Ako vopred zriadiť lokality používateľov vo OneDrive for Business

Keď používateľ prvýkrát prejde na svoje informačné kanály s aktualizáciami, lokality alebo prepojenia na OneDrive, predvolene sa preňho automaticky zriadi lokalita služby OneDrive for Business. V nasledujúcich prípadoch sú lokality služby OneDrive for Business už vopred pripravené alebo vopred zriadené:

 • Vo vašej organizácii sa používa vlastný proces pridávania nových zamestnancov a vy chcete pri pridávaní nových zamestnancov vytvoriť lokality služby OneDrive for Business.

 • Vaša organizácia plánuje vykonať migráciu z lokálneho umiestnenia do služieb Office 365.

 • Vaša organizácia plánuje vykonať migráciu z inej online služby ukladacieho priestoru alebo odkladacieho priestoru.

Tento článok popisuje, ako vopred zriadiť lokality služby OneDrive for Business pomocou prostredia PowerShell. Tento postup vás prevedie nasledujúcimi krokmi:

 1. Vytvorenie skriptu prostredia PowerShell, pomocou ktorého môžete vopred zriadiť lokality služby OneDrive for Business na základe poskytnutých kódov.

 2. Vytvorenie vstupného súboru s používateľmi, ktorým chcete vopred zriadiť lokality služby OneDrive for Business.

 3. Spustenie skriptu prostredia PowerShell, pomocou ktorého môžete pre používateľov nachádzajúcich sa vo vstupnom súbore vytvoriť lokality služby OneDrive for Business.

Poznámka: Lokality služby OneDrive for Business môžete vopred zriadiť aj pomocou rozhrania REST API alebo objektového modelu CSOM. Ďalšie informácie nájdete v blogovom príspevku So you want to programmatically provision Personal Sites (OneDrive for Business) in Office 365 a v časti s názvom Zriadenie osobných lokalít a služby OneDrive for Business viacerým používateľom prostredníctvom metódy ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk (len správcovia hostiteľa osobnej lokality v SharePointe Online) v článku Novinky pre vývojárov týkajúce sa sociálnych funkcií a funkcií spolupráce v SharePointe 2013.

Skôr než začnete

Pred začatím tejto úlohy si prečítajte nasledujúce informácie týkajúce sa požiadaviek:

Zriadenie lokality služby OneDrive for Business pre používateľov vopred

 1. Skript prostredia PowerShell vytvoríte tak, že skopírujete nasledujúci kód, prilepíte ho do textového editora, napríklad do Poznámkového bloku, uložíte ho a súbor pomenujete názvom BulkEnqueueOneDriveSite.ps1.

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Všimnite si, že sú v kóde zahrnuté aj komentáre, ktoré skript popisujú, a parametre, ktoré sú v ňom použité. Na spustenie skriptu prostredia PowerShell to nebude mať vplyv.

 2. V textovom editore, ako je napríklad Poznámkový blok, vytvorte súbor s kontami používateľov služieb Office 365, ktorým chcete vopred vytvoriť lokality služby OneDrive for Business. Každé používateľské konto musí byť v samostatnom riadku.

  Súbor uložte a dajte mu názov UserInput.txt.

  Poznámka: V každom vstupnom súbore sa môže nachádzať maximálne 200 používateľov. Ak potrebujete zriadiť lokality služby OneDrive for Business viac než 200 používateľom, vytvorte viacero vstupných súborov (napríklad UserInput1.txt, UserInput2.txt atď.).

 3. Otvorte prostredie správy služby SharePoint Online.

 4. Prejdite do adresára, kde ste súbor BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 pre skript prostredia PowerShell uložili.

 5. V príkazovom riadku prostredia PowerShell použite nasledujúci príkaz:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Príklad:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Spustením skriptu sa zobrazí výzva na zadanie poverení pre služby Office 365, ktoré je potrebné zadať.

  Po dokončení skriptu sa na table prostredia PowerShell zobrazí stav Dokončené.

 6. Ak máte ďalšie súbory User Input, znovu spustite skript a zmeňte parameter -InputfilePath na umiestnenie iného príslušného súboru User Input.

Ak chcete overiť, či boli lokality služby OneDrive for Business používateľov vytvorené, pozrite si tému Zobrazenie zoznamu kolekcií lokalít vo OneDrive for Business.

Poznámka: Ak vytvárate lokality vo OneDrive for Business pre viacero používateľov, pamätajte na to, že vytvorenie lokalít pre všetkých používateľov môže chvíľu trvať.

Súvisiace témy

Plánovanie hybridného nasadenia OneDrivu for Business

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×