Blokovanie alebo povolenie (nastavenia nevyžiadanej pošty)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nastavenie Blokovať alebo povoliť vám pomáha kontrolovať nechcené a nevyžiadané e-mailové správy prostredníctvom vytvárania a spravovania zoznamov s e-mailovými adresami a doménami, ktorým dôverujete, a tými, ktorým nedôverujete.

Tento článok sa týka aplikácie Outlook Web App, ktorú používajú organizácie spravujúce e-mailové servery fungujúce v Exchange Serveri 2013 alebo 2010. Ak používate Office 365 alebo Exchange Server 2016, váš e-mailový program sa nachádza v Outlooku na webe. Pomoc s Outlookom na webe nájdete v téme Získanie pomoci s Outlookom na webe.

Správa nevyžiadanej pošty

 1. V hornej časti obrazovky vyberte položky Nastavenie Ikona Nastavenia > Pošta.

 2. V časti Možnosti vyberte blokovanie alebo povolenie.

 3. Vyberte položky nastavenia na spravovanie e-mailových adries a domén, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke.

  Nastavenia

  Popis

  Nepresúvať poštu do priečinka Nevyžiadaná pošta

  Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete filtrovanie nevyžiadanej pošty vypnúť. Vybratím tejto možnosti nebudete môcť používať žiadne ďalšie možnosti na tejto stránke.

  Upozornenie : Ak vyberiete túto možnosť, pošta, ktorú Exchange Online Protection označí ako nevyžiadanú poštu, sa doručí do priečinka Doručená pošta, ak správca nastavil akcie nevyžiadanej pošty na presunutie týchto správ do priečinka Nevyžiadaná pošta.

  Automaticky filtrovať nevyžiadanú poštu

  Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete používať filtrovanie nevyžiadanej pošty. Ide o dodatočný filter k filtru nastavenému správcom.

  Dôveryhodní odosielatelia a príjemcovia

  Dôveryhodní odosielatelia a príjemcovia sú domény a ľudia nechcete, aby sa presmerujú do priečinka Nevyžiadaná pošta. Pridanie odosielateľov, ktorým dôverujete a príjemcov, ktorých nechcete blokovať do tohto zoznamu. Ďalšie informácie nájdete v téme Dôveryhodní odosielatelia a príjemcovia.

  Dôverovať správam od mojich kontaktov

  Ak vyberiete toto začiarkavacie políčko, e-mailu z ľubovoľnej adresy uvedenej v priečinkoch kontaktov sa bude považovať za dôveryhodné. Ďalšie informácie nájdete v téme Dôveryhodní odosielatelia a príjemcovia.

  Blokovaní odosielatelia

  Blokovaní odosielatelia sú domény a ľudia, ktoré nechcete prijímať e-mailové správy. Správy prijaté z ľubovoľnej e-mailovej adresy alebo domény do zoznamu blokovaných odosielateľov sa odošlú priamo do priečinka Nevyžiadaná pošta. Ďalšie informácie nájdete v téme Blokovaní odosielatelia.

  Nedôverovať pošte, ktorá ktorá nepochádzajú od osôb v mojom zozname dôveryhodných odosielateľov, dôveryhodných príjemcov alebo od lokálnych odosielateľov

  Okrem Dôveryhodní odosielatelia a príjemcovia a blokovaných odosielateľov, môžete použiť toto nastavenie zaobchádzať všetkých e-mailov ako nevyžiadanej pošty nepochádzajú od niekoho postupoch v zozname Dôveryhodní odosielatelia a príjemcovia. Ďalšie informácie nájdete v téme Blokovaní odosielatelia.

Dôveryhodní odosielatelia a príjemcovia

Dôveryhodní odosielatelia prestavujú ľudí a domény, ktorých e-mailové správy chcete vždy prijať. Dôveryhodní príjemcovia sú príjemcovia, ktorých nechcete blokovať, zvyčajne sú to skupiny, do ktorých patríte. Správy prijaté z e-mailových adries alebo domén, ktoré sú vo vašom zozname dôveryhodných odosielateľov a príjemcov, nebudú nikdy presunuté do priečinka Nevyžiadaná pošta.

DÔLEŽITÉ: Server hosťujúci vašu poštovú schránku môže používať nastavenia filtra nevyžiadanej pošty, ktoré blokujú správy ešte pred tým, ako sa dostanú do poštovej schránky.

