Ako vziať alebo vrátiť súbory do projektu v knižnici dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Ako vziať alebo vrátiť súbory do projektu v knižnici dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Vziať k sebe a vrátenie do súborov v knižnici dokumentov pomocou SharePoint Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Ak začiarknete políčko súbor k sebe, môžete upraviť online alebo offline a uloženie koľkokrát je potrebné, ale ostatným to nie je možné upravovať. Ak začiarknete políčko v súbore, zmeny sa stáva viditeľným tímu a súbor je možné vziať k sebe a upraviť, ako ich povolenia umožniť ostatným.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Vzatie súboru z projektu v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Microsoft 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Premiestniť do zoznamu priečinkov a súborov, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Tabuľka, zoznam priečinkov, súborov alebo položiek."

 3. Na pohyb v zozname a vyberte súbor, ktorý chcete vziať k sebe a upraviť, nahor a nadol klávesy so šípkami. Ak potrebujete súbor sa nachádza v priečinku, vyberte priečinok a potom stlačte kláves Enter. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tabuľku, zoznam priečinkov, súborov alebo položiek," a potom vyberte súbor, pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami.

 4. Na paneli s ponukami, stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab, kým sa: "Panel príkazov."

 5. Stlačte kláves šípka doprava alebo doľava, kým vy počuť "ďalšie veci, môžete urobiť s vybratou položkou", a potom stlačte kláves Enter.

 6. Na vzatie súboru z projektu, stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Vziať", a potom stlačte kláves Enter. Vybratý súbor vzatý k sebe pre vás a súbor je označený zodpovedajúcim spôsobom.

Poznámka: Ak sa o úpravu alebo vzatie súboru z projektu pokúsia iní členovia tímu, dostanú upozornenie, že ste súbor vzali z projektu vy. Súbor síce môžu zobraziť, no vami vykonávané zmeny sa im nezobrazia, až kým súbor znova nevrátite do projektu.

Otvorenie súboru vzatého z projektu na úpravu

Po vzatí súboru z projektu sa projekt označí ako vzatý z projektu a ostatní používatelia ho nebudú môcť upravovať. Teraz môžete súbor otvoriť alebo stiahnuť a následne ho upraviť.

 1. Po prečítaní súboru sa zameriava na paneli s ponukami. Premiestniť do súboru vzaté k sebe, stláčaním klávesu Tab, kým sa názov súboru.

 2. Ak nie je zameranie na správneho súboru, stláčaním klávesu Tab, kým počuť názov súboru a potom stlačte kláves nahor a nadol klávesy so šípkami, kým nebudete počuť správneho súboru. Ak chcete otvoriť súbor, stlačte kláves Enter. Súbor sa otvorí v samostatnom kartu vo vašom prehliadači a teraz môžete vykonať zmeny. Ak je Microsoft 365 dokument, súbor sa otvorí v príslušnú aplikáciu (napríklad Word na webe alebo Excel pre web ).

  Tip: Ak chcete súbor otvoriť v počítačovej aplikácii, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab, až budete počuť: "Panel príkazov." Stlačením klávesu so šípkou doprava alebo doľava, kým sa počuť "Otvoriť", a potom stlačte kláves Enter. Stlačením klávesu šípka nadol, kým ste aplikáciu, ktorú chcete otvoriť súbor a potom stlačte kláves Enter.

Vrátenie súboru do projektu v knižnici dokumentov

 1. V službe SharePoint Online prejdite do knižnice dokumentov.

 2. Premiestniť do zoznamu priečinkov a súborov, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Tabuľka, zoznam priečinkov, súborov alebo položiek."

 3. Na pohyb v zozname a vyberte súbor, ktorý chcete vrátiť do projektu, použite nahor a nadol klávesy so šípkami. Ak sa súbor nachádza v priečinku, vyberte priečinok a potom stlačte kláves Enter. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tabuľku, zoznam priečinkov, súborov alebo položiek," a potom vyberte súbor, pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami.

 4. Na paneli s ponukami, stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab, kým sa: "Panel príkazov."

 5. Stlačte kláves šípka doprava alebo doľava, kým vy počuť "ďalšie veci, môžete urobiť s vybratou položkou", a potom stlačte kláves Enter.

 6. Na vrátenie súboru do projektu, stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "Vrátiť do", a potom stlačte kláves Enter.

  Zobrazí sa dialógové okno Vrátiť do projektu.

 7. Do Vrátiť do dialógového okna zadajte komentár Zhrnutie vykonané zmeny. Kontrola pripomienky sú užitočné najmä keď na súbore pracuje viacero ľudí. Komentáre sa stanú súčasťou histórie verzií dokumentu, ktorý môže byť dôležité, ak potrebujete niekedy Obnovenie dokumentu na staršiu verziu.

 8. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Vrátiť do", a potom stlačte kláves Enter. Verzia súboru, ktorý ste upravili nahradí verzií v knižnici dokumentov a vrátení do projektu. Ostatní používatelia môžete teraz vidieť zmeny vykonané, a ak majú na to povolenie, môžu vzatie súboru z projektu a upravovať aj sami.

Zrušenie zmien vykonaných počas vzatia súboru z projektu

Ak sa rozhodnete alebo si všetky zmeny v súbore, môžete zahodiť vzatie z projektu, ktorý nemá vplyv na História verzií.

 1. V službe SharePoint Online prejdite do knižnice dokumentov.

 2. Premiestniť do zoznamu priečinkov a súborov, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Tabuľka, zoznam priečinkov, súborov alebo položiek."

 3. Na pohyb v zozname a vyberte súbor, ktorý chcete zrušiť vzatie k sebe z, nahor a nadol klávesy so šípkami. Ak sa súbor nachádza v priečinku, vyberte priečinok a potom stlačte kláves Enter. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tabuľku, zoznam priečinkov, súborov alebo položiek," a potom vyberte súbor, pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami.

 4. Na paneli s ponukami, stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab, kým sa: "Panel príkazov."

 5. Stlačte kláves šípka doprava alebo doľava, kým vy počuť "ďalšie veci, môžete urobiť s vybratou položkou", a potom stlačte kláves Enter.

 6. Ak chcete zahodiť vzatie k sebe, stlačením klávesu šípka nadol, kým sa "Zrušiť vzatie k sebe", a potom stlačte kláves Enter.

  Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.

 7. Ak ste si istí, že chcete zahodiť zmeny v súbore, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Áno", a potom stlačte kláves Enter. Všetky zmeny vykonané v dokumente sa odstránia a súbor sa nemení, ako to bolo, keď ste ho vzatá k sebe. Ho môžete teraz vzatie súboru z projektu a upravovať aj sami, ak majú povolenie.

Pozrite tiež

Nahratie súborov do knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Umožňuje prehľadávanie a navigáciu lokality SharePoint Online pomocou čítačky obrazovky

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×