Akcia makra PresunVeľkosť

Ak ste nastavili možnosti okna dokumentu na prekrývajúce sa okná namiesto dokumentov s kartami môžete na presun alebo zmenu veľkosti aktívneho okna použiť akciu PresunVeľkosť. Informácie o nastavení možností okna dokumentu nájdete v časti Poznámky.

Nastavenie

Akcia PresunVeľkosť má nasledovné argumenty.

Argument akcie

Popis

Vpravo

Nová horizontálna pozícia ľavého horného rohu okna, meraná od ľavého okraja okna, v ktorom je obsiahnutá. Zadajte pozíciu do poľa Vpravo v časti Argumenty akcie na table Zostavovač makier.

Dolu

Nová vertikálna pozícia ľavého horného rohu okna, meraná od horného okraja okna, v ktorom je obsiahnutá.

Šírka

Nová šírka okna.

Výška

Nová výška okna.


Ak ponecháte argument prázdny, program Microsoft Office Access 2007 používa aktuálne nastavenia okna.

Musíte zadať hodnotu aspoň pre jeden argument.

Poznámka: Každé meranie je v centimetroch alebo palcoch v závislosti od miestnych nastavení Ovládacieho panela systému Windows.

Poznámky

Ak chcete nastaviť aplikáciu tak, aby používala prekrývajúce sa okná namiesto dokumentov s kartami, postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

  2. Kliknite na položku Aktuálna databáza.

  3. V sekcii Možnosti aplikácie v časti Možnosti okna dokumentu kliknite na položku Prekrývajúce sa okná.

  4. Kliknite na tlačidlo OK a potom databázu zatvorte a znovu otvorte.

Táto akcia je podobná ako kliknutie na položku Presunúť alebo Veľkosť v ponuke Ovládací prvok okna. Pri príkazoch ponuky používate na presunutie alebo zmenu veľkosti okna klávesy so šípkami. Pomocou akcie PresunVeľkosť zadáte pozíciu a veľkosť meraní priamo. Na presun a zmenu veľkosti okien môžete použiť aj myš.

Túto akciu môžete použiť pre ľubovoľné okno v ľubovoľnom zobrazení.

Tipy

  • Ak chcete presunúť okno bez zmeny veľkosti, zadajte hodnoty argumentov Vpravo a Dolu, ale argumenty Šírka a Výška ponechajte prázdne.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť okna bez presúvania, zadajte hodnoty argumentov Šírka a Výška, ale argumenty Vpravo a Dolu ponechajte prázdne.

Ak chcete spustiť akciu PresunVeľkosť v module Visual Basic for Applications (VBA), použite metódu MoveSize objektu DoCmd.

Príklad

Synchronizácia formulárov pomocou makra

Nasledovné makro otvorí formulár Zoznam produktov v pravom dolnom rohu formulára Dodávatelia a zobrazí tak produkty aktuálneho dodávateľa. Zobrazí použitie akcií ZobrazovaťVýsledky, OknoHlásenia, PrejsťNaOvládacíPrvok, ZastaviťMakro, OtvoriťFormulár a PresunVeľkosť. Zobrazí aj použitie podmienečného výrazu s akciami OknoHlásenia, PrejsťNaOvládacíPrvok a ZastaviťMakro. Toto makro by malo byť priradené k tlačidlu Skontrolovať produkty vo formulári Dodávatelia.

Podmienka

Akcia

Argumenty: nastavenie

komentár

ZobrazovaťVýsledky

ZobraziťVýsledky: Nie

Zastaví aktualizáciu obrazovky, keď je spustené makro.

IsNull([Identifikácia dodávateľa])

OknoHlásenia

Hlásenie: Prejdite na záznam dodávateľa, ktorého produkty chcete zobraziť, a potom znova kliknite na tlačidlo Skontrolovať produkty.

Zvukový signál: Áno

Typ: Žiadna ikona

Názov: Výber dodávateľa

Ak sa aktuálny dodávateľ nenachádza vo formulári Dodávatelia, zobrazí sa hlásenie.

PrejsťNaOvládacíPrvok

Ovládací prvok Názov: NázovSpoločnosti

Presunie fokus na ovládací prvok NázovSpoločnosti.

...

ZastaviťMakro

Zastaví makro.

OtvoriťFormulár

Názov formulára: Zoznam produktov

Zobrazenie: Údajový hárok

Názov filtra:

Podmienka Where: [Identifikácia dodávateľa] = [Formuláre]![Dodávatelia]![Identifikácia dodávateľa]

Režim údajov: Iba na čítanie

Režim okna: Normálny

Otvorí formulár Zoznam produktov a zobrazí produkty aktuálneho dodávateľa.

PresunVeľkosť

Vpravo: 0,7799"

Dolu: 1,8"

Umiestni formulár Zoznam produktov do pravej dolnej časti formulára Dodávatelia.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×