Aktualizácia existujúceho zoznamu adries hromadnej korešpondencie

Poštový zoznam môžete upraviť a aktualizovať ešte pred spustením hromadnej korešpondencie, a to bez ohľadu na to, či ho nastavujete v excelovom tabuľkovom hárku alebo outlookových kontaktoch.

Aktualizácia poštového zoznamu

Poštový zoznam môžete aktualizovať pred spustením hromadnej korešpondencie aj počas nej. Najlepším riešením je však aktualizácia, ktorú vykonáte ešte skôr než spustíte hromadnú korešpondenciu.

  1. Otvorte tabuľkový hárok programu Excel alebo kontakty programu Outlook.

  2. Pridajte, odstráňte alebo upravte potrebné údaje.

  3. Uložte súbor a zatvorte ho.

Pridanie nových položiek do zoznamu hromadnej korešpondencie v programe Word

Ak poštový zoznam zapíšete v programe Word, môžete ho aktualizovať aj po spustení hromadnej korešpondencie.

  1. Ak ešte existujúci dokument hromadnej korešpondencie programu Word nie je otvorený, otvorte ho.

  2. Na karte Korešpondencia v skupine Spustiť hromadnú korešpondenciu vyberte možnosť Upraviť zoznam príjemcov.

    Snímka obrazovky s kartou Korešpondencia vo Worde zobrazujúca zvýraznený príkaz Upraviť zoznam príjemcov.

  3. V časti Zdroj údajov vyberte názov súboru poštového zoznamu a potom vyberte možnosť Upraviť.

    Zoznam príjemcov hromadnej korešpondencie – možnosti

  4. V dialógovom okne Upraviť zdroje údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

    • Aktualizácia informácií o osobe v poštovom zozname
      Vyberte informácie a potom ich zmeňte.

    • Pridanie nových ľudí do poštového zoznamu
      Vyberte položku Nová položka a do podfarbeného riadku v každom stĺpci zadajte informácie.

      Pole Upraviť zdroj údajov

    • V programoch Word 2013 a Word 2016 máte nasledujúce možnosti.

      Sprístupnenie väčšieho množstva informácií pre hromadnú korešpondenciu pridaním nového stĺpca
      Vyberte položky Prispôsobiť stĺpce > Pridať. Potom v dialógovom okne Pridať pole zadajte názov poľa a potom kliknite na položku OK. Následne znovu kliknite na položku OK, potom vyberte možnosť Áno, čím sa zmeny uložia, a následne na dokončenie kliknite na položku OK.

      Dialógové okno Zoznam adries – prispôsobenie

      Poznámky: 

      • Stĺpce v poštovom zozname sú zlučovacie polia, ktoré používate v dokumente s hromadnou korešpondenciou. Ak chcete pridať iné druhy informácií, môžete vytvoriť nové stĺpce. V hromadnej e-mailovej korešpondencii môžete napríklad pridať stĺpec Osobná správa obsahujúci osobnú poznámku pre ľudí, ktorým sa chcete poďakovať alebo ktorým sa chcete ozvať.

      • Okrem toho môžete vybrať stĺpec a pomocou tlačidla Posunúť nahor alebo Posunúť nadol môžete zmeniť pozíciu stĺpca v zozname. Keď urobíte požadované zmeny, kliknite na tlačidlo OK.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

  6. Keď vás Word vyzve, aby ste aktualizovali poštový zoznam, vyberte možnosť Áno.

Teraz môžete do dokumentu vložiť polia hromadnej korešpondencie. Ďalšie informácie nájdete v téme Vloženie polí hromadnej korešpondencie.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×