Akcia makra ZrušiťUdalosť

Môžete použiť akciu ZrušiťUdalosť a zrušiť udalosť, ktorá spôsobila, že Access spustil makro obsahujúce túto akciu. Názov makra je nastavenie vlastnosti udalosti, ako napríklad PredAktualizáciou, PriOtvorení, PriZrušeníZavedenia alebo PriTlači.

Poznámka: Akcia makra ZrušiťUdalosť nie je k dispozícii vo webových aplikáciách Accessu.

Nastavenie

Akcia ZrušiťUdalosť nemá žiadne argumenty.

Poznámky

Vo formulári sa zvyčajne používa akcia ZrušiťUdalosť v makre s vlastnosťou udalosti PredAktualizáciou. Keď používateľ zadáva údaje do ovládacieho prvku alebo záznamu, Access spustí makro pred pridaním údajov do databázy. Ak údaje nespĺňajú podmienky overenia v makre, akcia ZrušiťUdalosť zruší proces aktualizácie skôr, než sa začne.

Táto akcia sa často používa s akciou MsgBox na signalizáciu toho, že údaje nesplnili podmienky overenia a sprostredkovanie užitočných informácií o druhu údajov, ktoré by sa mali zadávať.

Nasledujúce udalosti je možné zrušiť akciou ZrušiťUdalosť.

PoužiťFilter

Zmenené

StlačenieTlačidlaMyši

PredPotvrdenímVymazania

Skončiť

ŽiadneÚdaje

PredVložením

Filter

Otvoriť

PredAktualizáciou

Formát

Tlač

Dvojklik

StlačenieKlávesu

Uvoľniť

Odstrániť


Poznámka: Akciu ZrušiťUdalosť môžete použiť s udalosťou StlačenieTlačidlaMyši len na zrušenie udalosti, ku ktorej dôjde, keď kliknite pravým tlačidlom myši na objekt.

Ak nastavenie vlastnosti udalosti ovládacieho prvku PriDvojkliku špecifikuje makro obsahujúce akciu ZrušiťUdalosť, akcia zruší udalosť Dvojklik.

V prípade udalostí, ktoré je možné zrušiť, predvolené správanie pre udalosť (t. j. čo Access zvyčajne urobí pri výskyte udalosti) nastane po spustení makra pre príslušnú udalosť. Týmto spôsobom môžete zrušiť predvolené správanie. Napríklad po dvojitom kliknutí na slovo, na ktorom sa nachádza bod vloženia v textovom poli, Access zvyčajne označí príslušné slovo. Toto predvolené správanie môžete zrušiť v makre pre udalosť Dvojklik a vykonať inú akciu, ako napríklad otvoriť formulár s informáciami o údajoch v textovom poli. V prípade udalostí, ktoré sa nedajú zrušiť, dochádza k predvolenému správaniu pred spustením makra.

Poznámka: Ak vlastnosť udalosti PriZrušeníZavedenia špecifikuje makro, ktoré vykonáva akciu ZrušiťUdalosť, nebudete môcť zavrieť formulár. Musíte buď opraviť podmienku, ktorá spôsobila vykonanie akcie ZrušiťUdalosť, alebo otvoriť makro a vymazať akciu ZrušiťUdalosť. Ak je formulárom modálny formulár, nebudete môcť makro otvoriť.

Na spustenie akcie ZrušiťUdalosť v module Visual Basic for Applications (VBA) použite metódu ZrušiťUdalosť objektu DoCmd.

Príklad

Overenie údajov pomocou makra

Overovacie makro kontroluje poštové smerovacie čísla zadané vo formulári dodávateľov. Ukazuje použitie akcií ZastaviťMakro, MsgBox, ZrušiťUdalosť, a PrejsťNaOvládacíPrvok. Podmienený výraz overuje krajinu alebo oblasť a poštové smerovacie číslo zadané v zázname formulára. Ak poštové smerovacie číslo nie je v správnom formáte pre danú krajinu alebo oblasť, makro zobrazí okno hlásenia a zruší uloženie záznamu. Potom sa vráti k ovládaciemu prvku PSČ, kde môžete opraviť chybu. Toto makro sa má priradiť k vlastnosti PredAktualizáciou formulára dodávateľov.

Podmienka

Akcia

Argumenty: Nastavenie

Poznámka

IsNull([CountryRegion])

ZastaviťMakro

Ak má položka CountryRegion priradenú hodnotu Null, nie je možné overiť poštové smerovacie číslo.

[CountryRegion] In ("France","Italy","Spain") And Len([Postal Code]) <> 5

MsgBox

Hlásenie: PSČ musí mať 5 znakov.

Zvukový signál: Áno

Typ: Informácie

Názov: Chyba PSČ

Ak PSČ nemá 5 znakov, zobrazí sa hlásenie.

...

ZrušiťUdalosť

Zruší udalosť.

PrejsťNaOvládacíPrvok

Názov ovládacieho prvku: PostalCode

[CountryRegion] In ("Australia","Singapore") And Len([Postal Code]) <> 4

MsgBox

Hlásenie: PSČ musí mať 4 znaky.

Zvukový signál: Áno

Typ: Informácie

Názov: Chyba PSČ

Ak PSČ nemá 4 znaky, zobrazí sa hlásenie.

...

ZrušiťUdalosť

Zruší udalosť.

PrejsťNaOvládacíPrvok

Názov ovládacieho prvku: PostalCode

([CountryRegion] = "Canada") And ([Postal Code] Not Like"[A-Z][0-9][A-Z] [0-9][A-Z][0-9]")

MsgBox

Hlásenie: Poštové smerovacie číslo nie je platné. Príklad kanadského PSČ: H1J 1C3

Zvukový signál: Áno

Typ: Informácie

Názov: Chyba PSČ

Ak poštové smerovacie číslo nie je správne pre Kanadu, zobrazí sa hlásenie. (Príklad kanadského PSČ: H1J 1C3)

...

ZrušiťUdalosť

Zruší udalosť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×