Blokovanie odosielateľa e-mailu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako súčasť svojich kritérií filtrovania, Filter nevyžiadanej pošty Outlook overí proti zoznamy e-mailových adries a domén Internet určenú ako bezpečné alebo blokovanie odosielateľov. Je možné prispôsobiť filtra na blokovať alebo povoliť odosielateľom alebo iné typy správ.

Blokovanie odosielateľa

Keď nechcete, aby sa ďalej zobrazovali správy od určitého odosielateľa, môžete odosielateľa zablokovať.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na správu od odosielateľa, ktorého chcete zablokovať, a potom na položku nevyžiadané > Zablokovať odosielateľa.

Príkaz Zablokovať odosielateľa v zozname správ

Blokované osoby môžete odoslať stále posielate, ale ak nič z jeho alebo jej e-mailovú adresu do e-mailovému kontu, sa okamžite presunie do priečinka Nevyžiadaná pošta .

Je vhodné pravidelne kontrolovať e-mailové správy označené ako nevyžiadaná pošta, aby ste zaznamenali všetky dôležité správy.

Ak sa neskôr rozhodnete odosielateľa odblokovať, nastavenie zobrazovania správ môžete zmeniť pomocou filtrov nevyžiadanej pošty.

Správy z adresy alebo názvy domén v zozname blokovaných odosielateľov sa vždy považujú za nevyžiadané. Program Outlook presunie všetky zistené prichádzajúce správy od odosielateľov do zoznamu blokovaných odosielateľov do priečinka Nevyžiadaná pošta bez ohľadu na obsah správy.

Poznámka: Filter nevyžiadanej pošty v Outlook nebráni nevyžiadanej pošty v čase, ale namiesto toho presmeruje podozrivej nevyžiadanej pošty do priečinka Nevyžiadaná pošta , namiesto priečinka Doručená pošta. Môžete nastaviť Filter nevyžiadanej pošty prísnejšie zmenou jej úrovne ochrany, alebo sú k dispozícii niektoré tretej strany riešenia, ktoré môžu byť viac agresívne.

Ak chcete pridať určitého odosielateľa do zoznamu blokovaných odosielateľov, kliknite na správu od odosielateľa. Na karte domov v skupine odstrániť kliknite na položku nevyžiadané a potom kliknite na položku Zablokovať odosielateľa.

Ak chcete pridať názvy do zoznamu blokovaných odosielateľov:

 1. Na karte domov v skupine odstrániť kliknite na položku nevyžiadanéa potom kliknite na položku Možnosti nevyžiadanej pošty.

 2. Na karte Blokovaní odosielatelia kliknite na položku Pridať.

  Dialógové okno Pridanie adresy alebo domény

 3. Do poľa Zadajte e-mailovú adresu alebo internetovú doménu, ktoré sa majú pripočítať do zoznamu zadajte meno alebo adresu, ktorú chcete pridať. Môžete napríklad pridať:

  • konkrétnu e-mailovú adresu, napríklad meno@example.com,

  • internetovú doménu, napríklad @microsoft.sk alebo microsoft.sk.

 4. Kliknite na tlačidlo OK a zopakujte postup pre každú položku, ktorú chcete pridať.

  Poznámky: 

  • Ak máte vytvorené zoznamy dôveryhodných mien a adries, môžete tieto informácie do Outlooku. Kliknite na položku importovať zo súboru a vyhľadajte požadovaný súbor zoznamu. Ak chcete vytvoriť súbor, ktorý používa váš aktuálny zoznam, kliknite na položku exportovať do súboru a potom zadajte miesto, kde sa má nový súbor uložiť.

  • Ak chcete zmeniť názov v zozname, kliknite na položku názov, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť. Ak chcete odstrániť názov, kliknite na názov, ktoré chcete a potom kliknite na položku odstrániť.

  • Ak používate konto servera Microsoft Exchange, všetky názvy a e-mailové adresy v adresári organizácie (označuje sa aj ako Globálny zoznam adries) sa automaticky považujú za dôveryhodné a nie je možné pridať ich do zoznamu blokovaných príjemcov alebo odosielateľov.

Ak do zoznamu dôveryhodných odosielateľov pridáte e-mailové adresy a názvy domén, ktorým dôverujete, nastavíte Outlook tak, aby správy z týchto zdrojov nikdy nepovažoval za nevyžiadanú poštu. Ak patríte do poštových alebo distribučných zoznamov, môžete tieto názvy pridať do zoznamu dôveryhodných príjemcov.

