Grafy

Aktualizácia údajov v existujúcom grafe

Aktualizácia údajov v existujúcom grafe

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po vytvorení grafu, možno budete musieť zmeniť jej zdrojové údaje na hárok. Ak chcete zahrnúť tieto zmeny v grafe, program Microsoft Excel obsahuje rôzne spôsoby, ako aktualizovať graf. Môžete okamžite aktualizovať graf zmenené hodnoty, alebo môžete zmeniť dynamicky zdrojových údajov. Pridanie, zmena alebo odstránenie údajov môžete aktualizovať aj grafu.

Zmena základných údajov, z ktorých graf vychádza

Keď aktualizujete základné údaje grafu, údajov a vzhľadu grafu zmení. Rozsah týchto zmien závisí od toho, ako ste definovali zdroj údajov grafu. V programe Excel, môžete automaticky aktualizovať zmenili hárka hodnôt v grafe alebo môžete použiť spôsoby zmeny dynamicky podkladovom zdroji údajov grafu.

Automatická aktualizácia zmenených hodnôt hárka v existujúcom grafe

Hodnoty v grafe sú prepojené na údaje hárka, z ktorého je graf vytvorený. S výpočtom možnosti nastavená na automatické (v programe Excel, kliknite na kartu súbor > Možnosti > kartu vzorce, tlačidlo Možnosti výpočtu ), zmeny vykonané na údaje hárka automaticky zobrazia v grafe.

Poznámka: V Excel 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office > Možnosti programu Excel > vzorce > výpočtu > Možnosti výpočtu.

 1. Otvorte hárok obsahujúci údaje zobrazené v grafe.

 2. Do bunky obsahujúcej hodnotu, ktorú chcete zmeniť, zadajte novú hodnotu.

 3. Stlačte kláves ENTER.

Dynamická zmena zdroja základných údajov existujúceho grafu

Ak chcete, aby sa zdroj údajov grafu dynamicky zväčšoval, existujú na to dva spôsoby. Graf môžete vytvoriť z údajov excelovej tabuľky, alebo ho môžete vytvoriť z definovaného názvu.

Vytvorenie grafu z excelovej tabuľky

Ak vytvoríte graf založený na rozsah buniek, aktualizácie údajov do pôvodného rozsahu sú zobrazené v grafe. Však zväčšiť veľkosť v rozsahu pridaním riadkov a stĺpcov a zmenu údajov a vzhľadu grafu, musíte manuálne zmeniť pôvodného zdroja údajov v grafe zmenou rozsah buniek, ktoré vychádza z grafu.

Ak chcete zmeniť údaje a vzhľad grafu, keď sa rozšíri zdroj údajov, môžete použiť excelovú tabuľku ako základný zdroj údajov.

 1. Kliknite na graf, ktorého rozsah buniek s zdrojové údaje chcete zmeniť.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Údaje na položku Zdrojové údaje.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov si pozrite umiestnenie rozsahu údajov a potom kliknite na položku OK.

 4. Prejdite na umiestnenie rozsahu údajov a kliknite na ľubovoľnú bunku v rozsahu údajov.

 5. Na karte Vložiť v časti Tabuľky kliknite na položku Tabuľka.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Klávesová skratka: stlačte kombináciu klávesov CTRL + L alebo CTRL + T.

Vytvorenie grafu z definovaného názvu

Ďalším spôsobom, ako dynamicky zmeniť údaje a vzhľad grafu, keď sa rozšíri zdroj údajov, je použitie definovaného názvu s funkciou OFFSET. Tento spôsob je užitočný, keď potrebujete riešenie, ktoré funguje aj s predchádzajúcimi verziami Excelu.

Ďalšie informácie nájdete v téme použitie definované názvy automaticky aktualizovať rozsah grafu v Exceli.

Pridanie údajov do existujúceho grafu

Na zahrnutie ďalších zdrojových údajov do existujúceho grafu môžete použiť niektorý z viacerých spôsobov. Môžete rýchlo pridať ďalší rad údajov, posunúť rukoväte na zmenu veľkosti rozsahov na zahrnutie údajov v grafe, ktorý je vložený na rovnakom hárku, alebo skopírovať ďalšie údaje hárka do vloženého grafu alebo na samostatný hárok s grafom.

Pridanie radu údajov do grafu

 1. Kliknite na graf, do ktorého chcete pridať ďalšie rady údajov.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Údaje na položku Zdrojové údaje.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov v časti Položky legendy (rad) kliknite na položku Pridať.

 4. V dialógovom okne Upraviť rad vykonajte nasledujúce kroky:

  • Do poľa Názov radu zadajte názov, ktorý chcete použiť pre rad, alebo vyberte názov v hárku.

  • Do poľa Hodnoty radu zadajte odkaz na rozsah údajov radu údajov, ktorý chcete pridať, alebo vyberte rozsah v hárku.

   Môžete kliknúť na tlačidloZbaliť dialógové okno Aplikácia poštovej schránky lokality  na pravej strane poľa Názov radu alebo Hodnoty radu a vybrať rozsah, ktorý chcete použiť pre tabuľku v hárku. Po skončení opätovným kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno znova zobrazíte celé dialógové okno.

   Ak pomocou klávesov so šípkou umiestnite ukazovateľ na zadanie odkazu, môžete stlačiť kláves F2 na zabezpečenie, že pracujete v režime úprav. Opätovným stlačením klávesu F2 sa prepne do bodového režimu. Aktuálny režim si môžete overiť v stavovom riadku.

Posúvanie rukovätí na zmenu veľkosti rozsahov na pridanie údajov do vloženého grafu

Ak ste vytvorili vložený graf zo susediacich buniek hárka, údaje môžete pridať posúvaním rukovätí na zmenu veľkosti rozsahu zdrojových údajov. Graf musí byť v rovnakom hárku ako údaje, ktoré ste použili na vytvorenie grafu.

