Office
Prihlásenie

Akcia makra ImportSharePointList

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Akcia makra ImportSharePointList do počítačovej databázy programu Access môžete použiť na import alebo prepojenie údajov z lokality SharePoint.

Poznámka: Akcia makra Preniesťzoznamsharepoint začínajúcu v programe Access 2010, bol premenovaný na ImportSharePointList.

Poznámka: Táto akcia nebude povolená, ak databáza nie je dôveryhodná.

Nastavenie

Akcia makra ImportSharePointList obsahuje nasledovné argumenty.

Argument akcie

Popis

Typ prenosu

Vyberte požadovaný typ prepojenia.

 • Vyberte možnosť importovať skopírujte údaje zoznamu lokality SharePoint do tabuľky v Access. Aktualizácie údajov v Access nemajú vplyv na údaje v službe Windows SharePoint Services. Aktualizácie údajov v službe Windows SharePoint Services, nebude mať vplyv na údaje v programe Access.

 • Vyberte prepojenie na vytvorenie prepojenej tabuľky v programe Access, ktorý odkazuje na údaje v službe Windows SharePoint Services. Aktualizácie údajov v programe Access sa premietajú do aplikácie Windows SharePoint Services. Podobne aktualizácie údajov v službe Windows SharePoint Services sa premietajú do programu Access.

Adresa lokality

Zadajte úplnú cestu k lokalite SharePoint.

Identifikácia zoznamu

Zadajte názov alebo identifikátor GUID zoznamu prenášať. Požadovaný argument.

Identifikácia zobrazenia

Zadajte identifikátor GUID zobrazenia zoznamu, ktorý chcete použiť. Ponechajte tento argument prázdny prenos všetkých riadkov a stĺpcov v zozname.

Názov tabuľky

Zadajte názov, ktorý sa bude zobrazovať pre tabuľku alebo prepojenej tabuľky v programe Access.

Získať hodnoty zobrazenia vyhľadávania

Vyberte položku Áno na prenos zobrazené hodnoty pre vyhľadávacie polia namiesto ID, ktoré sa používajú na vykonávanie vyhľadávacie pole.

Poznámky

 • Táto akcia má rovnaký efekt ako kliknutím na položku Zoznam lokality SharePoint v skupine Import na karte Externé údaje. Argumenty pre akciu zodpovedajú voľby, ktoré urobíte v sprievodcovi získať externé údaje.

 • Ak chcete spustiť akciu ImportSharePointList v VBA module, použite metódu Preniesťzoznamsharepoint objektu DoCmd .

 • Ak zadáte neexistujúci zoznam alebo zobrazenie, žiadna chyba, a žiadne údaje.

 • Identifikátor GUID je jedinečný identifikátor šestnástkové pre zoznam alebo zobrazenie. Identifikátor GUID musí byť zadaný v tomto formáte, kde je každá "F" šestnástkové číslo (0 až 9 alebo až F).

{FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF}

Identifikátor GUID pre zoznam alebo zobrazenie môžete získať z lokality SharePoint pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Otvorte zoznam v Windows SharePoint Services.

 2. Ak sa nezobrazuje požadované zobrazenie, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu zobrazenie a potom vyberte požadované zobrazenie.

 3. Kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu zobrazenie, a potom vyberte položku Upraviť toto zobrazenie.

  Adresa v paneli s adresou prehliadača obsahuje GUID zoznamu a zobrazenie. Identifikátor GUID zoznamu nasleduje zoznam =, a GUID zobrazenia takto zobrazenie =. Však v adrese, každý znak { (ľavá zložená zátvorka) predstavuje reťazec % 7B, každá (spojovník) je reprezentovaný reťazec % 2D, a každý znak { } (pravú zloženú zátvorku) predstavuje reťazec 7 D. Príklad:

https://MySite12/_layouts/ViewEdit.aspx?List=%7B2A82A404%2D5529%2D47DC%2DAE13%2DAC1D9BC0A84F%7D&View=%7B357B4FE6%2D44CF%2D4275%2DB91F%2D46558301579B%7D

Pred použitím GUID z adresy, ako argumenty v tejto akcie makra, treba nahradiť každý reťazec % 7B{ znak, každá nahradiť % 2D reťazec znakov a nahradiť každý reťazec % 7 D} znak. Nevkladajte & (ampersand) znaku, ktorý nasleduje reťazec % 7 D v zozname GUID.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×