Archivácia dokončeného projektu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po dokončení projektu, je pravdepodobné, že už nepotrebujete okamžitý prístup k nemu a možno budete chcieť skryť zobrazovaniu v centre projektov a v zobrazeniach moje úlohy členov tímu. Archivácia a skrytie dokončené projekty znižuje "nepotrebné" v týchto zobrazení a pomáha udržiavať používateľom vo vykonávaní zmien do projektov, ktoré už nie je aktívna.

K dispozícii je jeden "štandardné" spôsob na archiváciu projekty efektívne pomocou Microsoft Project Server 2010. Ak tento spôsob nevyhovuje vašim potrebám, existuje niekoľko alternatívnych metód, ktoré môže byť vhodnejšie pre vašu organizáciu. Tento článok sa týka týchto postupov, ako aj osvedčené postupy pre dlhodobé archivácie.

Obsah tohto článku

Archivácia projektu pomocou štandardnej metódy

Krok 1: Zrušiť všetky projektové úlohy

Krok 2: Vypnutie aktualizácií v súhrnnej úlohy projektu

Krok 3: Nastavenie skupiny zabezpečenia pre používateľov, ktorí nie sú správcami

Krok 4: Nastavenie zabezpečenia Archív kategórie

Krok 5: Archivácia projektu tímovej lokality

Archivácia projektu pomocou alternatívne metódy

Najvhodnejšie postupy pre dlhodobé archivácie

Archivácia projektu pomocou štandardnej metódy

Štandardná metóda na archiváciu projektu je z viacerých krokov:

 • Krok 1: Zrušiť všetky projektové úlohy

 • Krok 2: Vypnutie aktualizácií v súhrnnej úlohy projektu

 • Krok 3: Nastavenie skupiny zabezpečenia pre používateľov, ktorí nie sú správcami

 • Krok 4: Nastavenie zabezpečenia Archív kategórie

 • Krok 5: Archivácia projektu tímovej lokality

Tieto kroky sú vykonávané projektovým manažérom a správcom, ako je uvedené v každej z týchto častí.

Krok 1: Zrušiť všetky projektové úlohy

Ak projekt obsahuje zverejnenými členom tímu a teraz chcete odobrať ich zobrazenia projektu a jeho úloh, potom projektový manažér bude potrebné zrušiť všetky úlohy v projekte sú archivácia. Projektový manažér bude môcť začať tento proces v Microsoft Project Web App, ale skutočná ruší sa publikovanie proces prebieha v Microsoft Project Professional 2010.

Poznámka: Publikovanie úlohy sa neodstráni všetky prijaté a použité prácu z projektu. Však sa odstráni všetky históriu aktualizácií schválenia priradených k úlohe.

Ak chcete zrušiť všetky projektové úlohy:

 1. Na paneli Rýchle spustenie v časti Projekty kliknite na položku Centrum projektov.

 2. Kliknite na názov projektu, ktoré sú archivácia v stĺpci Názov projektu.

 3. Na karte úloha v skupine projekt kliknite na šípku na tlačidle Upraviť a potom kliknite na položku V programe Project Professional.

 4. V Project Professional 2010, prejdite do stĺpca úplne vpravo v časti tabuľky v zobrazení Ganttovho grafu, kliknite na položku Pridať nový stĺpec hlavičky a potom kliknite na tlačidlo Publikovať. Ak sa zobrazenie Ganttovho grafu už zobrazený stĺpec Publikovať, tento krok vynechať.

 5. V stĺpci publikovanie jednotlivých úloh v projekte, kliknite na tlačidlo nie.

  Tip: Ak chcete urýchliť tento proces pre väčšie projekty, prvú úlohu na hodnotu nie. Potom kliknite na rukoväť v pravom dolnom rohu bunky a presuňte ju skopírujte obsah buniek v stĺpci Publikovať.