 1. V hárku zadajte údaje a menovky, ktoré chcete pridať do grafu, do buniek, ktoré sú priľahlé k existujúcim údajom v hárku.

 2. Kliknutím na graf zobrazte rukoväte na zmenu veľkosti okolo zdrojových údajov v hárku.

 3. V pracovnom hárku vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete do grafu pridať nové kategórie a rady údajov, presuňte modrú rukoväť na zmenu veľkosti, aby obdĺžnik obsahoval nové údaje a menovky.

  • Ak chcete pridať iba nový rad údajov, presuňte zelenú rukoväť na zmenu veľkosti, aby obdĺžnik obsahoval nové údaje a menovky.

  • Ak chcete pridať iba nové kategórie a údajové body, presuňte purpurovú rukoväť na zmenu veľkosti, aby obdĺžnik obsahoval nové údaje a kategórie.

Kopírovanie údajov hárka do grafu

Ak ste vytvorili vložený graf z nesúvislých výberov alebo ak je graf na samostatnom hárku s grafom, môžete do grafu skopírovať ďalšie údaje hárka.

 1. V hárku vyberte bunky obsahujúce údaje, ktoré chcete pridať do grafu.

  Ak chcete, aby sa pre nové údaje v grafe zobrazila menovka stĺpca alebo riadka, zahrňte bunku obsahujúcu menovku do výberu.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať Obrázok tlačidla .

  Skupina Schránka na karte Domov

  Klávesová skratka: Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 3. Kliknite na hárok s grafom alebo vložený graf, do ktorého chcete prilepiť skopírované údaje.

 4. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete údaje prilepiť do grafu, na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť Obrázok tlačidla .

   Klávesová skratka: stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

  • Na určenie spôsobu zobrazenia skopírovaných údajov v grafe, na karte Domov v skupine Schránka kliknite na šípku na tlačidle Prilepiť, kliknite na položku Prilepiť špeciálne a potom vyberte požadované možnosti.

Zmena údajov v existujúcom grafe

Existujúci graf môžete zmeniť zmenou rozsahu buniek, z ktorého graf vychádza, alebo úpravou jednotlivých radov údajov zobrazených v grafe. Môžete zmeniť aj menovky osí na vodorovnej osi (kategória).

Zmena rozsahu buniek, z ktorého graf vychádza

 1. Kliknite na graf, ktorého rozsah buniek s zdrojové údaje chcete zmeniť.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Údaje na položku Zdrojové údaje.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov skontrolujte, či je vybratý celý odkaz v poli Rozsah údajov grafu.

  Môžete kliknúť na tlačidloZbaliť dialógové okno Aplikácia poštovej schránky lokality  na pravej strane poľa Rozsah údajov grafu a vybrať rozsah, ktorý chcete použiť pre tabuľku v hárku. Po skončení opätovným kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno znova zobrazíte celé dialógové okno.

 4. V hárku vyberte bunky obsahujúce údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe.

  Ak chcete, aby sa v grafe objavili menovky riadkov alebo stĺpcov, zahrňte do výberu aj bunky, ktoré ich obsahujú.

  Ak pomocou klávesov so šípkou umiestnite ukazovateľ na zadanie odkazu, môžete stlačiť kláves F2 na zabezpečenie, že pracujete v režime úprav. Opätovným stlačením klávesu F2 sa prepne do bodového režimu. Aktuálny režim si môžete overiť v stavovom riadku.

Premenovanie alebo úprava radu údajov zobrazeného v grafe

Názov a hodnoty existujúceho radu údajov môžete upravovať bez toho, aby ste ovplyvnili údaje hárka.

 1. Kliknite na graf obsahujúci rad údajov, ktorý chcete zmeniť.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Údaje na položku Zdrojové údaje.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov v časti Položky legendy (rad) vyberte rad údajov, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť.

 4. Ak chcete premenovať rad údajov, do poľa Názov radu zadajte názov, ktorý chcete použiť pre rad, alebo vyberte názov v hárku. Meno, ktoré zadáte, sa zobrazí v legende grafu, ale nepridá sa do hárka.

 5. Ak chcete zmeniť rozsah údajov radu údajov, do poľa Hodnoty radu zadajte odkaz na rozsah údajov radu údajov, ktorý chcete pridať, vyberte rozsah v hárku alebo zadajte hodnoty do polí. Zadané hodnoty sa nepridajú do hárka.

  Ak ide o graf typu xy (závislosť), zobrazia sa polia Hodnoty radu X a Hodnoty radu Y, aby ste mohli zmeniť rozsah údajov pre tieto hodnoty. Ak ide o bublinový graf, zobrazia sa polia Hodnoty radu X, Hodnoty radu Y a Veľkosť bublín radu, aby ste mohli zmeniť rozsah údajov pre tieto hodnoty.

V prípade každého poľa radu môžete kliknúť na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Aplikácia poštovej schránky lokality  na pravej strane poľa Názov radu alebo Hodnoty radu a vybrať rozsah, ktorý chcete použiť pre tabuľku v hárku. Po skončení opätovným kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno znova zobrazíte celé dialógové okno.

Ak pomocou klávesov so šípkou umiestnite ukazovateľ na zadanie odkazu, môžete stlačiť kláves F2 na zabezpečenie, že pracujete v režime úprav. Opätovným stlačením klávesu F2 sa prepne do bodového režimu. Aktuálny režim si môžete overiť v stavovom riadku.

Zmena poradia radu údajov

 1. Kliknite na graf obsahujúci rad údajov, ktorý chcete zmeniť.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Údaje na položku Zdrojové údaje.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov v časti Položky legendy (rad) vyberte rad údajov, ktorý chcete presunúť na iné miesto v postupnosti.

