Animácia textu alebo objektov

Text, obrázky, tvary, tabuľky, grafické prvky SmartArt a iné objekty v prezentácii programu PowerPoint môžete animovať a pridať k nim vizuálne efekty vrátane efektov na úvod a na záver, zmien veľkostí alebo farieb a dokonca pohybu. Vytvorte prezentáciu snímok s animovanými odrážkami alebo dokonca záverečnými titulkami.

(Ak chcete zväčšiť video, po spustení prehrávania videa kliknite na šípku na zmenu veľkosti Ak chcete zväčšiť video, kliknite na šípku na zmenu veľkosti v pravom dolnom rohu snímky videa v pravom dolnom rohu snímky videa.)

PowerPoint 2013
4:05

Animácia je skvelý spôsob na zdôraznenie myšlienky, riadenie toku informácií a zvýšenie pozornosti diváka. Animáciu môžete použiť na jednotlivých snímkach, predlohe snímok alebo vlastných rozloženiach snímok.

Súvisiace informácie nájdete v téme Zobrazovanie slov v jednom riadku naraz.

Použitie animácie

 1. Vyberte na snímke objekt alebo text, ktorý chcete animovať.

  Pojmom Objekt sa v tejto súvislosti myslí položka na snímke, ako napríklad obrázok, graf alebo textové pole. Po výbere objektu na snímke sa okolo neho zobrazia rukoväte na zmenu veľkosti. (Na účely animácie sa za objekt považuje aj odsek v textovom poli. Po jeho vybratí sa však rukoväte na zmenu veľkosti nezobrazia okolo daného objektu, ale okolo celého textového poľa.)

 2. Na Animácie na páse s nástrojmi kliknite na položku Pridať animáciu a vyberte efekt animácie.

  Pridanie efektu animácie v PowerPointe

  Ak chcete zaistiť, aby sa animácie počas prezentovania prehrali, je potrebné prejsť na položky Prezentácia > Nastaviť prezentáciu a presvedčiť sa, že políčko Prezentovať bez animácie nie je začiarknuté. Keď je políčko začiarknuté, animácie sa zobrazia počas ukážky prezentácie, no nie počas prezentovania.

Informácie o použití dodatočných efektov animácie na ten istý objekt nájdete v téme Použitie viacerých efektov animácie na jeden objekt a informácie o pridávaní dráhy pohybu nájdete v téme Pridanie efektu animácie dráhy pohybu.

Niektoré efekty na úvod a na záver (napríklad Preklopenie, Pustenie a Uvedenie) a niektoré efekty na zvýraznenie (napríklad Farba štetca a Vlna) sú k dispozícii len pre objekty, ktoré obsahujú text. Ak chcete použiť efekt animácie, ktorý z tohto dôvodu nie je k dispozícii, skúste do objektu pridať medzeru.

Efekty 3D animácie

Predplatitelia služiebOffice 365 môžu k 3D objektom pridávať nasledovné animácie:

 • Príchod alebo Odchod

 • Točňa a Hojdanie

 • Výskok a otočenie

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
Trvanie: 58 sekúnd
Predplatiteľ služieb Office 365

3D animácia je k dispozícii iba pre predplatiteľov služieb Office 365. Predplatitelia získavajú nové funkcie a vylepšenia každý mesiac. Kliknutím si môžete vyskúšať alebo kúpiť predplatné.

Zmena rýchlosti efektu animácie

Rýchlosť efektu závisí od nastavenia Trvanie.

 1. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Animácie v možnostiach Časovanie zadajte do poľa Trvanie počet sekúnd, koľko má daný efekt trvať.

  Možnosti časovania animácií v PowerPointe

  (Maximálne 59 sekúnd. Minimálne 0,01 sekundy. Môžete zadať trvanie alebo pomocou šípok nahor alebo nadol vybrať štandardnú prírastkovú hodnotu.)

