Akcia makra SpustiťKód

Akciu SpustiťKód môžete použiť pre volanie Funkcia modulu Visual Basic for Applications (VBA).

Nastavenie

Akcia SpustiťKód má nasledujúci argument.

Argument akcie

Popis

Názov funkcie

Názov funkčnej procedúry modulu VBA, ktorá sa má volať. Do zátvoriek pridajte akékoľvek argument funkcie. Zadajte názov funkcie do poľa Názov funkcie v časti Argumenty akcie na table Zostavovač makier. Tento argument je povinný.

Poznámka: V databáza Microsoft Accessu (.mdb alebo .accdb) kliknite na tlačidlo Zostavenie, ak chcete použiť Zostavovač výrazov, aby ste mohli zvoliť funkciu pre tento argument. Kliknite na požadovanú funkciu v zozname v programe Zostavovač výrazov.

Poznámky

Používateľom definované funkčné procedúry sú uložené v programe Microsoft Office Access 2007 v modul.

Je nutné použiť zátvorky, aj keď funkčná procedúra nemá žiadne argumenty, ako v nasledujúcom príklade:

SkúšobnáFunkcia()

Na rozdiel od funkcia definovaná používateľom, názvy používané pre nastavenievlastnosť udalosti, názov funkcie v argumente Názov funkcie nezačína znamienkom rovná sa (=).

Program Access ignoruje návratovú hodnotu funkcie.

Poznámka: Funkčnú procedúru nie je možné volať z makra, ak je názov funkcie rovnaký ako názov modulu.

tip

Ak chcete spustiť podprocedúra alebo procedúra spúšťaná udalosťou napísanú v programe Visual Basic, vytvorte funkčnú procedúru, ktorá volá podprocedúru alebo udalostnú procedúru. Potom použite akciu SpustiťKód, ak chcete spustiť funkčnú procedúru.

Ak na volanie funkcie používate akciu SpustiťKód, program Access hľadá funkciu s názvom určeným argumentom Názov funkcie v štandardný modul pre databázu. Ak sa však táto akcia spustí ako reakcia na kliknutie na príkaz ponuky vo formulár alebo zostava alebo ako reakcia na udalosť vo formulári alebo v zostave, program Access hľadá funkciu najprv v module triedy modul formulára alebo modul zostavy a potom v štandardných moduloch. Program Access neprehľadáva modul triedy, ktoré sa zobrazujú v oblasti Moduly Navigačnej tably pre funkciu určenú argumentom Názov funkcie.

Táto akcia nie je dostupná v module VBA. Namiesto toho spustite požadovanú funkčnú procedúru priamo v module VBA.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×