Bezproblémové prehrávanie zvuku a videa v prezentácii

PowerPoint pre Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Existuje mnoho príčin problémov prehrávanie zvuku a videa v PowerPoint. Tento článok obsahuje niekoľko návrhov, kompatibilitu a riešenie problémov.

Ak sa chcete vyhnúť problémom s prehrávaním zvuku alebo videa v programe PowerPoint, môžete optimalizovať kompatibilitu mediálnych súborov vložených do prezentácie v iných zariadeniach. Zoznam podporovaných typov súborov nájdete v téme Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe.

Tip:    Niektoré staršie formáty videosúborov možno nebudú v balíku Office v počítači s Windowsom RT fungovať správne. Ak používate tento druh počítača, najvhodnejšie je používať novšie formáty videa, ako je napríklad formát H.264 a Advanced Audio Coding (AAC).

Chybové hlásenie: vložené Flash videá už nie sú podporované.

Google nedávno zmeny, kde má Ukončenie poskytovania infraštruktúry Flash Player danej PowerPoint 2010 závisí na prehrávanie videí z lokality YouTube.

PowerPoint 2013 a novšie verzie sú založené na infraštruktúre prehrávania videa vo formáte HTML5 (namiesto prehrávača Flash Player), a preto týmto nie sú vo väčšine prípadov ovplyvnené.

Sme si vedomí problému v PowerPoint 2010 a zisťujeme, čo môžme urobiť, ale v praktickom zmysle, najefektívnejšou metódou riešenia tohto problému je prejsť na novšiu verziu balíka Office. Takisto môžete použiť PowerPoint Online, ktorý je zadarmo a môže byť použitý s účom Microsoft (Hotmail, outlook.com, live.com). PowerPoint Online povoľuje pridávanie a prehrávanie videí z YouTube.

Ak chcete mať vždy najnovšiu verziu balíka Office, môžete sa stať predplatiteľom služieb Office 365. Po kliknutí môžete vyskúšať alebo kúpiť a porovnať predplatné a jednorazový nákup.

Keď ste pripravení zdieľať prezentáciu, postupujte takto:

 1. Na páse s nástrojmi vyberte na karte Súbor položku Informácie.

 2. Ak boli médiá vložené do prezentácie vo formáte, ktorý pri prehrávaní v inom zariadení mohol spôsobovať problémy s kompatibilitou, zobrazí sa možnosť Optimalizovať kompatibilitu. Ak sa nezobrazí, problémy s kompatibilitou sa nevyskytujú a ste pripravení na zdieľanie.

  tlačidlo Optimalizovať kompatibilitu v PowerPointe
 3. Vyberte tlačidlo Optimalizovať kompatibilitu*. PowerPoint zlepší všetky médiá, ktoré vyžadujú optimalizáciu.

  Dialógové okno spracovania kompatibility

  Dialógové okno spracovania kompatibility

  * Vložené titulky a alternatívne zvukové stopy sa v tomto procese optimalizácie odstránia.

Po zobrazení tlačidla Optimalizovať kompatibilitu je k dispozícii súhrn, ktorý slúži na vyriešenie potenciálnych problémov s prehrávaním. K dispozícii je tiež zoznam s počtom výskytov médií v prezentácii. Bežné situácie, ktoré môžu spôsobiť problémy s prehrávaním:

 • Ak máte prepojené videá, funkcia Optimalizovať kompatibilitu zobrazí hlásenie, aby ste ich vložili. Pokračujte výberom položky Zobraziť prepojenia. Otvorí sa dialógové okno, ktoré umožní vložiť videá výberom položky Prerušiť prepojenie pre každé prepojenie, ktoré chcete vložiť.

 • Ak máte videá, ktoré boli vložené pomocou staršej verzie programu PowerPoint, akým je napríklad PowerPoint 2007, na zabezpečenie prehrávania týchto súborov treba inovovať formát mediálneho súboru. Tieto súbory sa inováciou automaticky aktualizujú a vložia v najnovšom formáte. Po inovácii je potrebné znova spustiť funkciu Optimalizovať kompatibilitu.

  Ak chcete inovovať mediálne súbory zo staršej verzie (akou je PowerPoint 2007) na verziu PowerPoint 2010 alebo novšiu a vložiť prepojené súbory, na karte Súbor vyberte položku Informácie a potom vyberte položku Konvertovať.

Ak sa vyskytnú problémy s vkladaním alebo prehrávaním médií, je možné, že nemáte nainštalovaný správny kodek. Môže sa napríklad stať, že vám niekto odošle prezentáciu programu PowerPoint s médiami založenými na kodeku, ktorý vo vašom PC nie je. Najlepším riešením je, aby autor prezentácie pred odoslaním tohto súboru inej osobe spustil funkciu Optimalizovať kompatibilitu.

