Animácia textu, objektov a grafov v PowerPointe pre Mac

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Text, objekty, tvary a grafy v prezentácii môžete animovať a pridať k nim vizuálne efekty vrátane efektov na úvod a záver, zmien veľkostí alebo farieb a pohybu. Jednotlivé efekty animácií môžete použiť samostatne alebo ich skombinovať viacero. Môžete napríklad nastaviť, aby riadok textu priletel zľava a popri tom sa zväčšil, a to nastavením efektu začiatku Prílet a efektu zdôraznenia Zväčšenie a zmenšenie.

Poznámka: Prechody sú ďalší spôsob, ako pridať vizuálne efekty, pri prechode z jednej snímky na druhú môžete v prezentácii. Ďalšie informácie o tom, ako Pridanie prechodov medzi snímkami nájdete v téme Pridanie, úprava alebo odstránenie prechodov.

Pridanie animácie do textu, objektu alebo grafu

 • Vyberte položku, ktorú chcete animovať, kliknite na kartu Animácie a potom vyberte niektorý z týchto krokov:

  Požadovaná akcia

  Kliknite sem na karte Animácie pásu s nástrojmi

  Zobrazenie na snímke

  Výber jednej z možností pohybu na animovanie textu alebo objektu

  (Kliknutím na šípku doprava zobrazíte ďalšie možnosti)

  Zvýraznenie

  Vyberte niektorú z možností na zvýraznenie textu alebo objektu

  Opustenie snímky

  Vyberte niektorú z možností ukončenia na nastavenie animácie objektu tak, aby zmizol z obrazovky

  Pohyb po vopred určenej dráhe

  Vyberte niektorú z možností trasy pohybu na pohyb objektov určeným spôsobom

Na jeden objekt môžete použiť viac ako jednu animáciu. Jednoducho opäť vyberte objekt a použiť ďalší efekt.

Číslo Číslo animácie vedľa objektu, ktorá označuje poradie, v ktorom bude hrať v predstavuje každý efekt animácie na snímke.  Ak sú dva efekty animácie prehrať v rovnakom čase, sú reprezentované členov skupiny Číslovaný zásobník animácie .

Úprava efektov animácie

Zmena, odstránenie alebo zmena poradia efektov animácie:

 1. Vyberte snímku, ktorú chcete a, kliknite na číslo animovaných efektov na revíziu.

 2. Tabla Animácie sa nachádza vpravo a zobrazuje všetky animácie na snímke.

  Nastavenie možností animácie na table Vlastnosti

  Tu môžete:

  • Zmeniť poradie alebo odstrániť animácie v položke Prehrať od

  • Meniť spôsob fungovania animácie alebo pridávať zvuk v položke Možnosti efektu

   Snímka obrazovky zobrazujúca časť Možnosti efektu na table Animácie spolu s rozbalenou ponukou Zvuk.

  • Meniť spôsob spúšťania animácie a dĺžku trvania v položke Časovanie

   Snímka obrazovky zobrazujúca časť Časovanie na table Animácie spolu s možnosťami Spustiť, Trvanie, Oneskorenie a Opakovanie a začiarkavacím políčkom pri položke Po prehratí previnúť.

  • Do prázdneho graf zobraziť na začiatku animácie s efektom animácie vybraté v položke tabla animácií v časti Grafu animácie, začiarknite políčko spustiť animáciu kreslenie pozadie grafu.

   Snímka obrazovky zobrazujúca časť Animácia grafov na table Animácie spolu s možnosťou rozbaľovacej ponuky Zoskupiť grafiku a začiarkavacím políčkom pri položke Nakreslením pozadia grafu spustite animáciu.

Ak chcete zobraziť ukážku zmien, vyberte položku Prehrať od.

Pozrite tiež

Animácia textu a objektov pomocou trasy pohybu

Zmena alebo odstránenie efektov animácie

Animovanie slova na snímke

Postupná animácia odrážok na snímke

Pridanie efektov animácie na text, objekt alebo grafu

 1. Vyberte text, objekt alebo graf, v ktorom chcete efekt animácie použiť.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  Animovanie toho, ako text, objekt alebo graf

  Vykonajte nasledovné

  Prejde do snímky

  Na karte Animácie v časti Efekty Začiatok kliknite na požadovanú animáciu.

  Príkaz Rozdeliť na páse s nástrojmi

  Ak chcete zobraziť ďalšie animácie, ukážte na efekt animácie a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

  Sú zdôraznené na snímke

  Na karte Animácie v časti Efekty Zdôraznenie kliknite na požadovanú animáciu.

