Automatické zarovnanie, automatické vytvorenie rozstupu a opätovné vytvorenie rozloženia tvarov v diagrame

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Program Visio obsahuje niekoľko nástrojov, ktoré vám prehľadne a rovnomerne rozložiť tvarov a spojníc. Môžete použiť iné nástroje v inom čase počas vytvárania diagramov. Niektoré môžete vykonávať úpravy malé tvar pozície a pomoc pri si usporiadať celý diagramov. Nástroje sú usporiadané v týchto štyroch oblastiach:

 • Tlačidlo automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup: použitie automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup Ak ste spokojní s rozložením diagramu, ale len chcete, aby bolo úhľadnejšie a zarovnanie spojníc bez presunutia veci podobne.

 • Pozícia príkazy: použite príkazy v časti pozícia tlačidlo, ak chcete vyriešiť len zarovnanie alebo len riadkovanie vybraných tvarov, alebo ak chcete otočiť alebo prevrátiť diagramu.

 • Galéria Znova vytvoriť rozloženie strany: pomocou galérie Znova vytvoriť rozloženie strany, ak si chcete vyskúšať nové rozloženie diagramu, bez toho, aby nemusí byť zachovať počiatočnej pozície tvarov.

 • Šablóna rozloženia príkazy: niektoré Šablóny diagramov majú svoje vlastné rozloženie príkazov, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre daný typ diagramu, vrátane šablón organizačnú schému a Diagram diskusie.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Tlačidlo automaticky zarovnať a miesta

Táto možnosť je navrhnutá opustiť tvary čo najbližšie ich aktuálnej pozície, ale zarovnané vedľa seba a rovnomerne rozmiestnené.

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete zarovnať a priestor alebo kliknite mimo diagramu odstrániť všetky výberu. Ak nič nebolo vybrané, bude mať vplyv na všetky tvary.

 2. Kliknite na kartu domov a potom kliknite na položku pozícia (v skupine Usporiadať ) a potom vyberte položku automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup.

Pozícia príkazy

Tlačidlo pozície sa nachádza na karte domov v skupine Usporiadať. Kliknite na šípku zobrazte príkazy na zarovnávanie, riadkovanie a orientácia vybratých tvarov.

Zarovnanie tvarov

Príkazy v tejto časti Zarovnanie tvarov bez zmeny jeho medzery. Môžete podržte ukazovateľ myši na príkaz Ukážka efektu bude mať ešte pred zmenou.

Použitie automatického zarovnania
 1. Vyberte tvary, ktoré chcete zarovnať.

 2. Na karte domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a potom kliknite na položku Automaticky nastaviť zarovnanie.

Zadanie smeru zarovnania
 1. Vyberte tvar, do ktorého chcete zarovnať ostatné tvary a potom stlačte kláves SHIFT a kliknite na položku tvary, ktoré chcete zarovnať k nemu.

 2. Na karte domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a vyberte možnosť zarovnania.

Poznámka: Špeciálnymi príkazmi z časti Zarovnať sa zarovnajú vybraté tvary k primárnemu tvaru. Príkazom Automaticky zarovnať sa však zarovnanie k primárnemu tvaru nevykoná.

Priestorové tvary

Príkazy v tejto časti aj hore rozstupov medzi tvarmi bez zmeny jeho zarovnanie. Môžete podržte ukazovateľ myši na príkaz Ukážka efektu bude mať ešte pred zmenou.

Použitie automatického medzery
 1. Vyberte tvary, ktoré chcete priestoru, alebo kliknutím mimo diagramu odstrániť akýkoľvek výber. Ak nič nebolo vybrané, bude mať vplyv na všetky tvary.

 2. Na karte domov v skupine Usporiadať kliknite na položku pozícia a potom kliknite na položku Automatické medzery.

  Všetky vybraté tvary sa presunie do určitej vzdialenosti od susedných tvarov.

 3. Ak chcete zmeniť vzdialenosť rozstupu, kliknite na položku pozícia a potom kliknite na položku Možnosti riadkovania a nastavte požadovanú vzdialenosť.

Ak chcete použiť možnosti distribuovať

Príkazy rozstupov zo staršej verzie programu Visio, ktoré sú naďalej k dispozícii, predstavujú iné možnosti rozstupov.

