AVERAGEIF (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie AVERAGEIF v Microsoft Exceli.

Popis

Vracia priemer (aritmetický priemer) buniek v rozsahu spĺňajúcich zadané kritériá.

Syntax

AVERAGEIF(rozsah; kritériá; [priemerný_rozsah])

Syntax funkcie AVERAGEIF obsahuje tieto argumenty:

 • Rozsah    Povinný argument. Predstavuje jednu alebo viaceré priemerované bunky vrátane čísiel, názvov, polí alebo odkazov obsahujúcich čísla.

 • Kritériá    Povinný argument. Predstavuje kritériá, ktoré definujú, ktoré bunky sa budú priemerovať. Kritériá sa udávajú vo forme čísel, výrazov, odkazov na bunky alebo textových reťazcov. Príkladmi kritérií sú napríklad reťazce 32, "32", ">32", "pagáče" alebo B4.

 • Priemerný_rozsah    Voliteľný argument. Skutočná množina buniek, ktoré sa majú priemerovať. Ak je argument vynechaný, použije sa argument rozsah.

Poznámky

 • Bunky obsahujúce hodnoty TRUE alebo FALSE sa ignorujú.

 • Ak je bunka v rozsahu priemerný_rozsah prázdna, funkcia AVERAGEIF ju bude ignorovať.

 • Ak hodnota parametra rozsah obsahuje prázdnu alebo textovú hodnotu, funkcia AVERAGEIF vracia chybovú hodnotu #DELENIENULOU!

 • Ak je bunka v parametri kritériá prázdna, funkcia AVERAGEIF ju spracuje ako hodnotu 0.

 • Ak žiadne bunky v parametri rozsah nespĺňajú kritériá, funkcia AVERAGEIF vracia chybovú hodnotu #DELENIENULOU!

 • Na zadávanie kritérií je možné použiť zástupné znaky, otáznik (?) alebo hviezdičku (*). Otáznik znamená ľubovoľný znak a hviezdička znamená ľubovoľnú postupnosť znakov. Ak chcete vyhľadať skutočný otáznik alebo hviezdičku, zadajte pred znakom vlnovku (~).

 • Parameter priemerný_rozsah nemusí mať rovnakú veľkosť a tvar ako parameter rozsah. Priemerované bunky sú určené počiatočnou ľavou vrchnou bunkou parametra priemerný_rozsah a všetkými bunkami, ktoré korešpondujú veľkosťou a tvarom parametra rozsah. Napríklad:

Ak je parameter rozsah

A parameter priemerný_rozsah je

Potom skutočne vyhodnotené bunky sú

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Poznámka: Funkcia AVERAGEIF vyjadruje strednú hodnotu, ktorou je poloha v strede zoskupenia čísiel v štatistickom rozdelení. Tri najpoužívanejšie ukazovatele strednej hodnoty sú:

 • Priemer     je aritmetickým priemerom a vypočíta sa súčtom skupiny čísel a vydelením ich počtom. Napríklad, priemer čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 30 (súčet) delené 6 (počet), t. j. výsledkom je 5.

 • Medián     je strednou hodnotou skupiny čísel, čo znamená, že polovica čísiel má hodnotu menšiu ako medián a polovica čísiel má hodnotu väčšiu ako medián. Napríklad medián čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 4.

 • Modus     je najčastejšie sa vyskytujúcou hodnotou v skupine čísiel. Napríklad modus čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 3.

Pri symetrickom rozdelení skupiny čísel sa tieto tri ukazovatele strednej hodnoty rovnajú. Pri asymetrickom rozdelení skupiny čísel sa môžu líšiť.

Príklady

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Cena nehnuteľnosti

Provízia

100 000

7 000

200 000

14 000

300 000

21 000

400 000

28 000

Vzorec

Popis

Výsledok

=AVERAGEIF(B2:B5;"<23000")

Priemer všetkých provízií nižších ako 23 000. Túto podmienku spĺňajú tri zo štyroch provízií a ich súčet je 42 000.

14 000

=AVERAGEIF(A2:A5;"<250000")

Priemer všetkých cien nehnuteľností nižších ako 250 000. Túto podmienku spĺňajú dve zo štyroch cien nehnuteľností a ich súčet je 300 000.

150 000

=AVERAGEIF(A2:A5;"<95000")

Priemer všetkých cien nehnuteľností nižších ako 95 000. Keďže túto podmienku nespĺňa žiadna cena nehnuteľnosti, funkcia AVERAGEIF vráti chybu #DELENIENULOU!, pretože sa pokúsila deliť nulou.

#DELENIENULOU!

=AVERAGEIF(A2:A5;">250000";B2:B5)

Priemer všetkých provízií pri cenách nehnuteľností vyšších ako 250 000. Túto podmienku spĺňajú dve provízie a ich súčet je 49 000.

24 500

Príklad 2

Región

Zisky (v tisícoch)

Východ

45 678

Západ

23 789

Sever

-4 789

Juh (nová pobočka)

0

Stredozápad

9 678

Vzorec

Popis

Výsledok

=AVERAGEIF(A2:A6;"=*Západ";B2:B6)

Priemer všetkých ziskov v regiónoch Západ a Stredozápad.

16 733,5

=AVERAGEIF(A2:A6;"<>*(nová pobočka)";B2:B6)

Priemer všetkých ziskov vo všetkých regiónoch okrem nových pobočiek.

18 589

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×