentov Office môžete kedykoľvek vymazať kliknutím na položku Odstrániť súbory vo vyrovnávacej pamäti.

  Poznámka:  Ak vymažete vyrovnávaciu pamäť dokumentov Office kliknutím na položku Odstrániť súbory vo vyrovnávacej pamäti alebo povolením možnosti Odstrániť súbory z vyrovnávacej pamäte dokumentov Office po ich zatvorení, z vyrovnávacej pamäte sa odstráni obsah dokumentov, zoznam otvorených súborov sa však ponechá vo vyrovnávacej pamäti a uloží sa v počítači.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×