Automatické vkladanie textu

Automatické vkladanie textu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vo Worde môžete automaticky vkladať text použitím buď blokov predformátovaného textu z galérie automatického textu, alebo použitím slov, fráz alebo viet, ktoré Word automaticky dokončí, keď napíšete niekoľko znakov.

Poznámka: Ak hľadáte informácie o nastaveniach automatického formátu, ako je automatické formátovanie spojovníkov a pomlčiek, zlomkov, hypertextových prepojení, úvodzoviek a zoznamov s odrážkami alebo číslovaných zoznamov, pozrite si tému Konfigurácia alebo vypnutie automatického formátovania textu (Automatický formát).

Položky automatického textu sa ukladajú ako preddefinované bloky. Na vytvorenie novej položky môžete použiť dialógové okno Vytvorenie nového preddefinovaného bloku.

 1. V dokumente programu Word vyberte text, ktorý chcete pridať do galérie položiek automatického textu.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na ponuku Rýchle časti, ukážte na položku Automatický text a potom kliknite na možnosť Výber uložiť do galérie automatického textu.

 3. Vyplňte informácie v dialógovom okne Vytvorenie nového preddefinovaného bloku. Väčšina predvolených položiek je v poriadku, ale zahrnutím jedinečných názvov a popisov do zoznamu sa automatický text stane jednoduchším na používanie.

  Dialógové okno Vytvorenie nového preddefinovaného bloku

  • Názov    Zadajte jedinečný názov preddefinovaného bloku automatického textu.

  • Galéria    Vyberte galériu Automatický text.

  • Kategória    Vyberte kategóriu Všeobecné alebo vytvorte novú kategóriu.

  • Popis    Zadajte popis preddefinovaného bloku.

  • Uložiť do    V rozbaľovacom zozname kliknite na názov šablóny, napríklad na položku Normal.

   V rozbaľovacom zozname názvov šablón sa zobrazujú iba otvorené šablóny.

  • Možnosti    Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

   • Ak chcete preddefinovaný blok umiestniť na samostatnej strane so zlomami strán pred blokom aj za blokom, vyberte možnosť Vloží obsah na vlastnú stranu.

   • Ak chcete obsah vložiť do vlastného odseku, a to aj v prípade, ak sa kurzor nachádza v strede odseku, vyberte položku Vložiť obsah do vlastného odseku.

   • Vyberte možnosť Vložiť len obsah pre všetky ostatné typy obsahu.

Na začiatok stránky

 1. Na karte Vložiť kliknite na ponuku Rýchle časti a potom ukážte na položku Automatický text.

 2. Kliknite na položku, ktorú chcete pridať.

Pridaním textových položiek v dialógovom okne Automatické opravy môžete nakonfigurovať Word tak, aby po napísaní niekoľkých znakov automaticky dokončil slovo, frázu alebo vetu.

 1. Vyberte text, ktorý chcete automaticky vkladať.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Kliknite na položku Možnosti.

 4. Kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky.

 5. Kliknite na tlačidlo Možnosti automatických opráv a potom kliknite na kartu Automatické opravy.

  Dialógové okno Automatické opravy

 6. Ak políčko Nahrádzať text počas písania nie je začiarknuté, začiarknite ho.

 7. Do poľa Nahradiť napíšte znaky, ktoré chcete použiť pre automatický text. Text, ktorý ste vybrali v dokumente, by sa mal zobraziť v poli Čím.

Zoznam automatických opráv sa používa globálne pre všetky programy balíka Office, ktoré podporujú túto funkciu. Keď pridáte alebo odstránite slovo zo zoznamu v jednom programe, prejaví sa to aj v ostatných programoch balíka Office.

Poznámka: Zoznam automatických opráv vo Worde je obmedzené na celkom približne 64 000 položiek.

Na začiatok stránky

Pri písaní dokumentu sa text v ľavom stĺpci zoznamu Automatické opravy uvedený v časti Nahradiť automaticky nahrádza textom v pravom stĺpci v časti Čím.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Konfigurácia alebo vypnutie automatického formátovania textu (Automatický formát)

Výber možností automatických opráv veľkých písmen, kontroly pravopisu a symbolov

 1. Na karte Vložiť kliknite na ponuku Rýchle časti a potom ukážte na položku Automatický text.

 2. Kliknite na položku, ktorú chcete pridať.

Vo Worde 2010 sa položky automatického textu ukladajú ako preddefinované bloky. Na vytvorenie novej položky môžete použiť dialógové okno Vytvorenie nového preddefinovaného bloku.

 1. Vo wordovom dokumente vyberte text, ktorý chcete pridať do galérie položiek automatického textu.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na ponuku Rýchle časti, ukážte na položku Automatický text a potom kliknite na možnosť Výber uložiť do galérie automatického textu.

