Akcia makra PreniesťText

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môžete použiť PreniesťText importovať alebo exportovať text medzi aktuálne Microsoft Office Access 2007databáza (.mdb alebo .accdb) alebo projekt programu Access (.adp) a textový súbor. Tiež môžete prepojiť údaje v textovom súbore do aktuálnej databázy programu Access. Prepojené textového súboru, môžete si prezrieť textových údajov s prístupom zároveň stále umožňuje úplný prístup k údajom z programu word spracovanie. Tiež môžete importovať z, exportovať do a prepojenie na tabuľku alebo zoznam v súbore HTML (* .html).

Poznámka: Ak vytvárate prepojenie na údaje v textovom súbore alebo v súbore HTML, tieto údaje budú v programe Access len na čítanie.

Poznámka: Táto akcia nebude povolená, ak databáza nie je dôveryhodná. Ďalšie informácie o povoľovaní makier nájdete medzi prepojeniami v sekcii Pozrite tiež.

Nastavenie

Akcia PreniesťText má nasledovné argumenty.

Argument akcie

Popis

Typ prenosu

Typ prepojenia, ktoré majú byť. Môžete importovať údaje z exportovať údaje do alebo prepojenie na údaje v súbor s oddeľovačom alebo pevnou šírkou textové súbory alebo súbory HTML. Môžete tiež exportovať údaje do údajového súboru hromadnej korešpondencie Microsoft Office Word 2007, ktoré potom môžete použiť s funkciou hromadnej korešpondencie Wordu na vytvorenie zlúčených dokumentov, napríklad listy a menovky s adresami.

V okne Typ prenosu v časti Argumenty akcie na table Zostavovač makier môžete vybrať niektorú z nasledovných položiek: Import s oddeľovačmi, Import s pevnou šírkou, Import - HTML, Export s oddeľovačmi, Export s pevnou šírkou, Export - HTML, Export - zdroj údajov pre Word pre Windows, Prepojenie s oddeľovačmi, Prepojenie s pevnou šírkou alebo Prepojenie - HTML . Predvolená je možnosť Import s oddeľovačmi.

Poznámka: Projekt programu Access (s príponou .adp) podporuje len typy prenosu Import s oddeľovačmi, Import s pevnou šírkou, Export s oddeľovačmi, Export s pevnou šírkou a Export - zdroj údajov pre Word pre Windows.

Názov špecifikácie

Názov špecifikácie pre skupinu možností, ktorá určuje, ako je textového súboru importovať alebo prepojený. Pre pevnou šírkou textový súbor, musíte zadať argument alebo použite schema.ini súboru, ktorý musí byť uložený v rovnakom priečinku ako importovanými alebo prepojenými textový súbor.

Vytvorenie špecifikácie pre import alebo prepojenie textového súboru:

  1. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Import na položku Textový súbor.

  2. V dialógovom okne Získať externé údaje zadajte do poľa Názov súboru cestu k zdrojovému textovému súboru.

  3. Vyberte požadovanú možnosť na uloženie údajov (import, pripojenie alebo prepojenie) a kliknite na tlačidlo OK.

  4. V dialógovom okne Sprievodca importovaním textu kliknite na položku Spresniť.

  5. Zadajte požadované možnosti pre túto špecifikáciu a potom kliknite na položku Uložiť ako.

  6. Zadajte požadovaný názov špecifikácie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  7. Existujúce špecifikácie môžete spravovať kliknutím na položku Podrobnosti v dialógovom okne špecifikácie.

  8. Dialógové okno špecifikácie zatvoríte kliknutím na tlačidlo OK.

Názov špecifikácie môžete potom zadať v tomto argumente vždy, keď budete chcieť importovať alebo exportovať rovnaké typy textového súboru.

Textové súbory s oddeľovačom môžete importovať, exportovať alebo prepojiť bez zadania názvu špecifikácie pre tento argument. V takomto prípade sa v programe Access použijú predvolené hodnoty z dialógového okna sprievodcu. V programe Access sa pre súbory s údajmi hromadnej korešpondencie použije vopred určený formát, takže pri exporte súborov tohto typu už nebude potrebné zadávať názov špecifikácie pre tento argument. Môžete použiť špecifikácie pre import alebo export súborov HTML, ale jediná časť špecifikácie, ktorá sa použije, je špecifikácia pre formátovanie typu údajov.

Tabuľka Názov

Názov tabuľky programu Access, do ktorej chcete importovať textové údaje, z ktorej chcete exportovať textové údaje, alebo s ktorou chcete textové údaje prepojiť. Môžete zadať aj názov dotaz programu Access, z ktorého chcete exportovať údaje. Tento argument je povinný.

Ak v poli Typ prenosu vyberiete položku Import s oddeľovačmi, položku Import s pevnou šírkou alebo Import - HTML, textové údaje sa v programe Access pripoja do tabuľky, ak tabuľka už existuje. Ak neexistuje, v programe Access sa vytvorí nová tabuľka obsahujúca textové údaje.

