Blokovanie nevyžiadaných e-mailov pomocou filtra nevyžiadanej pošty v Office 365, ktorý zabráni vzniku nesprávne negatívnych udalostí

Úpravou filtra nevyžiadanej pošty v Office 365 môžete zabezpečiť blokovanie nevyžiadaných správ. Vďaka tomu sa možno vyhnúť problému s nesprávne negatívnymi výsledkami, v dôsledku ktorého do priečinka doručenej pošty používateľa preniknú nevyžiadané e-maily. Ak ste správcom služby Exchange Online alebo Exchange Online Protection (EOP), pomocou postupu nižšie upravte filter nevyžiadanej pošty v Office 365, aby sa do priečinkov doručenej pošty používateľov nedoručovala nevyžiadaná pošta.

Zákazníci iba so službou EOP: nastavenie filtra nevyžiadanej pošty v Office 365 s cieľom blokovať nevyžiadané e-maily

Zákazníci iba so službou EOP a s lokálnymi poštovými schránkami: Ak nastavíte filter nevyžiadanej pošty na predvolenú akciu (Presunúť správu do priečinka Nevyžiadaná pošta), postupujte podľa pokynov v téme Smerovanie nevyžiadanej pošty do priečinka Nevyžiadaná pošta jednotlivých používateľov. Tento postup sme sa snažili uľahčiť poskytnutím príkazov prostredia Exchange Management Shell v osobitnej téme, ako aj prepojenia na všeobecnejšie úvodné informácie o tomto prostredí.

Ak synchronizujete nastavenia používateľov so službou prostredníctvom synchronizácie adresárov, čím zabezpečíte uplatňovanie blokovania odosielateľov, vyhnete sa problémom s nesprávne negatívnymi nevyžiadanými e-mailmi. Ďalšie informácie nájdete v časti Použitie synchronizácie adresárov na spravovanie používateľov pošty v téme Spravovanie používateľov pošty v službe EOP.

Exchange Online Protection (EOP) je cloudová služba filtrovania e-mailov, ktorá pomáha chrániť vašu organizáciu pred nevyžiadanou poštou a malvérom. Ak máte poštové schránky v Office 365, sú už predvolene chránené službou EOP. Predchádzajúce odseky v tejto podsekcii sa vzťahujú iba na zákazníkov, ktorí používajú EOP ako službu na ochranu lokálnych e-mailových systémov alebo v rámci hybridného nasadenia e-mailov. Ďalšie informácie o službe EOP nájdete na domovskej stránke služby Exchange Online Protection.

Boli tieto tipy užitočné? Pošlite nám komentár pomocou možností pripomienok Boli tieto informácie užitočné? v dolnej časti tejto témy.   

Prispôsobenie filtra nevyžiadanej pošty v Office 365 pomocou týchto nastavení

Správca má k dispozícii niekoľko nastavení filtra nevyžiadanej pošty v Office 365, ktoré zabraňujú odosielaniu nevyžiadaných e-mailov do priečinka doručenej pošty používateľov. Ak použijete možnosti uvedené na tomto mieste, filter nevyžiadanej pošty v Office 365 dokáže lepšie blokovať nevyžiadané e-maily a zabrániť prieniku nesprávne negatívnych správ. V tomto kontexte nesprávne negatívna správa predstavuje nevyžiadanú e-mailovú správu, ktorá sa odošle do priečinka doručenej pošty používateľa.

Blokovanie IP adries pomocou filtra pripojenia

Prispôsobte filter nevyžiadanej pošty v Office 365 pridaním IP adresy odosielateľa do zoznamu nepovolených IP adries filtra pripojenia:

 1. Získajte hlavičky správy, ktorú chcete v rámci svojho poštového klienta, ako napríklad Outlook alebo Outlook Web App, blokovať. Postup nájdete v téme Analyzátor hlavičiek správy.

 2. Pomocou analyzátora hlavičiek správy alebo manuálne vyhľadajte IP adresu, ktorá nasleduje za značkou CIP v hlavičke X-Forefront-Antispam-Report.

 3. Podľa postupu v časti Úprava predvolenej politiky filtrov pripojenia pomocou Centra spravovania pre Exchange v téme Konfigurácia politiky filtrov pripojenia pridajte IP adresu do zoznamu blokovaných IP adries.

Boli tieto kroky užitočné? Pošlite nám komentár pomocou možností pripomienok Boli tieto informácie užitočné? v dolnej časti tejto témy.   