Ak nemáte nainštalovaný správny kodek, môže sa pri pokuse o vloženie videosúboru zobraziť takéto chybové hlásenie:

chyba týkajúca sa kodeku na kompatibilitu videa

Na vyriešenie pretrvávajúcich problémov skúste niektorý z týchto krokov:

Ak trvanie prezentácie presahuje dĺžku jednej skladby, môžete ich pridať niekoľko. V prípade problémov pri synchronizácii hudby a prezentácie môžete použiť nástroj na úpravu zvuku tretej strany, napríklad Audacity®, a skladby pomocou neho spojiť do jedného súboru, aby sa počas prezentácie prehrávali za sebou a bez prerušenia.

Ešte stále máte problémy?

Obráťte sa na nás alebo sa spýtajte komunity, ak potrebujete odpovede na otázky, ktoré tu nie sú uvedené.

Pozrite tiež

Tipy na zlepšenie prehrávania zvuku a videa a na zlepšenie kompatibility v PowerPointe

Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Ak máte problémy so zvukom alebo videom v PowerPointe 2007, nižšie je niekoľko vecí, ktoré treba preveriť. Pred vykonaním týchto krokov by ste možno mali skontrolovať, či je váš mediálny súbor uvedený v zozname kompatibilných formátov súborov PowerPointu.

V zozname problémov a možných riešení vyberte problém, ktorý máte.

 • Vložili ste viacero zvukov na seba, ale po dvojitom kliknutí sa prehrá iba horný zvuk    Oddeľte od seba zvuky a potom dvakrát kliknite na každý zvuk a prehrajte ho.

 • Nepočujete hudbu alebo zvuky, ktoré sa prehrávajú v prezentácii    Na prehrávanie hudby a zvukov v počítači potrebujete reproduktory a zvukovú kartu. Ak chcete zistiť, čo je v počítači nainštalované, a aké nastavenia sa používajú, skontrolujte nastavenia multimédií a zvukov v ovládacom paneli.

 • Formát zvukového súboru sa nepodporuje v programe Microsoft Office PowerPoint 2007    Prípona súboru so zvukom môže byť rovnaká ako prípona uvedená v zozname kompatibilných formátov súborov, nemusí sa však správne prehrať, ak nie je nainštalovaná správna verzia kodeku, alebo ak súbor nebol kódovaný vo formáte, ktorý vaša verzia Microsoft Windowsu dokáže rozpoznať. Kódovanie je proces konvertovania údajov na sled jednotiek a núl. Nainštalujte správny kodek alebo daný súbor znova kódujte.

  Skúste prehrať zvuk pomocou prehrávača Microsoft Windows Media Player, ktorý je súčasťou systému Windows, aby ste určili, či problém spôsobuje zvukový súbor alebo PowerPoint.

 • Odoslali ste prezentáciu prostredníctvom e-mailu a príjemca tvrdí, že zvuky sa neprehrávajú    Zvukové súbory sú prepojené, nie vložené, a zvukové súbory je potrebné odoslať spolu s prezentáciou. Skopírujte zvukové súbory do priečinka obsahujúceho prezentáciu a potom aktualizujte prepojenia a zbaľte príslušné súbory pomocou funkcie Balík pre disk CD.

  Informácie o tom, či je zvuk vložený alebo prepojený, a o umiestnení prepojeného zvukového súboru môžete nájsť v dialógovom okne Možnosti zvuku. Kliknite na zvuk a potom v ponuke Zvukové nástroje kliknite na karte Možnosti v skupine Možnosti zvuku na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony . V časti Informácie sa pri údaji Súbor zobrazí buď text zahrnutý v prezentácii (čo znamená, že zvuk je vložený), alebo cesta k súboru (čo znamená, že zvuk je prepojený).

 • Prijali ste prezentáciu e-mailom a zvuk sa neprehráva    Pozrite si článok Nedarí sa mi otvoriť prezentáciu alebo priradený súbor, ktoré boli odoslané e-mailom.

 • Prezentáciu zdieľate alebo ste ju skopírovali na sieťový súborový server a teraz sa neprehrávajú zvuky    Zvukové súbory sú prepojené, a nie vložené. Skopírujte zvukové súbory do priečinka obsahujúceho prezentáciu a potom aktualizujte prepojenia a zbaľte príslušné súbory pomocou funkcie Balík pre disk CD a skopírujte prezentáciu a všetky prepojené súbory do priečinka na sieťovom serveri.