  Obrázok znázorňujúci pridanie alebo úpravu obsahu bunky

  Ak chcete zobraziť ďalšie animácie, ukážte na efekt animácie a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

  Ukončí snímky

  Na karte Animácie v časti Efekty Koniec kliknite na požadovanú animáciu.

  Číslovka 1st napísaná ako horný index

  Ak chcete zobraziť ďalšie animácie, ukážte na efekt animácie a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

  Nasleduje trasy pohybu na snímke

  Na karte Animácie kliknite v časti Pohyb na položku Cesty a potom kliknite na požadovanú animáciu.

  Karta Animácie, skupina Pohyb

  Prehrá, pozastaví alebo zastaví film alebo zvuk

  Poznámka: Výberom objektu zvuku alebo videa na snímke zobrazíte dostupné efekty animácií.

  Na karte Animácie v časti Efekty Zdôraznenie kliknite na možnosť Prehrať, Pozastaviť alebo Zastaviť.

  Karta Animácie, skupina Efekty zvýraznenia s vybratou možnosťou Médiá

 3. Ak chcete upraviť animáciu, napríklad smer pohybu animovaného objektu, v časti Možnosti animácie kliknite na položku Možnosti efektu a vyberte požadovanú variáciu.

  Obrázok tlačidla

Tipy: 

 • Číslo Číslo animácie vedľa objektu, ktorá označuje poradie, v ktorom bude hrať v predstavuje každý efekt animácie na snímke.  Ak sú dva efekty animácie prehrať v rovnakom čase, sú reprezentované členov skupiny Číslovaný zásobník animácie .

 • Môžete zmeniť ďalšie možnosti animácie, ako napríklad rýchlosť alebo spôsob spustenia animácie. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena poradia, rýchlosti alebo spôsobu spustenia animácie.

 • Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, na karte Animácie v časti Ukážka kliknite na položku Prehrať.

 • Do prázdneho graf zobraziť na začiatku animácie s efektom animácie vybraté v položke tabla animácií v časti Grafu animácie, začiarknite políčko spustiť animáciu kreslenie pozadie grafu.

Čo robiť, ak položka Možnosti efektu nie je k dispozícii?

 • Na tlačidlo Možnosti efektu môžu byť neaktívne, pretože nie sú k dispozícii pre efekt animácie alebo typ objektu byť animované bez možnosti efektu. Ale skôr, než sa predpokladá, že je to tak, skontrolujte, či číslo animácie Číslo animácie nevyberiete, skôr ako objekt, a potom skúste znova kliknete na položku Možnosti efektu.

Na jeden objekt môžete použiť viacero efektov animácie. Animácie sa môžu použiť jedna po druhej alebo všetky naraz. V nasledujúcich krokoch sa vysvetľuje, ako docieliť, aby objekt priletel z ľavej strany a súčasne sa zväčšoval.

Použitie viacerých animácií na text, jeden objekt alebo graf

 1. Vyberte text, objekt alebo graf, v ktorom chcete efekt animácie použiť.

 2. Na karte Animácie v časti Efekty Začiatok kliknite na položku Prílet.

  Príkaz Rozdeliť na páse s nástrojmi

  Ak chcete zobraziť ďalšie animácie, ukážte na efekt animácie a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

 3. Znova vyberte požadovaný text, objekt alebo graf.

 4. Na karte Animácie v časti Efekty Zdôraznenie kliknite na možnosť Zväčšenie a zmenšenie.

  Obrázok znázorňujúci pridanie alebo úpravu obsahu bunky

  Ak chcete zobraziť ďalšie animácie, ukážte na efekt animácie a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

 5. Vyberte efekt animácie, ktorý ste práve pridali do snímky.

  Poznámka: Číslo Číslo animácie vedľa objektu, ktorá označuje poradie, v ktorom bude hrať v predstavuje každý efekt animácie na snímke.

 6. Na karte Animácie v časti Možnosti animácie kliknite v kontextovom okne Štart na možnosť S predchádzajúcou.

  Obrázok tlačidla

  Tip: Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, na karte Animácie v časti Ukážka kliknite na položku Prehrať.

Môžete zobraziť zoznam animácií na snímke umožňujúci upraviť poradie ich prehrávania, zmeniť rozšírené možnosti alebo odstrániť animáciu.

Zobrazenie zoznamu animácií na snímke

 1. Na navigačnej table vyberte snímku s efektom animácie, ktorý chcete zobraziť.

  • V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  • V hornej časti navigačnej tably, kliknite na kartu Karta Snímky snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably, budete vidieť buď Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom s názvom karty alebo snímky Karta Snímky a prehľadu Karta Prehľad ikonu karty.     

