Stručný návod pre Excel

Analýza a formátovanie

Analýza a formátovanie v Exceli 2016

Vyplnenie údajov stĺpca pomocou dynamického dopĺňania

Dynamické dopĺňanie môžete použiť na automatické vyplnenie stĺpca, ako je napríklad stĺpec Meno, ktorý je odvodený od iného stĺpca, napríklad Celé meno.

 1. V bunke v stĺpci Meno zadajte meno Anna a stlačte kláves Enter.

 2. V ďalšej bunke zadajte prvých pár písmen mena Igor.

 3. Po zobrazení zoznamu s navrhovanými hodnotami stlačte kláves Return.

 4. Ďalšie akcie môžete vykonať po výbere položky Možnosti dynamickej výplne Ikona možností dynamického dopĺňania .

Vyskúšajte si to.    Vyberte položky Súbor > Nové, vyberte položku Prehliadka a potom vyberte kartu Vyplniť.

Dynamické dopĺňanie údajov do stĺpca

Rýchle výpočty pomocou automatického súčtu

 1. Vyberte bunku pod číslami, ktoré chcete sčítať.

 2. Vyberte položky Domov > Automatický súčet Tlačidlo Automatický súčet (v skupine Úpravy).

 3. Vo vybratej bunke stlačením klávesu Return zobrazte výsledky.

 4. Ak chcete vykonať iné výpočty, vyberte položku Domov, vyberte šípku nadol vedľa položky Automatický súčet a potom vyberte výpočet.

Tip    Ak chcete v stavovom riadku zobraziť bežné výpočty, môžete vybrať aj rozsah čísel. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie súhrnných údajov v stavovom riadku.

Používanie funkcie Automatický súčet

Použitie podmieneného formátovania

Zvýraznite dôležité údaje alebo zobrazte trendy vývoja údajov pomocou nástroja Rýchla analýza.

 1. Vyberte údaje, v prípade ktorých chcete vykonať podmienené formátovanie.

 2. V pravom dolnom rohu výberu vyberte tlačidlo Rýchla analýza Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365 .

 3. Vyberte položku Formátovanie, ukážte myšou na podmienený formát, ako je napríklad Množina ikon, a potom niektorý z nich vyberte.

Vyskúšajte si to.    Vyberte položky Súbor > Nové, vyberte položku Prehliadka a potom vyberte kartu Analyzovať.

Zvýraznenie údajov pomocou Rýchlej analýzy

Ukotvenie horného riadka záhlaví

Pri veľkom počet riadkov môžete ukotviť horný riadok záhlaví stĺpcov. Budú sa tak posúvať len požadované údaje.

 1. Otvorte Excel.

 2. Dokončite úpravy v bunke. Ak chcete režim úprav bunky zrušiť, stlačte kláves Enter alebo Esc.

 3. Vyberte položky Zobraziť > Ukotviť horný riadok (v skupine Okno).

Ďalšie informácie nájdete v téme Ukotvenie priečok.

Po kliknutí na položku Ukotviť horný riadok sa prvý riadok uzamkne
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×