Automaticky zarovnať ovládacie prvky formulára

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Na základe predvoleného nastavenia pri vytváraní nového formulára pomocou niektorého z nástrojov formulára na karte vytvoriť, alebo ak je otvorená v zobrazení Rozloženie pri pridávaní polí do formulára programu Access 2007 uloží textových polí a ďalších ovládacích prvkov do sprievodcu s názvom rozloženia. Rozloženie označená oranžovej mriežky okolo ovládacie prvky pomáhajú zarovnať ovládacie prvky vodorovne a zvisle, aby formulár jednotný vzhľad. V tomto článku sa dozviete, ako pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie ovládacích prvkov v rozložení.

Obsah tohto článku

Informácie o rozložení

Vytvorenie nového rozloženia

Prepínanie rozloženia z tabuľkových na skladaný, alebo naopak

Rozdelenie jedného rozloženia na dve rozloženia

Zmena usporiadania ovládacích prvkov v rozložení

Pridanie ovládacích prvkov do rozloženia

Odstránenie ovládacích prvkov z rozloženia

Rozloženia

Rozloženia existuje v dvoch variantoch: tabuľkové a navrstvené.

 • V tabuľkovom rozložení ovládacích prvkov sú usporiadané do riadkov a stĺpcov ako v hárku, s menovkami v hornej časti. Tabuľkové rozloženie vždy vyskytovať dve sekcie formulára; Ovládacie prvky sú v časti menovky sú v predchádzajúcej časti.

  Základné tabuľkové rozloženie ovládacích prvkov

 • V navrstvenom rozložení sú ovládacie prvky usporiadané zvisle, podobne ako v tlačenom formulári, pričom popisy sa zobrazujú naľavo od ovládacích prvkov. Vrstvené rozloženie sa vždy zobrazí v jednej časti formulára.

  Základné navrstvené rozloženie ovládacích prvkov

Môžete mať viacero rozložení oboch typov vo formulári. Môžu mať napríklad tabuľkové rozloženie na vytvorenie riadka údajov pre každý záznam a potom jedného alebo viacerých skladaného rozloženia pod ním, ktorý obsahuje ďalšie údaje rovnakého záznamu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového rozloženia

Program Access automaticky vytvorí navrstvené rozloženie niektorým z týchto okolností:

 • Ak vytvárate nový formulár kliknutím na položku Formulár v skupine Formuláre na karte Vytvoriť.

 • Ak vytvárate nový formulár kliknutím na položku Prázdny formulár v skupine Formuláre na karte Vytvoriť a potom myšou presuniete do formulára pole z tably Zoznam polí.

Existujúci formulár, môžete vytvoriť nové rozloženie vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Vyberte ovládací prvok, ktorý chcete pridať do rozloženia.

 2. Ak chcete do rovnakého rozloženia pridať aj ďalšie ovládacie prvky, podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte tieto ovládacie prvky.

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Na karte Usporiadať v skupine Rozloženie ovládacieho prvku, kliknite na položku tabuľkové Vzhľad tlačidla alebo skladaný Vzhľad tlačidla .

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý ovládací prvok alebo prvky, ukážte na položku rozloženie a potom kliknite na položku tabuľkové Vzhľad tlačidla alebo skladaný Vzhľad tlačidla .

Program Access vytvorí rozloženie a pridá do neho vybraté ovládacie prvky.

Na začiatok stránky

Prepínanie rozloženia z tabuľkových na skladaný, alebo naopak

Ak chcete prepnúť celé rozloženie z jedného typu na druhý, postupujte nasledovne:

 • Kliknutím na selektor oranžovej rozloženie v ľavom hornom rohu rozloženia vyberte požadované rozloženie. Vyberú sa všetky bunky v rozložení.

 • Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Na karte Usporiadať v skupine Rozloženie ovládacieho prvku, kliknite na položku typ rozloženia, ktoré chcete (tabuľkové Vzhľad tlačidla alebo skladaný Vzhľad tlačidla ).

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na rozloženie, ukážte na položku rozloženie a potom kliknite na požadovaný typ rozloženia.

Rozloženie ovládacích prvkov sa v programe Access zmení na rozloženie požadovaného typu.