Pridanie osoby do zoznamu dôveryhodných odosielateľov, kliknite na správu od odosielateľa. Na karte domov v skupine odstrániť kliknite na položku nevyžiadanéa potom kliknite na položku Nikdy zablokovať odosielateľa.

Ak chcete pridať konkrétnej adresy alebo domény do zoznamu dôveryhodných príjemcov, kliknite na správu od odosielateľa. Na karte domov v skupine odstrániť kliknite na položku nevyžiadanéa potom kliknite na položku nikdy blok skupiny alebo distribučného zoznamu.

Ak do týchto zoznamov chcete pridať názvy alebo domény manuálne, postupujte nasledovne:

 1. Na karte domov v skupine odstrániť kliknite na položku nevyžiadanéa potom kliknite na položku Možnosti nevyžiadanej pošty.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať dôveryhodných odosielateľov, na karte Dôveryhodní odosielatelia kliknite na položku Pridať.

  • Ak chcete pridať dôveryhodných príjemcov, na karte Dôveryhodní príjemcovia kliknite na položku Pridať.

   Dialógové okno Pridanie adresy alebo domény

 3. Do poľa Zadajte e-mailovú adresu alebo internetovú doménu, ktoré sa majú pripočítať do zoznamu zadajte meno alebo adresu, ktorú chcete pridať. Môžete napríklad pridať:

  • konkrétnu e-mailovú adresu, napríklad meno@example.com,

  • internetovú doménu, napríklad @microsoft.sk alebo microsoft.sk.

 4. Kliknite na tlačidlo OK a zopakujte postup pre každú položku, ktorú chcete pridať.

  • Ak chcete všetky kontakty považovať za dôveryhodných odosielateľov, začiarknite políčko považovať za dôveryhodné aj e-maily od moje kontakty na karte Dôveryhodní odosielatelia.

  • Niektoré osoby, s ktorými ste zodpovedajú nemusia byť uvedené v zozname kontaktov. Ak chcete všetky tieto osoby považovať za dôveryhodných odosielateľov, začiarknite políčko automaticky pridávať ľudí, ktorým odosielam e-maily, do zoznamu dôveryhodných odosielateľov .

  • Ak máte vytvorené zoznamy dôveryhodných mien a adries, môžete tieto informácie do Outlooku. Kliknite na položku importovať zo súboru a vyhľadajte požadovaný súbor zoznamu. Ak chcete vytvoriť súbor, ktorý používa váš aktuálny zoznam, kliknite na položku exportovať do súboru a potom zadajte miesto, kde sa má nový súbor uložiť.

  • Ak chcete zmeniť názov na jednom z týchto zoznamov, kliknite na položku názov, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť. Ak chcete odstrániť názov, kliknite na názov, ktoré chcete a potom kliknite na položku odstrániť.

  • Ak používate konto servera Microsoft Exchange Server, všetky názvy a e-mailové adresy v adresári organizácie (označuje sa aj ako Globálny zoznam adries) sa automaticky považujú za dôveryhodné.

Môžete nájsť nežiaduce e-mailové správy pochádzajú z konkrétneho krajiny alebo oblasti. Program Outlook umožňuje blokovať správy od tieto oblasti – zoznam zablokovaných domén najvyššej úrovne umožňuje blokovať správy z e-mailových adries, končiacich na určité číslo najvyššej úrovne v rámci domény alebo krajinu alebo oblasť. Napríklad, že začiarknete políčka CA [Kanada], US [Spojené štáty]a MX [Mexiko] v zozname zoznam blokov správy, ktoré pochádzajú z e-mailu adries, ktoré končia v ca, us alebo mx. V zozname sa zobrazia ďalšie krajiny alebo oblasti kódy.

 1. Na karte domov v skupine odstrániť kliknite na položku nevyžiadanéa potom kliknite na položku Možnosti nevyžiadanej pošty.

 2. Na karte medzinárodné kliknite na položku Zoznam zablokovaných domén najvyššej úrovne.

  Dialógové okno Zoznam zablokovaných domén najvyššej úrovne

 3. V zozname začiarknite políčko pre každý kód krajiny alebo oblasti, ktorú chcete blokovať, alebo kliknite na položku Vybrať všetko.

