Akcia makra SpustiťSQL

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

SpustiťSQL môžete použiť na spustenie Microsoft Office Access 2007akčný dotaz pomocou príslušného príkaz SQL. Môžete tiež spustiť dotaz definujúci údaje.

Poznámka: Táto akcia nebude povolená, ak databáza nie je dôveryhodná. Ďalšie informácie o povoľovaní makier nájdete medzi prepojeniami v sekcii Pozrite tiež.

Nastavenie

Akcia SpustiťSQL má nasledovné argumenty.

Argument akcie

Popis

Príkaz SQL

Príkaz SQL pre akčný dotaz alebo dotaz na definíciu údajov, ktorý chcete spustiť. Maximálna dĺžka tohto príkazu je 255 znakov. Tento argument je povinný.

Použiť transakciu

Zvoľte možnosť Áno, ak chcete tento dotaz zahrnúť do transakcia. Zvoľte možnosť Nie, ak transakciu nechcete použiť. Predvolená možnosť je Áno. Ak pre tento argument zvolíte možnosť Nie dotaz možno pobeží rýchlejšie.

Poznámky

Akčné dotazy sa používajú, ak chcete pripojiť, odstrániť a aktualizovať záznamy a uložiť množina výsledkov dotazu ako novú tabuľku. Dotaz na definíciu údajov je možné použiť na vytvorenie, zmenu a odstránenie tabuliek a na vytvorenie a odstránenie indexov. Akciu SpustiťSQL je možné použiť na uskutočnenie týchto operácií priamo z makra bez nutnosti použiť uložené dotazy.

Ak potrebujete napísať príkaz SQL dlhší než 255 znakov, použite namiesto neho metódu RunSQL objektu DoCmd v module Visual Basic for Applications (VBA). V module VBA môžete napísať príkaz SQL v dĺžke až 32 768 znakov.

Dotazy programu Access sú v skutočnosti príkazy SQL, ktoré sa vytvoria, keď navrhnete dotaz s použitím mriežka návrhu v okno dotazu. Nasledovná tabuľka zobrazuje akčné dotazy programu Access a dotazy na definíciu údajov a ich príslušných príkazov SQL.

Typ dotazu

Príkaz SQL

Akcia

pripájací,

INSERT INTO

Odstránenie

DELETE

vytvárací,

SELECT...INTO

aktualizačný.

UPDATE

Definícia údajov (Špecifická pre SQL)

Vytvorenie tabuľky

CREATE TABLE

Upravenie tabuľky

ALTER TABLE

Odstránenie tabuľky

DROP TABLE

Vytvorenie registra

CREATE INDEX

Odstránenie registra

DROP INDEX

Spolu s týmito príkazmi môžete použiť aj klauzulu IN pre úpravu údajov v inej databáze.

Poznámka: Spustiť dotaz Select alebo krížový dotaz z makra, použite vyberte zobrazenie argument OtvoriťDotaz otvorte existujúci dotaz alebo krížového dotazu v údajové zobrazenie. Môžete tiež spustiť existujúce akčné dotazy a dotazy špecifické pre SQL rovnakým spôsobom.

tip

Zobrazíte ekvivalent SQL dotaz programu Access kliknite na položku Zobrazenie SQL v ponuke Zobraziť (na stavový riadok programu Access). Uvedených SQL príkazy ako modely môžete použiť na vytvorenie dotazov na fungovanie s SpustiťSQL. Duplikácia príkazu SQL v argumente príkaz SQL pre SpustiťSQL má rovnaký účinok ako pri spustení tento prístup dotaz v okne dotazu.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×