 6. Na karte súbor kliknite na tlačidlo Publikovať.

 7. Po dokončení publikovania projektu zavrieť a vrátiť do projektu.

Krok 2: Vypnutie aktualizácií v súhrnnej úlohy projektu

Ďalej projektový manažér musieť vypnúť aktualizácie v súhrnnej úlohe projektu tak, že žiadne vykazovanie časového výkazu je k dispozícii.

Ak chcete vypnúť aktualizácie v súhrnnej úlohe projektu:

 1. Na paneli Rýchle spustenie v časti Projekty kliknite na položku Centrum projektov.

 2. Kliknite na názov projektu, ktoré sú archivácia v stĺpci Názov projektu.

 3. Na karte Možnosti v skupine Zobraziť alebo skryť začiarknite políčko Súhrnná úloha projektu.

 4. Na karte Možnosti v skupine úlohy kliknutím na tlačidlo Zavrieť aktualizácie.

 5. V časti Vyberte úlohy, začiarknite políčko pre súhrnnú úlohu projektu (identifikácia je 0) a potom kliknite na tlačidlo Publikovať.

Krok 3: Nastavenie skupiny zabezpečenia pre používateľov, ktorí nie sú správcami

Po projektový manažér má pripravené projektu na archiváciu, správca vytvorí skupinu zabezpečenia, ktorá obsahuje všetkých používateľov okrem správcovia.

Vytvorenie skupiny zabezpečenia pre používateľov, ktorí nie sú správcami:

 1. Na paneli Rýchle spustenie v časti nastavenia kliknite na položku Nastavenia servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera v časti zabezpečenie kliknite na položku Spravovať skupiny.

 3. Kliknite na tlačidlo Nová skupina.

 4. V časti Informácie o skupine zadajte Všetci používatelia bez oprávnenia do poľa Názov skupiny.

 5. V časti Používatelia v dialógovom okne Dostupných používateľov vyberte mená používateľov, ktorí nie sú správcami, a potom kliknite na položku Pridať ich presuňte do poľa Vybratých používateľov.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Krok 4: Nastavenie zabezpečenia Archív kategórie

Keď správca vytvorí Všetkých používateľov mimo správca skupiny, je ďalším krokom je vytvorenie Archív zabezpečenia kategórie. Počas tohto procesu sa správca rozhodne, ktoré projekty archivovať vrátane ich v tejto kategórii.

Ak chcete vytvoriť Archív zabezpečenia kategórie:

 1. Na paneli Rýchle spustenie v časti nastavenia kliknite na položku Nastavenia servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera v časti zabezpečenie kliknite na položku Spravovať kategórie.

 3. Na stránke Spravovať kategórie kliknite na položku Nová kategória.

 4. V časti názov a popis zadajte Archív do poľa Názov kategórie.

 5. V časti Používatelia a skupiny, v časti dostupné používatelia a skupiny, kliknite na položku Všetci používatelia bez oprávnenia a potom kliknite na položku Pridať premiestnite skupiny do poľa Používatelia a skupiny s povoleniami.

 6. V časti povolenia pre všetkých používateľov bez oprávnenia (skupina), začiarknite políčko zakázať pre všetky povolenia.

  Tip: Začiarknite políčko zakázať pre každý uzol najvyššej úrovne povolení (projektu a zdrojov ) zamietnuť všetky povolenia odsadené pod každý uzol.

 7. V časti projekty vyberte iba projekty, ako je znázornené, a potom kliknite na názov projektu, ktorý ste sú archivácia v poli Dostupné projekty.

  Poznámka: Nezabudnite, vyberte niektorú z políčok v zozname použiť vyššie uvedené povolenia zabezpečenia projektu pre všetky projekty kde. Pritom môže vytvoriť problémy s povoleniami na iné projekty a zdroje.