 4. Kliknite na tlačidlo OK v oboch dialógových oknách.

Všetky e-mailové adresy môžete blokovať aj podľa konkrétnych kódovaní jazykov – označujú sa aj ako tabuľky znakov alebo abecedy. V súčasnosti sa väčšina nevyžiadaných e-mailov odosiela s kódovaním US-ASCII. Ostatné sa odosielajú s rôznymi medzinárodnými kódovaniami. Zoznam blokovaných kódovaní umožňuje filtrovať nechcené e-mailové správy s textom zobrazeným v jazykoch, ktorým nerozumiete.

 1. Na karte domov v skupine odstrániť kliknite na šípku vedľa položky nevyžiadanéa potom kliknite na položku Možnosti nevyžiadanej pošty.

 2. Na karte medzinárodné kliknite na položku Zoznam zablokovaných kódovaní.

  Dialógové okno Zoznam zablokovaných kódovaní

 3. V zozname kliknite na kódovanie jazyka, ktorý sa má blokovať, alebo kliknite na položku Vybrať všetko.

 4. Kliknite na tlačidlo OK v oboch dialógových oknách.

Poznámka: 

 • Kódovania Unicode nie sú v zozname zablokovaných kódovaní uvedené.

 • Správy s neznámym alebo neuvedeným kódovaním filtruje bežný filter nevyžiadanej pošty.

Pridanie nevyžiadaných názvov do zoznamu blokovaných odosielateľov

Môžete jednoducho blokovať správy od určitého odosielateľa pridaním názvu domény alebo e-mailovú adresu odosielateľa do zoznamu blokovaných odosielateľov. Správy z adresy alebo názvy domén v tomto zozname sa vždy považujú za nevyžiadané. Program Outlook presunie všetky prichádzajúce správy od odosielateľov do zoznamu blokovaných odosielateľov do priečinka Nevyžiadaná pošta bez ohľadu na obsah správy.

Blokovaní odosielatelia

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a otvorte dialógové okno Možnosti.

 2. Na karte preferencie v časti E-mailkliknite na položku Nevyžiadaná pošta , otvorte dialógové okno Možnosti nevyžiadanej pošty.

 3. Kliknite na kartu Blokovaní odosielatelia .

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Do poľa Zadajte e-mailovú adresu alebo internetovú doménu, ktoré sa majú pripočítať do zoznamu zadajte meno alebo adresu, ktorú chcete pridať. Môžete napríklad pridať:

  • konkrétnu e-mailovú adresu, napríklad meno@microsoft.sk,

  • internetovú doménu, napríklad @microsoft.sk alebo jednoducho microsoft.sk.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie adresy alebo domény

Poznámka: 

 • Ak chcete rýchlo pridať odosielateľa do zoznamu blokovaných odosielateľov, kliknite pravým tlačidlom myši na e-mailovú správu od daného odosielateľa. V kontextovej ponuke ukážte na Nevyžiadaná poštaa potom kliknite na položku Pridať odosielateľa do zoznamu blokovaných odosielateľov.

 • Ak používate existujúce zoznamy blokovaných názvov a adries, môžete tieto informácie premiestniť do Outlooku. Ďalšie informácie nájdete v téme Importovanie e-mailových adries do zoznamov filtrov nevyžiadanej pošty.

 • Ak chcete odstrániť názov zo zoznamu blokovaných odosielateľov, na karte Blokovaní odosielatelia v dialógovom okne Možnosti nevyžiadanej pošty kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku odstrániť.

 • Ak chcete zmeniť názov v zozname blokovaných odosielateľov, na karte Blokovaní odosielatelia kliknite na názov, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť.

Môžete určiť e-mailových adries a domén, ktoré sa do Zoznamu dôveryhodných odosielateľov. Pridaním do zoznamu dôveryhodných odosielateľov, ste pokyn Outlook, správy z týchto zdrojov nie sú nikdy nebudú považovať za nevyžiadané.

Dôveryhodní odosielatelia

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a otvorte dialógové okno Možnosti.

 2. Na karte preferencie v časti E-mailkliknite na položku Nevyžiadaná pošta , otvorte dialógové okno Možnosti nevyžiadanej pošty .

