Akcia makra OknoHlásenia

V databázach Accessu môžete akciu makra OknoHlásenia použiť na zobrazenie okna hlásenia, ktoré obsahuje upozornenie alebo informačnú správu. Akciu makra OknoHlásenia môžete napríklad použiť s overením makier. Ak ovládací prvok alebo záznam nesplní podmienku overovania v makre, okno hlásenia môže zobraziť chybové hlásenie a poskytnúť pokyny o druhu údajov, ktoré by sa mali zadávať.

Poznámka: Časť obsahu v tejto téme sa na niektoré jazyky nemusí vzťahovať.

Poznámka: V Accesse 2010 bola akcia makra MsgBox premenovaná na OknoHlásenia.

Nastavenie pre počítačové databázy Accessu

V počítačových databázach Accessu obsahuje akcia makra OknoHlásenia nasledujúce argumenty.

Argument akcie

Popis

Hlásenie

Text v okne hlásenia. Zadajte text hlásenia do poľa argumentu Hlásenie. Môžete zadať až 255 znakov alebo výraz (ktorému predchádza znak rovnosti).

Zvukový signál

Určuje, či z reproduktora počítača alebo zariadenia pri zobrazení hlásenia zaznie zvukový signál. Vyberte položku Áno (zaznie zvukový signál) alebo Nie (zvukový signál nezaznie). Predvolená možnosť je Áno.

Typ

Typ okna hlásenia. Každý typ má inú ikonu. Vyberte položku Žiadna ikona, Kritické, Výstražné?, Výstražné! alebo Informačné. Predvolená možnosť je Žiadna ikona.

Názov

Text, ktorý sa zobrazí v záhlaví okna hlásenia. Zobrazenie záhlavia môže byť napríklad Overenie identifikácie zákazníka. Ak ponecháte tento argument prázdny, zobrazí sa text „Microsoft Access“.

Nastavenie pre webové aplikácie Accessu

Vo webových aplikáciách Accessu má akcia makra OknoHlásenia len jeden argument.

Argument akcie

Popis

Hlásenie

Text v okne hlásenia. Zadajte text hlásenia do poľa argumentu Hlásenie. Môžete zadať až 255 znakov alebo výraz (ktorému predchádza znak rovnosti).

Poznámky

V počítačových databázach Accessu môžete akciu makra OknoHlásenia použiť na vytvorenie formátovaného chybového hlásenia podobného vstavaným chybovým hláseniam, ktoré zobrazuje Access. Akcia makra OknoHlásenia umožňuje doplniť správu argumentu Hlásenie v troch častiach. Časti sa oddeľujú znakom @.

V nasledujúcom príklade sa zobrazuje formátované okno hlásenia so správou rozdelenou na časti. Prvá časť textu správy je zobrazená ako nadpis tučným písmom. Druhá časť je zobrazená ako obyčajný text pod nadpisom. Tretia časť je zobrazená ako obyčajný text pod druhou časťou a medzi nimi je prázdny riadok.

Do argumentu Hlásenie zadajte tento reťazec:

Nesprávne tlačidlo!@Toto tlačidlo nefunguje.@Skúste iné.

Poznámka: Túto špeciálnu techniku formátovania nie je možné použiť vo webových aplikáciách Accessu.

Akciu OknoHlásenia nemôžete spustiť v module Visual Basic for Applications (VBA). Použite namiesto toho funkciu MsgBox.

Príklady

Scenáre okna hlásenia

V nasledujúcich príkladoch sa zobrazujú rôzne typy scenárov používania akcie makra OknoHlásenia.

Akcia

Argument

Poznámka

OknoHlásenia

Hlásenie: Prejdite na záznam dodávateľa, ktorého produkty chcete zobraziť, a potom znova kliknite na tlačidlo Prehľad produktov.

Zvukový signál: Nie

Typ: Žiadna ikona

Názov: Výber dodávateľa

Ak sa vo formulári Dodávatelia nenachádza žiaden dodávateľ, v tomto príklade sa zobrazí hlásenie. Access spolu s hlásením nezobrazí žiadnu ikonu.

OknoHlásenia

Hlásenie: Pred uložením záznamu zadajte meno dodávateľa.

Zvukový signál: Áno

Typ: Výstražné!

Názov: Chýba meno dodávateľa

Ak pri ukladaní záznamu nie je k dispozícii žiadne meno dodávateľa, v tomto príklade sa zobrazí hlásenie so zvukovým signálom. Access zobrazí spolu s týmto hlásením aj ikonu výkričníka.

OknoHlásenia

Hlásenie: ="Dodávateľ " & [Formuláre]![Dodávatelia]![Meno dodávateľa] & " sa už v databáze nachádza.

Zvukový signál: Áno

Typ: Kritické

Názov: Duplikovaný dodávateľ

V tomto príklade počítačovej databázy zadal používateľ do formulára Dodávatelia duplikované meno dodávateľa. V argumente Hlásenie zreťaz výraz vlastný text hlásenia a zobrazí meno dodávateľa, ktoré používateľ zadal do ovládacieho prvku Meno dodávateľa vo formulári Dodávatelia. Access zobrazí spolu s hlásením aj zvukový signál a ikonu Kritické.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×