Office
Prihlásenie

Akcia makra ImportExportData

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Akcia makra ImportExportData môžete použiť na import alebo export údajov medzi Aktuálna databáza programu Access (.mdb alebo .accdb) alebo projekt programu Access (.adp) a inej databázy. Počítačových databázach Access tiež môžete prepojiť tabuľku do aktuálnej databázy programu Access z inej databázy. S prepojenej tabuľky, máte prístup k údajom v tabuľke, zatiaľ čo zostane na samotnú tabuľku z databázy.

Poznámka: Akcia makra Preniesťdatabázu začínajúcu v programe Access 2010, bol premenovaný na ImportExportData.

Poznámka: Táto akcia nebude povolená, ak databáza nie je dôveryhodná.

Nastavenia

Akcia makra ImportExportData obsahuje nasledovné argumenty.

Argument akcie

Popis

Typ prenosu

Typ prenosu, ktorý chcete vykonať. V okne návrhu makra v časti Argumenty akcie vyberte v poli Typ prenosu možnosť Import, Export alebo Prepojenie. Predvolene je vybratá možnosť Import.

Poznámka: Typ prenosu Prepojenie nie je podporovaný v accessových projektoch (.adp).

Typ databázy

Typ databázy, ktoré chcete importovať, exportovať do alebo vytvoriť prepojenie. V poli Typ databázy môžete vybrať Programu Microsoft Access alebo jeden z mnohých iných typov databázy. Predvolená hodnota je Programu Microsoft Access.

Názov databázy

Názov databázy, ktoré chcete importovať, exportovať do alebo vytvoriť prepojenie. Zadajte úplnú cestu. Toto je požadovaný argument.

Typmi databáz, ktoré používajú samostatné súbory pre každú tabuľku, napríklad FoxPro, Paradox a dBASE, zadajte adresár, ktorý obsahuje súbor. Zadajte názov súboru zdroja argument (na importovanie alebo prepojenie) alebo argument Destination (Ak chcete exportovať).

Databázy ODBC, zadajte úplnú Open Database Connectivity (ODBC) reťazec pripojenia.

Ak chcete zobraziť príklad reťazec pripojenia, prepojenie externá tabuľka prístup:

  1. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Importovať na položku Access.

  2. V dialógovom okne Načítať externé údaje, zadajte cestu zdroj databázy do poľa názov súboru.

  3. Kliknite na prepojenie na zdroj údajov vytvorením prepojenej tabuľky a kliknite na tlačidlo OK.

  4. V dialógovom okne Prepojiť tabuľky vyberte tabuľku a kliknite na tlačidlo OK.

Otvorte novo prepojenú tabuľku v návrhové zobrazenie a zobraziť vlastnosti tabuľky kliknutím na Hárku vlastností na karte návrh v časti Nástroje. Text v nastavením vlastnosti popisu je reťazec pripojenia pre túto tabuľku.

Ďalšie informácie o reťazcov pripojenia ODBC, nájdete v Pomocníkovi alebo v dokumentácii pre ovládač ODBC tohto typu Databáza ODBC.

Typ objektu

Typ objektu importovať alebo exportovať. Ak pre argument Typ databázyProgramu Microsoft Access, môžete vybrať tabuľky, dotazu, formulára, zostavy, makra, modulu, Stránky prístupu k údajom, Zobrazenie servera, Diagram, Uložená procedúra alebo funkcia v poli Typ objektu. Predvolená hodnota je Tabuľka. Ak vyberiete iný typ databázy, alebo ak vyberiete prepojenie v poli Typ prenosu, tento argument sa ignoruje.

Ak exportujete dotaz Select na databázu programu Access, vyberte tabuľku v tomto argumente exportovať množina výsledkov dotazu a výberový dotaz export samotný dotaz. Ak exportujete výberového dotazu na iný typ databázy, tento argument sa ignoruje a exportu množina výsledkov dotazu.