Zmena spôsobu spúšťania efektu animácie

 1. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Animácie v možnostiach Časovanie otvorte zoznam Spustenie a vyberte jednu z troch možností popísaných nižšie:

  Spustenie efektu animácie

  Vyberte

  Po kliknutí na snímku

  Po kliknutí

  V rovnakom čase ako predchádzajúci efekt animácie v zozname. (Jedným kliknutím sa spustia dva alebo viaceré efekty animácie v rovnakom čase).

  S predchádzajúcou

  Okamžite po skončení prehrávania predchádzajúceho efektu animácie v zozname. (Na spustenie tohto efektu animácie nie je potrebné žiadne ďalšie kliknutie.)

  Po predchádzajúcej

  Možnosti spustenia animácií v PowerPointe

Nastavenie času medzi efektmi animácií

Možnosť Oneskorenie určuje, koľko času uplynie pred začatím konkrétneho efektu animácie buď po kliknutí, alebo po skončení predchádzajúceho efektu animácie.

Zmena poradia efektov animácie na snímke

Zmena poradia skupiny animácií na snímke:

 1. Otvorte tablu animácie: na karte Animácie v skupine Rozšírená animácia vyberte položku Tabla animácií.

 2. Na table animácie vyberte efekt animácie, ktorého poradie chcete zmeniť.

 3. Na karte Animácie na páse s nástrojmi v skupine Časovanie vyberte v časti Zmeniť poradie animácie niektorú z týchto možností:

  Možnosti časovania animácií v PowerPointe
  • Výberom možnosti Posunúť dopredu sa efekt presunie v poradí animácií o jedno miesto nahor.

  • Výberom možnosti Posunúť dozadu sa efekt presunie v poradí animácií o jedno miesto nadol.

  Ak potrebujete posunúť efekt na príslušné miesto v poradí animácií, môžete vybrať niektorú z možností viackrát.

Odstránenie efektu animácie

Pri animovaní objektu (napríklad odrážky alebo obrázka) sa naľavo od daného objektu zobrazí malá číslica. Táto číslica označuje prítomnosť efektu animácie a príslušné miesto v poradí animácií na aktuálnej snímke.

Odstránenie animácie

 1. Vyberte číslicu animácie, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves Delete na klávesnici.

Podrobnejšiu diskusiu nájdete v téme Zmena alebo odstránenie efektu animácie.

Kopírovanie efektov animácie z jedného objektu do druhého

Vyhnite sa nutnosti manuálne animovať viaceré objekty rovnakou animáciou: Na kopírovanie animácií z jedného objektu do druhého použitie funkciu Kopírovať animáciu. Úplné podrobnosti a rýchlu videoukážku nájdete v téme Duplikácia animácií pomocou kopírovania animácií.

Funkcia Kopírovať animáciu je k dispozícii na páse s nástrojmi Animácia, keď sa na snímke vyberie niečo animované.

Ukážka animácie

5-minútové video s množstvom funkcií animácie nájdete v téme Školenie: Pridávanie animácií do snímok

Pridanie animácie do objektu

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete animovať.

  Pojmom Objekt sa v tejto súvislosti myslí položka na snímke, ako napríklad obrázok, graf alebo textové pole. Po výbere objektu na snímke sa okolo neho zobrazia rukoväte na zmenu veľkosti. (Na účely animácie sa za objekt považuje aj odsek v textovom poli. Po jeho vybratí sa však rukoväte na zmenu veľkosti nezobrazia okolo daného objektu, ale okolo celého textového poľa.)

 2. Na karte Animácie na páse s nástrojmi kliknite v skupine Animácia na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie a potom vyberte požadovaný efekt animácie.

  Skupina Animácia na karte Animácie.
  • Ak sa nezobrazujú požadované animácie efektov na úvod, efektov na záver, efektov na zvýraznenie alebo dráh pohybu, kliknite na položky Ďalšie efekty na úvod, Ďalšie efekty na zvýraznenie, Ďalšie efekty na záver alebo Ďalšie dráhy pohybu.