 4. Kliknutím na šípky Posunúť nahor alebo Posunúť nadol presuňte rad údajov.

 5. Kroky 3 a 4 opakujte pre všetky rady údajov, ktoré chcete presunúť.

Zmena menoviek vodorovnej osi (kategória)

Pri zmene menoviek vodorovnej osi (kategória) sa zmenia všetky menovky vodorovnej osi. Nemôžete zmeniť jednotlivé menovky vodorovnej osi.

 1. Kliknite na graf obsahujúci menovky vodorovnej osi, ktoré chcete zmeniť.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Údaje na položku Zdrojové údaje.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V časti Menovky vodorovnej osi (kategória) kliknite na položku Upraviť.

 4. Do poľa Rozsah menovky osi zadajte odkaz na rozsah údajov radu údajov, ktorý chcete použiť na menovky vodorovnej osi, alebo vyberte rozsah v hárku.

  Môžete kliknúť na tlačidloZbaliť dialógové okno Aplikácia poštovej schránky lokality  na pravej strane poľa Názov radu alebo Hodnoty radu a vybrať rozsah, ktorý chcete použiť pre tabuľku v hárku. Po skončení opätovným kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno znova zobrazíte celé dialógové okno.

  Ak pomocou klávesov so šípkou umiestnite ukazovateľ na zadanie odkazu, môžete stlačiť kláves F2 na zabezpečenie, že pracujete v režime úprav. Opätovným stlačením klávesu F2 sa prepne do bodového režimu. Aktuálny režim si môžete overiť v stavovom riadku.

Odstránenie údajov z grafu

S možnosti výpočtu nastavený na automatické údaje, ktoré sa odstráni z hárka sa automaticky odstránia z grafu. Môžete tiež odstrániť údajov z grafu bez ovplyvnenia zdrojových údajoch v hárku.

Odstránenie zdrojových údajov z hárka

 • V hárku vyberte bunku alebo rozsah buniek obsahujúcich údaje, ktoré chcete odstrániť z grafu, a potom stlačte kláves DELETE.

  • Ak odstránite údaje z vybratých buniek, prázdne bunky sa zobrazia v grafe. Kliknutím pravým tlačidlom myši na graf a následným výberom položky Skryté a prázdne bunky môžete zmeniť spôsob zobrazenia prázdnych buniek.

  • Ak odstránite stĺpec, celý rad údajov sa odstráni z grafu. Ak odstránite riadok, môže sa zobraziť chybové hlásenie. Po kliknutí na tlačidlo OK môže graf zobrazovať jeden alebo viac údajových bodov radu údajov, ktorý ste odstránili. Na tieto údajové body môžete kliknúť a potom stlačiť kláves DELETE.

Odstránenie radu údajov z grafu

 1. Kliknite na graf alebo rad údajov, ktorý chcete odstrániť, alebo použite nasledujúci postup na výber grafu alebo radu údajov v zozname prvkov grafu:

  1. Kliknite na graf.

   Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, Rozloženie a Formát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber kliknite na šípku vedľa poľa Oblasť grafu a potom kliknite na prvok grafu, ktorý chcete použiť.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  1. Ak ste vybrali graf, postupujte takto:

   1. Na karte Návrh kliknite v skupine Údaje na položku Zdrojové údaje.

    Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

   2. V dialógovom okne Výber zdroja údajov v časti Položky legendy (rad) vyberte rad údajov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

  2. Ak ste vybrali rad údajov v grafe, stlačte kláves DELETE.

Word

Po vytvorení grafu, môžete upraviť údaje v hárku programu Excel. Zmeny sa prejavia v grafe v programe Word.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Na karte Návrh grafu, kliknite na položku Upraviť údaje v programe Excel.

  Otvorí sa Excel a zobrazí sa tabuľka s údajmi pre daný graf.

  Oblasť Možnosti používania osobných údajov Centra dôveryhodnosti

 4. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom potiahnutím kurzora vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Selecting more data for an Office chart

 5. Ak chcete pridať údaje do bunky alebo údaje v bunke upraviť, kliknite na danú bunku a vykonajte požadované zmeny.

 6. Na zobrazenie výsledkov vykonaných zmien prepnite do Wordu.

Po vytvorení grafu môžete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky.  V prvej verzii grafu môžu napríklad byť riadky údajov v tabuľke zobrazené na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). Tabuľka v nasledujúcom príklade zdôrazňuje predaj prostredníctvom jednotlivých nástrojov.

Kliknutie na položku Upraviť

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Na karte Návrh grafu, kliknite na položku Prepnúť riadok alebo stĺpec.

  Prepnúť riadok alebo stĺpec je k dispozícii len vtedy, keď grafu excelovej tabuľky údajov je otvorené a len na určité typy grafov. Ak Prepnúť riadok alebo stĺpec nie je k dispozícii:

  1. Kliknite na graf.

  2. Na karte Návrh grafu, kliknite na položku Upraviť údaje v programe Excel.

Ak chcete zmeniť poradie radov údajov, musíte pracovať s grafom, ktorý má viac ako jeden rad údajov.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe, vyberte rad údajov. Napríklad v stĺpcovom grafe, kliknite na stĺpec a všetky stĺpce radu stanú vybrané údaje.

 3. Na karte Návrh grafu, kliknite na položku Vybrať údaje.

 4. V dialógovom okne Výber zdroja údajov, vedľa položky legendy (rad), použite nahor a nadol šípkami rade nahor alebo nadol v zozname.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

  Poznámka: Pri väčšine typov grafov zmena poradia radov údajov ovplyvní legendu aj samotný graf.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe, vyberte rad údajov. Napríklad v stĺpcovom grafe, kliknite na stĺpec a všetky stĺpce radu stanú vybrané údaje.

 3. Na karte Návrh grafu, kliknite na položku Vybrať údaje.

 4. V dialógovom okne Výber zdroja údajov, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Odstránenie radu

  V časti položky legendy (rad) vyberte rad údajov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo odstrániť (-).

