Akcia SpustiťMakro

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Akciu SpustiťMakro môžete použiť na spustenie makro. Makro môže byť v skupina makier.

Túto akciu môžete použiť:

  • Ak chcete spustiť makro z vnútra iného makra.

  • Ak chcete spustiť makro založené na určitej podmienke.

  • Ak chcete makro pripojiť k vlastnému príkazu ponuky.

Nastavenie

Akcia SpustiťMakro má nasledovné argumenty.

Argument akcie

Popis

Názov makra

Názov makra, ktoré sa má spustiť. V poli NázovMakra v časti Argumenty akcie tably Zostavovač makier sa zobrazujú všetky makrá (a skupiny makier) v aktuálnej databáze. Ak je makro v skupine makier, je v zozname pod názvom skupiny makier ako názovskupinymakra.názovmakra. Tento argument je povinný.

Ak spustíte makro, ktoré obsahuje akciu SpustiťMakro v knižničná databáza, program Microsoft Office Access 2007 vyhľadáva makro s týmto názvom v knižničnej databáze a nehľadá ho v aktuálnej databáze.

Počet opakovaní

Maximálny počet krát, ktorý sa makro spustí. Ak necháte tento argument prázdny (a argument Výraz na opakovanie je takisto prázdny), makro sa spustí raz.

Výraz na opakovanie

výraz, ktorý sa vyhodnocuje ako True (–1) alebo False (0). Makro skončí, ak sa výraz vyhodnotí ako False. Výraz sa vyhodnocuje vždy, keď sa makro spustí.

Poznámky

Ak zadáte názov skupiny makra pre argument Názov makra, program Access spustí prvé makro v skupine makra.

Táto akcia je podobná ako kliknutie na príkaz Spustiť makro na karte Nástroje databázy, voľba makra a kliknutie na tlačidlo OK. Tento príkaz však spustí makro iba raz, kým akcia SpustiťMakro môže makro spustiť koľkokrát chcete.

tip

Určiť, koľkokrát makro sa spustí, môžete použiť počet opakovaní a zopakujte výraz argumenty:

  • Ak ponecháte obidva argumenty prázdne, makro sa spustí raz.

  • Ak zadáte číslo pre argument Počet opakovaní, ale necháte prázdny argument Výraz na opakovanie, makro sa spustí určený počet krát.

  • Ak nechajte prázdne Počet opakovaní , ale zadanie výrazu pre Repeat výraz, makro sa spustí, kým sa výraz vyhodnotí ako False.

  • Ak vložíte hodnoty pre obidva argumenty, makro sa spustí toľkokrát, koľko je určené v argumente Počet opakovaní, alebo kým sa argument Výraz na opakovanie nevyhodnotí ako False, podľa toho, ktorá možnosť nastane ako prvá.

Keď spustíte makro, ktoré obsahuje akciu SpustiťMakro a dosiahne akciu SpustiťMakro, program Access spustí volané makro. Keď volané makro skončí, program Access sa vráti k pôvodnému makru a spustí nasledovnú akciu.

Poznámka: 

  • Makro je možné volať v tej istej skupine makier alebo v inej skupine makier.

  • Makrá je možné vnárať. To znamená, že je možné spustiť makro A, ktoré následne volá makro B a tak ďalej. V každom prípade, keď sa dokončí volané makro, program Access sa vráti do makra, ktoré ho volalo, a spustí nasledujúcu akciu v tomto makre.

Ak chcete spustiť akciu SpustiťMakro v module Visual Basic for Applications (VBA), použite metódu RunMacro objektu DoCmd.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×