Chcete zadať údaje exportovať pri použití PreniesťText nemožno použiť príkaz SQL. Namiesto použitia príkazu SQL, musíte najprv vytvoriť dotazu a v argumente Názov tabuľky zadajte názov dotazu.

Názov súboru

Názov textového súboru, z ktorého sa importuje, do ktorého sa exportuje, alebo s ktorým sa vytvára prepojenie. Tento argument je povinný.

Pri exporte údajov z programu Access sa v programe Access vytvorí nový textový súbor. Ak je názov súboru rovnaký ako je názov existujúceho textového súboru, existujúci textový súbor v programe Access sa nahradí.

Ak chcete importovať alebo prepojiť konkrétnu tabuľku alebo zoznam v súbore HTML, môžete použiť argument Názov tabuľky HTML.

S názvami polí

Určuje, či prvý riadok textového súboru obsahuje názvy polí. Ak vyberiete možnosť Áno, názvy v tomto riadku sa pri importe alebo prepájaní údajov textového súboru v programe Access použijú ako názvy polí v tabuľke programu Access. Ak vyberiete možnosť Nie, prvý riadok sa v programe Access bude považovať za normálny riadok údajov. Predvolená hodnota je Nie.

V prípade súborov s údajmi hromadnej korešpondencie programu Word pre Windows sa tento argument v programe Access ignoruje, pretože prvý riadok musí obsahovať názvy polí.

Pri exporte tabuľky alebo dotaz Select programu Access do textového súboru s oddeľovačmi alebo s pevnou šírkou, názvy polí tabuľky alebo výberového dotazu sa v programe Access vložia do prvého riadku textového súboru, ak ste pre tento argument vybrali položku Áno.

Ak importujete alebo prepájate textový súbor s pevnou šírkou a vybrali ste v tomto poli možnosť Áno, v prvom riadku obsahujúcom názvy polí sa na oddelenie názvov polí musí použiť oddeľovač polí, ktorý je nastavený v špecifikácii pre import a export. Ak exportujete do textového súboru s pevnou šírkou a vybrali ste pre tento argument položku Áno, názvy polí sa v programe Access vložia do prvého riadka textového súboru s daným oddeľovačom.

Názov tabuľky HTML

Názov tabuľky alebo zoznamu v súbore HTML, ktorý chcete importovať alebo prepojiť. Ak argument Typ prenosu nie je nastavený na typ prenosu Import - HTML alebo Prepojenie HTML, bude sa tento argument ignorovať. Ak tento argument ponecháte prázdny, importuje alebo prepojí sa prvá tabuľka alebo zoznam v súbore HTML.

Názov tabuľky alebo zoznamu v súbore HTML je určený textom, ktorý je zadaný značkou <CAPTION>, ak značka <CAPTION> existuje. Ak značka <CAPTION> neexistuje, názov je určený textom zadaným značkou <TITLE>. Ak existuje viacero tabuliek alebo zoznamov s rovnakým názvom, v programe Access sa rozlíšia pridaním čísla na koniec každého názvu, napríklad Zamestnanci1 a Zamestnanci2.

Kódová stránka

Názov tabuľka znakov použitej s kódová stránka.

Poznámky

Do textových súborov môžete exportovať údaje vo výberových dotazoch programu Access. Program Access exportuje množina výsledkov dotazu, s ktorou pracuje ako s tabuľkou.

Textové údaje, ktoré pripojíte k existujúcej tabuľke programu Access, musia byť kompatibilné so štruktúrou tabuľky.

  • Každé pole v texte musia mať rovnaký typ údajov ako zodpovedajúceho poľa v tabuľke.

  • Polia musia byť v rovnakom poradí (ak ste nenastavili argument S názvami polí na hodnotu Áno, čo znamená, že názvy polí v texte sa musia zhodovať s názvami polí v tabuľke).

Táto akcia má rovnaký účinok ako kliknutie na položku Textový súbor v skupine Import alebo Export na karte Externé údaje. Do argumentov akcie PreniesťText sa premietajú možnosti v sprievodcovi, ktorý sa spustí príkazom Textový súbor.

tip

V špecifikáciách pre import alebo export sa uchovávajú informácie, ktoré sú v programe Access potrebné na import, export alebo prepojenie textového súboru. Uložené špecifikácie môžete použiť na import, export alebo prepojenie údajov z podobných textových súborov alebo do podobných textových súborov. Môžete napríklad prijímať týždenné výsledky predaja v textovom súbore z hlavného počítača. Môžete vytvoriť a uložiť špecifikáciu pre tento typ údajov a potom túto špecifikáciu použiť pri každom pridávaní týchto údajov do databázy programu Access.

Poznámka: Ak vytvoríte dotaz alebo použijete filter na prepojený textový súbor, v dotaze aj vo filtri sa rozlišujúci veľké a malé písmená.

Ak chcete spustiť akciu PreniesťText v module Visual Basic for Applications (VBA), použite metódu TransferText objektu DoCmd.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×