  Pridanie radu

  V časti položky legendy (rad), kliknite na tlačidlo Pridať (+) a potom v hárku programu Excel vyberte všetky údaje, ktoré sa majú zobraziť v grafe.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe, vyberte rad údajov. Napríklad v stĺpcovom grafe, kliknite na stĺpec a všetky stĺpce radu stanú vybrané údaje.

 3. Kliknite na kartu Formát.

 4. V časti Štýly prvkov grafu kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Výplň Filtrovanie údajov zobrazených v ovládacom prvku a potom kliknite na požadovanú farbu.

V grafe môžete pridať označenia na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku Pridať prvok grafu, a potom kliknite na položku Menovky údajov.

 4. Vyberte umiestnenie, v ktorom chcete zobraziť menovku údajov (napríklad vyberte Mimo ukončenia ).

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku Pridať prvok grafu, a potom kliknite na položku Tabuľka údajov.

 4. Vyberte požadované možnosti.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Po vytvorení grafu z údajov, ktoré obsahujú dátumy, pričom tieto dátumy sa v grafe zobrazujú na vodorovnej osi, Office automaticky zmení vodorovnú os na dátumovú (časovú) os. Vodorovnú os môžete na dátumovú os zmeniť aj manuálne. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v nastavených intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy nie sú v excelovom hárku zoradené sekvenčne alebo v rovnakých základných jednotkách.

Office predvolene určuje základnú jednotku dátumovej osi na základe najmenšieho rozdielu medzi akýmikoľvek dvoma dátumami obsiahnutými v údajoch. Ak máte napríklad údaje o cenách akcií, kde je najmenší rozdiel medzi dátumami sedem dní, Office nastaví základnú jednotku na dni. Ak však chcete vidieť, ako sa akcie vyvíjajú v priebehu dlhšieho časového obdobia, môžete základnú jednotku zmeniť na mesiace alebo roky.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku Pridať prvok grafu, kliknite na položku osi a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti osi. Zobrazí sa tabla Formátovať OS.

 4. Uistite sa, že sa pri osiach, ktoré chcete zmeniť, zobrazujú označenia osí.

 5. V časti Typ osi, kliknite na položku osi.

 6. V časti jednotky, v dialógovom okne Base rozbaľovacieho zoznamu vyberte dni, mesiace alebo roky.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Poznámka: Ak tento postup a graf nezobrazuje dátumy ako časová os, uistite sa, že menovky osí sú napísané vo formáte dátumu v tabuľke programu Excel, napríklad 05/01/08 alebo Máj-08. Ďalšie informácie o spôsoboch formátovania buniek ako dátumy, pozrite si tému zobrazenie dátumov, času, meny, zlomky, alebo percentuálnych hodnôt.

PowerPoint

Po vytvorení grafu, môžete upraviť údaje v hárku programu Excel. Zmeny sa prejavia v grafe v programe PowerPoint.

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Návrh grafu, kliknite na položku Upraviť údaje v programe Excel.

  Otvorí sa Excel a zobrazí sa tabuľka s údajmi pre daný graf.

  Oblasť Možnosti používania osobných údajov Centra dôveryhodnosti

 3. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom potiahnutím kurzora vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Selecting more data for an Office chart

 4. Ak chcete pridať údaje do bunky alebo údaje v bunke upraviť, kliknite na danú bunku a vykonajte požadované zmeny.

 5. Ak chcete zobraziť zmeny, prepnite do PowerPointu.

Po vytvorení grafu môžete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky.  V prvej verzii grafu môžu napríklad byť riadky údajov v tabuľke zobrazené na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). Tabuľka v nasledujúcom príklade zdôrazňuje predaj prostredníctvom jednotlivých nástrojov.

Kliknutie na položku Upraviť

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Návrh grafu, vyberte položku Prepnúť riadok alebo stĺpec.

  Prepnúť riadok alebo stĺpec je k dispozícii len vtedy, keď grafu excelovej tabuľky údajov je otvorené a len na určité typy grafov. Ak Prepnúť riadok alebo stĺpec nie je k dispozícii:

  1. Kliknite na graf.

  2. Na karte Návrh grafu, kliknite na položku Upraviť údaje v programe Excel.

Ak chcete zmeniť poradie radov údajov, musíte pracovať s grafom, ktorý má viac ako jeden rad údajov.

 1. V grafe, vyberte rad údajov. Napríklad v stĺpcovom grafe, kliknite na stĺpec a všetky stĺpce radu stanú vybrané údaje.

 2. Na karte Návrh grafu, kliknite na položku Vybrať údaje.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov, vedľa položky legendy (rad), použite nahor a nadol šípkami rade nahor alebo nadol v zozname.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

  Poznámka: Pri väčšine typov grafov zmena poradia radov údajov ovplyvní legendu aj samotný graf.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. V grafe, vyberte rad údajov. Napríklad v stĺpcovom grafe, kliknite na stĺpec a všetky stĺpce radu stanú vybrané údaje.

 2. Kliknite na kartu Návrh grafu a potom kliknite na položku Vybrať údaje.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Odstránenie radu

  V časti položky legendy (rad) vyberte rad údajov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo odstrániť (-).

  Pridanie radu

  V časti položky legendy (rad), kliknite na tlačidlo Pridať (+) a potom v hárku programu Excel vyberte všetky údaje, ktoré sa majú zobraziť v grafe.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. V grafe, vyberte rad údajov. Napríklad v stĺpcovom grafe, kliknite na stĺpec a všetky stĺpce radu stanú vybrané údaje.

 2. Kliknite na kartu Formát.

 3. V časti Štýly prvkov grafu kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Výplň Filtrovanie údajov zobrazených v ovládacom prvku a potom kliknite na požadovanú farbu.