 1. Vyberte tri alebo viacerých tvarov tak, že podržíte stlačený kláves SHIFT alebo kláves CTRL a klikajte na tvary.

  Poznámka: Príkazy na distribúciu tvary sú vypnuté, ak najprv nevyberiete tromi alebo viacerými tvary.

 2. Na karte domov v skupine Usporiadať kliknite na položku pozícia a potom ukážte na Priestorové tvary.

 3. Vyberte si z možností rozdelenia. Kliknite na položku Ďalšie možnosti rozdeliť na otvorenie dialógového okna Tvary distribuovať.

  • Pre zvislé rozmiestnenie sú hranice definované vrchným a spodným tvarom výberu.

  • Pre vodorovné rozmiestnenie sú hranice definované krajným ľavým a pravým tvarom výberu.

  • Ak chcete pridať vodiace čiary a tvary o ne prichytiť, vyberte začiarkavacie políčko Vytvoriť vodiace čiary a prilepiť k nim tvary. Ak vyberiete túto možnosť, môžete presunutím najkrajnejšej vodiacej čiary zmeniť rozmiestnenie všetkých tvarov.

Posunutie tvarov zlomy strán

Ak bude diagram vytlačia, môžete Skontrolujte, či sú rozdelené žiadne tvary na zlomy strán.

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete premiestniť zlomy alebo kliknutím mimo diagramu odstrániť všetky výberu. Ak nič nebolo vybrané, bude mať vplyv na všetky tvary.

 2. Na karte domov v skupine Usporiadať kliknite na položku pozícia a potom kliknite na položku presunúť mimo zlomy strán.

Ďalšou možnosťou je nastaviť automaticky nastaviť zarovnanie a automatické vytvorenie rozstupu možnosti tak, aby tieto príkazy sa zabráni umiestniť tvary na zlomy strán.

 • Na karte domov v skupine Usporiadať kliknite na položku pozícia a skontrolujte, či je vybratý Vyhnúť zlomy strán. Ak nie, kliknutím ho vyberte.

Nastaviť orientáciu tvarov

Možnosti Otočiť tvary vo vedľajšej ponuke otočenie alebo prevrátenie vybratého tvaru.

 • Vyberte tvar a potom kliknite na príslušný príkaz.

 • Na karte domov v skupine Usporiadať kliknite na položku pozícia a potom kliknite na položku Otočiť tvary a vyberte niektorú z možností.

Ak je vybratý viac ako jeden tvar, tieto príkazy otočenie alebo prevrátenie ich a zároveň zachovať jeho relatívnu polohu vedľa seba, akoby zobrazenie boli slov.

Na rozdiel od príkazov na vedľajšej ponuke Otočiť Diagram otočiť alebo Prevrátiť diagram, ale opustiť orientáciu tvaru, ako to bolo.

Galéria Znova vytvoriť rozloženie strany

Upraviť rozloženie stránky sa nachádza na karte návrh v skupine rozloženie. Ak si nie ste istí, najlepším spôsobom, ako usporiadať ho máte jednoduchého diagramu, vyberte tvary, ktoré chcete zmeniť usporiadanie alebo kliknutím mimo diagramu odstrániť výberom a vplyv na všetky tvary. Potom skúste podržíte ukazovateľ myši nad rôzne vzory v galérii vidieť, aký vplyv majú. Môžete zobraziť ukážku bez potvrdením na rozloženie, kým kliknete.

Príkazy špecifické pre šablóny rozloženia

Ak má šablóna pri použití pre diagram karty venovať konkrétne diagramu typu, ako šablóny organizačnú schému a Diagram diskusie, skontrolujte, či má príkaz rozloženie určené pre danú diagramu. Ak áno, vyskúšajte si to a zistite, ak sa vám výsledky.

Tlačidlo automaticky zarovnať a miesta

Tlačidlo automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup sa nachádza na karte domov v skupine Usporiadať. Tento nástroj je navrhnutý tak, aby opustiť tvary čo najbližšie ich aktuálnej pozície, ale zarovnané vedľa seba a rovnomerne rozmiestnené.

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete zarovnať a priestor alebo kliknite mimo diagramu odstrániť všetky výberu. Ak nič nebolo vybrané, bude mať vplyv na všetky tvary.

 2. Kliknite na položku automaticky nastaviť zarovnanie a miesto.

Pozícia príkazy

Tlačidlo pozície sa nachádza na karte domov v skupine Usporiadať. Kliknite na šípku zobrazte príkazy na zarovnávanie, riadkovanie a orientácia vybratých tvarov.