  • Niektoré efekty na úvod a na záver (napríklad Preklopenie, Pustenie a Uvedenie) a niektoré efekty na zvýraznenie (napríklad Farba štetca a Vlna) sú k dispozícii len pre objekty, ktoré obsahujú text. Ak chcete použiť efekt animácie, ktorý z tohto dôvodu nie je k dispozícii, skúste do objektu pridať medzeru.

  • Po použití animácie na objekt alebo text sa animované položky na snímke označia netlačiteľnou očíslovanou značkou zobrazenou v blízkosti textu alebo objektu. Táto značka sa zobrazuje iba v normálnom zobrazení, ak je vybratá karta Animácie, prípadne ak je zobrazená pracovná tabla animácie.

Zmena rýchlosti efektu animácie

Rýchlosť efektu závisí od nastavenia Trvanie.

 1. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Animácie v možnostiach Časovanie zadajte do poľa Trvanie počet sekúnd, koľko má daný efekt trvať.

  Možnosti časovania animácií v PowerPointe

  (Maximálne 59 sekúnd. Minimálne 0,01 sekundy. Môžete zadať trvanie alebo pomocou šípok nahor alebo nadol vybrať štandardnú prírastkovú hodnotu.)

Zmena spôsobu spúšťania efektu animácie

 1. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Animácie v možnostiach Časovanie otvorte zoznam Spustenie a vyberte jednu z troch možností popísaných nižšie:

  Spustenie efektu animácie

  Vyberte

  Po kliknutí na snímku

  Po kliknutí

  V rovnakom čase ako predchádzajúci efekt animácie v zozname. (Jedným kliknutím sa spustia dva alebo viaceré efekty animácie v rovnakom čase).

  S predchádzajúcou

  Okamžite po skončení prehrávania predchádzajúceho efektu animácie v zozname. (Na spustenie tohto efektu animácie nie je potrebné žiadne ďalšie kliknutie.)

  Po predchádzajúcej

  Možnosti spustenia animácií v PowerPointe

Nastavenie času medzi efektmi animácií

Možnosť Oneskorenie určuje, koľko času uplynie pred začatím konkrétneho efektu animácie buď po kliknutí, alebo po skončení predchádzajúceho efektu animácie.

Zmena poradia efektov animácie na snímke

Zmena poradia skupiny animácií na snímke:

 1. Otvorte tablu animácie: na karte Animácie v skupine Rozšírená animácia vyberte položku Tabla animácií.

 2. Na table animácie vyberte efekt animácie, ktorého poradie chcete zmeniť.

 3. Na karte Animácie na páse s nástrojmi v skupine Časovanie vyberte v časti Zmeniť poradie animácie niektorú z týchto možností:

  Možnosti časovania animácií v PowerPointe
  • Výberom možnosti Posunúť dopredu sa efekt presunie v poradí animácií o jedno miesto nahor.

  • Výberom možnosti Posunúť dozadu sa efekt presunie v poradí animácií o jedno miesto nadol.

  Ak potrebujete posunúť efekt na príslušné miesto v poradí animácií, môžete vybrať niektorú z možností viackrát.

Odstránenie efektu animácie

Pri animovaní objektu (napríklad odrážky alebo obrázka) sa naľavo od daného objektu zobrazí malá číslica. Táto číslica označuje prítomnosť efektu animácie a príslušné miesto v poradí animácií na aktuálnej snímke.

Odstránenie animácie

 1. Vyberte číslicu animácie, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves Delete na klávesnici.

Podrobnejšiu diskusiu nájdete v téme Zmena alebo odstránenie efektu animácie.

Použitie viacerých efektov animácie na jediný objekt

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorému chcete pridať viacero animácií.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na položku Pridať animáciu.

  Skupina Rozšírená animácia na karte Animácie.