V grafe môžete pridať označenia na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 2. Kliknite na položku Pridať prvok grafu, a potom kliknite na položku Menovky údajov.

 3. Vyberte umiestnenie, v ktorom chcete zobraziť menovku údajov (napríklad vyberte Mimo ukončenia ).

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 2. Kliknite na položku Pridať prvok grafu, a potom kliknite na položku Tabuľka údajov.

 3. Vyberte požadované možnosti.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Po vytvorení grafu z údajov, ktoré obsahujú dátumy, pričom tieto dátumy sa v grafe zobrazujú na vodorovnej osi, Office automaticky zmení vodorovnú os na dátumovú (časovú) os. Vodorovnú os môžete na dátumovú os zmeniť aj manuálne. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v nastavených intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy nie sú v excelovom hárku zoradené sekvenčne alebo v rovnakých základných jednotkách.

Office predvolene určuje základnú jednotku dátumovej osi na základe najmenšieho rozdielu medzi akýmikoľvek dvoma dátumami obsiahnutými v údajoch. Ak máte napríklad údaje o cenách akcií, kde je najmenší rozdiel medzi dátumami sedem dní, Office nastaví základnú jednotku na dni. Ak však chcete vidieť, ako sa akcie vyvíjajú v priebehu dlhšieho časového obdobia, môžete základnú jednotku zmeniť na mesiace alebo roky.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 2. Kliknite na položku Pridať prvok grafu, kliknite na položku osi a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti osi. Zobrazí sa tabla Formátovať OS.

 3. Uistite sa, že sa pri osiach, ktoré chcete zmeniť, zobrazujú označenia osí.

 4. V časti Typ osi, vyberte Dátum osi.

 5. V časti jednotky, v dialógovom okne Base rozbaľovacieho zoznamu vyberte dni, mesiace alebo roky.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Poznámka: Ak tento postup a graf nezobrazuje dátumy ako časová os, uistite sa, že menovky osí sú napísané vo formáte dátumu v tabuľke programu Excel, napríklad 05/01/08 alebo Máj-08. Ďalšie informácie o spôsoboch formátovania buniek ako dátumy, pozrite si tému zobrazenie dátumov, času, meny, zlomky, alebo percentuálnych hodnôt.

Excel

Po vytvorení grafu môžete jeho údaje upraviť v excelovom hárku. Tieto zmeny sa prejavia v grafe.

 1. Kliknite na graf.

  Excel zvýrazní tabuľky údajov, ktorý sa používa v grafe. Sivá výplň označuje riadok alebo stĺpec používaný na osi kategórií. Svetločervenej výplne označuje riadok alebo stĺpec, ktorý obsahuje označenia radov údajov. Modrá výplne označuje údajových bodov, ktoré sú zobrazené v grafe.

  Polia s údajmi v programe Excel

  Výber štýlu citácie, ktorý sa má použiť v Publisheri 2013. Označenia radov údajov

  Zdieľať zošit Hodnoty osi kategórií

  Bublina 3 Údajové body vyobrazené na grafe

 2. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom potiahnutím kurzora vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Registrácia v Projecte Online

  Tip: Ak chcete zamedziť zobrazovaniu týchto údajov v grafe, môžete skryť riadky a stĺpce v tabuľke.

 3. Ak chcete pridať údaje do bunky alebo údaje v bunke upraviť, kliknite na danú bunku a vykonajte požadované zmeny.

Po vytvorení grafu môžete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky.  V prvej verzii grafu môžu napríklad byť riadky údajov v tabuľke zobrazené na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). Tabuľka v nasledujúcom príklade zdôrazňuje predaj prostredníctvom jednotlivých nástrojov.

Kliknutie na položku Upraviť

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Návrh grafu, kliknite na položku Prepnúť riadok alebo stĺpec.

Ak chcete zmeniť poradie radov údajov, musíte pracovať s grafom, ktorý má viac ako jeden rad údajov.

 1. V grafe, vyberte rad údajov. Napríklad v stĺpcovom grafe, kliknite na stĺpec a všetky stĺpce radu stanú vybrané údaje.

 2. Na karte Návrh grafu, kliknite na položku Vybrať údaje.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov, vedľa položky legendy (rad), použite nahor a nadol šípkami rade nahor alebo nadol v zozname.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

  Poznámka: Pri väčšine typov grafov zmena poradia radov údajov ovplyvní legendu aj samotný graf.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. V grafe, vyberte rad údajov. Napríklad v stĺpcovom grafe, kliknite na stĺpec a všetky stĺpce radu stanú vybrané údaje.

 2. Kliknite na kartu Návrh grafu a potom kliknite na položku Vybrať údaje.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Odstránenie radu

  V časti položky legendy (rad) vyberte rad údajov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo odstrániť (-).

  Pridanie radu

  V časti položky legendy (rad), kliknite na tlačidlo Pridať (+) a potom v hárku programu Excel vyberte všetky údaje, ktoré sa majú zobraziť v grafe.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. V grafe, vyberte rad údajov. Napríklad v stĺpcovom grafe, kliknite na stĺpec a všetky stĺpce radu stanú vybrané údaje.

 2. Kliknite na kartu Formát.

 3. V časti Štýly prvkov grafu kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Výplň Filtrovanie údajov zobrazených v ovládacom prvku a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Tip: Meniť farbu podľa údajový bod v grafe, ktoré obsahuje len jeden rad údajov, kliknite na rad a potom kliknite na požadovaný Formát Kreslenie kliknite na položku výplň a potom v závislosti od grafu, začiarknite políčko meniť farbu o bod alebo Vary farby podľa výseku začiarkavacie políčko. V závislosti od typu grafu, niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii.

V grafe môžete pridať označenia na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 2. Kliknite na položku Pridať prvok grafu, a potom kliknite na položku Menovky údajov.

