Automatická kontrola pravopisu pomocou slov z hlavného slovníka vo Worde 2016 pre Mac

Microsoft Word môžete nakonfigurovať tak, aby automaticky opravoval nesprávne napísané slová, ktoré sa podobajú slovám z hlavného slovníka použitého pri kontrole pravopisu.

Poznámka: Text hypertextového prepojenia sa automaticky neopravuje.

Čo chcete urobiť?

Zapnutie používania hlavného slovníka kontroly pravopisu pre funkciu Automatické opravy

Automatické pridávanie slov, ktoré má funkcia Automatické opravy ignorovať po zrušení zmien vykonaných touto funkciou

Manuálne pridanie slov, ktoré má funkcia Automatické opravy ignorovať

Zapnutie používania hlavného slovníka kontroly pravopisu pre funkciu automatických opráv

Pri inštalácii balíka Microsoft Office je funkcia Automatické opravy predvolene nastavená tak, aby porovnávala a opravovala nesprávne napísané slová so slovami v hlavnom slovníku, ktorý sa používa pri kontrole pravopisu. Keďže toto nastavenie je taktiež možné deaktivovať, neskôr sa môže stať, že budete chcieť overiť, či je aktívne. Môžete tak urobiť použitím nasledujúceho postupu.

 1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Predvoľby programu Word kliknite na položku Automatické opravy.

  V časti Predvoľby programu Word kliknite na položku Automatické opravy a zmeňte v dokumente to, čo bolo prostredníctvom automatických opráv zmenené.
 3. Na karte Automatické opravy vyberte položku Automaticky používať návrhy z kontroly pravopisu (ak už nie je vybratá).

  Ak chcete, aby funkcia Automatické opravy automaticky používala slová z hlavného slovníka, vyberte možnosť Automaticky používať návrhy z kontroly pravopisu.
 4. Ak ste vykonali zmeny, kliknite na položku OK, aby sa použili.

Na začiatok stránky

Automatické pridávanie slov, ktoré má funkcia Automatické opravy ignorovať po zrušení zmien vykonaných touto funkciou

Ak pri úpravách dokumentu funkcia automatických opráv vykoná nechcenú opravu, môžete ju vrátiť späť stlačením klávesov Control + Z. Word môžete taktiež nakonfigurovať tak, aby pri vrátení zmeny vykonanej funkciou automatických opráv dané slovo automaticky pridal do zoznamu výnimiek. Tým zabezpečíte, že funkcia automatických opráv už toto slovo meniť nebude.

Poznámka:  Zoznam výnimiek sa bude vzťahovať na všetky programy balíka Office, ktoré podporujú túto funkciu. Znamená to, že keď pridáte slovo ako výnimku v jednom programe balíka Office, bude sa považovať za výnimku aj v ostatných programoch.

 1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Predvoľby programu Word kliknite na položku Automatické opravy.

  V časti Predvoľby programu Word kliknite na položku Automatické opravy a zmeňte v dokumente to, čo bolo prostredníctvom automatických opráv zmenené.
 3. Na karte Automatické opravy kliknite na položku Výnimky.

  Kliknite na položku Výnimky a pridajte do zoznamu slová, ktoré Word pri kontrole pravopisu ignoruje, alebo ich z neho odstráňte.
 4. Kliknite na položku Ďalšie opravy a potom začiarknite políčko Automaticky pridať slová do zoznamu.

  Ak chcete, aby Word automaticky pridával slová, ktoré sa majú počas kontroly pravopisu ignorovať, vyberte možnosť Automaticky pridať slová do zoznamu.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Manuálne pridanie slov, ktoré má funkcia Automatické opravy ignorovať

Ak pravidelne používate slovo, ktoré sa nenachádza v hlavnom slovníku, ale podobá sa na slovo, ktoré sa v hlavnom slovníku nachádza, funkcia automatických opráv môže toto slovo neustále opravovať a spôsobovať problémy. Tento problém môžete vyriešiť pridaním daného slova do zoznamu výnimiek. Je to zoznam slov, ktoré funkcia automatických opráv nebude meniť.

Poznámky: 

 • Keď pridáte slovo do zoznamu výnimiek, pridá sa aj do predvoleného vlastného slovníka, ktorý sa používa v kontrole pravopisu.

 • Zoznam výnimiek sa bude vzťahovať na všetky programy balíka Office, ktoré podporujú túto funkciu. Znamená to, že keď pridáte slovo ako výnimku v jednom programe balíka Office, bude sa považovať za výnimku aj v ostatných programoch.

 1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Predvoľby programu Word kliknite na položku Automatické opravy.

  V časti Predvoľby programu Word kliknite na položku Automatické opravy a zmeňte v dokumente to, čo bolo prostredníctvom automatických opráv zmenené.
 3. Na karte Automatické opravy kliknite na položku Výnimky.

  Kliknite na položku Výnimky a pridajte do zoznamu slová, ktoré Word pri kontrole pravopisu ignoruje, alebo ich z neho odstráňte.
 4. Kliknite na položku Ďalšie opravy a do poľa Neopravovať zadajte slovo, ktoré má funkcia automatických opráv ignorovať.

 5. Na pridanie slova do zoznamu kliknite na znamienko plus.

  Kliknutím na znamienko plus pridáte slovo do zoznamu výnimiek, ktoré ste zadali v časti Neopravovať.

  Tip: Ak chcete vybrať slovo, ktoré sa už v zozname nachádza, a chcete ho odstrániť, kliknite na znamienko mínus.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×