BINOM.DIST (funkcia)

Vráti hodnotu binomického rozdelenia pravdepodobnosti diskrétnych veličín. Funkcia BINOM.DIST sa používa pri problémoch s pevným počtom testov alebo pokusov, keď výsledkom pokusu môže byť iba úspech alebo neúspech, pokusy sú nezávislé a pravdepodobnosť úspechu je počas trvania experimentu konštantná. Funkciou BINOM.DIST napríklad môžete vypočítať, aká je pravdepodobnosť, že dve z ďalších troch narodených detí budú chlapci.

Syntax

BINOM.DIST(číslo_s;pokusy;pravdepodobnosť_s;kumulatívne)

Syntax funkcie BINOM.DIST obsahuje nasledovné argumenty:

 • Počet_s     Povinný argument. Počet úspešných pokusov.

 • Pokusy     Povinný argument. Počet nezávislých pokusov.

 • Pravdepodobnosť_s     Povinný argument. Pravdepodobnosť úspechu pre každý pokus.

 • Kumulatívne     Povinný argument. Logická hodnota určujúca tvar funkcie. Ak je hodnotou argumentu kumulatívne (súčet) logická hodnota TRUE, funkcia BINOM.DIST vráti súčtovú distribučnú funkciu, teda pravdepodobnosť, že počet úspechov bude nižší alebo sa bude rovnať hodnote argumentu počet_s (úspech). Ak je hodnotou argumentu kumulatívne (súčet) logická hodnota FALSE, funkcia BINOM.DIST vráti hustotu rozdelenia pravdepodobnosti, teda pravdepodobnosť, že počet úspechov sa bude rovnať hodnote argumentu počet_s (úspech).

Poznámky

 • Argumenty počet_s a pokusy sa skrátia na celé čísla.

 • Ak nemá jeden z argumentov počet_s, pokusy alebo pravdepodobnosť_s číselný formát, funkcia BINOM.DIST vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak je argument počet_s < 0 alebo počet_s > pokusy, funkcia BINOM.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je argument pravdepodobnosť_s < 0 alebo pravdepodobnosť_s > 1, funkcia BINOM.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Funkcia binomickej hustoty rozdelenia pravdepodobnosti je:

  Rovnica

  kde:

  Rovnica

  je COMBIN(n;x).

  Súčtové binomické rozdelenie je:

  Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

6

Počet úspešných pokusov

10

Počet nezávislých pokusov

0,5

Pravdepodobnosť úspešnosti jednotlivých pokusov

Vzorec

Popis

Výsledok

=BINOM.DIST(A2;A3;A4;FALSE)

Pravdepodobnosť úspešnosti práve 6 z 10 pokusov.

0,2050781

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×