 3. Vyberte umiestnenie, v ktorom chcete zobraziť menovku údajov (napríklad vyberte Mimo ukončenia ).

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 2. Kliknite na položku Pridať prvok grafu, a potom kliknite na položku Tabuľka údajov.

 3. Vyberte požadované možnosti.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Po vytvorení grafu z údajov, ktoré obsahujú dátumy, pričom tieto dátumy sa v grafe zobrazujú na vodorovnej osi, Office automaticky zmení vodorovnú os na dátumovú (časovú) os. Vodorovnú os môžete na dátumovú os zmeniť aj manuálne. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v nastavených intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy nie sú v excelovom hárku zoradené sekvenčne alebo v rovnakých základných jednotkách.

Office predvolene určuje základnú jednotku dátumovej osi na základe najmenšieho rozdielu medzi akýmikoľvek dvoma dátumami obsiahnutými v údajoch. Ak máte napríklad údaje o cenách akcií, kde je najmenší rozdiel medzi dátumami sedem dní, Office nastaví základnú jednotku na dni. Ak však chcete vidieť, ako sa akcie vyvíjajú v priebehu dlhšieho časového obdobia, môžete základnú jednotku zmeniť na mesiace alebo roky.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 2. Kliknite na položku Pridať prvok grafu, kliknite na položku osi a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti osi. Zobrazí sa tabla Formátovať OS.

 3. Uistite sa, že sa pri osiach, ktoré chcete zmeniť, zobrazujú označenia osí.

 4. V časti Typ osi, vyberte Dátum osi.

 5. V časti jednotky, v dialógovom okne Base rozbaľovacieho zoznamu vyberte dni, mesiace alebo roky.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Poznámka: Ak tento postup a graf nezobrazuje dátumy ako časová os, uistite sa, že menovky osí sú napísané vo formáte dátumu v tabuľke programu Excel, napríklad 05/01/08 alebo Máj-08. Ďalšie informácie o spôsoboch formátovania buniek ako dátumy, pozrite si tému zobrazenie dátumov, času, meny, zlomky, alebo percentuálnych hodnôt.

Word

Po vytvorení grafu, môžete upraviť údaje v hárku programu Excel. Zmeny sa prejavia v grafe v programe Word.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na šípku vedľa položky Upraviť a potom na možnosť Upraviť údaje v Exceli.

  Karta Grafy, skupina Údaje

  Otvorí sa Excel a zobrazí sa tabuľka s údajmi pre daný graf.

  Oblasť Možnosti používania osobných údajov Centra dôveryhodnosti

 4. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom potiahnutím kurzora vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Selecting more data for an Office chart

 5. Ak chcete pridať údaje do bunky alebo údaje v bunke upraviť, kliknite na danú bunku a vykonajte požadované zmeny.

 6. Na zobrazenie výsledkov vykonaných zmien prepnite do Wordu.

Po vytvorení grafu môžete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky.  V prvej verzii grafu môžu napríklad byť riadky údajov v tabuľke zobrazené na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). Tabuľka v nasledujúcom príklade zdôrazňuje predaj prostredníctvom jednotlivých nástrojov.

Kliknutie na položku Upraviť

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na položku Zobraziť rady po riadkoch Vyniesť rad podľa riadka alebo Zobraziť rady po stĺpcoch Vyniesť rad podľa stĺpca .

  Karta Grafy, skupina Údaje

  Ak prepnutie zobrazenia nie je k dispozícii

  Funkcia prepnutia zobrazenia je k dispozícii iba pre určité typy grafov a len keď je otvorená excelová tabuľka s príslušnými údajmi grafu.

  1. Kliknite na graf.

  2. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na šípku vedľa položky Upraviť a potom na možnosť Upraviť údaje v Exceli. Karta Grafy, skupina Údaje

Ak chcete zmeniť poradie radov údajov, musíte pracovať s grafom, ktorý má viac ako jeden rad údajov.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 3. V časti Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber.

  Zoznam predlôh v SharePointe 2010.

 4. Na navigačnej table kliknite na položku Poradie, kliknite na názov radu a potom na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

  Poznámka: Pri väčšine typov grafov zmena poradia radov údajov ovplyvní legendu aj samotný graf.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Grafy.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 3. V časti Údaje kliknite na šípku vedľa položky Upraviť a potom na možnosť Vybrať údaje v Exceli.

  Karta Grafy, skupina Údaje

 4. V dialógovom okne Výber zdroja údajov, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Odstránenie radu

  V časti Rady vyberte rad údajov, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na položku Odstrániť.

  Pridanie radu

  V časti Rad kliknite na položku Pridať a potom v excelovom hárku vyberte všetky údaje, ktoré chcete zahrnúť do grafu.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Formát.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 3. V časti Štýly prvkov grafu kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Výplň Filtrovanie údajov zobrazených v ovládacom prvku a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Tip: Ak chcete nastaviť rôzne farby pre jednotlivé údajové body grafu pozostávajúceho iba z jedného radu údajov, kliknite na daný rad a potom na kartu Rozloženie grafu. V časti Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber. Na navigačnej table kliknite na položku Výplň a potom podľa typu grafu začiarknite políčkoZmena farby podľa bodov alebo Zmena farby podľa výseku. V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

V grafe môžete pridať označenia na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v hornej časti zoznamu kliknite na požadovaný typ označenia údajov.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Menovky

 4. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v dolnej časti zoznamu kliknite na miesto, kde chcete zobraziť označenie údajov.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Označenia kliknite na položku Tabuľka údajov a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Menovky

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Po vytvorení grafu z údajov, ktoré obsahujú dátumy, pričom tieto dátumy sa v grafe zobrazujú na vodorovnej osi, Office automaticky zmení vodorovnú os na dátumovú (časovú) os. Vodorovnú os môžete na dátumovú os zmeniť aj manuálne. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v nastavených intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy nie sú v excelovom hárku zoradené sekvenčne alebo v rovnakých základných jednotkách.

