Akcia makra KopírovaťSúborDatabázy

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Akcia KopírovaťSúborDatabázy môžete použiť na vytvorenie kópie aktuálneho Microsoft SQL Server 7.0 alebo novšia verzia databázy pripojený k projektu programu Access. Access oddelí aktuálnej databázy a potom sa pripojí k cieľovému serveru. Ďalšie informácie o odpájanie a pripojenie databázy nájdete v dokumentácii SQL Server.

Poznámka : Táto akcia nebude povolená, ak databáza nie je dôveryhodná.

Nastavenie

Akcia KopírovaťSúborDatabázy má nasledovné argumenty.

Argument akcie

Popis

Názov súbory databázy

Názov súboru s údajmi predlohy. Predvolená cesta súboru je aktuálnym umiestnením súboru projektu programu Access (.adp).

Prepísať existujúci súbor

Určuje, či sa má prepísať existujúci súbor s rovnakým názvom. Ak je nastavená voľba Áno a názov súboru už existuje, súbor sa prepíše. Ak je nastavená voľba Nie a názov súboru už existuje, súbor sa neprepíše a akcia sa nespustí. Ak súbor ešte neexistuje, nastavenie sa ignoruje. Predvolene nastavená je voľba Áno.

Odpojenie všetkých používateľov

Určuje, či má program Access prinútiť používateľov odpojiť sa od databázy. Ak je nastavená voľba Áno, používatelia pripojení k aktuálnej databáze sa odpoja, aby mohla pokračovať operácia kopírovania databázy. Ak je nastavená voľba Nie a jeden alebo viacerí používatelia sú pripojení k databáze, operácia kopírovania databázy zlyhá. Predvolene nastavená voľba je Nie.

Odpojenie používateľov od databázy bez príslušného upozornenia môže spôsobiť stratu údajov.

Poznámky

Operácia kopírovania je synchrónna, takže iné operácie je možné vykonať až po dokončení kopírovania databázy.

Akcia KopírovaťSúborDatabázy kopíruje údaje, definície údajov, objekty databázy, ako aj rozšírené vlastnosti, ako sú napríklad predvolené hodnoty, obmedzenia textu a hodnoty vyhľadávania.

Požiadavky na kopírovanie databázy:

  • Pred kopírovaním súboru databázy je potrebné odpojiť všetky aplikácie a všetkých používateľov.

  • Je potrebné zatvoriť všetky objekty a zobrazenia okrem navigačnej tably.

  • Aktuálna databáza sa nesmie replikovať.

  • Je potrebné, aby databáza zdrojového servera bola databázou servera Microsoft SQL Server verzie 7.0 alebo novšej, alebo aby bol na lokálnom počítači spustený mechanizmus SQL Server 2000 Desktop Engine.

  • Databáza servera SQL Server na zdrojovom serveri musí byť jednosúborovou databázou.

  • Podmienkou je členstvo v roli sysadmin na zdrojovom aj cieľovom počítači servera SQL Server.

Ak chcete spustiť akciu KopírovaťSúborDatabázy v module Visual Basic for Applications (VBA), použite metódu CopyDatabaseFile objektu DoCmd.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×