Zobrazenie zoznamu animácií aktuálne používaných na snímke

Zoznam všetkých animácií na snímke môžete zobraziť pomocou tably animácie. Tabla animácie zobrazuje dôležité informácie o efekte animácie, ako je napríklad typ efektu, vzájomné poradie jednotlivých efektov, názov príslušného objektu a trvanie efektu.

Ak chcete otvoriť pracovnú tablu animácie, na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na položku Tabla animácií.

Pracovná tabla Animácia.

1. Čísla na pracovnej table označujú poradie, v akom sa efekty animácie prehrajú. Čísla na pracovnej table zodpovedajú netlačiteľným číslovaným značkám zobrazeným na snímke.

2. Časové osi predstavujú trvanie efektov.

3. Ikony predstavujú typ efektu animácie. V tomto príklade je to efekt na záver.

4. Ak chcete zobraziť ikonu ponuky (šípka nadol), vyberte položku v zozname a potom kliknutím na ikonu zobrazte ponuku.

Poznámky: 

 • Efekty sa zobrazia na pracovnej table animácie v takom poradí, v akom ste ich pridali.

 • Zobraziť môžete aj ikony označujúce časovanie spustenia efektov animácie vzhľadom k ďalším udalostiam na snímke. Ak chcete zobraziť ikony časovania spustenia pre všetky animácie, kliknite na ikonu ponuky vedľa efektu animácie a vyberte položku Skryť rozšírenú časovú os.

 • Existuje niekoľko typov ikon označujúcich časovanie spustenia efektov animácie. Možnosti sú nasledovné:

  • Spustiť po kliknutí (zobrazená ikona myši): animácia sa spustí po kliknutí myšou.

  • Začať s predchádzajúcou (žiadna ikona): efekt animácie sa spustí spolu s predchádzajúcim efektom v zozname. Nastavením sa kombinujú viaceré efekty v rovnakom čase.

  • Začať po predchádzajúcej (ikona hodín): efekt animácie sa spustí okamžite po skončení prehrávania predchádzajúceho efektu v zozname.

Nastavenie možností efektu, časovania a poradia animácie

 • Ak chcete pre animáciu nastaviť možnosti efektu, na karte Animácie kliknite v skupine Animácia na šípku uvedenú v pravej časti položky Možnosti efektu a kliknite na požadovanú možnosť.

 • Na karte Animácie môžete zadať začiatok, trvanie a časovanie oneskorenia animácie.

  • Ak chcete nastaviť časovanie spustenia animácie, v skupine Časovanie kliknite na šípku napravo od ponuky Spustenie a vyberte požadované časovanie.

  • Ak chcete nastaviť dĺžku trvania animácie, zadajte v skupine Časovanie do poľa Trvanie požadovaný počet sekúnd.

  • Ak chcete nastaviť oneskorenie začiatku animácie, zadajte v skupine Časovanie do poľa Oneskorenie požadovaný počet sekúnd.

 • Ak chcete zmeniť poradie animácie v zozname, na pracovnej table animácie vyberte animáciu, ktorej poradie chcete zmeniť, a potom na karte Animácie v skupine Časovanie kliknite v časti Zmeniť poradie animácie na položku Posunúť dopredu, ak sa má animácia odohrať pred inou animáciou v zozname, alebo na položku Posunúť dozadu, ak sa má animácia odohrať po inej animácii v zozname.

Testovanie efektu animácie

Ak chcete po pridaní jedného alebo viacerých efektov animácie overiť ich funkčnosť, postupujte nasledovne:

 • Na karte Animácie kliknite v skupine Ukážka na položku Ukážka.

  Skupina Ukážka na karte Animácie.

Kopírovanie efektov animácie z jedného objektu do druhého

Vyhnite sa nutnosti manuálne animovať viaceré objekty rovnakou animáciou: Na kopírovanie animácií z jedného objektu do druhého použitie funkciu Kopírovať animáciu. Úplné podrobnosti a rýchlu videoukážku nájdete v téme Duplikácia animácií pomocou kopírovania animácií.

