Akcia makra ObjektE-mailovejDatabázy

Akciu makra ObjektE-mailovejDatabázy môžete v počítačovej databáze Accessu použiť na zahrnutie určeného údajového hárka, formulára, zostavy alebo modulu Accessu do správy elektronickej pošty, kde ich môžete zobraziť a preposlať.

Poznámka: Akcia makra má pôvod v Accesse 2010 a neskôr bola premenovaná z OdoslaťObjekt na ObjektE-mailovejDatabázy.

Poznámka: Táto akcia nebude povolená, ak databáza nie je dôveryhodná.

Nastavenia

Akcia ObjektE-mailovejDatabázy obsahuje nasledujúce argumenty.

Argument akcie

Popis

Typ objektu

Typ objektu, ktorý sa má pridať do e-mailovej správy. Kliknite na položku Tabuľka (pre údajový hárok tabuľky), Dotaz (pre údajový hárok dotazu), Formulár (pre formulár alebo údajový hárok formulára), Zostava, Modul alebo Stránka s prístupom k údajom, Zobrazenie servera, Uložené procedúry alebo Funkcia v poli Typ objektu v časti Argumenty akcie v okne návrhu makra. Nemôžete odoslať makro. Ak chcete pridať aktívny objekt, vyberte pomocou tohto argumentu jeho typ, ale argument Názov objektu ponechajte prázdny.

Názov objektu

Názov objektu, ktorý chcete zahrnúť do e-mailovej správy. Pole Názov objektu zobrazuje všetky objekty databázy, ktorých typ zodpovedá typu zadanému do argumentu Typ objektu. Ak argumenty Typ objektuNázov objektu ponecháte prázdne, Access odošle správu do e-mailovej aplikácie bez akéhokoľvek objektu databázy.

Ak spustíte makro obsahujúce akciu ObjektE-mailovejDatabázy v knižničnej databáze, Access bude objekt s týmto názvom hľadať najprv v knižničnej databáze, až potom v aktuálnej databáze.

Výstupný formát

Typ formátu, ktorý chcete použiť pre zahrnutý objekt. Zoznam formátov, z ktorých si môžete vyberať, sa zmení v závislosti od vášho výberu pre argument Typ objektu. Dostupné formáty môžu byť Zošit programu Excel 97-2003 (*.xls), Binárny zošit programu Excel (*.xlsb), Zošit programu Excel (*.xlsx), HTML (*.htm, *.html), Zošit programu Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls), Formát PDF (*.pdf), Formát RTF (*.rtf), Textové súbory (*.txt) alebo Formát XPS (*.xps). Tieto formáty sú k dispozícii v poli Výstupný formát. Moduly možno odoslať len v textovom formáte. Stránku prístupu k údajom možno odoslať len vo formáte HTML. Ak ponecháte tento argument prázdny, Access zobrazí výzvu na zadanie formátu výstupu.

Poznámka: Ak používate Access 2007, súbor z programu môžete do formátu PDF alebo XPS exportovať len po nainštalovaní doplnku. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie podpory iných formátov súborov, ako napríklad PDF a XPS.

Komu

Príjemcovia správy, ktorých mená chcete umiestniť do riadku Komu v e-mailovej správe. Ak ponecháte tento argument prázdny, Access zobrazí výzvu na zadanie mien príjemcov.

Mená príjemcov, ktoré určíte v tomto argumente (a v argumentoch KópiaSkrytá kópia), oddeľte bodkočiarkou (;) alebo oddeľovačom určenom na karte Číslo v dialógovom okne Vlastnosti miestnych nastaveníovládacom paneli systému Microsoft Windows. Ak e-mailová aplikácia nedokáže rozpoznať mená príjemcov, správa sa neodošle a vyskytne sa chyba.

Kópia

Príjemcovia správy, ktorých mená chcete umiestniť do riadku Kópia v e-mailovej správe. Ak tento argument ponecháte prázdny, riadok Kópia v e-mailovej správe ostane prázdny.