  Informácie o tom, či je zvuk vložený alebo prepojený, a o umiestnení prepojeného zvukového súboru môžete nájsť v dialógovom okne Možnosti zvuku. Kliknite na zvuk a potom v ponuke Zvukové nástroje kliknite na karte Možnosti v skupine Možnosti zvuku na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony . V časti Informácie sa pri údaji Súbor zobrazí buď text zahrnutý v prezentácii (čo znamená, že zvuk je vložený), alebo cesta k súboru (čo znamená, že zvuk je prepojený).

 • Skopírovali ste prezentáciu na disk CD a teraz zvuk sa nedá prehrať v inom počítači    Nepoužili ste funkciu Balík pre disk CD alebo ste manuálne skopírovali zvukové súbory na disk CD. Skopírujte zvukové súbory do priečinka obsahujúceho prezentáciu, aktualizujte prepojenia na zvukové súbory pomocou funkcie Balík pre disk CD a potom znova skopírujte prezentáciu na disk CD.

 • Presunuli ste zvukové súbory do nového umiestnenia a teraz sa prezentácia neprehráva    Skopírujte zvukové súbory do priečinka obsahujúceho prezentáciu a buď aktualizujte prepojenia pomocou funkcie Balík pre disk CD, alebo manuálne aktualizujte prepojenia tak, že odstránite zvukypridáte ich späť. Funkcia Balík pre disk CD skopíruje prezentáciu a všetky prepojené súbory do priečinka.

  Informácie o tom, či je zvuk vložený alebo prepojený, a o umiestnení prepojeného zvukového súboru môžete nájsť v dialógovom okne Možnosti zvuku. Kliknite na zvuk a potom v ponuke Zvukové nástroje kliknite na karte Možnosti v skupine Možnosti zvuku na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony . V časti Informácie sa pri údaji Súbor zobrazí buď text zahrnutý v prezentácii (čo znamená, že zvuk je vložený), alebo cesta k súboru (čo znamená, že zvuk je prepojený).

  Poznámka: Ak názov cesty k prepojenému súboru presiahne 128 znakov, Office PowerPoint 2007 nevie daný súbor vyhľadať ani prehrať. Ak názov cesty presiahne 128 znakov, premenujte súbor alebo cestu skráťte tak, že skopírujete tieto súbory do rovnakého priečinka s prezentáciou. Potom buď aktualizujte prepojenia pomocou funkcie Balík pre disk CD, alebo manuálne aktualizujte prepojenia tak, že odstránite zvukypridáte ich späť.

 • Chcete otvoriť dialógové okno Možnosti zvuku.    Kliknite na zvuk a potom v ponuke Zvukové nástroje kliknite na karte Možnosti v skupine Možnosti zvuku na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony .

 • Prezentáciu odosielate prostredníctvom e-mailu a príjemca tvrdí, že filmy nie je možné prehrať.    Súbory s filmami sú vždy prepojené a nie sú súčasťou prezentácie. Súbory s filmami skopírujte do toho istého priečinka, ktorý obsahuje aj prezentáciu. Potom aktualizujte prepojenia a zbaľte príslušné súbory pomocou funkcie Balík pre disk CD. Prepojenia môžete aktualizovať aj manuálne. Skopírujte súbory s filmami do priečinka s prezentáciou. Následne odstráňte filmy a znova ich pridajte.

 • Prezentáciu ste zdieľali alebo ste ju skopírovali na sieťový súborový server a filmy teraz nie je možné prehrať.    Súbory s filmami sú vždy prepojené a nie sú súčasťou prezentácie. Premiestnite alebo skopírujte súbory s filmami do toho istého priečinka, ktorý obsahuje aj prezentáciu, prípadne na sieťový súborový server. Potom aktualizujte prepojenia a zbaľte príslušné súbory pomocou funkcie Balík pre disk CD. Prepojenia môžete aktualizovať aj manuálne. Skopírujte súbory s filmami do priečinka s prezentáciou. Následne odstráňte filmy a znova ich pridajte.

 • Skopírovali ste prezentáciu na CD a film teraz nie je možné prehrať v inom počítači.     Súbory s filmami skopírujte do toho istého priečinka, ktorý obsahuje aj prezentáciu. Potom aktualizujte prepojenia na súbory s filmom pomocou funkcie Balík pre disk CD a znova skopírujte prezentáciu na CD.

 • Súbory s filmami ste premiestnili na nové miesto a po spustení prezentácie teraz nie je možné film prehrať.     Súbory s filmami sú vždy prepojené a nie sú súčasťou prezentácie. Súbory s filmami skopírujte do toho istého priečinka, ktorý obsahuje aj prezentáciu. Potom aktualizujte prepojenia a zbaľte príslušné súbory pomocou funkcie Balík pre disk CD. Prepojenia môžete aktualizovať aj manuálne. Skopírujte súbory s filmami do priečinka s prezentáciou. Následne odstráňte filmy a znova ich pridajte.