Funkcia Kopírovať animáciu je k dispozícii na páse s nástrojmi Animácia, keď sa na snímke vyberie niečo animované.

Prehľad animácií

Použiť môžete vstavané efekty animácie, ktoré ponúka Microsoft Office PowerPoint 2007, prípadne si môžete vytvoriť vlastné efekty. Efekty animácie je možné použiť v jednotlivých snímkach, v predlohe snímky alebo vo vlastných rozloženiach snímok. Ďalšie informácie o predlohách snímok a vlastných rozloženiach nájdete v téme Vytvorenie alebo úprava predlohy snímky a Čo je rozloženie snímky?

Použitie vstavaného efektu animácie pre text alebo objekt

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorý chcete animovať.

  Pojmom Objekt sa v tejto súvislosti myslí položka na snímke, ako napríklad obrázok, graf alebo textové pole. Po výbere objektu na snímke sa okolo neho zobrazia rukoväte na zmenu veľkosti.

 2. Na karte Animácie na páse s nástrojmi v skupine Animácie vyberte zo zoznamu Animovať požadovaný efekt animácie.

  Vstavané animácie

  Ak je vybratým objektom textové pole, v zozname Animovať sa zobrazia pre každý typ animácie dve možnosti:

  • Celý naraz: Animácia sa zobrazí pre celý text v rovnakom čase.

  • Do 1. úrovne odsekov: Animácia sa zobrazí samostatne pre každý odsek textového poľa.

Odstránenie efektu animácie

 • Vyberte text alebo objekt, z ktorého chcete odstrániť animáciu.

 • Na karte Animácie v skupine Animácie vyberte položku Bez animácie zo zoznamu Animovať.

Podrobnejšiu diskusiu nájdete v téme Zmena alebo odstránenie efektu animácie.

Vytvorenie a použitie efektu animácie pre text alebo objekty

Ak chcete získať väčšiu kontrolu nad tým, ako a kedy sa použijú efekty, môžete vytvoriť a použiť vlastné animácie. Môžete napríklad zväčšiť alebo zmenšiť text, prípadne ho otočiť alebo na ňom použiť efekt trblietania. Animácie tiež možno nastaviť tak, aby sa pri zobrazení obrázka prehral zvuk potlesku. Máte možnosť použiť viacero animácií, a vytvoriť tak líniu textu, ktorý sa zobrazí a zmizne so zvukom alebo bez zvuku, a potom môžete nechať text úplne zmiznúť. Ďalej môžete okrem preddefinovaných alebo vlastných dráh pohybu použiť aj možnosti efektov na zvýraznenie, efektov na úvod alebo na záver.

Na vytváranie vlastných animácií sa používa pracovná tabla Vlastné animácie. Pracovná tabla Vlastné animácie zobrazuje dôležité informácie o efekte animácie vrátane typu efektu, vzájomného poradia jednotlivých efektov a textovej časti efektu.

Pracovná tabla Vlastné animácie

1. Ikony označujú časovanie efektov animácie vzhľadom k ďalším udalostiam na snímke. Možnosti sú nasledovné:

 • Spustiť po kliknutí (zobrazená ikona myši): efekt animácie sa spustí po kliknutí na snímku.

 • Začať s predchádzajúcou (žiadna ikona): efekt animácie sa spustí súčasne s predchádzajúcim efektom v zozname (znamená to, že sa jedným kliknutím spustia dva efekty animácie alebo sa ich spustí viacero).

 • Začať po predchádzajúcej (ikona hodín): efekt animácie sa spustí ihneď po skončení prehrávania predchádzajúceho efektu v zozname (znamená to, že na spustenie ďalšieho efektu animácie nie je potrebné ďalšie kliknutie).

