AVERAGE (funkcia)

V tomto článku je popísaná syntax vzorca a používanie funkcie Average v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti priemernú hodnotu (aritmetický priemer) argumentov. Ak napríklad rozsah a1: A20 obsahuje čísla, vzorec =Average (a1: A20) vráti priemer týchto čísel.

Syntax

AVERAGE(číslo1; [číslo2]; ...)

Syntax funkcie AVERAGE obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo1    Povinný argument. Prvé číslo, odkaz na bunku alebo rozsah, ktorého priemer chcete vypočítať.

 • Číslo2; ...    Voliteľný argument. Ďalšie čísla, odkazy na bunky alebo rozsahy (najviac 255), ktorých priemer chcete vypočítať.

Poznámky

 • Argumenty sú čísla, názvy, rozsahy alebo odkazy na bunky obsahujúce čísla.

 • Logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel, ktoré zadáte priamo do zoznamu argumentov, sa nepočítajú.

 • Ak argument rozsahu alebo odkazu na bunku obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa nevezmú do úvahy. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však do úvahy vezmú.

 • Argumenty obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý nie je možné previesť na číslice, spôsobia chyby.

 • Ak chcete do výpočtu zahrnúť odkazy na logické hodnoty a textové reprezentácie čísel, použite funkciu AVERAGEA.

 • Ak chcete vypočítať priemer len tých hodnôt, ktoré spĺňajú určité kritériá, použite funkciu AVERAGEIF alebo funkciu AVERAGEIFS.

Poznámka: Funkcia AVERAGE vyjadruje strednú hodnotu, ktorou je poloha v strede zoskupenia čísiel v štatistickom rozdelení. Tri najpoužívanejšie ukazovatele strednej hodnoty sú nasledovné:

 • Average, čo je aritmetický priemer a vypočítava sa pridaním skupiny čísel a potom ich vydelením počtom týchto čísel. Napríklad priemer čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 30 (súčet) delené 6 (počet), t. j. výsledkom je 5.

 • Medián, ktorý je strednou hodnotou skupiny čísel, čo znamená, že polovica čísiel má hodnotu menšiu ako medián a polovica čísiel má hodnotu väčšiu ako medián. Napríklad medián čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 4.

 • Modus je najčastejšie sa vyskytujúcou hodnotou v skupine čísiel. Napríklad modus čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 3.

Pri symetrickom rozdelení skupiny čísel sa tieto tri ukazovatele strednej hodnoty rovnajú. Pri asymetrickom rozdelení skupiny čísel sa môžu líšiť.

Tip: Keď v počítačovej aplikácii programu Excel počítate priemer hodnôt v bunkách, nezabúdajte na rozdiel medzi prázdnymi bunkami a bunkami obsahujúcimi hodnotu nula, a to najmä vtedy, ak ste zrušili začiarknutie políčka V bunkách s nulovou hodnotou zobraziť nulu v dialógovom okne Možnosti programu Excel. Prázdne bunky sa do výpočtu nezahrnú, ale nulové hodnoty áno.

Ak chcete vyhľadať začiarkavacie políčko V bunkách s nulovou hodnotou zobraziť nulu, postupujte nasledovne:

 • Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti a v kategórii Rozšírené vyhľadávajte v časti Zobraziť možnosti pre tento hárok.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

10

15

32

7

9

27

2

Vzorec

Popis

Výsledok

=AVERAGE(A2:A6)

Priemer čísiel v bunkách A2 až A6.

11

=AVERAGE(A2:A6; 5)

Priemer čísiel v bunkách A2 až A6 a čísla 5.

10

=AVERAGE(A2:C2)

Priemer čísiel v bunkách A2 až C2.

19

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×