Office
Prihlásenie

Aktivácia služieb Office 365, balíka Office 2016 alebo Office 2013

V mnohých prípadoch sa Office 365 a Office 2016 aktivujú automaticky. Ak sa vám nezobrazí výzva na aktiváciu, Office začať používať hneď. Ak Office treba aktivovať,zobrazí sa vám niektorá z uvedených obrazoviek.

Ak sa zobrazí stránka Prihláste sa a nastavte Office

Zobrazuje stránku Prihláste sa a nastavte Office, ktorá sa môže zobraziť po inštalácii balíka Office

Ak už máte predplatné na Office 365, vyberte položku Prihlásiť sa.

Ak ste si zakúpili Office 2016 or Office 2013 prostredníctvom jednorazového nákupu a už ste si nákup uplatnili na stránke Office.com/setup, vyberte položku Prihlásiť sa a balík Office by mal rozpoznať nákup.

Ak ste si zakúpili Office prostredníctvom programu Microsoft HUP svojho zamestnávateľa, vyberte položku Nechcem sa prihlásiť ani vytvoriť konto a zadajte kód Product Key programu Microsoft HUP.

Ak sa zobrazujú položky Vyskúšať, Kúpiť a Aktivovať

Snímka obrazovky s predvolenými možnosťami na vyskúšanie, kúpu alebo aktiváciu pre počítač, v ktorom bol predinštalovaný Office.

Office je nainštalovaný ako skúšobná verzia služieb Office 365 Home

Balík Office môžete aktivovať ako mesačnú skúšobnú verziu služieb Office 365 Home. Balík Office si tiež môžete kúpiť, pridať ho do existujúceho predplatného na Office 365, alebo môžete zadať kód Product Key z karty s kódom Product Key. Ak máte staršiu verziu balíka Office, môžete nový balík nainštalovať namiesto nej.

Získanie pomoci pri aktivácii balíka Office do nového PC

Ak sa zobrazujú možnosti, ako začať používať skúšobnú verziu, kúpte si Office alebo zadajte kód Product key

Zobrazuje obrazovku „Poďme na to“, ktorá označuje, že skúšobná verzia Office 365 je súčasťou tohto zariadenia

Office je nainštalovaný ako skúšobná verzia služieb Office 365 Home

Balík Office môžete aktivovať ako mesačnú skúšobnú verziu služieb Office 365 Home. Balík Office si tiež môžete kúpiť, pridať ho do existujúceho predplatného na Office 365, alebo môžete zadať kód Product Key z karty s kódom Product Key. Ak máte staršiu verziu balíka Office, môžete nový balík nainštalovať namiesto nej.

Myslel/-a som si, že súčasťou môjho zariadenia je aj Office

Ak sa zobrazí „Balík Office sa nachádza v tomto počítači“

Zobrazuje tlačidlo Aktivovať na aktiváciu balíka Office, ktorý je súčasťou nového počítača

Office je nainštalovaný ako ročné predplatné alebo jednorazový nákup

Kód Product Key balíka Office sa prenesie do počítača digitálne, preto vytlačený kód Product Key nepotrebujete ani nedostanete. Balík Office aktivujete tak, že vyberiete tlačidlo Aktivovať a priradíte nákup alebo ponuku ku kontu Microsoft. Nezabudnite si aktivovať Office čo najskôr. Platnosť ponuky uplynie 180 dní po aktivácii Windowsu.

Získanie pomoci s aktiváciou kúpeného balíka Office alebo bezplatnej ponuky v novom PC

Ak sa zobrazí „Dobrý deň, poďme aktivovať Office“

Zobrazuje obrazovku „Poďme aktivovať Office“, ktorá označuje, že Office sa nachádza v tomto zariadení

Office je nainštalovaný ako ročné predplatné alebo jednorazový nákup

Kód Product Key balíka Office sa prenesie do počítača digitálne, preto vytlačený kód Product Key nepotrebujete ani nedostanete. Balík Office aktivujete tak, že stlačíte tlačidlo Aktivovať balík Office. Nezabudnite si aktivovať Office čo najskôr. Platnosť ponuky uplynie 180 dní po aktivácii Windowsu.