Blokovanie hromadnej pošty pomocou pravidiel prenosu alebo filtra nevyžiadanej pošty

Tvorí nevyžiadanú poštu predovšetkým hromadná pošta, napríklad bulletiny alebo propagačné materiály? V Office 365 môžete prispôsobiť filter nevyžiadanej pošty agresívnym filtrovaním hromadných e-mailových správ pomocou pravidiel prenosu alebo zapnutím nastavenia Hromadná pošta v rozšírených možnostiach filtrovania nevyžiadanej pošty filtra nevyžiadanej pošty. V Centre spravovania pre Exchange najskôr kliknite na položky Ochrana > Filter obsahu a potom dvakrát kliknite na politiku filtrov, ktorú chcete upraviť. Kliknutím na položku Akcie nevyžiadanej a hromadnej pošty upravte nastavenia tak, ako je to znázornené nižšie.

Nastavenie filtra hromadnej pošty v Exchangei Online

Blokovanie nevyžiadaných e-mailov pomocou zoznamov blokovaných odosielateľov filtra nevyžiadanej pošty

Ak nakonfigurujete politiky filtrov nevyžiadanej pošty, vo filtri nevyžiadanej pošty sa adresa odosielateľa pridá do zoznamu blokovaných odosielateľov, resp. doména sa pridá do zoznamu blokovaných domén. E-maily pochádzajúce od odosielateľa alebo z domény v zozname blokovaných položiek filtra nevyžiadanej pošty sa označia ako nevyžiadané.

Rozšírené možnosti filtrovania nevyžiadanej pošty

K dispozícii je možnosť nakonfigurovať politiky filtrov nevyžiadanej pošty a zapnúť ďalšie rozšírené možnosti filtrovania nevyžiadanej pošty.

Ďalšie nastavenia týkajúce sa nevyžiadanej pošty, ktoré sa vzťahujú na celú organizáciu, nájdete v téme Zabránenie označenia správnych e-mailov ako nevyžiadanej pošty prostredníctvom zoznamu bezpečných IP adries alebo iných postupov. Je to užitočné v prípade, že máte k dispozícii oprávnenia na úrovni správcu a chcete sa vyhnúť nesprávne pozitívnym e-mailom.

Boli tieto možnosti užitočné? Pošlite nám komentár pomocou možností pripomienok Boli tieto informácie užitočné? v dolnej časti tejto témy.   

Aj používatelia e-mailov môžu pomôcť zabezpečiť blokovanie nesprávne negatívnych a nevyžiadaných e-mailov prostredníctvom filtra nevyžiadanej pošty v Office 365

Snahu o ochranu pred nevyžiadanou poštou a zabránenie prieniku nesprávne negatívnych a nevyžiadaných správ v Office 365 môžete podporiť tak, že používateľov požiadate, aby pridali adresu odosielateľa nevyžiadanej pošty do svojho zoznamu blokovaných odosielateľov v Outlooku alebo aplikácii Outlook Web App. V aplikácii Outlook Web App začnite kliknutím na položky Nastavenie > Možnosti > Blokovať alebo povoliť a potom adresu pridajte do zoznamu Blokovaní odosielatelia tak, ako je to znázornené nižšie.

Blokovanie odosielateľa v aplikácii Outlook Web App

Poznámka: Podrobné informácie o zoznamoch dôveryhodných odosielateľov nájdete v téme Zoznamy dôveryhodných a blokovaných odosielateľov: najčastejšie otázky.

Zákazníci iba so službou EOP, ktorí synchronizáciu adresárov nepoužívajú

Služba EOP je navrhnutá tak, že v prípadoch, kedy sa informácie zdieľajú so službou, zohľadňuje dôveryhodných a blokovaných odosielateľov. Ak ste zákazníkom služby EOP používajúcim Outlook, ale nemáte na synchronizáciu používateľov so službami Office 365 nakonfigurovanú synchronizáciu adresárov, môžete prijímanie správ do doručenej pošty používateľa zastaviť použitím blokovaných odosielateľov. V nasledujúcich situáciách však môžete nastaviť niektoré pravidlá toku pošty v Exchangei:

 • Ak správa pomocou služby EOP prejde procesom bežného filtrovania nevyžiadanej pošty a potom je doručená do lokálneho servera Exchange, kde jej služba EOP priradí verdikt typu SCL 1-4 (nie je nevyžiadaná pošta), potom lokálny zoznam blokovaných odosielateľov vašich používateľov tento verdikt filtrovania nevyžiadanej pošty určený službou EOP prepíše a odošle správu do priečinka nevyžiadanej pošty.

