Ako odstrániť chybu #DELENIENULOU!

Chyba #DELENIENULOU! sa v Microsoft Exceli zobrazí, keď sa určité číslo delí nulou (0). Môže ísť o prípady, keď zadáte jednoduchý vzorec, napríklad =5/0, alebo keď vzorec odkazuje na bunku, ktorá obsahuje nulu alebo neobsahuje žiadnu hodnou, ako je znázornené na obrázku.

Príklady vzorcov spôsobujúcich chyby #DELENIENULOU!.

Pri odstraňovaní chyby vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Skontrolujte, či deliteľ vo funkcii alebo vo vzorci nemá hodnotu nula alebo nie je tvorený prázdnou bunkou.

  • Zmeňte odkaz na bunku vo vzorci na inú bunku, ktorá neobsahuje nulu (0) ani prázdnu hodnotu.

  • Do bunky, na ktorú sa vo vzorci odkazuje ako na deliteľ, zadajte hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

V mnohých prípadoch sa chybe #DELENIENULOU! nemožno vyhnúť, pretože vzorce čakajú na vstup od vás alebo iného používateľa. V takom prípade chcete, aby sa chybové hlásenie vôbec nezobrazovalo. Preto existuje niekoľko spôsobov spracovania chýb, ktoré môžete použiť na potlačenie tejto chyby počas čakania na vstup.

Vyhodnotenie menovateľa pre 0 alebo žiadnu hodnotu

Najjednoduchším spôsobom na potlačenie chyby #DELENIENULOU! je použiť funkciu IF na vyhodnotenie existencie menovateľa. Ak je to 0 alebo žiadna hodnota, namiesto chybovej hodnoty #DELENIENULOU! sa zobrazí 0 alebo žiadna hodnota, a v opačnom prípade sa vzorec vypočíta.

Ak chybu spôsobuje napríklad vzorec =A2/A3, použite vzorec =IF(A3;A2/A3;0), ak chcete vrátiť hodnotu 0, alebo použite vzorec =IF(A3;A2/A3;””) , ak chcete vrátiť prázdny reťazec. Môžete tiež zobraziť napríklad takúto vlastnú správu: =IF(A3;A2/A3;”Je potrebný vstup”). S funkciou QUOTIENT z prvého príkladu by ste použili vzorec =IF(A3;QUOTIENT(A2;A3);0). Tento vzorec dá Excelu pokyn: AK(A3 existuje, vrátiť výsledok vzorca, v opačnom prípade ho ignorovať).

Príklady riešenia chýb #DELENIENULOU!.

Potlačenie chyby #DELENIENULOU! pomocou funkcie IFERROR

Túto chybu môžete potlačiť aj vnorením operácie delenia do funkcie IFERROR. Pri použití vzorca A2/A3 môžete použiť vzorec =IFERROR(A2/A3;0). Tento vzorec dá Excelu pokyn, že ak je výsledkom vzorca chyba, má vrátiť 0, a v opačnom prípade má vrátiť výsledok vzorca.

Vo verziách Excelu starších ako Excel 2007 môžete použiť metódu IF(ISERROR()): =IF(ISERROR(A2/A3);0;A2/A3) (Pozri tému Funkcie IS).

Poznámka: metóda IFERROR aj IF(ISERROR()) sú nástroje na hromadné spracovanie chýb, čo znamená, že potlačia všetky chyby a nie len chybu #DELENIENULOU!. Pred použitím akéhokoľvek spracovania chýb sa treba presvedčiť, či vzorec funguje správne, v opačnom prípade možno nezistíte, že vzorec nefunguje podľa vašich očakávaní.

Tip: Ak je v Exceli zapnutá kontrola chýb, môžete kliknúť na tlačidlo Použitie metódy čiastočnej migrácie na migrovanie poštových schránok do služieb Office 365 vedľa bunky, v ktorej sa zobrazuje chyba. Kliknite na tlačidlo Zobraziť kroky výpočtu (ak je k dispozícii) a vyberte riešenie, ktoré bude v prípade vašich údajov fungovať.

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nejaký nápad, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy v časti Excel User Voice.

Pozrite tiež

Funkcia IF

Funkcia IFERROR

Funkcie IS

Prehľad vzorcov v programe Excel

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Zisťovanie chýb vo vzorcoch pomocou kontroly chýb

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×