Ako vziať alebo vrátiť súbory do projektu v knižnici dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Ako vziať alebo vrátiť súbory do projektu v knižnici dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V službe SharePoint Online môžete pomocou klávesnice a čítačky obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, vziať alebo vrátiť súbory do projektu v knižnici dokumentov. Po vzatí súboru z projektu ho môžete upraviť online alebo offline a uložiť ho ľubovoľný počet krát, no ostatní používatelia ho vtedy upravovať nemôžu. Po vrátení súboru do projektu sa zmeny zobrazia celému tímu a súbor si budú môcť vziať z projektu iní používatelia a upraviť ho v súlade so svojím povolením.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Vzatie súboru z projektu v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Ak chcete prejsť do zoznamu priečinkov alebo súborov, stláčajte kláves Tab, pokým sa neozve „Column headers“ (Hlavičky stĺpcov).

 3. Na pohyb v zozname a výber súboru na vzatie z projektu alebo úpravu používajte kláves so šípkou nadol alebo nahor. Ak sa požadovaný súbor nachádza v podpriečinku, vyberte daný priečinok, stlačte kláves Enter a potom súbor vyberte pomocou klávesov so šípkami.

 4. Ak sa chcete premiestniť do panela s ponukami, stlačte niekoľkokrát kombináciu klávesov Shift + Tab, pokým sa neozve „Open“ (Otvoriť).

 5. Ak chcete otvoriť rozbaľovaciu ponuku Ďalšie príkazy, stlačte niekoľkokrát kláves so šípkou doprava. Stlačte kláves Enter.

 6. Ak chcete vybrať príkaz Vziať z projektu, stlačte niekoľkokrát kláves so šípkou nadol. Stlačte kláves Enter. Teraz ste vybratý súbor vzali z projektu a súbor je príslušne označený.

Poznámka: Ak sa o úpravu alebo vzatie súboru z projektu pokúsia iní členovia tímu, dostanú upozornenie, že ste súbor vzali z projektu vy. Súbor síce môžu zobraziť, no vami vykonávané zmeny sa im nezobrazia, až kým súbor znova nevrátite do projektu.

Otvorenie súboru vzatého z projektu na úpravu

Po vzatí súboru z projektu sa projekt označí ako vzatý z projektu a ostatní používatelia ho nebudú môcť upravovať. Teraz môžete súbor otvoriť alebo stiahnuť a následne ho upraviť.

 1. 1. Po vzatí súboru z projektu sa výber nachádza na paneli s ponukami. Ak chcete prejsť do zoznamu súborov, stlačte párkrát kláves Tab, pokým sa neozve „Column headers“ (Hlavičky stĺpcov).

 2. Ak sa nevyberie správny súbor, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým neprejdete na požadovaný súbor. Súbor otvoríte stlačením klávesu Enter. Súbor sa otvorí na samostatnej karte v prehliadači a môžete ho meniť. Ak ide o dokument služieb Office 365, súbor sa otvorí v príslušnej aplikácii (napríklad Word Online alebo Excel Online).

  Tip: Ak ho chcete otvoriť radšej v počítačovej aplikácii, stlačte párkrát klávesy Shift + Tab, kým sa neozve „Open“ (Otvoriť), a potom stlačte kláves Enter. Príkaz počítačovej aplikácie (napríklad Otvoriť v programe Word alebo Otvoriť v programe PowerPoint) môžete vybrať tak, že dvakrát stlačíte kláves so šípkou nadol a potom stlačíte kláves Enter.

Vrátenie súboru do projektu v knižnici dokumentov

 1. V službe SharePoint Online prejdite do knižnice dokumentov.

 2. Ak chcete prejsť do zoznamu priečinkov alebo súborov, stláčajte kláves Tab, pokým sa neozve „Column headers“ (Hlavičky stĺpcov).

 3. Na pohyb v zozname a výber súboru na vrátenie do projektu používajte kláves so šípkou nadol alebo nahor. Ak sa súbor nachádza v podpriečinku, vyberte daný priečinok a stlačte kláves Enter. Vyberte súbor, ktorý ste vzali z projektu.

 4. Ak sa chcete premiestniť do panela s ponukami, stlačte niekoľkokrát kombináciu klávesov Shift + Tab, pokým sa neozve „Open“ (Otvoriť).

 5. Ak chcete otvoriť rozbaľovaciu ponuku Ďalšie príkazy, stlačte niekoľkokrát kláves so šípkou doprava. Stlačte kláves Enter.

 6. Ak chcete vybrať príkaz Vrátiť do projektu, stlačte niekoľkokrát kláves so šípkou nadol. Stlačte kláves Enter.

 7. Do zobrazeného dialógového okna Vrátiť do projektu zadajte komentár, v ktorom zhrniete vykonané zmeny. Komentáre pri vrátení sú užitočné najmä vtedy, keď so súborom pracuje viacero osôb. Komentáre sa stanú súčasťou histórie verzie dokumentu, ktorá môže byť dôležitá v prípade, že budete raz potrebovať obnoviť staršiu verziu dokumentu.

 8. Stlačte kláves Enter. Verzia súboru, ktorý ste upravili, nahradí verziu v knižnici dokumentov a vráti sa do projektu. Teraz budú môcť vykonané zmeny zobraziť aj ostatní používatelia a pokiaľ majú na to povolenie, budú tiež môcť súbor vziať z projektu a upraviť ho.

Zrušenie zmien vykonaných počas vzatia súboru z projektu

Ak sa rozhodnete nevykonať v súbore žiadne zmeny alebo vykonané zmeny neuložiť, môžete svoje vzatie z projektu zrušiť, aby ste neovplyvnili históriu verzie.

 1. V službe SharePoint Online prejdite do knižnice dokumentov.

 2. Ak chcete prejsť do zoznamu priečinkov alebo súborov, stláčajte kláves Tab, pokým sa neozve „Column headers“ (Hlavičky stĺpcov).

 3. Na pohyb v zozname a výber príslušného súboru používajte kláves so šípkou nadol alebo nahor. Ak sa súbor nachádza v podpriečinku, vyberte daný priečinok a stlačte kláves Enter. Vyberte súbor, ktorý ste vzali z projektu.

 4. Ak sa chcete premiestniť do panela s ponukami, stlačte niekoľkokrát kombináciu klávesov Shift + Tab, pokým sa neozve „Open“ (Otvoriť).

 5. Stlačte niekoľkokrát kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „More Commands“ (Ďalšie príkazy), a potom stlačte kláves Enter.

 6. Ak chcete vybrať príkaz Zrušiť vzatie z projektu, stlačte niekoľkokrát kláves so šípkou nadol. Stlačte kláves Enter.

 7. Zobrazí sa otázka, či ste si istí, že chcete prísť o všetky zmeny vykonané v dokumente. Ak ste si istí, stáčajte kláves Tab, kým neprejdete na tlačidlo Zrušiť vzatie z projektu, a potom stlačte kláves Enter. Všetky zmeny vykonané v dokumente sa zrušia a súbor zostane nezmenený, teda taký, ako keď ste ho vzali z projektu. Teraz budú môcť vykonané zmeny zobraziť aj ostatní používatelia a pokiaľ majú na to povolenie, budú tiež môcť súbor vziať z projektu a upraviť ho.

Pozrite tiež

Nahratie súborov do knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×