 3. Vyplňte informácie v dialógovom okne Vytvorenie nového preddefinovaného bloku:

  • Názov    Zadajte jedinečný názov preddefinovaného bloku automatického textu.

  • Galéria    Vyberte galériu Automatický text.

  • Kategória    Vyberte kategóriu Všeobecné alebo vytvorte novú kategóriu.

  • Popis    Zadajte popis preddefinovaného bloku.

  • Uložiť do    V rozbaľovacom zozname kliknite na názov šablóny, napríklad na položku Normal.

   V rozbaľovacom zozname názvov šablón sa zobrazujú iba otvorené šablóny.

  • Možnosti    Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

   • Ak chcete preddefinovaný blok umiestniť na samostatnej strane so zlomami strán pred preddefinovaným blokom aj za ním, vyberte možnosť Vložiť obsah na vlastnú stranu.

   • Ak chcete obsah vložiť do vlastného odseku, a to aj v prípade, ak sa kurzor nachádza v strede odseku, vyberte položku Vložiť obsah do vlastného odseku.

   • Vyberte možnosť Vložiť len obsah pre všetky ostatné typy obsahu.

Na začiatok stránky

Ak ste používali položky automatického textu v Microsoft Office Worde 2003, môžete ich manuálne migrovať do Wordu 2010. Položky automatického textu, ktoré ste vytvorili vo Worde 2007, sa migrujú automaticky.

 1. Prejdite na súbor Normal11.dot vykonaním jedného z nasledujúcich postupov:

 2. Ak máte počítač s Windowsom 7    Otvorte program Windows Prieskumník a prejdite do priečinka C:\Users\meno používateľa\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

  Poznámka:  Ak sa vo Windows Prieskumníkovi nezobrazuje priečinok AppData, kliknite na položku Usporiadať, kliknite na položku Možnosti priečinka a hľadania, kliknite na kartu Zobraziť a potom kliknite na položku Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky. Potom Windows Prieskumníka zatvorte a znova otvorte.

 3. Ak máte počítač s Windowsom Vista    Otvorte program Windows Prieskumník a prejdite do priečinka C:\Users\meno používateľa\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

  Poznámka:  Ak sa vo Windows Prieskumníkovi nezobrazuje priečinok AppData, kliknite na položku Usporiadať, kliknite na položku Možnosti priečinka a hľadania, kliknite na kartu Zobraziť a potom kliknite na položku Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky. Potom Windows Prieskumníka zatvorte a znova otvorte.

 4. Ak máte počítač s Windowsom XP     Otvorte program Windows Prieskumník a prejdite do priečinka C:\Documents and Settings\meno používateľa\Application Data\Microsoft\Templates.

  Poznámka:  Ak sa vo Windows Prieskumníkovi nezobrazuje priečinok Application Data, kliknite na ponukuNástroje, kliknite na položku Možnosti priečinka, kliknite na kartu Zobraziť a potom kliknite na položku Zobrazovať skryté súbory a priečinky. Potom Windows Prieskumníka zatvorte a znova otvorte.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor Normal11.dot a potom kliknite na položku Otvoriť.

 6. Kliknite na kartu Súbor.

 7. Kliknite na položku Uložiť ako.

 8. V dialógovom okne Uložiť ako prejdite do správneho umiestnenia:

 9. Ak máte počítač s Windowsom 7    C:\Users\meno používateľa\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 10. Ak máte počítač s Windowsom Vista    C:\Users\meno používateľa\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 11. Ak máte počítač s Windowsom XP    C:\Documents and Settings\meno používateľa\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  Poznámka:  Možno budete musieť vytvoriť priečinok Startup kliknutím na položku Nový priečinok.

 12. Do poľa Názov súboru zadajte názov Automatický text.

 13. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Wordová šablóna podporujúca makrá.

 14. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Ak sa zobrazí výzva, kliknite na tlačidlo OK .

 15. Ukončenie Wordu.

Na začiatok stránky

Ak chcete pridať položky textu, ktoré sa do dokumentu automaticky vložia po napísaní určitej množiny znakov, použite dialógové okno Automatické opravy.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky.

 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti automatických opráv a potom kliknite na kartu Automatické opravy.

 5. Ak políčko Nahrádzať text pri písaní nie je začiarknuté, začiarknite ho.

 6. V časti Nahradiť zadajte znaky, ktoré chcete použiť ako automatický text.

Text vybratý v dokumente by sa mal zobrazovať v časti Čím.

Poznámka: Zoznam automatických opráv vo Worde je obmedzené na celkom približne 64 000 položiek.

Na začiatok stránky

V programe Microsoft Office Word 2007 môžete pridať položky automatického textu v galérii automatického textu.