Office predvolene určuje základnú jednotku dátumovej osi na základe najmenšieho rozdielu medzi akýmikoľvek dvoma dátumami obsiahnutými v údajoch. Ak máte napríklad údaje o cenách akcií, kde je najmenší rozdiel medzi dátumami sedem dní, Office nastaví základnú jednotku na dni. Ak však chcete vidieť, ako sa akcie vyvíjajú v priebehu dlhšieho časového obdobia, môžete základnú jednotku zmeniť na mesiace alebo roky.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. Uistite sa, že sa pri osiach, ktoré chcete zmeniť, zobrazujú označenia osí.

 4. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na položku Vodorovná os a potom kliknite na položku Možnosti osi.

  Obrázok úloh zoskupených podľa plánovaných zdrojov v Ganttovom grafe

 5. Na navigačnej table kliknite na položku Mierka a potom v časti Typ vodorovnej osi kliknite na položku Dátum.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Poznámka: Ak tento postup a graf nezobrazuje dátumy ako časová os, uistite sa, že menovky osí sú napísané vo formáte dátumu v tabuľke programu Excel, napríklad 05/01/08 alebo Máj-08. Ďalšie informácie o spôsoboch formátovania buniek ako dátumy, pozrite si tému zobrazenie dátumov, času, meny, zlomky, alebo percentuálnych hodnôt.

PowerPoint

Po vytvorení grafu, môžete upraviť údaje v hárku programu Excel. Zmeny sa prejavia v grafe v programe PowerPoint.

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na šípku vedľa položky Upraviť a potom na možnosť Upraviť údaje v Exceli.

  Karta Grafy, skupina Údaje

  Otvorí sa Excel a zobrazí sa tabuľka s údajmi pre daný graf.

  Oblasť Možnosti používania osobných údajov Centra dôveryhodnosti

 3. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom potiahnutím kurzora vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Selecting more data for an Office chart

 4. Ak chcete pridať údaje do bunky alebo údaje v bunke upraviť, kliknite na danú bunku a vykonajte požadované zmeny.

 5. Ak chcete zobraziť zmeny, prepnite do PowerPointu.

Po vytvorení grafu môžete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky.  V prvej verzii grafu môžu napríklad byť riadky údajov v tabuľke zobrazené na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). Tabuľka v nasledujúcom príklade zdôrazňuje predaj prostredníctvom jednotlivých nástrojov.

Kliknutie na položku Upraviť

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na položku Zobraziť rady po riadkoch Vyniesť rad podľa riadka alebo Zobraziť rady po stĺpcoch Vyniesť rad podľa stĺpca .

  Karta Grafy, skupina Údaje

  Ak prepnutie zobrazenia nie je k dispozícii

  Funkcia prepnutia zobrazenia je k dispozícii iba pre určité typy grafov a len keď je otvorená excelová tabuľka s príslušnými údajmi grafu.

  1. Kliknite na graf.

  2. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na šípku vedľa položky Upraviť a potom na možnosť Upraviť údaje v Exceli. Karta Grafy, skupina Údaje

Ak chcete zmeniť poradie radov údajov, musíte pracovať s grafom, ktorý má viac ako jeden rad údajov.

 1. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. V časti Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber.

  Zoznam predlôh v SharePointe 2010.

 3. Na navigačnej table kliknite na položku Poradie, kliknite na názov radu a potom na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

  Poznámka: Pri väčšine typov grafov zmena poradia radov údajov ovplyvní legendu aj samotný graf.

 1. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Grafy.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. V časti Údaje kliknite na šípku vedľa položky Upraviť a potom na možnosť Vybrať údaje v Exceli.

  Karta Grafy, skupina Údaje

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Odstránenie radu

  V časti Rady vyberte rad údajov, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na položku Odstrániť.

  Pridanie radu

  V časti Rad kliknite na položku Pridať a potom v excelovom hárku vyberte všetky údaje, ktoré chcete zahrnúť do grafu.

 1. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Formát.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. V časti Štýly prvkov grafu kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Výplň Filtrovanie údajov zobrazených v ovládacom prvku a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Tip: Ak chcete nastaviť rôzne farby pre jednotlivé údajové body grafu pozostávajúceho iba z jedného radu údajov, kliknite na daný rad a potom na kartu Rozloženie grafu. V časti Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber. Na navigačnej table kliknite na položku Výplň a potom podľa typu grafu začiarknite políčkoZmena farby podľa bodov alebo Zmena farby podľa výseku. V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

V grafe môžete pridať označenia na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka.

 1. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v hornej časti zoznamu kliknite na požadovaný typ označenia údajov.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Menovky

 3. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v dolnej časti zoznamu kliknite na miesto, kde chcete zobraziť označenie údajov.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

 1. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Označenia kliknite na položku Tabuľka údajov a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Menovky

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Po vytvorení grafu z údajov, ktoré obsahujú dátumy, pričom tieto dátumy sa v grafe zobrazujú na vodorovnej osi, Office automaticky zmení vodorovnú os na dátumovú (časovú) os. Vodorovnú os môžete na dátumovú os zmeniť aj manuálne. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v nastavených intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy nie sú v excelovom hárku zoradené sekvenčne alebo v rovnakých základných jednotkách.

Office predvolene určuje základnú jednotku dátumovej osi na základe najmenšieho rozdielu medzi akýmikoľvek dvoma dátumami obsiahnutými v údajoch. Ak máte napríklad údaje o cenách akcií, kde je najmenší rozdiel medzi dátumami sedem dní, Office nastaví základnú jednotku na dni. Ak však chcete vidieť, ako sa akcie vyvíjajú v priebehu dlhšieho časového obdobia, môžete základnú jednotku zmeniť na mesiace alebo roky.

 1. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. Uistite sa, že sa pri osiach, ktoré chcete zmeniť, zobrazujú označenia osí.

