Ako odstrániť chybu #ODKAZ!

Ako odstrániť chybu #ODKAZ!

Chyba #ODKAZ! sa zobrazí, keď vzorec odkazuje na bunku, ktorá nie je platná. Toto sa najčastejšie stáva, keď sa odstránia alebo prilepia bunky, na ktoré vzorce odkazovali.

Príklad – Chyba #REF! spôsobená odstránením stĺpca

V nasledujúcom príklade sa používa vzorec =SUM(B2;C2;D2) v stĺpci E.

Vzorec používajúci explicitné odkazy na bunky, ako je napríklad vzorec =SUM(B2;C2;D2), môže spôsobiť chybu #ODKAZ! v prípade odstránenia stĺpca.

Ak by ste chceli odstrániť stĺpec B, C alebo D, spôsobilo by to chybu #ODKAZ!. V tomto prípade odstránime stĺpec C (Predaj 2007) a vzorec teraz bude =SUM(B2;#ODKAZ!;C2). Pri použití takýchto explicitných odkazov na bunky (ak odkazujete na každú bunku jednotlivo a na oddelenie používate bodkočiarky) a odstránení odkazovaného riadka alebo stĺpca Excel nedokáže rozpoznať cestu, takže sa vyskytne chyba #ODKAZ!. Toto je hlavný dôvod, prečo sa neodporúča používať explicitné odkazy na bunky vo funkciách.

Príklad chyby #ODKAZ! spôsobenej odstránením stĺpca.

Riešenie

  • Ak ste omylom odstránili riadky alebo stĺpce, na ich obnovu môžete okamžite kliknúť na tlačidlo Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup (alebo stlačiť kombináciu klávesov CTRL + Z).

  • Upravte vzorec tak, aby obsahoval odkaz na rozsah namiesto jednotlivých buniek, napríklad =SUM(B2:D2). Teraz by ste mohli odstrániť ľubovoľný stĺpec v rozsahu súčtu a Excel automaticky upraví vzorec. Môžete tiež použiť vzorec =SUM(B2:B5) na súčet riadkov.

Príklad – Funkcia VLOOKUP s odkazmi na nesprávny rozsah

V nasledujúcom príklade vzorec =VLOOKUP(A8;A2:D5;5;FALSE) vráti chybu #ODKAZ!, pretože hľadá hodnotu zo stĺpca 5, ale odkaz je na rozsah A:D, čo sú len 4 stĺpce.

Príklad vzorca VLOOKUP s nesprávnym rozsahom.  Vzorec je =VLOOKUP(A8;A2:D5;5;FALSE).  V rozsahu vzorca VLOOKUP neexistuje žiadny piaty stĺpec, a preto hodnota 5 spôsobí chybu #ODKAZ!.

Riešenie

Zväčšite rozsah alebo znížte hľadanú hodnotu stĺpca podľa rozsahu v odkaze. Vzorec =VLOOKUP(A8;A2:E5;5;FALSE) bude rovnako platný odkaz na rozsah ako aj =VLOOKUP(A8;A2:D5;4;FALSE).

Príklad – Funkcia INDEX s odkazom na nesprávny riadok alebo stĺpec

V tomto príklade vzorec =INDEX(B2:E5;5;5) vráti chybu #ODKAZ!, lebo rozsah funkcie INDEX sú 4 riadky a 4 stĺpce, ale vzorec chce vrátiť to, čo je v piatom stĺpci a piatom riadku.

Príklad vzorca INDEX s odkazom na neplatný rozsah.  Vzorec je =INDEX(B2:E5;5;5), no rozsah je len 4 riadky na 4 stĺpce.

Riešenie

Upravte odkazy na riadky alebo stĺpce tak, aby boli v rámci rozsahu vyhľadávania funkcie INDEX. Vzorec =INDEX(B2:E5;4;4) by vrátil platný výsledok.

Príklad – Odkazovanie na zavretý zošit s funkciou INDIRECT

V nasledujúcom príklade sa funkcia INDIRECT pokúša odkazovať na zošit, ktorý je zavretý, čo spôsobuje chybu #ODKAZ!.

Príklad chyby #ODKAZ! spôsobenej NEPRIAMYM odkazom na zatvorený zošit.

Riešenie

Otvorte zošit, na ktorý sa odkazuje

Problémy s OLE/DDE

Ak ste použili prepojenie OLE, ktoré vracia chybu #ODKAZ!, potom spustite program, na ktorý prepojenie odkazuje.

Poznámka: OLE je technológia, ktorá slúži na zdieľanie informácií medzi programami.

Ak ste použili tému DDE, ktorá vracia chybu #ODKAZ!, skontrolujte, či odkazujete na správnu tému.

Poznámka: DDE je protokol vytvorený na výmenu údajov medzi programami založenými na Windowse od spoločnosti Microsoft.

Problémy s makrom

Ak makro zadáva v hárku funkciu odkazujúcu na bunku nad funkciou a bunka obsahujúca funkciu sa nachádza v riadku 1, funkcia vráti hodnotu #ODKAZ!, pretože nad riadkom 1 sa nenachádzajú žiadne bunky. Skontrolujte funkciu, či argument odkazuje na neplatnú bunku alebo rozsah. V takej situácii si to môže vyžadovať úpravy makra v jazyku Visual Basic Editor (VBE).

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Zisťovanie chýb vo vzorcoch pomocou kontroly chýb

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×