 • Ak je k správe v službe EOP priradená hodnota SCL-1 prostredníctvom pravidla toku pošty v Exchangei alebo preto, že sa IP adresa alebo doména nachádza vo vašom zozname povolených adries, hodnota SCL sa do lokálneho servera Exchange rozšíri pomocou konektorov. V tomto prípade nebude zoznam blokovaných odosielateľov vášho používateľa vynútený. Ak to chcete zmeniť, môžete vytvoriť lokálne pravidlo toku pošty, na základe ktorého sa SCL nastaví na hodnotu 0. Týmto Outlook vynúti zoznam blokovaných odosielateľov vášho používateľa.

Nastavenie pravidla toku pošty, ktoré by zastavilo doručovanie pošty do priečinka doručenej pošty používateľov pomocou zoznamu blokovaných odosielateľov
 1. Otvorte prostredie Exchange Management Shell na lokálnom serveri. Informácie o tom, ako otvoriť Shell v lokálnom Exchangei organizácie, nájdete v téme Otvorenie prostredia Exchange Management Shell.

 2. Spustite tento príkaz, pomocou ktorého sa nevyžiadané správy filtrované na základe obsahu presmerujú do priečinka Nevyžiadaná pošta. Takto bude možné aktualizovať hodnotu SCL v každej správe, ktorá bola označená ako SCL-1:

  New-TransportRule "NameForRule" -HeaderContainsMessageHeader "X-Forefront-Antispam-Report" -HeaderContainsWords "SCL:-1" -SetSCL 0

  Keďže má hodnota SCL vo vašom lokálnom serveri Exchange hodnotu 0, pošta, ktorá nie je nevyžiadaná pošta, sa bude doručovať do doručenej pošty vašich používateľov. Prostredníctvom lokálneho zoznamu blokovaných odosielateľov vašich používateľov však bude možné aj naďalej odosielať správy do nevyžiadanej pošty. Ak v službe EOP používate systém karantény nevyžiadanej pošty, používatelia nachádzajúci sa vo vašom zozname dôveryhodných používateľov môžu byť stále identifikovaní ako odosielatelia nevyžiadanej pošty a odoslaní do karantény. Ak však vo svojej lokálnej poštovej schránke používate priečinok Nevyžiadaná pošta, povolí sa tým doručovanie dôveryhodných odosielateľov do priečinka Doručená pošta.

  Upozornenie: Ak používate pravidlo toku pošty na zmenu hodnoty SCL na 0 (alebo na akúkoľvek inú hodnotu ako -1), na správu sa budú vzťahovať všetky možnosti nevyžiadanej pošty Outlooku. Znamená to, že zoznamy blokovaných a dôveryhodných odosielateľov sa síce budú zohľadňovať, no správy s adresami, ktoré sa v zozname blokovaných alebo dôveryhodných odosielateľov nenachádzajú, môžu byť zároveň procesom filtrovania nevyžiadanej pošty zo strany klienta označené ako nevyžiadaná pošta. Ak chcete, aby Outlook spracúval zoznamy blokovaných a dôveryhodných odosielateľov, ale aby sa zo strany klienta nepoužívalo filtrovanie nevyžiadanej pošty, v možnostiach nevyžiadanej pošty v Outlooku je potrebné nastaviť možnosť Bez automatického filtrovania. Možnosť Bez automatického filtrovania je v najnovších verziách Outlooku nastavená ako predvolená. Mali by ste si však overiť, či je nastavená, aby sa filtrovanie nevyžiadanej pošty zo strany klienta v správach určite nepoužívalo. Ako správca môžete vynútiť vypnutie filtrovania nevyžiadanej pošty Outlooku, a to podľa pokynov v téme Outlook: Nastavenie politiky na vypnutie používateľského rozhrania nevyžiadaných e-mailov a mechanizmu filtrovania.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Pridajte nám komentár

Boli tieto tipy užitočné? Ak áno, dajte nám vedieť začiarknutím možnosti áno alebo nie v dolnej časti tejto témy. Ak neboli užitočné a stále máte problémy s nesprávnymi negatívnymi nevyžiadanými správami vo vašich schránkach, poskytnite nám viac informácií o možnostiach, ktoré sa pokúšate využiť, alebo o vašom scenári a vaše pripomienky použijeme na skontrolovanie našich tipov.

Pozrite tiež

Ochrana pred nevyžiadanou poštou v Office 365

Zabránenie označenia správnych e-mailov ako nevyžiadanej pošty prostredníctvom zoznamu bezpečných IP adries alebo iných postupov

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×