Zarovnanie tvarov

Príkazy v tejto časti Zarovnanie tvarov bez zmeny jeho medzery. Môžete podržte ukazovateľ myši na príkaz Ukážka efektu bude mať ešte pred zmenou.

Použitie automatického zarovnania
 1. Vyberte tvary, ktoré chcete zarovnať.

 2. Na karte domov v skupine Usporiadať kliknite na položku pozícia.

 3. Kliknite na položku automaticky nastaviť zarovnanie.

Zadanie smeru zarovnania
 1. Vyberte tvar, do ktorého chcete zarovnať ostatné tvary a potom stlačte kláves SHIFT a kliknite na položku tvary, ktoré chcete zarovnať k nemu.

  Hlavný tvar má hrubé purpurovú prehľadu.

 2. Na karte domov v skupine Usporiadať kliknite na položku pozícia.

 3. Kliknite na požadovanú možnosť zarovnania.

Špeciálnymi príkazmi z časti Zarovnať sa zarovnajú vybraté tvary k primárnemu tvaru. Príkazom Automaticky zarovnať sa však zarovnanie k primárnemu tvaru nevykoná.

Priestorové tvary

Príkazy v tejto časti aj hore rozstupov medzi tvarmi bez zmeny jeho zarovnanie. Môžete podržte ukazovateľ myši na príkaz Ukážka efektu bude mať ešte pred zmenou.

Použitie automatického medzery
 1. Vyberte tvary, ktoré chcete priestoru, alebo kliknutím mimo diagramu odstrániť akýkoľvek výber. Ak nič nebolo vybrané, bude mať vplyv na všetky tvary.

 2. Na karte domov v skupine Usporiadať kliknite na položku pozícia.

 3. Kliknite na položku Automatické medzery presunúť všetkých vybratých tvarov do určitej vzdialenosti od susedných tvary.

  Ak chcete zmeniť vzdialenosť rozstupu, kliknite na položku Možnosti rozstupu a nastavte požadovanú vzdialenosť.

Ak chcete použiť možnosti distribuovať

Príkazy rozstupov zo staršej verzie programu Visio, ktoré sú naďalej k dispozícii, predstavujú iné možnosti rozstupov.

 1. Vyberte tri alebo viacerých tvarov tak, že podržíte stlačený kláves SHIFT alebo kláves CTRL a klikajte na tvary. Príkazy na distribúciu tvary sú vypnuté, ak najprv nevyberiete tromi alebo viacerými tvary.

 2. Na karte domov v skupine Usporiadať kliknite na položku pozícia a potom ukážte na Priestorové tvary.

 3. Vyberte si z možností rozdelenia. Kliknite na položku Ďalšie možnosti rozdeliť na otvorenie dialógového okna Tvary distribuovať.

  • Pre zvislé rozmiestnenie sú hranice definované vrchným a spodným tvarom výberu.

  • Pre vodorovné rozmiestnenie sú hranice definované krajným ľavým a pravým tvarom výberu.

  • Ak chcete pridať vodiace čiary a tvary o ne prichytiť, vyberte začiarkavacie políčko Vytvoriť vodiace čiary a prilepiť k nim tvary. Ak vyberiete túto možnosť, môžete presunutím najkrajnejšej vodiacej čiary zmeniť rozmiestnenie všetkých tvarov.

Posunutie tvarov zlomy strán

Ak bude diagram vytlačia, môžete Skontrolujte, či sú rozdelené žiadne tvary na zlomy strán.

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete premiestniť zlomy alebo kliknutím mimo diagramu odstrániť všetky výberu. Ak nič nebolo vybrané, bude mať vplyv na všetky tvary.

 2. Na karte domov v skupine Usporiadať kliknite na položku pozícia.

 3. Ukážte na položku Miesto tvary a potom kliknite na položku presunúť mimo zlomy strán.

Ďalšou možnosťou je nastavená automaticky nastaviť zarovnanie a automatické vytvorenie rozstupu správanie tak, aby tieto príkazy sa zabráni umiestniť tvary na zlomy strán.

 1. Na karte domov v skupine Usporiadať kliknite na položku pozícia.

 2. Ukážte na položku Miesto tvary a skontrolujte, či je vybratý Vyhnúť zlomy strán. Ak nie, kliknutím ho vyberte.

Nastaviť orientáciu tvarov

Príkazy na vedľajšej ponuke Otočiť tvary otočenie alebo prevrátenie vybratého tvaru.