Alebo ak chcete automaticky pridať text pri zadaní niekoľkých znakov, položky textu pridáte v dialógovom okne Automatické opravy.

Ak chcete pridať automatický text z galérie, musíte galériu pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Po jeho pridaní môžete vytvárať nové položky a môžete do galérie migrovať položky z Wordu 2003 .

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Prispôsobiť.

 3. V zozname v časti Vybrať príkazy z kliknite na položku Všetky príkazy.

 4. Posúvajte sa v zozname príkazov, kým sa nezobrazí položka AutoText.

 5. Kliknite na položku AutoText a potom na položku Pridať.

Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup sa zobrazí tlačidlo Automatický text. Kliknutím na položku Automatický text si môžete vybrať z galérie položiek automatického textu.

Na začiatok stránky

 1. Vo wordovom dokumente vyberte text, ktorý chcete pridať do galérie položiek automatického textu.

 2. Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na položku Automatický text a potom kliknite na položku Uložiť výber do galérie automatického textu.

 3. Vyplňte informácie v dialógovom okne Vytvorenie nového preddefinovaného bloku:

  • Názov     Zadajte jedinečný názov preddefinovaného bloku.

  • Galéria     Vyberte galériu, v ktorej sa má preddefinovaný blok zobrazovať.

  • Kategória     Vyberte kategóriu, napríklad Všeobecné alebo Vstavané, alebo vytvorte novú kategóriu.

  • Popis     Zadajte popis preddefinovaného bloku.

  • Uložiť do     V rozbaľovacom zozname kliknite na názov šablóny.

  • V rozbaľovacom zozname názvov šablón sa zobrazujú iba otvorené šablóny.

  • Možnosti     Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

   • Ak chcete preddefinovaný blok umiestniť na samostatnej strane so zlomami strán pred preddefinovaným blokom aj za ním, vyberte možnosť Vložiť obsah na vlastnú stranu.

   • Ak chcete obsah vložiť do vlastného odseku, a to aj v prípade, ak sa kurzor nachádza v strede odseku, vyberte položku Vložiť obsah do vlastného odseku.

   • Vyberte možnosť Vložiť len obsah pre všetky ostatné typy obsahu.

Informácie o používaní Organizátora preddefinovaných blokov na vytváranie a spravovanie položiek automatického textu nájdete v téme Používanie funkcie Rýchle časti a automatického textu vo Worde.

Ak ste používali položky automatického textu v Microsoft Office Worde 2003, môžete ich manuálne migrovať do Wordu 2007.

 1. Skopírujte súbor Normal11.dot do priečinka Document Building Blocks vykonaním niektorého z nasledujúcich postupov:

  • Ak máte počítač s Windowsom Vista     Otvorte Windows Prieskumníka a skopírujte šablónu Normal11.dot z priečinka C:\Users\meno používateľa\AppData\Roaming\Microsoft\Templates do priečinka C:\Users\meno používateľa\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks.

  • Ak máte počítač s Windowsom XP     Otvorte Windows Prieskumníka a skopírujte šablónu Normal11.dot z priečinka C:\Documents and Settings\meno používateľa\Application Data\Microsoft\Templates do priečinka C:\Documents and Settings\meno používateľa\Application Data\Microsoft\Document Building Blocks.

 2. V Office Worde 2007 otvorte šablónu Normal11.dot.

 3. Uložte súbor ako AutoText.dotx.

  Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo Pokračovať.

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Konvertovať.

Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo OK .

Súbor sa inovuje na nový formát súboru.

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Rýchle časti a potom kliknite na položku Organizátor preddefinovaných blokov.

 2. V Organizátorovi preddefinovaných blokov vyberte položku automatického textu, kliknite na položku Upraviť vlastnosti a potom vyberte v zozname Galéria príslušnú galériu.

 3. V zozname Uložiť do kliknite na položku Normal.dotm a potom na položku OK.

 4. Tento postup zopakujte s každou položkou automatického textu, ktorú chcete používať v Office Worde 2007.

Ak chcete pridať položky textu, ktoré sa do dokumentu automaticky vložia po napísaní určitej množiny znakov, použite dialógové okno Automatické opravy.

 1. Vo Worde 2007 vyberte v dokumente text, ktorý chcete pridať automaticky.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Word.

 3. Kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky .

 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti automatických opráv a potom kliknite na kartu Automatické opravy.

 5. Ak políčko Nahrádzať text pri písaní nie je začiarknuté, začiarknite ho.

 6. V časti Nahradiť zadajte znaky, ktoré chcete použiť ako automatický text.

  Text vybratý v dokumente by sa mal zobrazovať v časti Čím.

Poznámka: Zoznam automatických opráv vo Worde je obmedzené na celkom približne 64 000 položiek.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×