Akcia makra PrejsťNaOvládacíPrvok

Akciu PrejsťNaOvládacíPrvok môžete použiť na presun zameranie na špecifické pole alebo ovládací prvok v aktuálnom záznam otvoreného formulár, údajový hárok formulára, údajového hárka tabuľky alebo údajového hárka dotazu. Túto akciu môžete použiť, ak chcete umiestniť fokus na konkrétne pole alebo ovládací prvok. Toto pole alebo ovládací prvok je potom možné použiť na porovnanie alebo pre akcie NájsťZáznam. Túto akciu môžete použiť aj na presúvanie vo formulári podľa určitých podmienok. Ak napríklad zadá používateľ do ovládacieho prvku Stav hodnotu Slobodný vo formulári zdravotného poistenia, môže fokus automaticky preskočiť meno partnera a presunúť sa na ďalší ovládací prvok.

Poznámka:  Táto akcia nie je k dispozícii na stránkach s prístupom k údajom.

Nastavenie

Akcia PrejsťNaOvládacíPrvok má nasledujúci argument.

Argument akcie

Popis

Názov ovládacieho prvku:

Názov poľa alebo ovládacieho prvku, na ktorý chcete presunúť fokus. Zadajte názov poľa alebo ovládacieho prvku do poľa Názov ovládacieho prvku v časti Argumenty akcie tably Zostavovač makier. Tento argument je povinný.

Poznámka: Do argumentu Názov ovládacieho prvku zadajte iba názov poľa alebo ovládacieho prvku, nie plne kvalifikovaný identifikátor, ako napríklad Forms!Produkty![Identifikácia produktu].

Poznámky

Akciu PrejsťNaOvládacíPrvok môžete použiť na presun fokusu na ovládací prvok v skrytom formulári.

tip

Akciu PrejsťNaOvládacíPrvok môžete použiť na presun do podformulár, ktorý je typom ovládacieho prvku. Akciu PrejsťNaOvládacíPrvok môžete použiť na presun na určitý záznam v podformulári. Môžete sa tiež presunúť na ovládací prvok v podformulár pomocou akcie PrejsťNaOvládacíPrvok, čím sa najprv presuniete do podformulára a potom na ovládací prvok v podformulári.

Ak chcete spustiť akciu PrejsťNaOvládacíPrvok v module Visual Basic for Applications (VBA), použite metódu GoToControl objektu DoCmd. Môžete tiež použiť metódu SetFocus na presun fokusu na ovládací prvok vo formulári alebo jeho ľubovoľných podformulároch alebo na pole v otvorenej tabuľke, dotaze alebo údajovom hárku formulára.

Príklady

Nastavenie hodnoty ovládacieho prvku pomocou makra

Nasledujúce makro otvára formulár Pridať produkty tlačidlom na formulári Dodávatelia. Zobrazuje použitie akcií ZobrazovaťVýsledky, Zatvoriť, OtvoriťFormulár, NastaviťHodnotu a PrejsťNaOvládacíPrvok. Akciou NastaviťHodnotu sa nastavuje ovládací prvok identifikácie dodávateľov vo formulári Produkty na aktuálneho dodávateľa vo formulári Dodávatelia. Akciou PrejsťNaOvládacíPrvok sa potom presunie fokus do poľa Identifikácia kategórie, kde môžete začať zadávať údaje pre nový produkt. Toto makro by malo byť priradené k tlačidlu Pridať produkty vo formulári Dodávatelia.

Akcia

Argumenty: nastavenie

komentár

ZobrazovaťVýsledky

ZobraziťVýsledky: Nie

Zastaví aktualizáciu obrazovky, keď je spustené makro.

Zavrieť

Typ objektu: Formulár

Názov objektu: Zoznam produktov

Uložiť: Nie

Zavrieť formulár Zoznam produktov.

OtvoriťFormulár

Názov formulára: Produkty

Zobraziť: Formulár

Režim údajov: Pridať

Režim okna: Normálny

Otvorí formulár Produkty.

NastaviťHodnotu

Položka: [Forms]![Produkty]![Identifikácia dodávateľa]

Výraz: Identifikácia dodávateľa

Nastavenie ovládacieho prvku identifikácie dodávateľa na aktuálneho dodávateľa vo formulári Dodávatelia.

PrejsťNaOvládacíPrvok

Názov Ovládacieho prvku: Identifikácia kategórie

Prejsť na ovládací prvok Identifikácia kategórie.

Overovanie údajov pomocou makra

Overovacie makro kontroluje poštové smerovacie čísla zadané do formulára Dodávatelia. Zobrazuje použitie akcií ZastaviťMakro, OknoHlásenia, ZrušiťUdalosť a PrejsťNaOvládacíPrvok. Podmienený výraz overuje krajinu/oblasť a poštové smerovacie číslo zadané do záznamu formulára. Ak nie je poštové smerovacie číslo v správnom formáte pre danú krajinu/región, makro zobrazí okno hlásenia a zruší uloženie záznamu. Potom vás makro vráti k ovládaciemu prvku PSČ, kde môžete chybu opraviť. Toto makro by malo byť priradené k vlastnosti PredAktualizáciou formulára Dodávatelia.

Podmienka

Akcia

Argumenty: nastavenie

komentár

IsNull([KrajinaOblasť])

ZastaviťMakro

Ak má KrajinaOblasť hodnotu Null, nie je možné overiť poštové smerovacie číslo.

[KrajinaOblasť] In ("Francúzsko","Taliansko","Španielsko") And Len([PSČ]) <> 5

OknoHlásenia

Hlásenie: PSČ musí mať 5 znakov.

Zvukový signál: Áno

Typ: Informačné

Názov: Chyba PSČ

Ak PSČ nemá 5 znakov, zobrazí sa hlásenie.

...

ZrušiťUdalosť

Zruší udalosť.

PrejsťNaOvládacíPrvok

Názov ovládacieho prvku: PSČ

[KrajinaOblasť] In ("Austrália","Singapur") And Len([PSČ]) <> 4

OknoHlásenia

Hlásenie: PSČ musí mať 4 znaky.

Zvukový signál: Áno

Typ: Informačné

Názov: Chyba PSČ

Ak PSČ nemá 4 znaky, zobraziť hlásenie.

...

ZrušiťUdalosť

Zruší udalosť.

PrejsťNaOvládacíPrvok

Názov ovládacieho prvku: PSČ

([KrajinaOblasť] = "Kanada") And ([PSČ] Not Like"[A-Z][0-9][A-Z] [0-9][A-Z][0-9]")

OknoHlásenia

Hlásenie: PSČ nie je platné. Príklad kanadského PSČ: H1J 1C3

Zvukový signál: Áno

Typ: Informačné

Názov: Chyba PSČ

Ak PSČ pre Kanadu nie je správne, zobrazí sa hlásenie. (Príklad kanadského PSČ: H1J 1C3)

...

ZrušiťUdalosť

Zruší udalosť.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×