 • Vyberte tvar a potom kliknite na príslušný príkaz.

Ak je vybratý viac ako jeden tvar, tieto príkazy otočenie alebo prevrátenie ich a zároveň zachovať jeho relatívnu polohu vedľa seba, akoby zobrazenie boli slov.

Na rozdiel od príkazov na vedľajšej ponuke Otočiť Diagram otočiť alebo Prevrátiť diagram, ale opustiť orientácie tvaru, ako to bolo.

Galéria Znova vytvoriť rozloženie strany

Upraviť rozloženie stránky sa nachádza na karte návrh v skupine rozloženie. Ak si nie ste istí, najlepším spôsobom, ako usporiadať ho máte jednoduchého diagramu, vyberte tvary, ktoré chcete zmeniť usporiadanie alebo kliknutím mimo diagramu odstrániť výberom a vplyv na všetky tvary. Potom skúste podržíte ukazovateľ myši nad rôzne vzory v galérii vidieť, aký vplyv majú. Môžete zobraziť ukážku bez potvrdením na rozloženie, kým kliknete.

Príkazy špecifické pre šablóny rozloženia

Ak má šablóna pri použití pre diagram karty venovať konkrétne diagramu typu, ako šablóny organizačnú schému a Diagram diskusie, skontrolujte, či má príkaz rozloženie určené pre danú diagramu. Ak áno, vyskúšajte si to a zistite, ak sa vám výsledky.

Opätovné vytvorenie rozloženia tvarov

 • V ponuke tvar, kliknite na položku Upraviť rozloženie tvary.

Na opätovné vytvorenie rozloženia tvarov príkaz funguje najlepšie s pripojené kresieb, ako sú napríklad vývojové diagramy, diagramy sieťovej organizačných schém a diagramov stromovej analýzy.

Príkaz Upraviť rozloženie tvarov aj najlepšie funguje pri pripojenie tvarov v správnom poradí. Pre príklad, v kresbu zhora nadol, spojnica začne bod Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši by mal byť pripojený na hornom tvar a konektor koncový bod Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku by mal byť pripojený k dolnej časti tvaru.

Konfigurácia rozloženie tvaru

 1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Rozloženie celej strany, uistite sa, že nie sú vybraté žiadne tvary.

  • Ak chcete rozložiť časť strany, vyberte tieto tvary.

 2. V ponuke tvar, kliknite na položku Konfigurovať rozloženie.

 3. V časti použiť nastavenie, kliknite na položku Výber alebo aktuálnej strany.

 4. V časti umiestnenie, kliknite na požadované umiestnenie možnosti:

  • Štýl     Kliknutím na túto možnosť, ak chcete nastaviť štýl pre ako tvary rozvrhnuté. Zobrazte ukážku či čo vyberiete je to, čo chcete. Kliknite na položku zacyklené kresieb obsahujúcich žiadny smer, ako je napríklad sieť kresby.

  • Smeru hodinových ručičiek     Kliknutím na túto možnosť, ak chcete nastaviť smer, v ktorom sa používa na umiestnenie tvarov. Zobrazte ukážku či čo vyberiete je to, čo chcete.

  • Zarovnanie     Kliknutím na túto možnosť, ak chcete nastaviť Zarovnanie tvarov. Táto možnosť zapnutá, iba v prípade, že vyberiete štýl hierarchie umiestnenia.

  • Medzery     Kliknutím na túto možnosť, ak chcete nastaviť rozstupov medzi tvarmi.

 5. V časti spojníc, kliknite na požadované možnosti konektor:

  • Štýl     Kliknutím na túto možnosť, ak chcete nastaviť typ kresby cestu alebo cestu, ktorá sa používa na pripájanie tvarov. Zobrazte ukážku či čo vyberiete je to, čo chcete.

  • Vzhľad     Kliknutím na túto možnosť, ak chcete určiť, či sú konektory rovné alebo zakrivené. Zobrazte ukážku či čo vyberiete je to, čo chcete.

 6. Ak chcete použiť konektor možnosti, ktoré ste vybrali, začiarknite políčko použiť štýl smerovania na spojnice.

 7. Ak chcete zväčšiť na stránku kresby pri tvary rozloženia polí, začiarknite políčko zväčšiť stranu kresby.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×