Analýza získanej hodnoty pre laikov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Získaná hodnota je mocným prvkom sledovania a rozpočtovania v Projecte. Napriek tomu, že sú zastrašené skratky, ktoré ju definujú (napríklad AC, BCWP, TPI, EV a podobne), nie je to obzvlášť komplikované. Získaná hodnota vám pomôže odpovedať na otázky, ako je "pohľad na množstvo vykonanej práce zatiaľ v tomto projekte, koľko peňazí sme mali vynaložiť?" Ktorý následne vedie k iným otázkam, ako napríklad "budeme dokončíte včas?"

Jednoduchý príklad    Pracujete na záhradníckom projekte pre 10 domácností v kul-de-Sac, a očakávate, že budete mať celý projekt 10 domácností za 10 mesiacov. V každom mesiaci je potrebné vyplniť jednu domácu záhradu. Pozrime sa na niektoré detaily tohto projektu.

 • $10 000 je celkový rozpočet pre všetkých 10 domácností.

 • $1 000 je rozpočet pre každý domov, čo znamená, že plánujete stráviť $1 000 za mesiac v celom projekte. Patria sem aj peniaze vynaložené na rastliny, nástroje a záhradníka.

 • Po uplynutí 2 mesiacov požiadajte o vyúčtovanie zostavy. Účtovník vám oznámi, že $1 500 je doposiaľ strávený na projekte. Myslíš, že: "skvelé, Šetrím peniaze."

 • Potom si uvedomíte svoju chybu. Po 2 mesiacoch je potrebné vykonať 20% projektu, pretože 2 mesiace je 20% z 10 mesiacov, ktoré ste pôvodne plánovali stráviť na projekte. Ale iba jeden a pol záhrady sú skutočne hotové, nie 2.

 • Po dvoch mesiacoch by ste mali vynaložiť 20 percent X $10 000 (alebo $2 000) na projekte, aby ste to urobili včas a dve záhrady by mali byť dokončené – nie $1 500 pre jednu a pol záhrady. Teraz si uvedomíte, že ste skutočne za plánom. Jejda! Čas na porozprávanie sa s záhradníkom.

Tu je chúlostivá vec (a skvelá vec) o získanej hodnote. Zavezme si to s peniazmi, pretože násobí menu podľa plánovaného času (alebo percenta dokončenia v žargóne profesionálnych projektových manažérov).

Poučenie?    "Doba je peniaze," ako staré príslovie pokračuje. Teraz sa nemôžete pochváliť vašou statočnosťou s získanou hodnotou zatiaľ. Musíte si prečítať. . .

Ďalšie informácie o získanej hodnote

Zobrazenie získanej hodnoty

Používanie zostáv

Používanie zobrazení

Interpretácia získanej hodnoty

Niektoré Rady o používaní získanej hodnoty

Ďalšie čítanie

Zobrazenie získanej hodnoty

Project zobrazí informácie o získanej hodnote dvoma spôsobmi: s zobrazeniami a zostavami. Najprv však musíte urobiť niekoľko vecí, aby ste nastavili získanú hodnotu pre vytváranie nahlasovania.

Používanie zostáv

 1. Vyberte položku Project _GT_ Reports _GT_ Ďalšie zostavy.

 2. Vyberte položku nákladya potom vyberte položku získaná hodnota.

Používanie zobrazení

 1. Vyberte položku Zobraziť > tabuľkua potom vyberte položku Ďalšie tabuľky.
  Obrázok ďalších tabuliek

 2. V zozname vyberte položku získaná hodnota, indikátory nákladov na získané hodnotyalebo ukazovatele plánovaných hodnôt.
  Ak si nie ste istí, ktorú tabuľku, stačí vybrať získanú hodnotu.

 3. Vyberte položku Použiť.

Na začiatok stránky

Interpretácia získanej hodnoty

Tri kľúčové hodnoty sú pri koreni analýzy získanej hodnoty a do veľkej miery treba poznať aspoň tieto tri hodnoty na použitie získanej hodnoty.

Plánovaná hodnota (PV)    Toto sa nazýva aj skratka BCWS.

Ide o rozpočtované (alebo východiskové) náklady na úlohy, ktoré sa odhadujú na začiatku projektového plánu na základe nákladov na zdroje priradených k týmto úlohám, ako aj všetky fixné náklady priradené k úlohám, až po vybraté dátum kontroly stavu.

Skutočné náklady (AC)    Toto je známe aj v ACWP.