 2. Na karte Animácie v časti Možnosti animácie kliknite na položku Zmeniť poradie.

  Obrázok tlačidla

Pridanie zvuku do animácie

 1. Na navigačnej table vyberte snímku s efektom animácie, ktorý chcete zmeniť.

 2. Kliknite na snímku a na karte Animácie v časti Možnosti animácie kliknite na položku Zmeniť poradie.

  Obrázok tlačidla

 3. V časti Poradie animácií kliknite na požadovaný efekt animácie.

 4. V časti Možnosti efektu v kontextovom okne Zvuk kliknite na zvukový efekt.

 5. Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, na karte Animácie v časti Ukážka kliknite na položku Prehrať.

  Karta Animácie, skupina Ukážka

Zmena poradia efektov animácie na snímke

 1. Na navigačnej table vyberte snímku s efektom animácie, ktorý chcete zmeniť.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably, kliknite na kartu Karta Snímky snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably, budete vidieť buď Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom s názvom karty alebo snímky Karta Snímky a prehľadu Karta Prehľad ikonu karty.     

 2. Na karte Animácie v časti Možnosti animácie kliknite na položku Zmeniť poradie.

  Obrázok tlačidla

 3. V časti Poradie animácií, kliknite na efekt animácie.

 4. Premiestniť efekt animácie, kliknite na šípku nahor alebo nadol.

  Tip: Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, na karte Animácie v časti Ukážka kliknite na položku Prehrať.

Zmeniť rýchlosť efektu animácie

Ako dlho efekte alebo trvanie určujú rýchlosť efektu animácie.

 1. Na navigačnej table vyberte snímku s efektom animácie, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Animácia.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably, kliknite na kartu Karta Snímky snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably, budete vidieť buď Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom s názvom karty alebo snímky Karta Snímky a prehľadu Karta Prehľad ikonu karty.     

 2. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

  Tipy: 

  1. Číslo Číslo animácie vedľa objektu, ktorá označuje poradie, v ktorom bude hrať v predstavuje každý efekt animácie na snímke.  Ak sú dva efekty animácie prehrať v rovnakom čase, sú reprezentované členov skupiny Číslovaný zásobník animácie .

  2. Ak chcete vybrať efekt animácie, ktorý sa nachádza v členov skupiny Číslovaný zásobník animácie , musíte Zobraziť zoznam všetkých efektov animácie na snímke. Na karte animácie kliknite v časti Možnosti animácie kliknite na položku zmeniť poradie a potom kliknite na položku animácie, ktoré chcete.

 3. Na karte animácie kliknite v časti Možnosti animácie, do poľa Trvanie zadajte počet sekúnd, že chcete efekt animácie na poslednú.

  Obrázok tlačidla

  Tip: Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, na karte Animácie v časti Ukážka kliknite na položku Prehrať.

Zmena spôsobu spustenia efektu animácie

 1. Na navigačnej table vyberte snímku s efektom animácie, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Animácia.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably, kliknite na kartu Karta Snímky snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably, budete vidieť buď Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom s názvom karty alebo snímky Karta Snímky a prehľadu Karta Prehľad ikonu karty.     

 2. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

  Tipy: 

  1. Číslo Číslo animácie vedľa objektu, ktorá označuje poradie, v ktorom bude hrať v predstavuje každý efekt animácie na snímke.  Ak sú dva efekty animácie prehrať v rovnakom čase, sú reprezentované členov skupiny Číslovaný zásobník animácie .

  2. Ak chcete vybrať efekt animácie, ktorý sa nachádza v členov skupiny Číslovaný zásobník animácie , musíte Zobraziť zoznam všetkých efektov animácie na snímke. Na karte animácie kliknite v časti Možnosti animácie kliknite na položku zmeniť poradie a potom kliknite na položku animácie, ktoré chcete.

 3. Na karte animácie v časti Možnosti animácie na kontextové ponuky Štart vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Obrázok tlačidla

Ak chcete efekt animácie spustiť

Kliknite na položku

Po kliknutí na snímku

Pri kliknutí

Súčasne s predchádzajúcim efektom animácie v zozname (jedným kliknutím sa spustí dvoch alebo viacerých efektov animácie v rovnakom čase)

S predchádzajúcim

Ihneď po predchádzajúcim efektom animácie v zozname prehrávanie (žiadne ďalšie kliknutie je potrebné, aby spustenie ďalšieho efektu animácie)

Po predchádzajúcej

Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, kliknite na karte Animácie v časti Ukážka na položku Prehrať.

Pozrite tiež

Animácia textu alebo objektov

Animácia textu a objektov pomocou trasy pohybu

Zmena alebo odstránenie efektov animácie

Zmena farby objektu alebo textu po prehratí

Animovanie slova na snímke

Animácia odrážok na snímke

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×