 3. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na položku Vodorovná os a potom kliknite na položku Možnosti osi.

  Obrázok úloh zoskupených podľa plánovaných zdrojov v Ganttovom grafe

 4. Na navigačnej table kliknite na položku Mierka a potom v časti Typ vodorovnej osi kliknite na položku Dátum.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Poznámka: Ak tento postup a graf nezobrazuje dátumy ako časová os, uistite sa, že menovky osí sú napísané vo formáte dátumu v tabuľke programu Excel, napríklad 05/01/08 alebo Máj-08. Ďalšie informácie o spôsoboch formátovania buniek ako dátumy, pozrite si tému zobrazenie dátumov, času, meny, zlomky, alebo percentuálnych hodnôt.

Excel

Po vytvorení grafu môžete jeho údaje upraviť v excelovom hárku. Tieto zmeny sa prejavia v grafe.

 1. Kliknite na graf.

  Excel zvýrazní tabuľku údajov, ktorú graf používa. Fialový obrys označuje riadok alebo stĺpec, ktorý využíva os kategórií. Zelený obrys označuje riadok alebo stĺpec, ktorý obsahuje označenia radov údajov. Modrý obrys označuje údajové body vyobrazené v grafe.

  Inštalácia Projectu Pro for Office 365

  Výber štýlu citácie, ktorý sa má použiť v Publisheri 2013. Označenia radov údajov

  Zdieľať zošit Hodnoty osi kategórií

  Bublina 3 Údajové body vyobrazené na grafe

 2. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom potiahnutím kurzora vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Registrácia v Projecte Online

  Tip: Ak chcete zamedziť zobrazovaniu týchto údajov v grafe, môžete skryť riadky a stĺpce v tabuľke.

 3. Ak chcete pridať údaje do bunky alebo údaje v bunke upraviť, kliknite na danú bunku a vykonajte požadované zmeny.

Po vytvorení grafu môžete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky.  V prvej verzii grafu môžu napríklad byť riadky údajov v tabuľke zobrazené na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). Tabuľka v nasledujúcom príklade zdôrazňuje predaj prostredníctvom jednotlivých nástrojov.

Kliknutie na položku Upraviť

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na položku Zobraziť rady po riadkoch Vyniesť rad podľa riadka alebo Zobraziť rady po stĺpcoch Vyniesť rad podľa stĺpca .

  Karta Grafy v Exceli, skupina Údaje

Ak chcete zmeniť poradie radov údajov, musíte pracovať s grafom, ktorý má viac ako jeden rad údajov.

 1. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. V časti Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber.

  Zoznam predlôh v SharePointe 2010.

 3. Na navigačnej table kliknite na položku Poradie, kliknite na názov radu a potom na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

  Poznámka: Pri väčšine typov grafov zmena poradia radov údajov ovplyvní legendu aj samotný graf.

 1. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Grafy.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. V časti Údaje kliknite na položku Vybrať.

  Karta Grafy v Exceli, skupina Údaje

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Odstránenie radu

  V časti Rady vyberte rad údajov, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na položku Odstrániť.

  Pridanie radu

  V časti Rad kliknite na položku Pridať a potom v excelovom hárku vyberte všetky údaje, ktoré chcete zahrnúť do grafu.

 1. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Formát.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. V časti Štýly prvkov grafu kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Výplň Filtrovanie údajov zobrazených v ovládacom prvku a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Tip: Ak chcete nastaviť rôzne farby pre jednotlivé údajové body grafu pozostávajúceho iba z jedného radu údajov, kliknite na daný rad a potom na kartu Rozloženie grafu. V časti Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber. Na navigačnej table kliknite na položku Výplň a potom podľa typu grafu začiarknite políčkoZmena farby podľa bodov alebo Zmena farby podľa výseku. V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

V grafe môžete pridať označenia na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka.

 1. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v hornej časti zoznamu kliknite na požadovaný typ označenia údajov.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Menovky

 3. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v dolnej časti zoznamu kliknite na miesto, kde chcete zobraziť označenie údajov.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

 1. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Označenia kliknite na položku Tabuľka údajov a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Menovky

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Po vytvorení grafu z údajov, ktoré obsahujú dátumy, pričom tieto dátumy sa v grafe zobrazujú na vodorovnej osi, Office automaticky zmení vodorovnú os na dátumovú (časovú) os. Vodorovnú os môžete na dátumovú os zmeniť aj manuálne. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v nastavených intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy nie sú v excelovom hárku zoradené sekvenčne alebo v rovnakých základných jednotkách.

Office predvolene určuje základnú jednotku dátumovej osi na základe najmenšieho rozdielu medzi akýmikoľvek dvoma dátumami obsiahnutými v údajoch. Ak máte napríklad údaje o cenách akcií, kde je najmenší rozdiel medzi dátumami sedem dní, Office nastaví základnú jednotku na dni. Ak však chcete vidieť, ako sa akcie vyvíjajú v priebehu dlhšieho časového obdobia, môžete základnú jednotku zmeniť na mesiace alebo roky.

 1. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. Uistite sa, že sa pri osiach, ktoré chcete zmeniť, zobrazujú označenia osí.

 3. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na položku Vodorovná os a potom kliknite na položku Možnosti osi.

 4. Na navigačnej table kliknite na položku Mierka a potom v časti Typ vodorovnej osi kliknite na položku Dátum.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Poznámka: Ak tento postup a graf nezobrazuje dátumy ako časová os, uistite sa, že menovky osí sú napísané vo formáte dátumu v tabuľke programu Excel, napríklad 05/01/08 alebo Máj-08. Ďalšie informácie o spôsoboch formátovania buniek ako dátumy, pozrite si tému zobrazenie dátumov, času, meny, zlomky, alebo percentuálnych hodnôt.

Pozrite tiež

Vytvorenie grafu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×