2. Ak chcete zobraziť ikonu ponuky (šípka nadol), vyberte položku v zozname a potom kliknutím na ikonu zobrazte ponuku.

3. Čísla označujú poradie, v akom sa efekty animácie prehrajú. Čísla zodpovedajú označeniam priradeným k animovaným položkám pri normálnom zobrazení a pri zobrazení pracovnej tably Vlastné animácie.

4. Ikony predstavujú typ efektu animácie. V tomto príklade je to efekt na zvýraznenie.

Animované položky sú na snímke označené netlačiteľnými číslovanými značkami. Táto značka zodpovedá efektom v zozname Vlastné animácie a zobrazí sa vedľa textu alebo objektu. Značka sa zobrazí len v normálnom zobrazení a pri otvorenej pracovnej table Vlastné animácie.

Ak chcete v programe Office PowerPoint 2007 použiť vlastné efekty animácie, postupujte takto:

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

 3. Na pracovnej table Vlastné animácie kliknite na položku Pridať efekt a potom vykonajte jeden alebo viacero z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete, aby sa text alebo objekt zobrazil pomocou efektu, ukážte na položku Na úvod a potom kliknite na efekt.

  • Ak chcete do textu alebo objektu, ktorý sa už na snímke nachádza, pridať efekt, ako je napríklad efekt otočenia, ukážte na položku Na zvýraznenie a potom kliknite na požadovaný efekt.

  • Ak chcete pridať efekt, prostredníctvom ktorého daný text alebo objekt v určitom bode snímku opustí, ukážte na položku Na záver a potom kliknite na požadovaný efekt.

  • Ak chcete pridať efekt, pomocou ktorého sa text alebo objekt bude pohybovať na základe zadaného vzoru, ukážte na položku Dráhy pohybu a potom kliknite na dráhu.

 4. Ak chcete určiť spôsob použitia efektu pre text alebo objekt, kliknite v zozname Vlastné animácie pravým tlačidlom myši na vlastný efekt animácie a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Možnosti efektu.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete zadať nastavenie pre text, kliknite na kartách Efekt, Časovanie a Animácia textu na možnosti, ktoré chcete pri animovaní textu použiť.

  • Ak chcete zadať nastavenie pre objekt, kliknite na kartách Efekt a Časovanie na možnosti, ktoré chcete pri animovaní objektu použiť.

Efekty sa v zozname Vlastné animácie zobrazia v takom poradí, v akom ste ich pridali.

Použitie zvukových efektov pre odrážky textu

Pomocou nižšie uvedených krokov pridajte zvukové efekty k odrážkam textu, ku ktorým ste pridali efekty animácie. Na začiatku budú vaše snímky vyzerať približne takto.

Snímka obsahuje efekty animácie na úvod a na záver

Pracovná tabla Vlastná animácia vyzerá asi takto.

Tabla Vlastná animácia so zobrazenými efektmi animácie na úvod a na záver

Postupujte takto:

 1. Na pracovnej table Vlastná animácia v zozname Vlastná animácia kliknite na šípku napravo od efektu animácie, ktorý sa použije pri prvej odrážke textu, a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

  Možnosti efektu

 2. Na karte Efekt v časti Vylepšenia v zozname Zvuk vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Vyberte zvuk.

  • Ak chcete pridať zvuk zo súboru, vyberte položku Iný zvuk a potom vyhľadajte zvukový súbor, ktorý chcete použiť.

 3. Zopakujte kroky 1 a 2 pre jednotlivé odrážky textu, ku ktorým chcete pridať zvukový efekt.

Použitie dráhy pohybu pre objekt

Dôležité: 

 • Skôr ako použijete v objekte dráhu pohybu, bude potrebné objekt, ako napríklad obrázok alebo obrázok ClipArt, pridať na snímku. Vyberte obrázok ClipArt alebo obrázok s priehľadným pozadím, pretože pri použití dráhy pohybu to bude vyzerať, akoby sa obrázok ClipArt (bez pozadia) po snímke presúval ako jeden objekt.