 3. Kliknite na kartu Dôveryhodní odosielatelia .

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Do poľa Zadajte e-mailovú adresu alebo internetovú doménu, ktoré sa majú pripočítať do zoznamu zadajte meno alebo adresu, ktorú chcete pridať. Môžete napríklad pridať:

  • konkrétnu e-mailovú adresu, napríklad meno@microsoft.sk,

  • internetovú doménu, napríklad @microsoft.sk alebo jednoducho microsoft.sk.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie adresy alebo domény

 • Ak chcete všetky vaše kontakty považovať za dôveryhodných odosielateľov, začiarknite políčko považovať za dôveryhodné aj e-maily od moje kontakty na karte Dôveryhodní odosielatelia.

 • Niektoré osoby, s ktorými komunikujete, nemusia byť uvedené v zozname kontaktov. Ak chcete všetky tieto osoby považovať za dôveryhodných odosielateľov, začiarknite políčko automaticky pridávať ľudí, ktorým odosielam e-maily, do zoznamu dôveryhodných odosielateľov . Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie osôb, ktorým odosielam e-maily, do zoznamu dôveryhodných odosielateľov.

 • Ak Blokovanie automatického preberania obrázkov zapnuté (predvolené nastavenie), správy s e-mailové adresy alebo názvy domén, ktoré sú v zozname dôveryhodných odosielateľov a zoznam dôveryhodných príjemcov sa bude považovať za výnimky a externý obsah (napríklad obrázky) nebudú blokované. Výnimka sa vytvorí, keď je políčko povolenie na stiahnutie v e-mailové správy od odosielateľov a pre príjemcov definovaných v zozname Dôveryhodní odosielatelia a Dôveryhodní príjemcovia používaných filtrom nevyžiadanej pošty v dialógovom okne Automatické nastavenie obrázok Stiahnuť zruší.

 • Ak používate existujúce zoznamy dôveryhodných názvov a adries, môžete tieto informácie premiestniť do Outlooku. Ďalšie informácie nájdete v téme Importovanie e-mailových adries do zoznamov filtrov nevyžiadanej pošty.

 • Ak chcete rýchlo pridať odosielateľa, názov domény alebo názov poštového zoznamu do zoznamu dôveryhodných odosielateľov, kliknite pravým tlačidlom myši na správu zo zdroja, ktoré považujete za bezpečné. V kontextovej ponuke, ktorá sa objaví, ukážte na Nevyžiadaná poštaa potom kliknite na položku Pridať odosielateľa do zoznamu dôveryhodných odosielateľov alebo pridať doménu odosielateľa (@example.com) do zoznamu dôveryhodných odosielateľov. Je vhodné pravidelne kontrolovať správy premiestnené do priečinka Nevyžiadaná pošta pre všetky, ktoré môžu boli omylom klasifikované ako nevyžiadaná pošta. Môžete obnoviť správy a pridajte tieto odosielateľov do zoznamu dôveryhodných odosielateľov.

 • Ak chcete odstrániť názov zo zoznamu dôveryhodných odosielateľov, na karte Dôveryhodní odosielatelia v dialógovom okne Možnosti nevyžiadanej pošty kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku odstrániť.

 • Ak chcete zmeniť názov v zozname dôveryhodných odosielateľov, na karte Dôveryhodní odosielatelia kliknite na názov, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť.

 • Ak používate konto Microsoft Exchange, všetky názvy a e-mailové adresy v adresári organizácie (označuje sa aj ako globálny zoznam adries) sa automaticky považujú za dôveryhodné. (Microsoft Exchange sa často používa v pracovných e-mailových systémoch a zriedkavo sa používa v domácnostiach alebo osobných kontách).

Ak patríte do poštových alebo distribučných zoznamov, môžete tieto názvy pridať do zoznamu dôveryhodných príjemcov a žiadne správy odoslané na tieto e-mailové adresy alebo názvy domén nebudú spracované ako nevyžiadaná pošta.

Dôveryhodný príjemca

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a otvorte dialógové okno Možnosti.

 2. Na karte preferencie v časti E-mailkliknite na položku Nevyžiadaná pošta , otvorte dialógové okno Možnosti nevyžiadanej pošty.