Zdrojová mena

Názov tabuľky, výberový dotaz alebo objekt programu Access, ktorý chcete importovať, exportovať alebo prepojiť. Pre niektoré typy databázy, napríklad FoxPro, Paradox alebo dBASE, toto je názov súboru. Zahrnúť príponu súboru (napríklad .dbf) v názve súboru. Toto je požadovaný argument.

Cieľ

Názov importovaného, exportované alebo prepojenú tabuľku, výberový dotaz alebo objekt programu Access v cieľovej databáze. Pre niektoré typy databázy, napríklad FoxPro, Paradox alebo dBASE, toto je názov súboru. Zahrnúť príponu súboru (napríklad .dbf) v názve súboru. Toto je požadovaný argument.

Ak vyberiete možnosť importovať v rámci argumentu Typ prenos a tabuľky v argumente Typ objektu , program Access vytvorí novú tabuľku s údajmi v tabuľke importované.

Ak importujete tabuľku alebo iný objekt, program Access pridá číslo názov, ak je v konflikte s existujúce meno. Napríklad, Ak importujete zamestnancov a zamestnancov už existuje, prístup premenuje importovaná alebo iného objektu Zamestnanci1.

Ak chcete exportovať do databázy programu Access alebo inú databázu, Access automaticky nahradí všetky existujúcej tabuľky alebo iný objekt, ktorý má rovnaký názov.

Iba štruktúra

Určuje, či sa má importovať alebo exportovať iba štruktúru tabuľky databázy bez akýchkoľvek daných údajov. Vyberte možnosť Áno alebo nie. Predvolená hodnota je nie.

Poznámky

Môžete importovať a exportovať tabuľky medzi programom Access a inými typmi databáz. Môžete tiež exportovať prístup výberových dotazov s inými typmi databáz. Program Access exportuje množina výsledkov dotazu vo forme tabuľky. Môžete importovať a exportovať ľubovoľný objekt databázy programu Access, ak sú oba databázy databázy programu Access.

Ak importujete tabuľku z inej databázy programu Access (.mdb alebo .accdb), ktorá je prepojenej tabuľky v databáze, to bude stále prepojený po importovaní. Importuje, prepojenie, nie samotnú tabuľku.

Ak databázy získavate prístup požaduje heslo, dialógové okno sa zobrazí pri spustení makra. V tomto dialógovom, zadajte heslo.

Akcia ImportExportData je podobná príkazy na karte Externé údaje kliknite v časti importovať alebo Exportovať. Tieto príkazy môžete použiť na vyberte zdroj údajov, napríklad databázy programu Access alebo iný typ databázy, hárok alebo textový súbor. Ak vyberiete možnosť databázy, v ktorom môžete vybrať typ objektu na import alebo export (pre databázy programu Access), názov objektu a ďalšie možnosti, v závislosti od databázy importujete z alebo export alebo prepojenie na Zobraziť jeden alebo viac dialógové okná. Argumenty na spracovanie ImportExportData prejavia možnostiam v týchto dialógových oknách.

Ak chcete index informácie dBASE prepojenej tabuľky, najprv odkaz v tabuľke:

  1. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Importovať na položku Ďalšie.

  2. Kliknite na položku súbor formátu dBASE.

  3. V dialógovom okne Načítať externé údaje dBASE súbor do poľa názov súboru zadajte cestu.

  4. Kliknite na prepojenie na zdroj údajov vytvorením prepojenej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. V dialógových oknách pre tento príkaz zadajte indexy. Program Access ukladá index informácie v súbore špeciálne informácií (.inf) nachádza v priečinku Microsoft Office.

  6. Potom môžete odstrániť prepojenie na prepojenú tabuľku.

Ďalšom použití akcie ImportExportData na prepojenie tejto tabuľky dBASE, program Access použije index informácie, ktoré ste zadali.

Poznámka: Ak dotaz alebo filtrovať prepojenej tabuľky, dotazu alebo filtra je malé a veľké písmená.

Ak chcete spustiť akciu ImportExportData v module Visual Basic for Applications (VBA), použite metódu Preniesťdatabázu objektu DoCmd .

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×