 • Pri vyhľadávaní obrázka ClipArt a obrázkov online budete presmerovaní do Bingu. Ste zodpovední za dodržiavanie autorských práv a licenčný filter v Bingu vám pomôže vybrať obrázky, ktoré môžete použiť.

Ak chcete použiť efekt animácie v grafickom prvku SmartArt, pozrite si tému Použitie animácie v grafickom prvku SmartArt.

 1. Po pridaní objektu na snímku ho presuňte na miesto na snímke, odkiaľ sa má začať premiestňovať.

 2. Kliknite na objekt.

 3. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

 4. Na pracovnej table Vlastná animácia kliknite na položku Pridať efekt, ukážte na položku Dráhy pohybu, ukážte na položku Nakresliť vlastnú dráhu a potom kliknite na položku Čarbanice.

  Poznámka: Ukazovateľ sa zmení na pero.

 5. Od obrázka ClipArt alebo iného objektu začnite kresliť dráhu, po ktorej sa má objekt na snímke presúvať. Potom kliknite na miesto, kde sa má presúvanie objektu zastaviť.

Nakreslenie dráhy pohybu

1. Obrázok ClipArt so štvrtým efektom animácie

2. Dráha pohybu

3. Efekt na úvod animácie použitý pri prvej odrážke textu

4. Efekt na záver animácie použitý pri prvej odrážke textu

5. Efekt na úvod animácie použitý pri druhej odrážke textu

6. Efekt na záver animácie použitý pri druhej odrážke textu

Testovanie efektu animácie

Ak chcete po pridaní jedného alebo viacerých efektov animácie overiť ich funkčnosť, postupujte nasledovne:

 • V dolnej časti pracovnej tably Vlastné animácie kliknite na položku Prehrať.

Testovanie efektov animácií stlačením tlačidla Prehrať

Ďalšie informácie o animácii textu a objektov

K dispozícii sú štyri rôzne typy efektov animácie:

 • Efekty skupiny Na úvod umožňujú postupné zjasňovanie objektu, jeho prílet na snímku z okraja alebo skok s odrazom na miesto zobrazenia.

 • Efekty skupiny Na záver zahŕňajú odlet objektu zo snímky, zmiznutie alebo opustenie snímky špirálovým pohybom.

 • Efekty skupiny Na zvýraznenie zahŕňajú zmenšenie alebo zväčšenie objektu, zmenu farby alebo otáčanie sa objektu okolo stredu.

 • Dráhy pohybu umožňujú pohyb objektov nahor alebo nadol, doľava alebo doprava, prípadne po hviezdicovej alebo kruhovej trajektórii (okrem iných efektov). Nakresliť si môžete aj vlastné dráhy pohybu.

Každú animáciu môžete použiť samostatne alebo môžete skombinovať viacero efektov. Môžete napríklad nechať priletieť zväčšujúci sa riadok textu použitím efektu na úvod Prílet a efektu na zvýraznenie Zväčšenie a zmenšenie. Kliknutím na položku Pridať animáciu efekty pridáte a pomocou tably animácií môžete nastaviť efekt na zvýraznenie tak, aby sa použil S predchádzajúcou animáciou.

Galéria efektov animácie na karte Animácie zobrazuje len najobľúbenejšie efekty. Kliknutím na položku Pridať animáciu, posunutím sa nadol a kliknutím na položky Ďalšie efekty na úvod, Ďalšie efekty na zvýraznenie, Ďalšie efekty na záver alebo Ďalšie dráhy pohybu získate ďalšie možnosti.

Ďalšie efekty animácií v PowerPointe

Animácie a prechody

V programe PowerPoint nie je animácia to isté ako prechod. Prechod predstavuje efekt prehrávaný pri zmene jednej snímky na druhú. Informácie o pridávaní prechodov nájdete v téme Pridanie, zmena alebo odstránenie prechodov medzi snímkami.

Súvisiace témy

Zobrazovanie slov v PowerPointe v jednom riadku naraz

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×