Akcia makra ZobrazovaťVýsledky

Akciu ZobrazovaťVýsledky môžete použiť na určenie toho, či je akcia ozvena zapnutá. Túto akciu môžete napríklad použiť na skrytie alebo zobrazenie výsledkov makro v priebehu jeho spustenia.

Poznámka: Táto akcia nebude povolená, ak databáza nie je dôveryhodná. Ďalšie informácie o povoľovaní makier nájdete medzi prepojeniami v sekcii Pozrite tiež.

Nastavenie

Akcia ZobrazovaťVýsledky má nasledovné argumenty.

Argument akcie

Popis

ZobraziťVýsledky

Kliknite na položku Áno (zobrazovanie výsledkov je zapnuté) alebo Nie (zobrazovanie výsledkov je vypnuté) v poli ZobraziťVýsledky v časti Argumenty akcie na table Zostavovač makier. Položka Áno je nastavená ako predvolená.

Text stavového riadka

Text, ktorý sa zobrazí v stavový riadok, keď je zobrazenie výsledkov vypnuté. Ak je napríklad zobrazenie výsledkov vypnuté, v stavovom riadku sa môže zobraziť text „Makro je spustené“.

Poznámky

Keď program Microsoft Office Access 2007 spustí makro, aktualizácia obrazovky často zobrazuje informácie, ktoré nie sú podstatné pre fungovanie makra. Keď nastavíte argument ZobraziťVýsledky na hodnotu Nie, makro sa spustí bez aktualizácie obrazovky. Keď sa makro ukončí, program Access automaticky prepne zobrazovanie výsledkov spať na zapnuté a prekresliť okno. Nastavenie argumentu ZobraziťVýsledky na hodnotu Nie neovplyvňuje fungovanie makra ani jeho výsledky.

Akcia ZobrazovaťVýsledky neodstraňuje zobrazovanie modálne dialógových okien, napríklad chybových hlásení alebo kontextový formulár, ako sú napríklad hárok vlastností. Dialógové okná a rozbaľovacie formuláre môžete používať na zhromaždenie alebo zobrazovanie informácií aj v prípade, keď je akcia zobrazovania výsledkov vypnutá. Ak chcete potlačiť zobrazenie všetkých hlásení alebo dialógových okien okrem okien chybových hlásení a dialógových okien, ktoré vyžadujú zadávanie informácií od používateľa, použite akciu NastaviťUpozornenia.

Akciu ZobrazovaťVýsledky môžete v makre spustiť viackrát. Umožňuje to zmeniť text stavového riadku v priebehu spustenia makra.

Ak zobrazenie výsledkov vypnete, môžete použiť akciu PresýpacieHodiny na zmenu ukazovateľa myši na ikonu presýpacích hodín (alebo ľubovoľný ukazovateľ myši, ktorý ste nastavili ako „Zaneprázdnený“), čo zabezpečí vizuálne znázornenie spustenia makra.

Ak chcete spustiť akciu ZobrazovaťVýsledky v module Visual Basic for Applications (VBA), použite metódu Echo objektu DoCmd.

Príklady

Nastavenie hodnoty ovládacieho prvku pomocou makra

Nasledujúce makro otvára formulár Pridať produkty tlačidlom na formulári Dodávatelia. Zobrazuje použitie akcií ZobrazovaťVýsledky, Zatvoriť, OtvoriťFormulár, NastaviťHodnotu a PrejsťNaOvládacíPrvok. Akciou NastaviťHodnotu sa nastavuje ovládací prvok identifikácie dodávateľov vo formulári Produkty na aktuálneho dodávateľa vo formulári Dodávatelia. Akciou PrejsťNaOvládacíPrvok sa potom presunie fokus do poľa Identifikácia kategórie, kde môžete začať zadávať údaje pre nový produkt. Toto makro sa má priradiť k tlačidlu Pridať produkty vo formulári Dodávatelia.

Akcia

Argumenty: nastavenie

Poznámka

ZobrazovaťVýsledky

Zobraziť výsledky: Nie

Zastaví aktualizáciu obrazovky, keď je spustené makro.

Zavrieť

Typ objektu: Formulár

Názov objektu: Zoznam produktov

Uložiť: Nie

Zavrie formulár Zoznam produktov.

OtvoriťFormulár

Názov formulára: Produkty

Zobraziť: Formulár

Režim údajov: Pridať

Režim okna: Normálne

Otvorí formulár Produkty.

NastaviťHodnotu

Položka: [Formuláre]![Produkty]![Identifikácia dodávateľa]

Výraz: Identifikácia dodávateľa

Nastavenie ovládacieho prvku identifikácie dodávateľa na aktuálneho dodávateľa vo formulári Dodávatelia.

PrejsťNaOvládacíPrvok

Názov ovládacieho prvku: Identifikácia kategórie

Prejsť na ovládací prvok Identifikácia kategórie.

Synchronizácia formulárov pomocou makra

Nasledovné makro otvorí formulár Zoznam produktov v pravom dolnom rohu formulára Dodávatelia a zobrazí tak produkty aktuálneho dodávateľa. Zobrazí použitie akcií ZobrazovaťVýsledky, OknoHlásenia, PrejsťNaOvládacíPrvok, ZastaviťMakro, OtvoriťFormulár a PresunVeľkosť. Zobrazí aj použitie podmienečného výrazu s akciami OknoHlásenia, PrejsťNaOvládacíPrvok a ZastaviťMakro. Toto makro sa má priradiť k tlačidlu Skontrolovať produkty vo formulári Dodávatelia.

Podmienka

Akcia

Argumenty: nastavenie

Poznámka

ZobrazovaťVýsledky

Zobraziť výsledky: Nie

Zastaví aktualizáciu obrazovky, keď je spustené makro.

IsNull([Identifikácia dodávateľa])

OknoHlásenia

Hlásenie: Prejdite na záznam dodávateľa, ktorého produkty chcete zobraziť, a potom znova kliknite na tlačidlo Skontrolovať produkty.

Zvukový signál: Áno

Typ: Žiadna ikona

Názov: Výber dodávateľa

Ak vo formulári Dodávatelia nie je aktuálny dodávateľ, zobrazí sa hlásenie.

...

PrejsťNaOvládacíPrvok

Názov ovládacieho prvku: NázovSpoločnosti

Presunie fokus na ovládací prvok NázovSpoločnosti.

...

ZastaviťMakro

Zastaví makro.

OtvoriťFormulár

Názov formulára: Zoznam produktov

Zobrazenie: Údajový hárok

Názov filtra:

Podmienka Where: [Identifikácia dodávateľa] = [Formuláre]![Dodávatelia]![Identifikácia dodávateľa]

Režim údajov: Iba na čítanie

Režim okna: Normálne

Otvorí formulár Zoznam produktov a zobrazí produkty aktuálneho dodávateľa.

PresunVeľkosť

Vpravo: 0,7799"

Nadol: 1,8"

Umiestni formulár Zoznam produktov do pravej dolnej časti formulára Dodávatelia.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×