 • Súbor s filmom nie je možné nájsť ani prehrať.     Ak názov cesty k prepojenému súboru s filmom presiahne 128 znakov, Microsoft Office PowerPoint 2007 nevie daný film vyhľadať ani prehrať. Premiestnite alebo skopírujte súbor s filmom do rovnakého priečinka, ktorý obsahuje aj prezentáciu, a následne odstráňte film a znova ho pridajte, aby sa aktualizovalo prepojenie (informácie o ceste).

 • Vložili ste viacero filmov alebo zvukov, prehráva sa však iba film alebo zvuk, ktorý je uvedený ako prvý.    Presuňte ikony filmu alebo zvuku tak, aby neboli na sebe, a potom sa ich opäť pokúste prehrať.

 • Office PowerPoint 2007 nepodporuje formát súboru s filmom.    Skúste prehrať daný film mimo programu Office PowerPoint 2007 pomocou prehrávača Microsoft Windows Media Player, ktorý je súčasťou Microsoft Windowsu. Spustite Windows Media Player a potom v ponuke Súbor (pravdepodobne bude potrebné maximalizovať okno, aby sa zobrazila ponuka Súbor) otvorte a prehrajte daný súbor s filmom v prehrávači Windows Media Player. Ak film nie je možné prehrať, Windows Media Player zobrazí podrobné chybové hlásenia a prepojenie na Pomocníka, ktorý vám pomôže problém vyriešiť.

  Ak sa film prehráva v prehrávači Windows Media Player, pomocou tohto postupu ho môžete vložiť do prezentácie ako mediálny klip:

  1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na príkaz Objekt.

   Obrázok karty Vloženie

  2. V zozname Typ objektu kliknite na položku Vytvoriť zo súboru a potom zadajte názov súboru s filmom, prípadne kliknite na položku Prehľadávať.

   Poznámka: Pre film spustený v programe Office PowerPoint 2007 prostredníctvom prehrávača Windows Media Player nie je možné nastaviť animáciu ani špeciálne časovanie. Film spustíte kliknutím na tlačidlá v prehrávači Windows Media Player.

   Ak Office PowerPoint 2007 neprehrá súbor s filmom v programe Office PowerPoint 2007 ani v prehrávači Windows Media Player, skúste vytvoriť hypertextové prepojenie alebo použiť tlačidlo akcie na snímke a vytvoriť prepojenie na program, v ktorom sa súbor s filmom dá prehrať.

 • Súbor s filmom je uvedený ako kompatibilný s PowerPointom, film sa však stále neprehráva správne.     (Pozrite si zoznam kompatibilných formátov súborov PowerPointu.) Prípona súboru s filmom môže byť rovnaká ako prípona uvedená v zozname ako kompatibilná, nemusí sa však správne prehrať, ak nie je nainštalovaná správna verzia kodeku alebo ak súbor nebol kódovaný vo formáte, ktorý vaša verzia Microsoft Windowsu dokáže rozpoznať. Kódovanie je proces konvertovania údajov na sled jednotiek a núl. Nainštalujte správny kodek alebo daný súbor znova kódujte.

 • Vo filme sa nachádzajú špeciálne alebo vedľajšie titulky.    Film so špeciálnymi alebo vedľajšími titulkami nie je možné prehrať v programe Office PowerPoint 2007. Ak chcete tento problém vyriešiť, skúste vytvoriť hypertextové prepojenie na film.

 • Film sa prehráva ako biely obdĺžnik.    Názov cesty k prepojenému súboru s filmom presahuje 128 znakov, preto Office PowerPoint 2007 nevie daný film vyhľadať ani prehrať. Premiestnite alebo skopírujte súbor s filmom do rovnakého priečinka, ktorý obsahuje aj prezentáciu, a následne odstráňte film a znova ho pridajte, aby sa aktualizovalo prepojenie (informácie o ceste).

 • Film sa prehráva ako čierny obdĺžnik.    Tento prípad často indikuje nekompatibilné hardvérové urýchľovanie. Skúste znížiť nastavenie hardvérového urýchľovania v ovládacom paneli.

  Ak používate dva monitory (viac monitorov), v ovládacom paneli skontrolujte, či majú oba monitory nastavené rovnaké rozlíšenie obrazovky, alebo skúste pre oba monitory nastaviť menšie rozlíšenie.

Poznámka: Ak sa váš problém vo vyššie uvedenom texte nenachádza, môžete ho vyhľadať vo vedomostnej databáze PSS Knowledge Base alebo nájsť odpovede od iných používateľov v komunite používateľov PowerPointu.

Pozrite tiež

Videá PowerPoint sa neprehrávajú na sekundárnom monitore

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×