Získanie pomoci s aktiváciou kúpeného balíka Office alebo bezplatnej ponuky v novom PC

Ak vám zobrazí správa Dobrý deň, poďme vám nainštalovať Office.

Zobrazuje úvodnú stránku pre setup.office.com

Toto je stránka https://setup.office.com/ vo vašom webovom prehliadači. Tu zadávate nový kľúč Product Key na inštaláciu novej kópie balíka Office alebo spúšťate či obnovujete predplatné na Office 365. Pred zadaním kódu Product Key musíte zadať konto Microsoft. Konto Microsoft je potrebné v prípade služieb Office 365, balíka Office 2016 a balíka Office 2013.

Získanie pomoci so stránkou Office.com/setup

Ak sa zobrazí Sprievodca aktiváciou

Zobrazuje sa Sprievodca aktiváciou balíka Microsoft Office

Ak služby Office 365 alebo balík Office 2016 inštalujete sami, Office sa aktivuje automaticky, ak je to možné. Tento Sprievodca sa zobrazí iba v prípade, ak Office pri aktivácii potrebuje vašu pomoc.

Získanie pomoci pri aktivácii balíka Office po jeho nainštalovaní

Ak sa zobrazí obrazovka Aktivovať balík Office

Zobrazuje dialógové okno aktivácie, v ktorom môžete prostredníctvom prihlásenia aktivovať balík Office

Ak si Office 365 alebo Office 2016 inštalujete sami, ak je to možné, Office sa aktivuje automaticky. Táto obrazovka sa zobrazí iba v prípade, ak Office na aktiváciu potrebuje vaše konto Microsoft alebo pracovné alebo školské konto. Na aktiváciu balíka Office zadajte svoje konto a heslo.

Nepamätáte si konto alebo heslo?

Ak sa zobrazí obrazovka Zadajte kód Product Key

Zobrazuje dialógové okno na zadanie kódu Product Key

Ak ste si Office zakúpili prostredníctvom programu Microsoft HUP svojho zamestnávateľa, je potrebné zadať kód Product Key programu Microsoft HUP. (Pri nákupoch prostredníctvom programu Microsoft HUP prihlásenie nebude fungovať.)

Ak od vás Office na aktiváciu balíka Office žiada zadanie kódu Product Key, v mnohých prípadoch môžete namiesto toho zadať svoje konto Microsoft. Ide o konto, ktoré ste použili na kúpu balíka Office alebo predplatenie služieb Office 365. Stačí len vybrať možnosť Prihlásiť sa s aktívnym kontom a zadať konto, ktoré ste použili na kúpu balíka Office alebo predplatenie služieb Office 365.

Nepamätáte si konto alebo heslo?

Používanie kódov Product Key pre Office 365, Office 2016 alebo Office 2013

Ak sa zobrazí hlásenie Bol dosiahnutý limit počtu inštalácií

Zobrazuje chybové hlásenie Bol dosiahnutý limit počtu inštalácií

Ak sa zobrazí toto hlásenie po nainštalovaní balíka Office, znamená to, že ste už aktivovali maximálny počet inštalácií, ktoré vaše predplatné na Office 365 podporuje. Pred aktiváciou balíka Office, ktorý ste práve nainštalovali, budete musieť deaktivovať inú inštaláciu balíka Office.

Deaktivácia inštalácie balíka Office 365

Ak sa vám zobrazí chyba Produkt bez platnej licencie

Zobrazuje konkrétne chybové hlásenie o tom, prečo je Office bez platnej licencie

Keď balíku Office chýba licencia, všetky jeho funkcie na úpravy sa vypnú. Office môže zostať bez licencie z viacerých dôvodov. Napríklad ak vám uplynie platnosť predplatného na Office 365, na obnovenie všetkých funkcií balíka Office si predplatné musíte obnoviť. Ak ste balík Office dostali predinštalovaný v novom počítači, v jeho používaní budete môcť pokračovať, iba ak si spustíte skúšobnú verziu služieb Office 365 Home alebo kúpite balík Office.

Získanie pomoci pri aktivácii balíka Office v novom počítači

Po otvorení aplikácie služieb Office 365 sa zobrazí upozornenie na predplatné

Chyba Produktu bez platnej licencie a chyba aktivácie v Office

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×