Na začiatok stránky

Rozdelenie jedného rozloženia na dve

Rozloženia môžete rozdeliť na dve rozloženia vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Stlačte a podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na tlačidlo ovládacie prvky, ktoré chcete premiestniť do nového rozloženia.

 2. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Na karte Usporiadať v skupine Rozloženie ovládacieho prvku, kliknite na požadovaný typ rozloženia pre nové rozloženie (tabuľkové Vzhľad tlačidla alebo skladaný Vzhľad tlačidla ).

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na vybraté ovládacie prvky, prejdite na položku Rozloženie a kliknite na typ, ktorý chcete použiť pre nové rozloženie.

Program Access vytvorí nové rozloženie a pridá do neho vybraté ovládacie prvky.

Na začiatok stránky

Zmena usporiadania ovládacích prvkov v rozložení

 • Ovládací prvok v rámci rozloženia môžete presunúť myšou na požadované miesto. Pri presúvaní poľa, vodorovný alebo zvislý pruh označuje, kam sa umiestnia po uvoľnení tlačidla myši.

 • Ovládací prvok z jedného rozloženia môžete premiestniť na iné rozloženie rovnakého typu. Napríklad, môžete presunúť kontrola z jedného skladanom rozložení do druhého, ale nie na tabuľkovom rozložení.

Na začiatok stránky

Pridanie ovládacích prvkov do rozloženia

Ak chcete pridať nové pole z tably Zoznam polí do existujúceho rozloženia   

 • Pomocou myši presuňte pole z tably Zoznam polí do rozloženia. Vodorovný alebo zvislý pruh naznačuje, kam sa pole umiestni po uvoľnení tlačidla myši.

Ak chcete pridať existujúce ovládacie prvky na existujúce rozloženie   

 1. Vyberte prvý ovládací prvok, ktorý chcete pridať do rozloženia.

 2. Ak chcete pridať ďalšie ovládacie prvky na rovnaké rozloženie, stlačte a podržte stlačený kláves SHIFT a tiež vybrať tieto ovládacie prvky. Môžete vybrať ovládacie prvky v iných zobrazeniach.

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak je formulár otvorený v návrhovom zobrazení, presuňte vybraté polia do rozloženia pomocou myši. Vodorovný alebo zvislý pruh naznačuje, kam sa polia umiestnia po uvoľnení tlačidla myši.

  • Ak je formulár otvorený v zobrazení rozloženia:

   1. Na karte Usporiadať v skupine Rozloženie ovládacieho prvku, kliknite na typ rozloženia, do ktorého chcete pridať ovládacie prvky. Ak chcete pridať ovládacie prvky do tabuľkového rozloženia, kliknite na položku tabuľkové Vzhľad tlačidla . Ak chcete pridať ovládacie prvky do skladaného rozloženia, kliknite na položku skladaný Vzhľad tlačidla .

    Program Access vytvorí nové rozloženie a pridá do neho vybraté ovládacie prvky.

   2. Presuňte pomocou myši nové rozloženie do existujúceho rozloženia. Vodorovný alebo zvislý pruh označuje, kde sa polia umiestnia po uvoľnení tlačidla myši.

Na začiatok stránky

Odstránenie ovládacích prvkov z rozloženia

Odstránenie ovládacieho prvku z rozloženia umožňuje umiestniť kdekoľvek na formulár bez ovplyvnenia umiestnenie ďalších ovládacích prvkov.

 • Vyberte ovládací prvok, ktorý chcete odstrániť z rozloženia. Ak chcete vybrať viacero ovládacích prvkov, podržte stlačený kláves SHIFT a potom kliknite na ovládacie prvky, ktoré chcete odstrániť. Ak chcete vybrať všetky ovládacie prvky v rozložení, kliknite na pole selektora v ľavom hornom rohu rozloženia.

 • Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Na karte Usporiadať v skupine Rozloženie ovládacieho prvku, kliknite na položku odstrániť Vzhľad tlačidla .

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na niektorý z vybratých ovládacích prvkov, ukážte na položku rozloženie a potom kliknite na položku odstrániť Vzhľad tlačidla .

   Program Access odstráni vybraté ovládacie prvky z rozloženia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×