Aktívny používateľ v zostavách používania služieb Office 365

Poznámka: Toto je dokumentácia predbežnej verzie verejnej ukážky a v budúcich vydaniach sa môže meniť.

Aktívny používateľ v zostavách používania

Aktívny používateľ produktov balíka Office je pre balík obsahu ​s údajmi o prijatí služieb Office 365 a výkazy aktivít v Centre spravovania služieb Office 365 definovaný nasledovným spôsobom.

Product (Produkt)

Definícia aktívneho používateľa

Poznámky

Exchange Online

každý používateľ, ktorý prečítal alebo odoslal e-mail

Informácie kalendára sa neuvádzajú, budú pridané v nasledovnej aktualizácii.

SharePoint Online

každý používateľ, ktorý narábal so súborom tým, že ho vytvoril upravil, zobrazil, odstránil, interne alebo externe zdieľal či synchronizoval s klientmi na ľubovoľnej lokalite alebo zobrazil stránku na ktorejkoľvek lokalite

Metrika aktívneho používateľa pre SharePoint Online v balík obsahu ​s údajmi o prijatí služieb Office 365 vyjadruje len informácie o používateľoch, ktorý aktivitu týkajúcu sa súboru vykonali v rámci sharepointovej tímovej lokality alebo lokality skupiny. Balík obsahu bude aktualizovaný, aby synchronizoval definíciu na rovnakú, aká sa vzťahuje na zostavy používania v centre spravovania.

OneDrive for Business

každý používateľ, ktorý narábal so súborom tým, že ho vytvoril upravil, zobrazil, odstránil, interne alebo externe zdieľal či synchronizoval s klientmi

Yammer

každý používateľ, ktorý v Yammeri prečítal či uverejnil správu alebo označil, že sa mu správa páči

Skype for Business

každý používateľ, ktorý sa zúčastnil relácia „peer to peer“ (vrátane odosielania okamžitých správ, realizácie hlasových hovorov, videohovorov, zdieľania aplikácie a prenosov súborov) alebo ktorý zorganizoval konferenciu alebo sa jej zúčastnil

Office

každý používateľ, ktorý aktivoval svoje predplatné na Office 365 Pro Plus, Visio Pro alebo Project Pro na minimálne jednom zariadení

Skupiny v Office 365

každý člen skupiny, ktorý vykonal aktivitu v rámci poštovej schránky (ak bola skupine odoslaná správa)

Táto definícia bude vylepšená na základe aktivity týkajúcej sa súborov lokality skupiny a aktivity skupiny v Yammeri (aktivita týkajúca sa súborov na lokalite skupiny a správa uverejnená v skupine v Yammeri, ktorá je priradená ku skupine). Tieto údaje momentálne v balíku obsahu ​s údajmi o prijatí služieb Office 365 nie sú k dispozícii.

Microsoft Teams

každý používateľ, ktorý konverzuje prostredníctvom chatových správ, súkromných chatových správ, hovorov alebo schôdzí

Súvisiace témy

Balík obsahu s údajmi o prijatí služieb Office 365
Povolenie balíka obsahu s údajmi o prijatí služieb Office 365 pre Power BI
Práca so zostavami v balíku obsahu s údajmi o prijatí služieb Office 365
Prispôsobenie balíka obsahu s údajmi o prijatí služieb Office 365
Riešenie problémov s balíkom obsahu s údajmi o prijatí služieb Office 365
Údajový model balíka obsahu s údajmi o prijatí

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×