 3. Kliknite na kartu Dôveryhodní príjemcovia .

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Do poľa Zadajte e-mailovú adresu alebo internetovú doménu, ktoré sa majú pripočítať do zoznamu zadajte meno alebo adresu, ktorú chcete pridať. Môžete napríklad pridať:

  • konkrétnu e-mailovú adresu, napríklad meno@microsoft.sk,

  • internetovú doménu, napríklad @microsoft.sk alebo jednoducho microsoft.sk.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie adresy alebo domény

Poznámka: 

 • Ak chcete rýchlo pridať odosielateľa, názov domény alebo názov poštového zoznamu do zoznamu dôveryhodných príjemcov, kliknite pravým tlačidlom myši na správu zo zdroja, ktoré považujete za bezpečné. V kontextovej ponuke ukážte na Nevyžiadaná poštaa potom kliknite na položku Pridať príjemcu do zoznamu dôveryhodných príjemcov.

 • Ak chcete odstrániť názov zo zoznamu dôveryhodných príjemcov, na karte Dôveryhodní príjemcovia v dialógovom okne Možnosti nevyžiadanej pošty kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku odstrániť.

 • Ak chcete zmeniť názov v zozname dôveryhodných príjemcov, na karte Dôveryhodní príjemcovia kliknite na názov, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť.

 • Ak používate konto Exchange (zriedkavé v domácnostiach alebo osobných kontách), všetky názvy a e-mailové adresy v adresári organizácie (označuje sa aj ako globálny zoznam adries) sa automaticky považujú za dôveryhodné.

Môžete nájsť nevyžiadaných e-mailových správ pochádzajú z konkrétneho krajiny alebo oblasti. Program Outlook umožňuje blokovať správy od tieto oblasti – zoznam zablokovaných domén najvyššej úrovne umožňuje blokovať správy z e-mailových adries, končiacich na určité číslo najvyššej úrovne v rámci domény alebo krajinu alebo oblasť. Napríklad CA [Kanada], US [Spojené štáty]a MX [Mexiko] začiarkavacie políčka v zozname zoznam blokov správy, ktoré pochádzajú z e-mailové adresy končiacich na ca, us alebo mx. V zozname sa zobrazia ďalšie krajiny alebo oblasti kódy.

Medzinárodné

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a otvorte dialógové okno Možnosti.

 2. Na karte preferencie v časti E-mailkliknite na položku Nevyžiadaná pošta , otvorte dialógové okno Možnosti nevyžiadanej pošty.

 3. Kliknite na kartu medzinárodné a potom kliknite na položku Zoznam zablokovaných domén najvyššej úrovne.

 4. V zozname začiarknite políčko pre každý kód krajiny alebo oblasti, ktorú chcete blokovať, alebo kliknite na položku Vybrať všetko.

 5. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Zoznam blokovaných domén najvyššej úrovne

Všetky e-mailové adresy môžete blokovať aj podľa konkrétnych kódovaní jazyka – označujú sa aj ako tabuľky znakov alebo abecedy. V súčasnosti sa väčšina nevyžiadaných e-mailov odosiela s kódovaním US-ASCII. Ostatné sa odosielajú s rôznymi inými medzinárodnými kódovaniami. Zoznam blokovaných kódovaní umožňuje filtrovať nechcené e-mailové správy s textom zobrazeným v jazykoch, ktorým nerozumiete.

Medzinárodné

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a otvorte dialógové okno Možnosti.

 2. Na karte preferencie v časti E-mailkliknite na položku Nevyžiadaná pošta , otvorte dialógové okno Možnosti nevyžiadanej pošty.

 3. Kliknite na kartu medzinárodné a potom kliknite na položku Zoznam zablokovaných kódovaní.

 4. V zozname kliknite na kódovanie jazyka, ktorý sa má blokovať, alebo kliknite na položku Vybrať všetko.

 5. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Zoznam zablokovaných kódovaní

Poznámka: 

 • Kódovania Unicode nie sú v zozname zablokovaných kódovaní uvedené. (Kódovanie Unicode je štandardizovaný katalóg digitálnych kódov, ktoré predstavujú znaky [písmená a symboly] v abecedách 24 svetových jazykov po celom svete.)

 • Správy s neznámym alebo neuvedeným kódovaním filtruje bežný filter nevyžiadanej pošty.

Súvisiace témy

Zabráňte nevyžiadanej pošte a nevyžiadanej pošty z priečinka Doručená pošta v službe Outlook.com
filtrovanie nevyžiadaných e-mailov a nevyžiadanej pošty v Outlooku na webe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×