Ako vopred zriadiť lokality používateľov vo OneDrive for Business

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Na základe predvoleného nastavenia prvýkrát, že používateľ vyhľadá ich informačný kanál s aktualizáciami, lokality alebo SkyDrive prepojenia, OneDrive for Business lokality sa automaticky zriadení pre ne. V niektorých prípadoch, napríklad, môžete OneDrive for Business lokalít je pripravená vopred alebo vopred zriadení:

 • Vaša organizácia má vlastnú postup pre pridanie nových zamestnancov a chcete vytvoriť OneDrive for Business lokality pri pridávaní nových zamestnancov.

 • Vaša organizácia plánuje migrovať z lokálneho Office 365.

 • Vaša organizácia plánuje vykonať migráciu z inej online služby ukladacieho priestoru alebo odkladacieho priestoru.

Tento článok popisuje postup zriadenia vopred OneDrive for Business lokality pomocou Windows PowerShell. Môžete tiež vopred zriadenie OneDrive for Business lokality pomocou REST API alebo CSOM. Ďalšie informácie nájdete v téme budete chcieť programovo zriadenie osobných lokalít (OneDrive for Business) v službách Office 365 a v časti s názvom "použite metódu ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk na poskytnutie osobných lokalít a OneDrive for Pre viacerých používateľov (hostiteľa osobnej lokality v službe SharePoint Online len správcovia) pre podniky "v článku čo je nové pre vývojárov v sociálnej a funkcie spolupráce v programe SharePoint 2013.

Skôr než začnete

Skôr než začnete túto úlohu, musíte postupujte takto:

Vopred zriadenie lokalít pre používateľov vo OneDrive for Business

V rámci tohto postupu pre vopred zriadení služby OneDrive for Business lokalít pre používateľov služieb Office 365 vám bude robiť takto:

 1. Vytvoriť skript prostredia PowerShell na vopred zriadiť službu OneDrive for Business lokality od kódu, ktoré sú k dispozícii

 2. Vytvorenie vstupnej súbor, ktorý obsahuje používateľov, pre ktoré chcete vopred zriadenie OneDrive Business stránky

 3. Spustite skript prostredia PowerShell

 1. Skopírujte tento kód, prilepte do textového editora, napríklad Poznámkový blok, Uložiť a zadajte názov súboru CreateOneDriveSites.ps1   :

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  Import-Module Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell -ErrorAction SilentlyContinue -DisableNameChecking | Out-Null
  
  $module = Get-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.Powershell
  if ($null -eq $module)
  {
    Write-Host $("The Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell Module could not be loaded.") -ForegroundColor Red
    Write-Host $("The module can be downloaded from: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35588") -ForegroundColor Red
    return
  }
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed"
  

  Poznámka: Všimnite si, že komentáre sú zahrnuté v kóde o poskytnutie ďalších informácií.

 2. V textovom editore, napríklad v poznámkovom bloku, vytvorte súbor, ktorý obsahuje používateľské kontá služieb Office 365, pre ktorú chcete zriadenie služby OneDrive for Business lokalít. Každé konto používateľa musí byť v samostatnom riadku.

  Súbor vstup používateľa

  Súbor uložte a dajte mu názov UserInput.txt.

  Poznámka: Každý súbor vstup je obmedzené na 200 používateľov. Ak potrebujete zriadenie služby OneDrive for Business lokalít pre vyše 200 používateľov, vytvorte viaceré vstupné súbory (napríklad UserInput1.txt, UserInput2.txt atď.).

 3. Otvorte prostredie správy SharePointu Online.

 4. SharePoint Online Management Shell zmeniť do adresára, kde ste uložili skript prostredia PowerShell CreateOneDriveSites.ps1    .

 5. Do príkazového riadka, použite nasledujúci príkaz:

  .\CreateOneDriveSites.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Príklad:

  .\CreateOneDriveSites.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Spúšťať skripty zobrazí výzvu na zadanie poverení služieb Office 365, ktoré možno zadať.

  Po dokončení skript Windows PowerShell tabla zobrazuje stav stav Dokončené.

 6. Ak máte ďalšie vstup používateľa súbory, znova spustite skript a zmeňte parameter - InputfilePath na iný súbor.

Pozrite tiež

Čo je OneDrive for Business?

Plánovanie hybridné nasadenie OneDrivu for Business

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×