Akcia makra OtvoriťFunkciu

V projekt programu Microsoft Access môžete použiť akciu OtvoriťFunkciu na otvorenie funkcia definovaná používateľom v údajové zobrazenie zobrazení, návrhové zobrazenievloženej funkcie, zobrazení Textového editora SQL (pre skalárnu alebo tabuľkovú funkciu definovanú používateľom ) alebo zobrazení ukážka pred tlačou. Touto akciou sa spustí funkcia definovaná používateľom, ak sa otvorí v Údajovom zobrazení. Pre funkciu definovanú používateľom môžete tiež vybrať režim zadávania údajov a obmedziť záznam, ktoré funkcia definovaná používateľom zobrazí.

Poznámka: Táto akcia nebude povolená, ak databáza nie je dôveryhodná. Ďalšie informácie o povoľovaní makier nájdete medzi prepojeniami v sekcii Pozrite tiež.

Nastavenie

Akcia OtvoriťFunkciu má nasledovné argumenty.

Argument akcie

Popis

Názov funkcie

Názov funkcie definovanej používateľom, ktorá sa má otvoriť. Pole Názov funkcie v časti Argumenty akcie v table Zostavovač makier zobrazuje všetky funkcie definované používateľom v aktuálnej databáze. Tento argument je povinný.

Ak spustíte makro, ktoré obsahuje akciu Funkcia v knižničná databáza, program Microsoft Office Access 2007 najprv vyhľadáva funkciu s týmto názvom v knižničnej databáze a potom v aktuálnej databáze.

Zobrazenie

Zobrazenie, v ktorom sa funkcia definovaná používateľom otvorí. Kliknite na položku Údajový hárok, Návrh, Ukážka pred tlačou, Kontingenčná tabuľka alebo Kontingenčný graf v zozname Zobrazenie. Položka Údajový hárok je nastavená ako predvolená.

Režim údajov

Režim vkladania údajov pre funkciu definovanú používateľom. Toto sa vzťahuje iba na funkcie definované používateľom otvorené v údajovom zobrazení. Kliknite na tlačidlo Pridať (používateľ môže pridávať nové záznamy, ale nemôže zobraziť ani upraviť existujúce záznamy), Upraviť (používateľ môže zobraziť alebo upraviť existujúce záznamy a pridať nové záznamy) alebo Iba na čítanie (používateľ môže záznamy iba zobraziť). Položka Upraviť je nastavená ako predvolená.

Poznámky

Táto akcia je podobná ako dvojité kliknutie na funkciu definovanú používateľom na navigačnej table alebo ako kliknutie pravým tlačidlom na funkciu na navigačnej table a následné vybratie zobrazenia.

Ak prejdete do Návrhového zobrazenia, pričom je funkcia definovaná používateľom otvorená, odstráni sa nastavenie argumentu Režim údajov funkcie definovanej používateľom. Toto nastavenie nie je účinné, ani keď sa používateľ vráti do Údajového zobrazenia.

Tipy    

  • Funkciu definovanú používateľom môžete vybrať na navigačnej table a presunúť ju do časti riadok akcie makra. Takto sa automaticky vytvorí akcia OtvoriťFunkciu, ktorá otvorí funkciu definovanú používateľom v Údajovom zobrazení.

  • Ak nie je žiaduce zobrazovať systémové hlásenia, ktoré sa obyčajne objavujú pri spustení funkcie definovanej používateľom (upozorňujú, že je to funkcia definovaná používateľom a zobrazujú počet ovplyvnených záznamov), je možné na potlačenie zobrazovania týchto hlásení použiť akciu Nastaviť Upozornenia.

Ak chcete spustiť akciu OtvoriťFunkciu v module Visual Basic for Applications (VBA), použite metódu OpenFunction objektu DoCmd.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×