Ako odstrániť chybu #NÁZOV?

Ako odstrániť chybu #NÁZOV?

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Hlavnou príčinou, prečo sa vo vzorci zobrazí chyba #NAME?, je nesprávne napísaný názov vzorca. Poďme sa pozrieť na nasledujúci príklad:

Chyba #NÁZOV? spôsobená preklepom v syntaxi

Dôležité: Chyba #NAME? signalizuje, že v syntaxi treba niečo opraviť, takže ak nájdete vo vzorci chybu, opravte ju. Na maskovanie chyby nepoužívajte žiadne funkcie na spracovanie chýb, ako je napríklad funkcia IFERROR.

Ak sa chcete vyhnúť nesprávne napísaným názvom vzorcov, použite Sprievodcu vzorcom v Exceli. Keď začnete do bunky alebo do riadka vzorcov písať vzorec, v rozbaľovacom zozname sa zobrazí zoznam vzorcov podľa toho, aké slová ste zadali. Po zadaní názvu vzorca a ľavej zátvorky Sprievodca vzorcom zobrazí syntax ako text komentára, na ktorý sa dá ukázať myšou.

Syntax vzorca ako text pri ukázaní myšou

Môžete použiť aj Sprievodcu funkciami, aby ste sa vyhli chybám syntaxe. Vyberte bunku so vzorcom a na karte Vzorce vyberte položku Vložiť funkciu.

Excel automaticky načíta Sprievodcu.

Príklad dialógového okna Sprievodcu vzorcom.

Po kliknutí na jednotlivé argumenty vám o nich Excel poskytne príslušné informácie.

Nižšie sú uvedené ďalšie príčiny chyby #NAME?

Ak vzorec obsahuje odkaz na názov, ktorý v Exceli nie je definovaný, zobrazí sa chyba #NAME?

Pozrite si nasledovný príklad funkcie SUM, ktorá odkazuje na Profit (Zisk), čo je názov, ktorý v danom zošite nie je definovaný.

Chyba #NÁZOV? spôsobená odkazom na nedefinovaný názov v syntaxi

Riešenie: Názov zadefinujte v Správcovi názvov, a potom ho pridajte do vzorca. Postupujte takto:

 1. Ak už máte údaje v tabuľkovom hárku a chcete priradiť názov ku konkrétnym bunkám alebo rozsahu buniek, najprv vyberte príslušné bunky v tabuľkovom hárku. Ak chcete vytvoriť nový rozsah, tento krok môžete vynechať.

 2. Na karte Vzorce v skupine Definované názvy kliknite na položku Definovať názov a potom na položku Definovať názov...

 3. Zadajte jedinečný názov.

 4. V poli Rozsah vyberte, či má byť tento názov dostupný iba v rámci hárka, alebo v celom zošite.

 5. Voliteľne môžete zadať komentár.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Ďalším krokom je pridať názov do vzorca.

 7. Podržte kurzor v syntaxi vzorca na mieste, kam chcete pridať názov, ktorý ste práve vytvorili.

 8. Na karte Vzorce v skupine Definované názvy kliknite na položku Použiť vo vzorci a potom vyberte definovaný názov, ktorý chcete pridať.

  Pridanie definovaného názvu do syntaxe vzorca kliknutím na položku Použiť vo vzorci

Ďalšie informácie o používaní definovaných názvov nájdete v téme Definovanie a používanie názvov vo vzorcoch.

Ak syntax nesprávne odkazuje na definovaný názov, zobrazí sa chyba #NAME?

Pokračujme v predchádzajúcom príklade. Definovaný názov pre Profit bol vytvorený v tabuľkovom hárku. V nasledujúcom príklade je názov nesprávne napísaný, takže funkcia stále vyhadzuje chybu #NAME?

Chyba #NÁZOV? spôsobená preklepom v definovanom názve v syntaxi

Riešenie: Opravte preklep v syntaxi a potom znova vyskúšajte, či vzorec funguje.

Tip: Nemusíte manuálne zadávať do vzorcov definované názvy – môžete to nechať na Excel, aby to urobil automaticky za vás. Ak to chcete urobiť, na karte Vzorce v skupine Definované názvy kliknite na položku Použiť vo vzorci a potom vyberte definovaný názov, ktorý chcete pridať. Excel pridá požadovaný názov do vzorca.

Ak zahrniete text odkazov vo vzorcoch, musíte zadajte text v úvodzovkách, aj v prípade, že používate iba medzeru. Ak je syntax vynechá dvojité úvodzovky "" pre textovú hodnotu, zobrazí sa chyba #NAME. Pozrite si tému v nasledujúcom príklade.

Chyba #NÁZOV? spôsobená chýbajúcimi úvodzovkami v textových hodnotách

Príčinou chyby v tomto príklade je, že v syntaxi chýbajú dvojité úvodzovky pri slove has (má).

Riešenie: Vráťte sa do syntaxe a manuálne skontrolujte, či sú všetky textové hodnoty v úvodzovkách.

Ak v odkaze na rozsah chýba dvojbodka, vzorec zobrazí chybu #NAME?

V nasledujúcom príklade vzorec INDEX vyhodí chybu #NAME?, pretože v rozsahu B2 až B12 chýba dvojbodka.

Chyba #NÁZOV? spôsobená chýbajúcou dvojbodkou v odkaze na rozsah

Riešenie: Skontrolujte syntax – či všetky odkazy na rozsahy v nej obsahujú dvojbodku.

Existuje niekoľko excelových funkcií, ktoré fungujú, len ak sú určité doplnky povolené. V opačnom prípade sa pri používaní týchto funkcií zobrazí chyba #NAME? Ak chcete použiť napríklad funkciu EUROCONVERT, musí byť povolený doplnok Nástroje meny Euro. Ak používate vlastné funkcie alebo makrá, ktoré vyžadujú Analytické nástroje, skontrolujte, či sú Analytické nástroje povolené.

Ak chcete povoliť doplnky v programe Excel:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. Kliknite na položku Doplnky.

 3. V poli so zoznamom Spravovať vyberte možnosť Doplnky programu Excel a kliknite na tlačidlo Spustiť.

 4. Začiarknite príslušné políčko a potom kliknite na tlačidlo OK.

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Máte nejaký nápad, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Prehľad vzorcov v programe Excel

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Zisťovanie chýb vo vzorcoch

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×