Toto je skutočné náklady potrebné na vyplnenie celej alebo určitej časti úloh až po dátum kontroly stavu. Ak napríklad 4-dňová úloha skutočne nastala celkovými nákladmi $35 počas každého z prvých 2 dní, AC pre toto obdobie je $70 (ale PV je stále $75).

Avšak s touto hodnotou neviete, ako dobre váš projekt robí. Ak ste napríklad plánovali urobiť oveľa viac práce za tú istú $70, ktorá neznie dobre. Potrebujete vedieť (hádate, že) získate hodnotu na úplnú analýzu efektivity projektu.

Získaná hodnota (EV)    Toto sa označuje aj ako BCWP

Toto je hodnota práce vykonanej v deň stavu, merané v mene.

Ak sa napríklad po 2 dňoch 60% percent z práce na úlohe dokončilo, môžete očakávať, že ste strávili 60 percent z celkového rozpočtu úlohy alebo $60. Ak sa ukáže, že ste strávili $80, potom môžete bezpečne povedať, že ste starší ako rozpočet a za plán. Au!

Dôležitým motívom, ktorý je spustený prostredníctvom týchto bežných výrazov získanej hodnoty, je dátum kontroly stavu. Analýza získanej hodnoty predpokladá, že priebeh projektu sa bude zobrazovať pred konkrétnym časovým úsekom, ktorý ste si vybrali.

Keďže obrázok stojí za tisíc slov, Pozrime sa na tento grafický prvok. Tu je graf znázorňujúci stálu akumuláciu nákladov počas celého trvania projektu. Bodkovaná čiara zobrazuje stabilné výdavky počas celej životnosti projektu.

Obrázok získanej hodnoty

Po začiatku práce na projekte môže vyzerať aj graf kľúčových hodnôt analýzy získanej hodnoty.

Obrázok získanej hodnoty

Dátum kontroly stavu určuje, že projekt vypočítava hodnoty. Skutočné náklady (AC) tohto projektu prekročili rozpočtové náklady. Získaná hodnota (EV) vyjadruje skutočnú hodnotu vykonanej práce. V tomto prípade je hodnota vykonanej práce menšia ako suma, ktorú ste použili na vykonanie tejto práce.

Na začiatok stránky

Niektoré Rady o používaní získanej hodnoty

Vykonajte nasledovné

Postup

Vykonanie akcie čoskoro

Skôr v rámci životného cyklu projektu identifikujete takéto rozdiely medzi skutočnými nákladmi, rozpočtovými nákladmi a získanou hodnotou čím skôr môžete vykonať kroky na vyriešenie problému.

Pracujte tvrdšie

Jednoduchšie povie, ako urobí. Čím viac prác, ktoré ste vykonali pred nasledujúcim dátumom stavu na určenie získanej hodnoty, tým lepšie. Jednoducho prenájom viac pracovníkov nemusí pomôcť, ale nájom lacnejšie pracovníkov môže. Môže sa stať, že nebudete potrebovať "chodiť na zem", aby ste zistili, prečo nie sú pracovníci produktívnejší. Alebo možno je problém s manažérmi, ktorí poskytujú strojové zariadenia, ktoré potrebujú väčšiu údržbu, než sa očakávalo. Môže existovať veľa dôvodov, ale ide o to, že pomocou "číselného prístupu" s získanou hodnotou vám pomôže rozpoznať negatívne trendy.

Inteligentná práca

NePoužívajte naháňať po problémoch s produktivitou pri tých úlohách, ktoré sú menej dôležité ako ostatné. Najprv skontrolujte úlohy na kritickej ceste , aby ste mali najväčší vplyv na čísla pozitívnych získaných hodnôt.

Opätovné spustenie zostáv

Analýza získanej hodnoty na konci projektu má naozaj malú hodnotu. Zdroje problémov s projektom sú pravdepodobne čoskoro v ňom a pravdepodobne majú príliš veľký vplyv na nápravu bez toho, aby sa stali veľkými nákladmi a sklamaním od tímu, manažéra a ďalších účastníkov. Získajte vo zvyku spustiť výkazy získaných hodnôt mesačne, ak sa chystáte urobiť vôbec.

NePoužívajte pot čoskoro Stuff

Ak sa vyskytnú problémy veľmi skoro v projekte, môže to byť len na základe nákladov na rampu alebo nákladov na školenie, ako sa všetci na palube, hojná, ale nevyhnutná včasná spolupráca s tímom a ďalšie upratovanie v domácnosti. Tieto skoré príznaky problémov neignorujte, ale môžu byť v projekte oveľa zrozumiteľné ako v budúcnosti.

Ďalšie čítanie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×