Skrytá kópia

Príjemcovia správy, ktorých mená chcete umiestniť do riadku Skrytá kópia v e-mailovej správe. Ak tento argument ponecháte prázdny, riadok Skrytá kópia v e-mailovej správe ostane prázdny.

Predmet

Predmet správy. Tento text sa zobrazí v riadkuPredmet v e-mailovej správe. Ak tento argument ponecháte prázdny, riadok Predmet v e-mailovej správe ostane prázdny.

Text správy

Akýkoľvek text, ktorý okrem databázového objektu chcete vložiť do správy. Tento text sa zobrazí v tele e-mailovej správy za objektom. Ak ponecháte tento argument prázdny, v e-mailovej správe sa nebude nachádzať žiadny prídavný text. Ak argumenty Typ objektuNázov objektu ponecháte prázdne, môžete tento argument použiť na odoslanie e-mailovej správy objektu databázy.

Upraviť správu

Určuje, či sa správa dá upravovať pred odoslaním. Ak vyberiete možnosť Áno, aplikácia elektronickej pošty sa spustí automaticky a správu je možné upravovať. Ak vyberiete možnosť Nie, správa sa odošle bez toho, aby ju používateľ mohol upraviť. Predvolene je zvolená možnosť Áno.

Súbor šablóny

Cesta a názov súboru, ktorý chcete použiť ako šablónu pre súbor HTML. Súbor šablóny je súbor, ktorý obsahuje značky HTML.

Poznámky

Objekt v e-mailovej správe je vo vybratom výstupnom formáte. Ak dvakrát kliknete na objekt, spustí sa príslušný softvér, pričom objekt je otvorený.

Ak používate akciu ObjektE-mailovejDatabázy na vloženie objektu databázy do e-mailovej správy, platia nasledujúce pravidlá:

  • Odoslať môžete údajové hárky tabuľky, dotazu a formulára. Vo vloženom objekte vyzerajú všetky polia v údajovom hárku rovnako ako v Accesse s výnimkou polí obsahujúcich objekty OLE. Stĺpce pre tieto polia sú zahrnuté do objektu, ale polia sú prázdne.

  • Pre ovládací prvok viazaný na pole typu Áno/Nie (tlačidlo prepínania, tlačidlo možností alebo začiarkavacie políčko) sa vo výstupnom súbore zobrazí hodnota –1 (ÁNO) alebo 0 (Nie).

  • Pre textové pole viazané na pole Hypertextové prepojenie sa vo výstupnom súbore zobrazí hypertextové prepojenie vo všetkých výstupných formátoch okrem textu vo formáte MS-DOS (v tomto prípade sa hypertextové prepojenie zobrazí len ako bežný text).

  • Ak formulár odosielate do zobrazenia formulára, súčasťou vloženého objektu je vždy údajové zobrazenie formulára.

  • Ak odosielate správu, v objekte sú zahrnuté len objekty textové polia a (v niektorých prípadoch) menovky. Všetky ostatné ovládacie prvky sa ignorujú. Zahrnutá nie je ani informácia o hlavičke a päte. Jediná výnimka sa vyskytuje vtedy, keď zostavu odosielate vo formáte programu Excel. Do objektu je zahrnuté textové pole v päte skupiny, ktoré obsahuje výraz s funkciou Súčet. Do objektu sa v hlavičke alebo päte nezahrnie žiadny iný ovládací prvok (ani žiadna agregačná funkcia okrem funkcie Súčet).

  • Podzostavy sú zahrnuté do objektu.

  • Pri odosielaní údajového hárka, formulára alebo stránky s prístupom k údajom vo formáte HTML sa vytvorí jeden súbor .html. Pri odosielaní zostavy vo formáte HTML sa vytvorí jeden súbor .html pre každú stránku v zostave.

Na spustenie akcie ObjektE-mailovejDatabázy v module Visual Basic for Applications (VBA) použite metódu OdoslaťObjekt objektu DoCmd.

obrázok

Tieto prepojenia vám poskytol Luke Chung. Luke je zakladateľ a prezident FMS, Inc. a popredný poskytovateľ nástrojov pre vlastné databázy a vývojárskych nástrojov.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×