BITAND (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie BITAND v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti bitový operátor AND dvoch čísel.

Syntax

BITAND(číslo1; číslo2)

Syntax funkcie BITAND obsahuje nasledovné argumenty.

  • Číslo    Povinný argument. Hodnota musí byť v formáte desatinného čísla a väčšia alebo rovná 0.

  • Číslo    Povinný argument. Hodnota musí byť v formáte desatinného čísla a väčšia alebo rovná 0.

Poznámky

  • Funkcia BITAND vráti desatinné číslo.

  • Výsledkom je bitový operátor AND jeho parametrov.

  • Hodnota každej bitovej pozície sa vypočíta, iba ak bity oboch parametrov majú na danej pozícii hodnotu 1.

  • Hodnoty vrátené z bitových pozícií postupujú sprava doľava ako mocniny čísla 2. Bit nachádzajúci sa úplne vpravo vráti číslo 1 (2^0), bit od neho naľavo vráti číslo 2 (2^1) a podobne.

  • Ak je ktorýkoľvek argument menší ako 0, funkcia BITAND vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak ktorýkoľvek argument nie je celým číslom alebo je väčší ako (2^48)-1, funkcia BITAND vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak je ktorýkoľvek argument nečíselnou hodnotou, funkcia BITAND vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

Popis fungovania

=BITAND(1;5)

Porovná zápisy čísiel 1 a 5 v dvojkovej sústave.

1

Zápis čísla 1 v dvojkovej sústave je 1 a zápis čísla 5 v dvojkovej sústave je 101. Ich bity sa zhodujú iba v pozícii úplne napravo. Vráti sa hodnota 2^0, teda 1.

=BITAND(13;25)

Porovná zápisy čísiel 13 a 25 v dvojkovej sústave.

9

Zápis čísla 13 v dvojkovej sústave je 1101 a zápis čísla 25 v dvojkovej sústave je 11001. Ich bity sa zhodujú v pozícii úplne napravo a v pozícii štvrtej sprava. Vráti sa hodnota (2^0)+ (2^3), teda 9.

Číslo v desiatkovej sústave

Zápis čísla v dvojkovej sústave

13

1101

25

11001

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×