Akcia makra ExportWithFormatting

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

ExportWithFormatting akciu môžete použiť na výstup údajov zo zadaného Access databázového objektu ( údajový hárok, formulár, zostava alebo modul ) do niekoľkých výstupných formátov.

Poznámka: Akcia makra výstup začínajúcu v programe Access 2010, bol premenovaný na ExportWithFormatting. Argumenty sú stále rovnaké pre túto akciu makra.

Poznámka: Akcia makra ExportWithFormatting nie je k dispozícii vo webových aplikáciách Accessu.

Nastavenia

Akcia ExportWithFormatting obsahuje nasledovné argumenty.

Argument akcie

Popis

Typ objektu

Typ objektu obsahujúce údaje, ktoré chcete vytvoriť. Kliknite na položku v tabuľke (údajovom hárku tabuľky), dotaz (na údajovom hárku dotazu), formulára (pre formulár alebo údajový hárok zobrazenia), zostavy, modul, Zobrazenie servera, Uložená procedúra alebo funkcia v objektu Typ v časti Argumenty akcie v okne návrhu makro. Nie je možné vytvoriť makro. Ak máte záujem o výstup aktívneho objektu, vyberte jeho typ tento argument, ale ponechajte prázdne argument Názov objektu . Toto je požadovaný argument. Predvolená hodnota je Tabuľka.

Názov objektu

Názov objektu obsahujúci údaje na výstup. Pole Názov objektu zobrazuje všetky objekty databázy, ktorých typ zodpovedá typu zadanému do argumentu Typ objektu.

Ak spustíte makro obsahujúce akciu ExportWithFormatting v knižničná databáza, Access najprv vyhľadá objekt s týmto názvom v knižničnej databáze a potom v aktuálnej databáze.

Výstupný formát

Typ formátu, ktorý chcete použiť na výstup údajov. Môžete vybrať Zošit programu Excel 97-2003 (*.xls), Binárny zošit programu Excel (*.xlsb), Zošit programu Excel (*.xlsx), HTML (*.htm; * .html), Zošit programu Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls), Formát PDF (*.pdf), Formát RTF (*.rtf), Textové súbory (*.txt) alebo Formát XPS (*.xps). Ak ponecháte tento argument prázdny, Access zobrazí výzvu na zadanie formátu výstupu.

Poznámka: Súbor z programu Office Access 2007 môžete do formátu PDF alebo XPS exportovať len po nainštalovaní doplnku. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie podpory iných formátov súborov, ako napríklad PDF a XPS.

Výstupný súbor

Súbor, do ktorého sa budú odosielať výstupné údaje, vrátane úplnej cesty. Môžete zadať aj štandardnú príponu súboru pre formát výstupu vybratý argumentom Výstupný formát, ale nie je to povinné. Ak ponecháte argument Výstupný súbor prázdny, Access vás vyzve na zadanie názvu výstupného súboru.

Automatické spustenie

Určuje, či sa má príslušný softvér spustiť ihneď po ExportWithFormatting akcia sa spustí, súbor určený argumentom Výstupný súbor otvorený.

Súbor šablóny

Cesta a názov súboru, ktorý chcete použiť ako šablónu pre súbory vo formáte HTML. Súbor šablóny je textový súbor, ktorý obsahuje značky HTML a tokeny jedinečné pre Access.

Kódovanie

Typ formátu kódovania znakov, ktorý sa má použiť na výstup textu alebo HTML údajov. Môžete si vybrať z formátov MS-DOS, Unicode alebo Unicode (UTF-8). Formát MS-DOS je k dispozícii iba pre textové súbory. Ak ponecháte tento argument prázdny, Access použije na výstup textových súborov predvolené kódovanie Windowsu a na súbory vo formáte HTML predvolené kódovanie systému.

Kvalita výstupu

Ak chcete výstup optimalizovať pre tlač, vyberte možnosť Tlač. Ak chcete výstup optimalizovať na zobrazenie na obrazovke, vyberte možnosť Obrazovka.

Poznámky

Výstupné údaje Accesu sú vo vybratom formáte a je ich možné čítať v ľubovoľnej aplikácii, ktorá používa rovnaký formát. Môžete napríklad vytvoriť výstup zostavy Accesu v podobe dokumentu vo formáte RTF a potom ho otvoriť v Microsoft Worde.

Ak vytvoríte výstup objektu databázy na formát HTML, program Access vytvorí súbor vo formáte HTML, ktorý obsahuje údaje z objektu. Ak chcete určiť súbor, ktorá sa použije ako šablónu pre súbor .html môžete použiť argument Súbor šablóny .

Pri použití akcie makra ExportWithFormatting na získanie objektu databázy na ktorúkoľvek z výstupnom formáte platia nasledujúce pravidlá:

  • Výstup údajov je možný z údajového hárka tabuľky, dotazu a formulára. Vo výstupnom súbore vyzerajú všetky polia rovnako ako v Accesse s výnimkou polí obsahujúcich objekty OLE. Stĺpce objektov OLE sú síce zahrnuté do výstupného súboru, ale polia sú prázdne.

  • Pre ovládací prvok viazaný na pole s hodnotou Áno/Nie (tlačidlo prepínania, tlačidlo možností alebo začiarkavacie políčko) sa vo výstupnom súbore zobrazí hodnota – 1 (Áno) alebo 0 (Nie).

  • Pre textové pole viazané na pole Hypertextové prepojenie sa vo výstupnom súbore zobrazí hypertextové prepojenie vo všetkých výstupných formátoch okrem textu vo formáte MS-DOS (v tomto prípade sa hypertextové prepojenie zobrazí ako bežný text).

  • Ak vytvoríte výstup údajov formulára vo formulárovom zobrazení, výstupný súbor vždy obsahuje údajové zobrazenie formulára.

  • Pri vytváraní výstupu údajového hárka alebo formulára vo formáte HTML sa vytvorí jeden súbor HTML. Pri vytváraní zostavy vo formáte HTML sa vytvorí jeden súbor HTML pre každú stránku v zostave.

Výsledok spustený akciu makra ExportWithFormatting je podobná kliknutím na niektorú z možností v skupine Exportovať na karte Externé údaje. Nastavenie v dialógovom okne Export zodpovedajú argumenty akcie.

Akcia makra ExportWithFormatting spustiť v module Visual Basic for Applications (VBA), použite metódu výstup objektu DoCmd .

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×