 1. Prihláste sa do Outlook Web App. Ak potrebujete pomoc, pozrite si tému Začíname pracovať s aplikáciou Outlook Web App.

 2. V hornej časti stránky vyberte položky Nastavenie Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu > Pošta.

 3. V časti Možnosti vyberte blokovanie alebo povolenie.

 4. Ak chcete pridať položku do zoznamu Dôveryhodní odosielatelia a príjemcovia, zadajte do textového poľa Sem zadajte odosielateľa alebo doménu e-mailovú adresu alebo doménu, ktorú chcete označiť ako dôveryhodnú, a potom stlačte kláves Enter alebo vyberte na ikonu Pridať Tlačidlo Vytvoriť nový priečinok vedľa textového poľa.

  • Ak napríklad chcete ako dôveryhodné označiť všetky e-maily končiace na contoso.com, zadajte do textového poľa výraz contoso.com.

  • Ak chcete označiť konkrétnu osobu ako dôveryhodnú, zadajte úplnú e-mailovú adresu danej osoby. Napríklad, ak chcete označiť všetky správy od KatieJ@contoso.com ako dôveryhodné, zadajte KatieJ@contoso.com v textovom poli.

 5. (Voliteľné) Začiarknite políčko dôverovať správam od mojich kontaktov považoval e-mailov z ľubovoľnej adresy uvedenej v priečinkoch kontaktov ako dôveryhodné.

 6. Zmeny uložíte výberom tlačidla Uložiť.

 1. Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu Dôveryhodní odosielatelia a príjemcovia, vyberte položku a vyberte položku odstrániť.

 2. Zmeny uložíte výberom tlačidla Uložiť.

 1. Ak chcete zmeniť niektorú položku zo zoznamu Dôveryhodní odosielatelia a príjemcovia, vyberte ju a potom vyberte tlačidlo Upraviť upraviť .

 2. Po vykonaní všetkých požadovaných zmien ich môžete uložiť výberom tlačidla Uložiť.

Blokovaní odosielatelia

Blokovaní odosielatelia prestavujú ľudí a domény, od ktorých nechcete prijímať e-mailové správy. Správy prijaté z e-mailových adries alebo domén uvedených vo vašom zozname blokovaných odosielateľov sa odošlú priamo do priečinka Nevyžiadaná pošta.

 1. Prihláste sa do Outlook Web App. Ak potrebujete pomoc, pozrite si tému Začíname pracovať s aplikáciou Outlook Web App.

 2. V hornej časti stránky vyberte položky Nastavenie Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu > Pošta.

 3. V časti Kontá vyberte položku Blokovanie alebo povolenie.

 4. Ak chcete pridať položku do zoznamu Blokovaní odosielatelia, zadajte do textového poľa Sem zadajte odosielateľa alebo doménu e-mailovú adresu alebo doménu, ktorú chcete blokovať, a potom stlačte kláves Enter alebo vyberte na ikonu Pridať Tlačidlo Vytvoriť nový priečinok vedľa textového poľa.

  • Ak napríklad chcete blokovať všetky e-maily končiace na contoso.com, zadajte do textového poľa výraz contoso.com.

  • Ak chcete blokovať konkrétnu osobu, zadajte jej celú e-mailovú adresu. Ak napríklad chcete blokovať všetky správy z adresy ElenaK@contoso.com, zadajte do textového poľa adresu ElenaK@contoso.com.

 5. (Voliteľné) Začiarknite políčko nedôverovať pošte nepochádzajú od niekoho vo moje Dôveryhodní odosielatelia a príjemcovia alebo od lokálnych odosielateľov považoval všetkých e-mailov ako nevyžiadanej pošty nepochádzajú od osoby, ktoré sú súčasťou vášho dôveryhodných odosielateľov, dôveryhodných príjemcov alebo od lokálnych odosielateľov.

 6. Zmeny uložíte výberom tlačidla Uložiť.

 1. Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu Blokovaní odosielatelia, vyberte položku a vyberte možnosť odstrániť.

 2. Zmeny uložíte výberom tlačidla Uložiť.

 1. Ak chcete zmeniť niektorú položku zo zoznamu Blokovaní odosielatelia, vyberte ju a potom vyberte tlačidlo Upraviť upraviť .

 2. Po vykonaní všetkých požadovaných zmien ich môžete uložiť výberom tlačidla Uložiť.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×