Akcia makra NastaviťDočasnúPremennú

Môžete vytvoriť dočasnú premennú a nastaviť ju na konkrétnu hodnotu pomocou akcie makra NastaviťDočasnúPremennú v počítačových databázach Accessu. Premenná sa potom môže použiť ako podmienka alebo argument v následných akciách alebo ju možno použiť v inom makre, v udalostnej procedúre alebo vo formulári či zostave.

Nastavenie

Akcia makra NastaviťDočasnúPremennú obsahuje nasledujúce argumenty.

Argument akcie

Popis

Názov

Zadajte názov dočasnej premennej.

Výraz

Zadajte výraz, ktorý sa použije na nastavenie hodnoty tejto dočasnej premennej. Pred výraz nezadávajte znak rovnosti (=). Ak chcete pre nastavenie tohto argumentu použiť Zostavovač výrazov, môžete kliknúť na tlačidlo Zostaviť Tlačidlo zostavovača .

Poznámky

  • Naraz môžete mať definovaných až 255 dočasných premenných. Ak dočasnú premennú neodstránite, zostane v pamäti, až kým nezatvoríte databázu. Je vhodné dočasné premenné odstrániť, keď skončíte s ich používaním. Ak chcete odstrániť jednu dočasnú premennú, použite akciu OdstrániťDočasnéPremenné a jej argument nastavte na názov dočasnej premennej, ktorú chcete odstrániť. Ak máte viac než jednu dočasnú premennú a chcete ich odstrániť všetky naraz, použite akciu OdstrániťVšetkyDočasnéPremenné.

  • Dočasné premenné sú globálne. Keď ste vytvorili dočasnú premennú, môžete na ňu odkazovať v udalostnej procedúre, v module Visual Basic for Applications (VBA), v dotaze alebo vo výraze. Ak ste napríklad vytvorili dočasnú premennú nazvanú MyVar, mohli by ste ju použiť ako zdroj ovládacieho prvku pre textové pole použitím nasledovnej syntaxe:

=[TempVars]![MyVar]

Poznámka: V makrách, dotazoch a v udalostných procedúrach nemusíte pred výraz klásť znamienko rovnosti.

Na dočasné premenné môžete odkazovať vo všetkých doplnkoch a odkazovaných databázach.

  • Ak chcete spustiť akciu makra NastaviťDočasnúPremennú v module VBA, použite metódu Add objektu DočasnéPremenné.

Príklad

Nasledovné makro ukazuje, ako vytvoriť dočasnú premennú použitím akcie makra NastaviťDočasnúPremennú, ako potom dočasnú premennú používať v podmienke a v okne s hlásením a ako ju nakoniec odstrániť.

Podmienka

Akcia

Argumenty

NastaviťDočasnúPremennú

Názov: MyVar

Výraz: InputBox("Zadajte nenulové číslo.")

[DočasnéPremenné]![MyVar]<>0

OknoHlásenia

Hlásenie: ="Zadali ste" & [DočasnéPremenné]![MyVar] & "."

Zvukový signál: Áno

Typ: Informácie

OdstrániťDočasnéPremenné

Názov: MyVar

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×