Akcia makra NájsťĎalšie

Akciu NájsťĎalšie môžete použiť na vyhľadanie ďalšieho záznam, ktorý spĺňa kritériá špecifikované v predchádzajúcej akcii NájsťZáznam alebo hodnotu v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie (na karte Domov kliknite na položku Nájsť). Akciu NájsťĎalšie môžete použiť na opakované vyhľadávanie záznamov. Môžete napríklad postupne prechádzať cez všetky záznamy určitého zákazníka.

Nastavenie

Akcia NájsťĎalšie nemá žiadne argumenty. Pomocou akcie NájsťĎalšie vyhľadáte ďalší záznam, ktorý spĺňa kritériá nastavené buď v akcii NájsťZáznam, alebo v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie. Akcia NájsťZáznam zdieľa rovnaké argumenty, ako sú možnosti v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie.

Ak chcete nastaviť vyhľadávacie kritériá, použite akciu NájsťZáznam. Zvyčajne sa akcia NájsťZáznam zadáva do makro a potom sa použije akcia NájsťĎalšie na vyhľadanie nasledujúcich záznamov, ktoré spĺňajú rovnaké kritériá. Ak chcete vyhľadávať záznamy iba v prípade splnenia určitej podmienky, zadajte pre akciu NájsťĎalšiepodmienený výraz do stĺpca Podmienka riadka akcie.

Poznámky

Táto akcia má rovnaký účinok ako použitie tlačidla Nájsť ďalšie v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie.

Poznámka: Hoci sa akcia NájsťĎalšie zhoduje s príkazom Nájsť na karte Domov, čo sa týka tabuľka, dotaz a formulár, nezhoduje sa s príkazom Nájsť ponuky Upraviť v okno Code. Akciu NájsťZáznam ani akciu NájsťĎalšie nemôžete použiť na vyhľadávanie textu v moduloch.

tip

Ak ste nastavili argument Len aktuálne pole akcie NájsťZáznam na hodnotu Áno, bude možno potrebné použiť akciu PrejsťNaOvládacíPrvok, ak chcete presunúť zameranie na ovládací prvok, ktorý obsahuje hľadané údaje, pred použitím akcie NájsťĎalšie.

Ak je aktuálne vybratý text rovnaký ako vyhľadávaný text v čase, kedy sa vykonáva akcia makra NájsťĎalšie, vyhľadávanie začne okamžite po výbere v rovnakom poli, ako je výber, a v rovnakom zázname. Inak sa vyhľadávanie začína na začiatku aktuálneho záznamu. Toto umožňuje vyhľadať viaceré inštancie rovnakého vyhľadávacieho kritéria, ktoré sa môžu objaviť v jednom zázname.

Všimnite si však, že ak použijete tlačidlo príkazu na spustenie makra, ktoré obsahuje akciu NájsťĎalšie, bude prvá inštancia vyhľadávacieho kritéria nájdená opakovane. Toto správanie sa vyskytuje preto, že kliknutím na tlačidlo s príkazom sa odstráni zameranie z poľa, ktoré obsahuje zodpovedajúcu hodnotu. Akcia NájsťĎalšie potom začne vyhľadávať od začiatku záznamu. Aby ste sa tomuto problému vyhli, spustite makro pomocou techniky, ktorá nezmení fokus, napríklad pomocou vlastného tlačidla na paneli s nástrojmi alebo kombináciou klávesov definovanou v makre AutoKeys. Je tiež možné nastaviť fokus v makre na pole, ktoré obsahuje vyhľadávacie kritériá, pred vykonaním akcie NájsťĎalšie.

Rovnaké správanie sa vyskytne, ak použijete tlačidlo s príkazom na spustenie makra, ktoré obsahuje akciu NájsťZáznam s argumentom Hľadať prvé nastaveným na hodnotu Nie.

Ak chcete spustiť akciu NájsťĎalšie v module Visual Basic for Applications (VBA), použite metódu FindNext objektu DoCmd.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×