 8. Kliknite na položku Pridať premiestnite projektu do poľa Vybraté projekty.

 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Krok 5: Archivácia projektu tímovej lokality

Veľa projektov pomocou tímovej lokality súvisiace projektu na zhromažďovanie informácií, ktoré dopĺňajú plánu projektu. Ak chcete zabezpečiť, aby sa tieto informácie aj archivovať. Microsoft SharePoint Server 2010 umožňuje zálohovanie na úrovni lokality. Ďalšie informácie o ako správca vykoná po dokončení tohto kroku nájdete v téme Exportovať lokalitu, zoznam alebo knižnica dokumentov (SharePoint Server 2010).

Po lokalite zálohovanej, správca môžete odstrániť lokalitu.

Ak chcete odstrániť projekt tímovej lokality:

 1. Na paneli Rýchle spustenie v časti nastavenia kliknite na položku Nastavenia servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera v časti Prevádzkové zásady kliknite na položku Projektové lokality.

 3. Kliknite na riadok obsahujúci projekt tímovú lokalitu, ktoré ste nezálohovali, a potom kliknite na položku Odstrániť lokalitu.

 4. Odstránenie potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Archivácia projektu pomocou alternatívne metódy

Štandardný spôsob archivácie je dôkladné a umožňuje obnovenie, budete potrebovať. Rozsiahla archivácia nie je však čo organizácia potrebuje. Niekedy stačí skrytie dokončené projekty v zobrazení alebo ukladaní projektu lokálne, je dosť, aby zodpovedali požiadavkám archivácie.

Ak sa zdá, že štandardný spôsob archivácie nevyhovuje vašim potrebám, tu je niekoľko alternatív:

 • Skrytie projektov v centre projektov    Ak hľadáte práve skryť ukončených projektov v centre projektov, môžete pridať archívny príznak na stránke Podrobností o projekte, a potom filtrovať zobrazenie Centra projektov na zobrazenie iba tie projekty v ktorých je nastavená na archiváciu príznak na hodnotu nie.

 • Odstránenie projektu v návrhu databázy    Ďalšou možnosťou je zabezpečiť, že projekt je zálohované do archívnej databázy, a potom odstráňte projektu z databázy koncept, publikovaná a Vytváranie zostáv. Ak potrebujete údaje z archivovaných projektu neskôr, použite možnosť Obnovenie správy na stránke Nastavenia servera priviesť ju späť do návrhu databázy a potom znova publikovať projektu.

 • Uložiť projekt ako. Súbor MPP    Ak chcete úplne odstrániť projektu z programu Project Server, ďalšou možnosťou je otvoriť projekt zo servera Project Server pomocou Project Professional 2010, a potom uložte projekt ako súbor MPP. Ďalšie informácie nájdete v časti s názvom "Uloženie projektu lokálne," v Uloženie projektu. Preto sa odporúča uložiť projekt s všetky údaje vlastného poľa tak, že súbor MPP je izolovaný od vykonať ďalšie zmeny na vlastné polia v programe Project Server. Po uložení a zálohované projekt ako súbor MPP, môžu byť odstránené z programu Project Server. Ak potrebujete obnoviť projektu na neskôr, môžete otvoriť súbor MPP v Project Professional 2010 počas pripojenia na server Project Server a potom uložte projekt na server.

Poznámka: Tento spôsob sa prerušiť akékoľvek výstupu, emisia a riziko prepojení medzi projektu a jeho projekt Tímová lokalita v programe Project Server.

Na začiatok stránky

Najvhodnejšie postupy pre dlhodobé archivácie

Od času, môžete zmeniť tak, aby zodpovedali nové funkcie formátu súboru MPP projektu, Project Server databázy obsahu schémy a schémy lokality SharePoint. Môžete to mať vplyv na spätnej kompatibility sa projektu uložili ako súbor MPP, starú zálohu databázy programu Project Server obsahu alebo projektu tímovej lokality zálohy nemusí byť okamžite použiť.

Najlepším spôsobom je vždy plán na archiváciu obsahu vrátane inovácie plánovania. Skracuje čas obnoviť starý projekt, ktorý môže vyžadovať niekoľko krokov inovácie inak.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×